Mateusz MORAWIECKI: Warunki przetrwania i rozwoju Europy
Mateusz MORAWIECKI

Mateusz MORAWIECKI

Warunki przetrwania i rozwoju Europy

Głośne wystąpienie Mateusza Morawieckiego na Uniwersytecie w Heidelbergu wraz z wcześniej publikowanymi przez nas tekstami Emmanuela Macrona, Olafa Scholza, Josepha Borrella stanowi osnowę najważniejszej dyskusji o wartościach europejskich oraz przyszłości Europy

Prof. Jerzy MIZIOŁEK: Wrześniowe triumfy
Prof. Jerzy MIZIOŁEK

Prof. Jerzy MIZIOŁEK

Wrześniowe triumfy

Od przeszło trzech stuleci wspomnienie odsieczy wiedeńskiej daje nam poczucie dumy. Ale we wrześniu – tak tragicznym w 1939 r. – miały miejsce również inne arcyważne zwycięstwa, jak te pod Orszą (1514), Chocimiem (1621) i nad Niemnem (1920). Ukazują je fascynujące dzieła sztuki, ciągle zbyt mało znane, jak obraz Jana Henryka Rosena w ambasadzie RP w Waszyngtonie.

Prof. François HARTOG: Wspólna historia Europy
Prof. François HARTOG

Prof. François HARTOG

Wspólna historia Europy

Nie możemy zaprzeczyć naszej historii i naszej kulturze; nie możemy ich wykorzenić. Ale możemy przemyśleć to, jak o nich opowiadamy i jakie zyski z nich czerpiemy.

Prof. François HARTOG: Klio. Śmierć historii. Europa na peryferiach
Prof. François HARTOG

Prof. François HARTOG

Klio. Śmierć historii. Europa na peryferiach

Zapanowała kultura pamięci, która przejawia się w dużej liczbie pomników i nadaje rytm wspomnieniom. Co więcej, aby lepiej trzymać się rzeczywistości świata po koloniach i podziałach Jałty, historycy, chcąc pozostawić za sobą historię narodową, imperialną i kolonialną, zaproponowali odpowiedzi niemal techniczne, które nazwano: historią powiązaną, wspólną historią, historią skrzyżowaną, a ostatecznie historią globalną, które są nowymi ścieżkami prowadzącymi do pozbycia się współczesnego reżimu historyczności i jej teleologii.

Harold JAMES: "Czego nas uczy historia"
Prof. Harold JAMES

Prof. Harold JAMES

"Czego nas uczy historia"

Wschodnie i zachodnie obrzeża Europy mają obsesję na punkcie dat – między innymi 1914, 1815, 1709, 1704 i 1612 – przypominających ich walki z centrum kontynentu. Centrum za to maniakalnie usiłuje wyjść poza historię, skonstruować instytucjonalne mechanizmy przezwyciężania konfliktów, które okaleczyły Europę w pierwszej połowie XX wieku. Swego rodzaju wyzwoleniem spod nacisków i ograniczeń przeszłości ma być właśnie projekt integracji europejskiej.