Nr 49. Wszystko Co Najważniejsze już jest w EMPIKach, Księgarni Polskiej w Paryżu, a wysyłkowo i w prenumeracie – w Sklepie Idei

Nr 49. Wszystko Co Najważniejsze już jest w EMPIKach, Księgarni Polskiej w Paryżu, a wysyłkowo i w prenumeracie – w Sklepie Idei

Photo of Instytut Nowych Mediów

Instytut Nowych Mediów

Wydawca "Wszystko Co Najważniejsze".
www.instytutnowychmediow.pl

zobacz inne teksty Autora

.Najnowsze wydanie rozpoczynamy esejem prof. Chantal DELSOL „Eutanazja i samobójstwo wspomagane uczynią nas ludźmi bez sumienia?”. Wybitna francuska profesor, eseistka i uczennica Hannah Arendt pisze o „wielkiej fali”, która uderza dzisiaj w podstawowe zasady konstytuujące naszą cywilizację wskazując, że totalna suwerenność jednostki doprowadziła do obecnych problemów, z którymi mierzy się ludzka wspólnota.

W tekście „Eutanazja i samobójstwo wspomagane uczynią nas ludźmi bez sumienia?” prof. Chantal DELSOL stawia fundamentalne pytania o przyszłość ludzkości, próbując jednocześnie znaleźć odpowiedzi, które pozostawią nadzieję na to, że przyszłość nie musi wcale być widziana w tak ciemnych barwach.

Na drugiej stronie proponujemy Państwu felieton prof. Michała KLEIBERA, rektora naczelnego naszego pisma, który przekonuje że dziś – jak nigdy wcześniej – potrzeba wiarygodnych programów, nie zaś plemiennej nienawiści. Redaktor naczelny „Wszystko Co Najważniejsze” przedstawia listę spraw, które w tym roku powinny szczególnie znaleść się pod lupą polskich decydentów. 

Duża część bieżącego numeru naszego miesięcznika poświęcona jest rosyjskim zbrodniom i temu, w jaki sposób Europa – w tym Polska – zachować się powinna w obliczu kolejnej fali rosyjskiej agresji. Jan PARYS, były minister obrony narodowej w latach 1991-1992, pisze o cieniu Monachium, który zawisł nad Europą. To metaforyczne stwierdzenie ma dwie strony: wkrótce bowiem w Monachium odbywać się będzie największa w Europie konferencja dot. bezpieczeństwa. Jak pisze autor „jeśli chcemy pokoju na świecie, trzeba się wystrzegać polityków, którzy chcą ingerować w ustrój innych państw”.

Dopełniając te słowa, prof. Jacek HOŁÓWKA pisze o imperialnych marzeniach, pod naciskiem których znalazła się obecnie Europa. Rosyjskie imperialne marzenia widzi autor zwłaszcza w postawie dawnych elit sowieckiego państwa, które mając w pamięci jeszcze minowe triumfy nad nazistowskimi Niemcami podczas II Wojny Światowej chcą, by zdobyte wówczas przez Armię Czerwoną wpływy nie osłabły. „Starcom zazwyczaj marzy się zwycięstwo, a wszystko poza tym ich usypia” pisze prof. Jacek HOŁÓWKA.

W najnowszym numerze piszemy również o francuskiej tożsamości w XXI wieku. Domique REYNIE twierdzi, że jesteśmy dziś świadkami powrotu życia religijnego we Francji. A w końcu, jak pisze autor, „Francja jest racjonalistką” i wobec tego te perturbacje francuskiej tożsamości na styku laicite i wzmagającej, zwłaszcza pod naporem islamu, specyficznie rozumianej religijności mogą spowodować perturbacje nieznane francuskiemu społeczeństwu.

Znaczącą część 49. numeru „Wszystko Co Najważniejsze” zajmuje pytanie o najważniejsze wyzwania, z którymi świat będzie musiał mierzyć się w rozpoczynającym się roku. Jednym z takich wyzwań jest inflacja i gwałtowny wzrost cen. Janis WARUFAKIS, grecki minister finansów od lipca 2015 roku pisze o trwającej pół wieku grze o władzę. Korporacje, banki, Wall Street, rządy i podmioty centralne w walce o wpływy posunęły się za dalej, wobec czego światowa ekonomia znalazła się na zakresie, pisze grecki polityk. Wyzwania związane z inflacją dyskutują prof. Elżbieta MĄCZYŃSKA i Piotr ARAK, w sekcji pod tytułem „Czytając WARUFAKISA”. Wspólnym mianownikiem obu autorów jest uznanie, że złote lata krajów wysokorozwiniętych się kończą i jak pisze prof. MĄCZYŃSKA wkraczamy w niepewny, chwiejny świat. „ Po złotych latach powojennego rozwoju świat stracił podporę i spadł w otchłań niestabilności i kryzysów”, konkluduje zaś Piotr ARAK. 

Historia przyspiesza, pytania o przyszłość Europy – jako superpaństwa – rozbrzmiewają coraz głośniej i coraz częściej także, słuchać pytania związane z demografią świata. Pomimo wielu głosów krytycznych, tylko we „Wszystko co Najważniejsze” przeczytają Państwo tekst Leigha PHILLIPSA, który twierdzi że cieszyć się powinniśmy z ośmiu miliardów ludzi. Przekraczając bowiem tę granicę, zamiast wieszczyć nadchodzący koniec świata – jak robią to zwolennicy cancel culture – osiem miliardów ludzi to niezwykłe osiągnięcie. Jak twierdzi autor, to szansa na globalny rozwój w niespotykanym dotychczas tempie bowiem dzięki temu na świecie więcej będzie inżynierów, artystów, naukowców którzy pomogą zbudować lepszy świat w przyszłości.

Na przełomie 2022 i 2023, wraz ze śmiercią papieża-seniora Benedykta XVI zakończyła się w Kościele pewna epoka. W specjalnym bloku tekstów poświęconych postaci i czasom kard. Josepha RATZINGERA publikujemy między innymi teksty Federico LOMBARDIEGO SJ i prof. George’a WEIGLA, którzy wspominają zmarłego papieża. „Idea rozumu «otwartego» czy «rozszerzonego», zdolnego do badań w wyniku powołania do poznania i umiłowania prawdy, to stały element myśli i przemówień Benedykta XVI” twierdzi włoski jezuita, były dyrektor biura prasowego Watykanu, o. Federico LOMBARDII SJ

Prof. George WEIGEL w swoim artykule wspomina zaś rozmowę sprzed ćwierćwiecza, w której to zmarły kardynał Joseph RATZINGER tłumaczył mu na czym polega świętość i jak do niej dojść we współczesnym świecie.

Cykl tekstów o Benedykcie XVI zamyka niemiecki prof. Manfred SPIEKER, który twierdzi że ekologia człowieka była fundamentem kolejnych dwóch filarów pontyfikatu niemietkicego papieża. „Przez niemal osiem lat pontyfikatu, jako Benedykt XVI od 2005 do 2013 roku, pozostał uczonym na Cathedra Petri, która nigdy nie stała się dlań tronem” twierdzi niemiecki uczony. 

„Polacy nigdy nie godzili się, by o ich losach decydowali inni. W tę postawę wpisuje się XIX-wieczne powstanie styczniowe – heroiczna partyzancka wojna z rosyjskim okupantem”, pisze w obszernym blog tekstów dotyczących Powstania Styczniowego Karol NAWROCKI, prezes IPN. 160 lat temu wybuchło powstanie, w którym Polacy, Ukraińcy, Litwini i Białorusini wystąpili wspólnie przeciwko despotyzmowi rosyjskiego cara i rosyjskiemu imperializmowi. Dziś jednoczą się w pomocy dla Ukrainy. O tym piszemy w tekstach dla redakcji na całym świecie, w edycji  „Opowiadamy Polskę światu” realizowanej z Instytutem Pamięci Narodowej i Polską Fundacją Narodową. Artykułu Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, podobnie jak teksty prof. Andrzeja NOWAKA, dyrektora Muzeum Historii polski Roberta KOSTRO i prezesa Instytut Nowych Mediów Eryka MISTEWICZA ukazują się w tym czasie na całym świecie, od Caracas w Wenezueli aż po Kuala Lumpur w Manilii.

Dział naukowy „Wszystko co Najważniejsze” otwiera artykuł Jacques’a ATTALIEGO pt. „Najważniejsza jest edukacja”. Francuski eseista, ekonomista i doradca polityczny pisze o możliwościach, jakie daje dzisiejszy model edukacji a jednocześnie, wskazuje na globalne wyzwania, jakie niosą nierówności w sferze edukacji i dostępie do wiedzy. Jedna jak twierdzi autor „możliwe też, że gros transmisji umiejętności społecznie pożytecznych odbywać się będzie poprzez środa cyfrowe a później genetyczne, do osamotnionych jednostek, za pomocą urządzeń coraz ściślej zespolonych z mózgiem”. Czy tak będzie wygląda przyszłość szkolnictwa i świata nauki? O tym przekonacie się państwo dzięki lekturze eseju Jacques’a ATTALIEGO.  

Dział „Piękno muzyki” otwiera Koji SHIMODA, japoński krytyk muzyczny i pianista, który prowadzi nas Śladami Chopina w japońskiej gorączce Konkursu Chopinowskiego, który każdego roku cieszy się ogromnym zainteresowaniem w Kraju Kwitnącej Wiśni. „My, Japończycy, kochamy Chopina może przede wszystkim dlatego, że jego muzyka zawiera w sobie delikatne piękno, skromność i szlachetność, jest jak falowanie czasu” pisze autor.

Na zakończenie 49. wydania miesięcznika „Wszystko Co Najważniejsze” prof. Stephen S. ROACH pisze o przypadkowym konflikcie, w który wpadły Chiny i Ameryka, konflikcie opartym na fałszywych narracjach. „Fiksacja Ameryki na zagrożeniu ze strony Chin jest na kursie kolizyjnym z koncentracją Chin na zagrożeniu ze strony Ameryki. W obu przypadkach obawy leżące u podstaw fałszywych treści mogą wydawać się całkowicie uzasadnione, a jako takie mogą usprawiedliwiać zdecydowane działania”.

Zapraszamy do lektury! Najnowsze wydanie „Wszystko Co Najważniejsze” dostępne w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu (123, Bd Saint-Germain), a także wysyłkowo, wydania archiwalne i bieżące oraz prenumerata, w SKLEPIE IDEI: www.SklepIdei.pl/wcn.

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 25 stycznia 2023