Nr 63. „Wszystko Co Najważniejsze” jest już dostępny w EMPIKach, Księgarni Polskiej w Paryżu oraz wysyłkowo i w prenumeracie — w Sklepie Idei.

Nr 63. „Wszystko Co Najważniejsze” jest już dostępny w EMPIKach, Księgarni Polskiej w Paryżu oraz wysyłkowo i w prenumeracie — w Sklepie Idei.

Photo of Instytut Nowych Mediów

Instytut Nowych Mediów

Wydawca "Wszystko Co Najważniejsze".
www.instytutnowychmediow.pl

zobacz inne teksty Autora

.Mahatma GANDHI, indyjski prawnik i filozof to wzór dla wielu. W swoich czasach był on jednak niezwykle dosadnym krytykiem świata, w którym żył. Gorzkie słowa kierował także w stronę cywilizacji europejskiej, a w wydanej 115. lat temu „Hind Staraj” (1909) opisał zmianę świata, której był świadkiem. Słowa te — i argumenty Gandhiego — nigdy wcześniej nie ukazały się po polsku. Otwierają jednak najnowsze, 63. wydanie „Wszystko Co Najważniejsze”. — Gdy dawniej ludzie chcieli ze sobą walczyć, oceniali swoją siłę cielesną; teraz jeden człowiek strzelający z broni umieszczonej na wzgórzu może odebrać życie tysiącom ludzi. To jest cywilizacja. Dawniej człowiek stawał się niewolnikiem pod wpływem nacisku silniejszego; teraz zniewala go pokusa pieniądza i zapewnianych przez niego luksusów — słowa indyjskiego przywódcy brzmią równie aktualnie i dosadnie obecnie, jak i kiedy były napisane.

Prof. Ryszard Bugaj we „Wszystko co Najważniejsze”

Czy mamy więc do czynienia z nowym początkiem, przynajmniej w gospodarce i polityce naszego kraju? Profesor Ryszard BUGAJ, którego esej na temat perspektyw poprawy sytuacji w Polsce, wskazuje na kilka czynników, które mogą to umożliwić. — Wyjście z obecnego impasu wymaga reform przekraczających horyzont powrotu do „Trzeciej Rzeczypospolitej”. Oczekiwanie, że po wyborach prezydenckich obecna koalicja uzyska zdolność swobodnego działania i uchwalania ustaw, nie jest oparte na mocnych przesłankach — wskazuje polityk i ekonomista.

Krzysztof Pawłowski

Obecna sytuacja polityczna i powyborcza powoduje, że głosy złości rozlegają się z wielu stron politycznego spektrum. Jednym z nich jest tekst prof. Krzysztofa PAWŁOWSKIEGO, który publikujemy w najnowszym wydaniu „Wszystko Co Najważniejsze”. — Koalicja rządząca powinna szybko zakończyć audyty ministerstw poprzedniego rządu, a także rozliczenia winnych (niezbędne dla zadowolenia własnego „plemienia wyborczego”) i rozpocząć tworzenie wspólnej instytucji strategii rozwoju Polski — pisze prof. PAWŁOWSKI.

W nawoływaniu do strategicznego namysłu nad kondycją Polski wtóruje prof. Jacek HOŁÓWKA. Filozof twierdzi, że każda władza musi być „ograniczona i zrównoważona”. — Wolności polityczne są wprowadzane do życia publicznego tylko przez dobrą konstytucję, opartą na zasadach wolności, równości i poszanowania prawa, przy założeniu, że prawo będzie stosowane bezstronnie, konsekwentnie i oględnie.

Musimy karać za łamanie praw człowieka i być w tym skuteczni; jeżeli nie będziemy wyciągali konsekwencji, to prawa człowieka będą zawsze łamane, ponieważ zawsze znajdzie się ktoś, kto będzie korzystał z teoretycznej możliwej bezkarności – oświadczył we wtorek w Genewie prezydent RP Andrzej Duda.

W tym numerze nie skupiamy się jednak wyłącznie, na kwestiach najbardziej bieżących, choćby tyko patrzeć na nie ze strategicznego punktu widzenia. Z okazji rocznicy Zbrodni Katyńskiej w najnowszym wydaniu „Wszystko co Najważniejsze” publikujemy artykuł prezydenta Andrzeja DUDY, który pisze o wciąż aktualnej przestrodze przed rosyjskim imperializmem. To, że wolny świat nie może zgodzić się na tolerowanie podobnych działań i zachowań — zwłaszcza, jeśli są modus operandi danego kraju — podkreśla prezes Instytutu Pamięci Narodowej, Karol NAWROCKI. Prof. Wojciech MATERSKI i prof. Waldemar POTKAŃSKI podkreślają zaś historyczne aspekty ludobójstwa, którego dopuścili się Rosjanie na polskich oficerach w Katyniu.

Blisko ćwierć wieku temu powstały partie, które do dzisiaj organizują życie polityczne w Polsce. O 25. leciu PO-PiSu piszą w tym numerze miesięcznika Jerzy POLACZEK oraz Rafał DUTKIEWICZ. — PO i PiS zdobyły zaufanie dużych grup wyborców, co pozwala im utrzymywać wysokie poparcie w kolejnych wyborach. I ten podział może się utrzymać także wtedy, gdy Jarosław Kaczyński oraz Donald Tusk przestaną stać na czele obu formacji. Podział między PO i PiS-em jest trwalszy niż ich przywództwo — uważa Jerzy POLACZEK.

Rafał DUTKIEWICZ, analizując poparcie obu partii twierdzi, że najbardziej widoczny podział, który przebiega między elektoratami obu partii, to kwestia poparcia przez Polskę prowincjonalną i metropolitalną. — Jarosław Kaczyński i Donald Tusk dostosowują się narracjami politycznymi swoich partii do tego podziału. To jeden z głównych powodów konserwujących polityczną dominację PO i PiS-u w ostatnich dwóch dekadach.

Nr 56. Wszystko co Najważniejsze

Polscy politycy, przywódcy dużego kraju w Europie, muszą być jednak świadomi obecności naszego kraju w sercu kontynentu. Wskazuje na to Jan PARYS, socjolog i publicysta, minister obrony narodowej w latach 1991-1992 pisząc, że „Unia Europejska jest świetnym pomysłem, ale wymaga prawdziwych reform”. — Zamiast wspierać budowę wspólnych interesów gospodarczych państw członkowskich, obserwujemy dążenie do przekształcenia Unii w superpaństwo, które za pomocą władzy politycznej ma dyrygować zarówno obywatelami, jak i życiem gospodarczym. Wiemy, jak takie centralne kierowanie gospodarką kiedyś się skończyło w bloku państw socjalistycznych — twierdzi Jan Parys.

Nr 56. Wszystko co Najważniejsze

Kwestia kształtu Europy, tego czym jest suwerenność całego kontynentu, ale też poszczególnych krajów członkowskich, nie jest jednak sprawą oczywistą. Andrzej GRZYB, wiceprezes PSL i były deputowany do Parlamentu Europejskiego uważa, że agresja Rosji na Ukrainę zakończyła okres braku działania Unii w zakresie rozszerzenia. Prof. Michał KLEIBER, redaktor naczelny „Wszystko Co Najważniejsze” również uważa, że rekonstrukcja Unii Europejskiej jest możliwa, ale potrzeba dokonać jej w duchu solidarności.

W 63. wydaniu miesięcznika „Wszystko Co Najważniejsze” dotykamy także tematów, którymi żyje świat nauki i społeczność międzynarodowa. Giovanni CUCCI SJ pisze o postczłowieku i transczłowieku. Jezuita twierdzi, że obserwujemy obecnie sytuację, w której człowiek staje się obiektem dla technologii, która przekształca go tak radykalnie, jak nigdy dotąd. — Okres około 2030 roku będzie magicznym czasem. W 2030 roku nie będziemy się starzeć, a każdy człowiek będzie miał szansę żyć wiecznie — pisze Giovanni Cucci SJ.

Czy człowiek dotrwa jednak do 2030 roku? W działaniach wielu grup, protestujących obecnie przeciwko zmianom klimatu, dostrzec można pierwiastek niepewności, co do właściwej odpowiedzi na to pytanie. Bjorn LOMBORG, prezes Konsensusu Kopernikańskiego, uważa jednak, że walka ze zmianami klimatu kradnie fundusze, które przeznaczone powinny być na rozwój, zwłaszcza krajów Globalnego Południa. — Łatwo jest traktować klimat jako priorytet ludzkości, gdy żyje się wygodnie. W bogatych państwach mieszka 16 proc. światowej populacji – ci ludzie zazwyczaj nie głodują, a ich bliscy nie umierają z powodu łatwo uleczalnych chorób. Większość z nich jest dobrze wykształcona, a ich średnie dochody są porównywalne z dochodami dawnych rodzin królewskich — twierdzi autor książki „Best things first”.

Świat nie tylko działania wobec zmian klimatu śledzi z zapartym tchem. Mające odbyć się na jesieni wybory w Stanach Zjednoczonych powodują, że coraz więcej niepewności i wątpliwości wiąże się obecnie z globalnym przywództwem USA. Jednak poza rywalizacją międzynarodową Stany Zjednoczone mają przede wszystkim toczyć walkę wewnętrzną. A przynajmniej twierdzi tak senator Josh HAWLEY, amerykański polityk z Missouri, którego esej o chrześcijańskim kształcie amerykańskiego narodu przeczytać można w najnowszym wydaniu „Wszystko Co Najważniejsze”. — Lewica dąży do narzucenia społeczeństwu jałowego sekularyzmu, wskutek czego amerykańska kultura coraz częściej zapomina o tradycji religijnej, która ją stworzyła. A bez tej tradycji nie ma porządku moralnego, który mógłby nas połączyć — pisze Amerykanin.

Jak w każdym wydaniu zapraszamy Państwa także na wyprawę w świat kultury i sztuki. O różnorakich tradycjach antyku w polskiej sztuce pisze w najnowszym wydaniu prof. Jerzy MIZIOŁEK, analizując między innymi ścieżki recepcji antyku w Polsce oraz postulując opracowanie atlasu tradycji antyku w Polsce. Nie zapominamy także o pięknie muzyki, gdzie przeczytać można arcyciekawy tekst Aleksandra Laskowskiego na temat Konkursu Chopinowskiego, który ma już prawie sto lat.

Najnowsze, 63. wydanie miesięcznika „Wszystko Co Najważniejsze” kończymy zaś esejem Jadwigi EMILEWICZ, pod tytułem „Polka 2024”. To esej z jednej strony i apel z drugiej. Pisze bowiem Jadwiga EMILEWICZ o nerwowym poszukiwaniau kobiety „na sztukę” zarówno w procesach rekrutacyjnych w korporacjach, jak i – co najsilniej widoczne – na listach wyborczych, co prowadzi de facto do pozbawiania godności. — Jesteśmy potrzebne do spełnienia wymagań parytetu — uważa była minister rozwoju, przedsiębiorczości i technologii. A w końcu u progu drugiego ćwierćwiecza XXI wieku kobiety przesądzają o wynikach wyborów w Polsce, a gwałtowny awans edukacyjny jest przyczynkiem do wielu sukcesów, ale i rozdarcia społecznego.

Zapraszamy do lektury! Najnowsze wydanie „Wszystko Co Najważniejsze” dostępne w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu (123, Bd Saint-Germain), a także wysyłkowo oraz w formie e-prasy, także wydania archiwalne i bieżące oraz prenumerata, w SKLEPIE IDEI: www.SklepIdei.pl/wcn.

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 10 kwietnia 2024