Prof. Jerzy MIZIOŁEK

Historyk sztuki, profesor nauk humanistycznych, w latach 2018–2019 dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie.

Prof. Jerzy MIZIOŁEK: Triumf konstytucji i marszałka Małachowskiego Prof. Jerzy MIZIOŁEK: Triumf konstytucji i marszałka Małachowskiego
Prof. Jerzy MIZIOŁEK

Prof. Jerzy MIZIOŁEK

Triumf konstytucji i marszałka Małachowskiego

Konstytucja 3 maja z 1791 r. pozostaje jednym z tych wydarzeń w dziejach Polski, które pozwalają wierzyć w mądrość i żywotne siły narodu. Jej moc i triumfalny wymiar najlepiej wyraził Jan Matejko.

Prof. Jerzy MIZIOŁEK: Triumph of the Constitution and Marshal Małachowski Prof. Jerzy MIZIOŁEK: Triumph of the Constitution and Marshal Małachowski
Prof. Jerzy MIZIOŁEK

Prof. Jerzy MIZIOŁEK

Triumph of the Constitution and Marshal Małachowski

The Constitution of 3 May 1791 remains one of those events in the history of Poland which buttress the belief in the wisdom and vitality of the nation. Its power and triumphant scope was best expressed by Jan Matejko.

Prof. Jerzy MIZIOŁEK: Triomphe de la Constitution du 3 mai et de la Grande Diète Prof. Jerzy MIZIOŁEK: Triomphe de la Constitution du 3 mai et de la Grande Diète
Prof. Jerzy MIZIOŁEK

Prof. Jerzy MIZIOŁEK

Triomphe de la Constitution du 3 mai et de la Grande Diète

La Constitution du 3 mai 1791 reste l’un de ces événements dans l’histoire de la Pologne qui permettent de croire en la sagesse et les forces vitales de la nation. Sa puissance et sa dimension triomphale ont été le mieux exprimées par Jan Matejko.

Prof. Jerzy MIZIOŁEK: Il trionfo della costituzione e del maresciallo Małachowski Prof. Jerzy MIZIOŁEK: Il trionfo della costituzione e del maresciallo Małachowski
Prof. Jerzy MIZIOŁEK

Prof. Jerzy MIZIOŁEK

Il trionfo della costituzione e del maresciallo Małachowski

La Costituzione del 3 maggio 1791 rimane uno di quegli eventi nella storia della Polonia che ci permettono di credere nella saggezza e vitalità della nazione. La sua potenza e dimensione trionfale fu espressa al meglio da Jan Matejko.

Magazyn idei "Wszystko Co Najważniejsze" oczekuje na Państwa w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu na Saint-Germain, naprawdę dobrych księgarniach w Polsce i ośrodkach polonijnych, a także w miejscach najważniejszych debat, dyskusji, kongresów i miejscach wykuwania idei.

Aktualne oraz wcześniejsze wydania dostępne są także wysyłkowo.

zamawiam