Prof. Jerzy MIZIOŁEK

Historyk sztuki, profesor nauk humanistycznych, w latach 2018–2019 dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie.

Prof. Jerzy MIZIOŁEK: Geniusz i uczona
Prof. Jerzy MIZIOŁEK

Prof. Jerzy MIZIOŁEK

Geniusz i uczona

Michał Anioł, który najbardziej wiekopomne dzieła wykonał w Rzymie, był wszechobecny w długim życiu Karoliny Lanckorońskiej.

Prof. Jerzy MIZIOŁEK: Warszawa jako nowy Rzym. W kręgu tradycji antyku
Prof. Jerzy MIZIOŁEK

Prof. Jerzy MIZIOŁEK

Warszawa jako nowy Rzym.
W kręgu tradycji antyku

Warszawa, podobnie jak inne stolice europejskie czasów nowożytnych, pretendowała do miana „nowego” Rzymu. Koncept “Warszawa jako nowy Rzym” wyrażał się przede wszystkim w tworzeniu projektów wpisanych w przestrzeń miejską i wznoszeniu budowli nawiązujących do rzymskich pierwowzorów, ale niekiedy również w ideach głoszonych przez animatorów życia duchowego i politycznego.

Prof. Jerzy MIZIOŁEK: Wrześniowe triumfy
Prof. Jerzy MIZIOŁEK

Prof. Jerzy MIZIOŁEK

Wrześniowe triumfy

Od przeszło trzech stuleci wspomnienie odsieczy wiedeńskiej daje nam poczucie dumy. Ale we wrześniu – tak tragicznym w 1939 r. – miały miejsce również inne arcyważne zwycięstwa, jak te pod Orszą (1514), Chocimiem (1621) i nad Niemnem (1920). Ukazują je fascynujące dzieła sztuki, ciągle zbyt mało znane, jak obraz Jana Henryka Rosena w ambasadzie RP w Waszyngtonie.

Prof. Jerzy MIZIOŁEK: Wojna i zadośćuczynienie. Straty wojenne Warszawy i etyczne podstawy rekompensaty
Prof. Jerzy MIZIOŁEK

Prof. Jerzy MIZIOŁEK

Wojna i zadośćuczynienie. Straty wojenne Warszawy i etyczne podstawy rekompensaty

Po klęsce powstania warszawskiego w październiku 1944 r. zrujnowane, kompletnie bezludne miasto widmo zyskało status twierdzy, do której można było wjechać tylko w dzień pod zbrojną eskortą. Wojska sowieckie stały na prawym brzegu Wisły, a na lewym jej brzegu postępował rabunek, palenie lub wysadzanie w powietrze kolejnych gmachów przez wyspecjalizowane oddziały.

Prof. Jerzy MIZIOŁEK, prof. Joanna M. SOSNOWSKA: Triumph 1920. Image and memory
Prof. Jerzy MIZIOŁEKProf. Joanna M. SOSNOWSKA

Prof. Jerzy MIZIOŁEK
Prof. Joanna M. SOSNOWSKA

Triumph 1920. Image and memory

In the interwar period, the triumph over the Bolsheviks was regarded as the culmination of all previous victories achieved by the Poles, sealing their long history.

Prof. Jerzy MIZIOŁEK: W obronie Rzeczypospolitej. Stanisław Kostka Potocki (1755–1821)
Prof. Jerzy MIZIOŁEK

Prof. Jerzy MIZIOŁEK

W obronie Rzeczypospolitej.
Stanisław Kostka Potocki (1755–1821)

Należy do grona najwybitniejszych postaci Oświecenia. Znał Jeffersona, Napoleona, Aleksandra I, Goethego, Piranesiego. Portretowali go najwybitniejsi artyści. Był architektem, krytykiem sztuki, archeologiem, autorem licznych publikacji i jednym z twórców Uniwersytetu Warszawskiego. Jego olśniewająca kariera miała dramatyczny finał – pisze prof. Jerzy MIZIOŁEK

Prof. Jerzy MIZIOŁEK: Polskie triumfy
Prof. Jerzy MIZIOŁEK

Prof. Jerzy MIZIOŁEK

Polskie triumfy

18 maja to dzień szczególny w historii Polski. To między innymi dzień urodzin papieża Jana Pawła II (1920), zdobycia Monte Cassino przez oddziały 2. Korpusu Polskiego pod dowództwem gen. Władysława Andersa (1944) i triumfu Piłsudskiego w Warszawie w 1920 roku.

Prof. Jerzy MIZIOŁEK: Quo vadis w kulturze popularnej
Prof. Jerzy MIZIOŁEK

Prof. Jerzy MIZIOŁEK

Quo vadis w kulturze popularnej

Minęła 176. rocznica urodzin genialnego pisarza, absolwenta Szkoły Głównej (Uniwersytetu Warszawskiego) i laureata Nagrody Nobla (1905); z tej okazji warto przypomnieć o wielorakich obliczach dziejów sławy najsłynniejszego utworu HenrykaSienkiewicza.

Prof. Jerzy MIZIOŁEK: Światło Odkupienia. „Golgota” Jana Styki w Glendale
Prof. Jerzy MIZIOŁEK

Prof. Jerzy MIZIOŁEK

Światło Odkupienia.
„Golgota” Jana Styki w Glendale

Co roku setki tysięcy Amerykanów i turystów z całego świata ogląda pod Los Angeles, w Forest Lawn, ogromny obraz „Golgota”. słynnego niegdyś polskiego malarza Jana Styki. To prawdziwe arcydzieło sztuki religijnej jest w Polsce niemal nieznane, pomimo że w sposób jedyny w swoim rodzaju opowiada o misterium Odkupienia i jednocześnie sławi imię polskiej sztuki.

Jerzy MIZIOŁEK: Home of Chopin’s youth
Prof. Jerzy MIZIOŁEK

Prof. Jerzy MIZIOŁEK

Home of Chopin’s youth

The home where the eminent pianist spent his youth was located within the walls of the Warsaw University. It has survived all the cataclysms of history and, in the coming years, will become a special memorial to Chopin – writes Jerzy MIZIOŁEK

Jerzy MIZIOŁEK: Casa della gioventù di Chopin
Prof. Jerzy MIZIOŁEK

Prof. Jerzy MIZIOŁEK

Casa della gioventù di Chopin

La casa della gioventù dell’eminente pianista si trovava tra le mura dell’Università di Varsavia. È sopravvissuta a tutti i cataclismi della Storia e nei prossimi anni diventerà un luogo di memoria speciale.

Jerzy MIZIOŁEK: Casa de la infancia de Chopin
Prof. Jerzy MIZIOŁEK

Prof. Jerzy MIZIOŁEK

Casa de la infancia de Chopin

«La casa de la juventud del destacado pianista se ubicaba dentro de las edificaciones de la Universidad de Varsovia. Logró superar todas las catástrofes de la historia y en la perspectiva de los próximos años se convertirá en el lugar de una memoria especial sobre él»

Prof. Jerzy MIZIOŁEK: Jan Paweł II i Kaplica Sykstyńska
Prof. Jerzy MIZIOŁEK

Prof. Jerzy MIZIOŁEK

Jan Paweł II i Kaplica Sykstyńska

Decyzja o konserwacji fresków Kaplicy Sykstyńskiej, pogłębione odczytanie ich przesłania i wysublimowana pochwała geniuszu Michała Anioła należą do wielkich dokonań Jana Pawła II.

Jerzy MIZIOŁEK: Misterium światła
Prof. Jerzy MIZIOŁEK

Prof. Jerzy MIZIOŁEK

Misterium światła

Światło jako najbardziej niematerialne zjawisko całego dzieła stworzenia jest szczególnie odpowiednim symbolem dla wyrażenia istoty Boga.

Prof. Jerzy MIZIOŁEK: Dom młodości Chopina
Prof. Jerzy MIZIOŁEK

Prof. Jerzy MIZIOŁEK

Dom młodości Chopina

Dom młodości wybitnego pianisty mieścił się w murach Uniwersytetu Warszawskiego. Przetrwał wszystkie kataklizmy dziejowe i w perspektywie najbliższych lat stanie się miejscem szczególnej o nim pamięci.

Prof. Jerzy MIZIOŁEK: Maurycy Mochnacki. Powrót bohatera
Prof. Jerzy MIZIOŁEK

Prof. Jerzy MIZIOŁEK

Maurycy Mochnacki. Powrót bohatera

Maurycy Mochnacki za działania konspiracyjne i aktywny udział w powstaniu z bronią w ręku został zaocznie skazany przez władze carskie na karę śmierci przez powieszenie. Pochówek jego szczątków na Cmentarzu Powązkowskim wpisuje się w jego marzenia o Polsce wolnej i niepodległej.