Prof. Jerzy MIZIOŁEK

Historyk sztuki, profesor nauk humanistycznych, w latach 2018–2019 dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie.

Prof. Jerzy MIZIOŁEK: Blask Zmartwychwstania i Ołtarz milczenia
Prof. Jerzy MIZIOŁEK

Prof. Jerzy MIZIOŁEK

Blask Zmartwychwstania i Ołtarz milczenia

Muzeum Narodowe w Warszawie posiada fascynujące przykłady dzieł o tematyce wielkanocnej. Są nimi m.in. tryptyk z początku XVI wieku i dwa wybitne, oryginalne i tajemnicze dzieła sztuki nowoczesnej.

Prof. Jerzy MIZIOŁEK: Fryderyk Chopin i malarstwo
Prof. Jerzy MIZIOŁEK

Prof. Jerzy MIZIOŁEK

Fryderyk Chopin i malarstwo

Chopin od najmłodszych lat stykał się z malarstwem. Fascynację malarstwem poniósł ze sobą do Wiednia, Drezna, Londynu i Edynburga.

Prof. Jerzy MIZIOŁEK: Polskość to tolerancja
Prof. Jerzy MIZIOŁEK

Prof. Jerzy MIZIOŁEK

Polskość to tolerancja

Polska to tolerancja, kult wolności, heroiczna waleczność i sztuka wielkich artystów, którzy opowiadali światu, co to jest Polska, gdy jej nie było na mapie świata, i przygotowywali jej odrodzenie.

Jerzy MIZIOŁEK: Prof. Karolina Lanckorońska. Wszystko dla Najjaśniejszej Rzeczypospolitej
Prof. Jerzy MIZIOŁEK

Prof. Jerzy MIZIOŁEK

Prof. Karolina Lanckorońska. Wszystko dla Najjaśniejszej Rzeczypospolitej

Po II wojnie światowej, w czasie której była więziona w jednym z niemieckich obozów zagłady, nie mogła wrócić do Polski, bo ta znalazła się za żelazną kurtyną. Mogła dalej zajmować się sztuką swojego ukochanego artysty, Michała Anioła, i innych włoskich twórców, ale uznała, że teraz są pilniejsze obowiązki – wspieranie polskich badań naukowych. Resztę swojego długiego życia poświęciła, mieszkając w Rzymie, wydawaniu dokumentów źródłowych dotyczących Polski, znajdujących się w archiwach Watykanu.

Prof. Jerzy MIZIOŁEK: Michał Anioł w Polsce
Prof. Jerzy MIZIOŁEK

Prof. Jerzy MIZIOŁEK

Michał Anioł w Polsce

Dzieła twórcy fresków w kaplicy Sykstyńskiej i wielu innych arcydzieł malarskich, rzeźbiarskich i architektonicznych należą do najwybitniejszych osiągnięć artystycznych wszech czasów. Rzeźby i obrazy Michała Anioła (1475­–1564), współczesnego Mikołaja Kopernika, Leonarda da Vinci i Rafaela, cenione i podziwiane są w Polsce już od XVI w. – pisze prof. Jerzy MIZIOŁEK.

Prof. Jerzy MIZIOŁEK: Antyk apoliński i dionizyjski. Kartki z dziejów Teatru Narodowego
Prof. Jerzy MIZIOŁEK

Prof. Jerzy MIZIOŁEK

Antyk apoliński i dionizyjski.
Kartki z dziejów Teatru Narodowego

W miesiącach zimowych wypadają ważne rocznice w dziejach Teatru Narodowego, który w wyniku represji po powstaniu listopadowym nazwano Teatrem Wielkim i tak zostało do dziś. Ten wspaniały gmach, z jego fasadą cudem uratowaną od zagłady w 1944 r., był przez lata zaborów ostoją polskości. Oto kilka kartek z jego dziejów wraz z uwagami o dekoracji rzeźbiarskiej pięknej, prawdziwie monumentalnej fasady – pisze prof. Jerzy MIZIOŁEK

Prof. Jerzy MIZIOŁEK: Kopernik jako wykładowca
Prof. Jerzy MIZIOŁEK

Prof. Jerzy MIZIOŁEK

Kopernik jako wykładowca

Jednym z licznych dzieł, które upamiętniły 400-lecie urodzin Mikołaja Kopernika, był obraz Wojciecha Gersona, który powstał z inspiracji wzmiankami o pobycie genialnego astronoma Rzymie. W 550. rocznicę jego urodzin przypominamy to fascynujące płótno.

Prof. Jerzy MIZIOŁEK: Geniusz i uczona
Prof. Jerzy MIZIOŁEK

Prof. Jerzy MIZIOŁEK

Geniusz i uczona

Michał Anioł, który najbardziej wiekopomne dzieła wykonał w Rzymie, był wszechobecny w długim życiu Karoliny Lanckorońskiej.

Prof. Jerzy MIZIOŁEK: Warszawa jako nowy Rzym. W kręgu tradycji antyku
Prof. Jerzy MIZIOŁEK

Prof. Jerzy MIZIOŁEK

Warszawa jako nowy Rzym.
W kręgu tradycji antyku

Warszawa, podobnie jak inne stolice europejskie czasów nowożytnych, pretendowała do miana „nowego” Rzymu. Koncept „Warszawa jako nowy Rzym” wyrażał się przede wszystkim w tworzeniu projektów wpisanych w przestrzeń miejską i wznoszeniu budowli nawiązujących do rzymskich pierwowzorów, ale niekiedy również w ideach głoszonych przez animatorów życia duchowego i politycznego.

Prof. Jerzy MIZIOŁEK: Wrześniowe triumfy
Prof. Jerzy MIZIOŁEK

Prof. Jerzy MIZIOŁEK

Wrześniowe triumfy

Od przeszło trzech stuleci wspomnienie odsieczy wiedeńskiej daje nam poczucie dumy. Ale we wrześniu – tak tragicznym w 1939 r. – miały miejsce również inne arcyważne zwycięstwa, jak te pod Orszą (1514), Chocimiem (1621) i nad Niemnem (1920). Ukazują je fascynujące dzieła sztuki, ciągle zbyt mało znane, jak obraz Jana Henryka Rosena w ambasadzie RP w Waszyngtonie.

Prof. Jerzy MIZIOŁEK: Wojna i zadośćuczynienie. Straty wojenne Warszawy i etyczne podstawy rekompensaty
Prof. Jerzy MIZIOŁEK

Prof. Jerzy MIZIOŁEK

Wojna i zadośćuczynienie. Straty wojenne Warszawy i etyczne podstawy rekompensaty

Po klęsce powstania warszawskiego w październiku 1944 r. zrujnowane, kompletnie bezludne miasto widmo zyskało status twierdzy, do której można było wjechać tylko w dzień pod zbrojną eskortą. Wojska sowieckie stały na prawym brzegu Wisły, a na lewym jej brzegu postępował rabunek, palenie lub wysadzanie w powietrze kolejnych gmachów przez wyspecjalizowane oddziały.

Prof. Jerzy MIZIOŁEK, prof. Joanna M. SOSNOWSKA: Triumph 1920. Image and memory
Prof. Jerzy MIZIOŁEKProf. Joanna M. SOSNOWSKA

Prof. Jerzy MIZIOŁEK
Prof. Joanna M. SOSNOWSKA

Triumph 1920. Image and memory

In the interwar period, the triumph over the Bolsheviks was regarded as the culmination of all previous victories achieved by the Poles, sealing their long history.

Prof. Jerzy MIZIOŁEK: W obronie Rzeczypospolitej. Stanisław Kostka Potocki (1755–1821)
Prof. Jerzy MIZIOŁEK

Prof. Jerzy MIZIOŁEK

W obronie Rzeczypospolitej.
Stanisław Kostka Potocki (1755–1821)

Należy do grona najwybitniejszych postaci Oświecenia. Znał Jeffersona, Napoleona, Aleksandra I, Goethego, Piranesiego. Portretowali go najwybitniejsi artyści. Był architektem, krytykiem sztuki, archeologiem, autorem licznych publikacji i jednym z twórców Uniwersytetu Warszawskiego. Jego olśniewająca kariera miała dramatyczny finał – pisze prof. Jerzy MIZIOŁEK

Prof. Jerzy MIZIOŁEK: Polskie triumfy
Prof. Jerzy MIZIOŁEK

Prof. Jerzy MIZIOŁEK

Polskie triumfy

18 maja to dzień szczególny w historii Polski. To między innymi dzień urodzin papieża Jana Pawła II (1920), zdobycia Monte Cassino przez oddziały 2. Korpusu Polskiego pod dowództwem gen. Władysława Andersa (1944) i triumfu Piłsudskiego w Warszawie w 1920 roku.

Prof. Jerzy MIZIOŁEK: Quo vadis w kulturze popularnej
Prof. Jerzy MIZIOŁEK

Prof. Jerzy MIZIOŁEK

Quo vadis w kulturze popularnej

Minęła 176. rocznica urodzin genialnego pisarza, absolwenta Szkoły Głównej (Uniwersytetu Warszawskiego) i laureata Nagrody Nobla (1905); z tej okazji warto przypomnieć o wielorakich obliczach dziejów sławy najsłynniejszego utworu HenrykaSienkiewicza.