Prof. Jerzy MIZIOŁEK

Historyk sztuki, profesor nauk humanistycznych, w latach 2018–2019 dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie.

Jerzy MIZIOŁEK: Casa de la infancia de Chopin
Prof. Jerzy MIZIOŁEK

Prof. Jerzy MIZIOŁEK

Casa de la infancia de Chopin

«La casa de la juventud del destacado pianista se ubicaba dentro de las edificaciones de la Universidad de Varsovia. Logró superar todas las catástrofes de la historia y en la perspectiva de los próximos años se convertirá en el lugar de una memoria especial sobre él»

Jerzy MIZIOŁEK: Home of Chopin’s youth
Prof. Jerzy MIZIOŁEK

Prof. Jerzy MIZIOŁEK

Home of Chopin’s youth

The home where the eminent pianist spent his youth was located within the walls of the Warsaw University. It has survived all the cataclysms of history and, in the coming years, will become a special memorial to Chopin – writes Jerzy MIZIOŁEK

Jerzy MIZIOŁEK: Casa della gioventù di Chopin
Prof. Jerzy MIZIOŁEK

Prof. Jerzy MIZIOŁEK

Casa della gioventù di Chopin

La casa della gioventù dell’eminente pianista si trovava tra le mura dell’Università di Varsavia. È sopravvissuta a tutti i cataclismi della Storia e nei prossimi anni diventerà un luogo di memoria speciale.

Prof. Jerzy MIZIOŁEK: Dom młodości Chopina
Prof. Jerzy MIZIOŁEK

Prof. Jerzy MIZIOŁEK

Dom młodości Chopina

Dom młodości wybitnego pianisty mieścił się w murach Uniwersytetu Warszawskiego. Przetrwał wszystkie kataklizmy dziejowe i w perspektywie najbliższych lat stanie się miejscem szczególnej o nim pamięci.

Prof. Jerzy MIZIOŁEK: Jan Paweł II i Kaplica Sykstyńska
Prof. Jerzy MIZIOŁEK

Prof. Jerzy MIZIOŁEK

Jan Paweł II i Kaplica Sykstyńska

Decyzja o konserwacji fresków Kaplicy Sykstyńskiej, pogłębione odczytanie ich przesłania i wysublimowana pochwała geniuszu Michała Anioła należą do wielkich dokonań Jana Pawła II.

Jerzy MIZIOŁEK: Misterium światła
Prof. Jerzy MIZIOŁEK

Prof. Jerzy MIZIOŁEK

Misterium światła

Światło jako najbardziej niematerialne zjawisko całego dzieła stworzenia jest szczególnie odpowiednim symbolem dla wyrażenia istoty Boga.

Prof. Jerzy MIZIOŁEK: Maurycy Mochnacki. Powrót bohatera
Prof. Jerzy MIZIOŁEK

Prof. Jerzy MIZIOŁEK

Maurycy Mochnacki. Powrót bohatera

Maurycy Mochnacki za działania konspiracyjne i aktywny udział w powstaniu z bronią w ręku został zaocznie skazany przez władze carskie na karę śmierci przez powieszenie. Pochówek jego szczątków na Cmentarzu Powązkowskim wpisuje się w jego marzenia o Polsce wolnej i niepodległej.

Prof. Jerzy MIZIOŁEK: Polacy i Napoleon
Prof. Jerzy MIZIOŁEK

Prof. Jerzy MIZIOŁEK

Polacy i Napoleon

Napoleon zajmuje szczególne miejsce w dziejach Polski, jest też obecny w polskim hymnie narodowym. Istnieje ponadto mało znana opowieść strażnika życia cesarza w jego drodze do Paryża w grudniu 1812 r. – pisze prof. Jerzy MIZIOŁEK

Prof. Jerzy MIZIOŁEK: Lot anioła i archeologia estetyki. Wspomnienie Igora Mitoraja
Prof. Jerzy MIZIOŁEK

Prof. Jerzy MIZIOŁEK

Lot anioła i archeologia estetyki. Wspomnienie Igora Mitoraja

Był jednym z najwybitniejszych artystów przełomu XX i XXI wieku. Przywrócił światu powab klasycznego piękna. Inspirował się antykiem: tekstami greckich poetów i okruchami rzeźb. Jego sztukę charakteryzują oniryczny wdzięk i poetyka fragmentu.

Prof. Jerzy MIZIOŁEK: Jacek Malczewski. Polskość i uniwersalizm
Prof. Jerzy MIZIOŁEK

Prof. Jerzy MIZIOŁEK

Jacek Malczewski. Polskość i uniwersalizm

Gdybym nie był Polakiem, nie byłbym artystą – pisał Jacek Malczewski. Malarz wybitny, który zawsze podkreślał, że jego największą inspirację stanowi krajobraz polskiego świata przyrody.

Prof. Jerzy MIZIOŁEK: Chopin jako Dante
Prof. Jerzy MIZIOŁEK

Prof. Jerzy MIZIOŁEK

Chopin jako Dante

Autor „Boskiej Komedii”, zmarły dokładnie 700 lat temu, nieustannie inspiruje poetów, pisarzy i filmowców. Jego oblicze i wizje uwieczniali najwybitniejsi artyści, wśród nich Rafael, Michał Anioł i Delacroix, który ukazał Dantego najpiękniej – wpisał go w oblicze Chopina.

Prof. Jerzy MIZIOŁEK: Il trionfo della costituzione e del maresciallo Małachowski
Prof. Jerzy MIZIOŁEK

Prof. Jerzy MIZIOŁEK

Il trionfo della costituzione e del maresciallo Małachowski

La Costituzione del 3 maggio 1791 rimane uno di quegli eventi nella storia della Polonia che ci permettono di credere nella saggezza e vitalità della nazione. La sua potenza e dimensione trionfale fu espressa al meglio da Jan Matejko.

Prof. Jerzy MIZIOŁEK: Triumph of the Constitution and Marshal Małachowski
Prof. Jerzy MIZIOŁEK

Prof. Jerzy MIZIOŁEK

Triumph of the Constitution and Marshal Małachowski

The Constitution of 3 May 1791 remains one of those events in the history of Poland which buttress the belief in the wisdom and vitality of the nation. Its power and triumphant scope was best expressed by Jan Matejko.

Prof. Jerzy MIZIOŁEK: Triomphe de la Constitution du 3 mai et de la Grande Diète
Prof. Jerzy MIZIOŁEK

Prof. Jerzy MIZIOŁEK

Triomphe de la Constitution du 3 mai et de la Grande Diète

La Constitution du 3 mai 1791 reste l’un de ces événements dans l’histoire de la Pologne qui permettent de croire en la sagesse et les forces vitales de la nation. Sa puissance et sa dimension triomphale ont été le mieux exprimées par Jan Matejko.

Prof. Jerzy MIZIOŁEK: Triumf konstytucji i marszałka Małachowskiego
Prof. Jerzy MIZIOŁEK

Prof. Jerzy MIZIOŁEK

Triumf konstytucji i marszałka Małachowskiego

Konstytucja 3 maja z 1791 r. pozostaje jednym z tych wydarzeń w dziejach Polski, które pozwalają wierzyć w mądrość i żywotne siły narodu. Jej moc i triumfalny wymiar najlepiej wyraził Jan Matejko.