Prof. Jacek HOŁÓWKA

Filozof i etyk, profesor nauk humanistycznych związany z Uniwersytetem Warszawskim. Autor m.in. Relatywizm etyczny, Wybrane problemy moralne współczesności, Etyka w działaniu.

Ryc. Fabien Clairefond

Prof. Jacek HOŁÓWKA: Polityka, kompromis i teoria równowagi
Prof. Jacek HOŁÓWKA

Prof. Jacek HOŁÓWKA

Polityka, kompromis i teoria równowagi

Polityka to w wielkim stopniu gra pozorów i gotowość do nakłonienia partnerów, by robili to, na czym nam zależy, choć nasi partnerzy mają myśleć, że działają tylko we własnym interesie.

Prof. Jacek HOŁÓWKA: Polska, czyli unikalność kwalifikowana
Prof. Jacek HOŁÓWKA

Prof. Jacek HOŁÓWKA

Polska, czyli unikalność kwalifikowana

Po upadku komunizmu najpierw stworzyliśmy społeczeństwo obywatelskie, a następnie je zadusiliśmy. Cała oficjalna polityka jest fasadowa, deklaratywna i oparta na fikcji liberalnego państwa dobrobytu.

Prof. Jacek HOŁÓWKA: To wojna czy powstanie?
Prof. Jacek HOŁÓWKA

Prof. Jacek HOŁÓWKA

To wojna czy powstanie?

Mieszkańcy Gazy nie mogą się bronić z honorem, bo są zbyt słabi. Muszą albo liczyć na obronę ze strony społeczności międzynarodowej, albo wzniecić powstanie i ginąć, pociągając za sobą możliwie jak najwięcej ciemiężycieli.

Prof. Jacek HOŁÓWKA: Komputerowa kompulsja i wolna wola
Prof. Jacek HOŁÓWKA

Prof. Jacek HOŁÓWKA

Komputerowa kompulsja i wolna wola

Nauki komputerowe w powiązaniu z psychologią kliniczną już wniosły znaczny wkład do zrozumienia moralnych postaw i zachowań. W przyszłości ten związek może się okazać jeszcze ważniejszy.

Prof. Jacek HOŁÓWKA: Czy koniec zimnej wojny?
Prof. Jacek HOŁÓWKA

Prof. Jacek HOŁÓWKA

Czy koniec zimnej wojny?

W obecnym wieku polityka przestała być motywowana ideologią. Z pozoru to dobrze, choć inaczej myślano jeszcze w poprzednim stuleciu. Wtedy komunizm i faszyzm walczyły między sobą i jednocześnie przeciw liberalnej demokracji. Stanowiska polityczne były jasno określone i dość schematyczne, ale wtedy ich rzecznicy gotowi byli jeszcze polemizować ze swymi przeciwnikami, a nie tylko z nimi walczyć.

Prof. Jacek HOŁÓWKA: Gniew i wściekłość
Prof. Jacek HOŁÓWKA

Prof. Jacek HOŁÓWKA

Gniew i wściekłość

Arystoteles twierdził, że okrucieństwo to błąd rozumu. Seneka, że to wina płytkich i burzliwych pragnień. Kto lepiej wyjaśnił ludzkie zdziczenie – Arystoteles czy Seneka? Ja sądzę, że ten pierwszy.

Prof. Jacek HOŁÓWKA: Imperialne marzenia Kremla
Prof. Jacek HOŁÓWKA

Prof. Jacek HOŁÓWKA

Imperialne marzenia Kremla

Rosja nie jest pierwszym imperium, które głęboko przeżywa ograniczenie swych wpływów i posiadłości. W czasach nowożytnych to doświadczenie spotkało kolejno wszystkich kolonizatorów: Brytyjczyków, Francuzów, Belgów i Holendrów. Wytrącenie ich z roli metropolii kolonialnej raniło ich poczucie dumy, wydawało się bolesne i niesprawiedliwe.

Prof. Jacek HOŁÓWKA: Jest nadzieja, końca świata nie będzie
Prof. Jacek HOŁÓWKA

Prof. Jacek HOŁÓWKA

Jest nadzieja, końca świata nie będzie

Od św. Augustyna znana jest doktryna „wojny sprawiedliwej”, która głosi, że moralnie dopuszczalna wojna musi być podjęta w dobrej sprawie i powinna być prowadzona przy minimalizowaniu strat wśród cywilów.

Prof. Jacek HOŁÓWKA: O zaletach umiarkowania w polityce
Prof. Jacek HOŁÓWKA

Prof. Jacek HOŁÓWKA

O zaletach umiarkowania w polityce

Wielu obywateli unika radykalizmu i politycznych skrajności. Woli kierować się dążeniem do wspólnego dobra i stara się wprowadzić zasady niewymuszonej, pokojowej współpracy.

Prof. Jacek HOŁÓWKA: Kapitalizm – system o dwóch twarzach
Prof. Jacek HOŁÓWKA

Prof. Jacek HOŁÓWKA

Kapitalizm – system o dwóch twarzach

Istnieją dwie wersje kapitalizmu: nieprzejednana i pojednawcza. Pierwsza służy walce klas i sprzyja spekulantom. Druga pomniejsza znaczenie rynku, ale aktywizuje rozliczne ludzkie uzdolnienia i zainteresowania. Każda jest związana z inną koncepcją rynku – pisze prof. Jacek HOŁÓWKA

Prof. Jacek HOŁÓWKA: Z kosmitą o polityce
Prof. Jacek HOŁÓWKA

Prof. Jacek HOŁÓWKA

Z kosmitą o polityce

Do Warszawy przyleciał kosmita, trochę przypominający każdego z nas budową ciała i poziomem inteligencji. Ma na imię Kosmi i sprawnie posługuje się językiem polskim. Chce się dowiedzieć, jak działa polski system polityczny i czy jesteśmy z niego zadowoleni. Trafił na warszawiaka, który chętnie odpowiada na jego pytania. 

Prof. Jacek HOŁÓWKA: Europejskie i krajowe rządy prawa
Prof. Jacek HOŁÓWKA

Prof. Jacek HOŁÓWKA

Europejskie i krajowe rządy prawa

Należy oczekiwać, że władze Unii zechcą zdecydować, jak uniknąć występowania w dwóch rolach jednocześnie: jako strony w sporze i jako instancji nadrzędnej zachowującej neutralność wobec skonfliktowanych stron.

Prof. Jacek HOŁÓWKA: Lekcja z Rousseau na polsko-białoruskiej granicy
Prof. Jacek HOŁÓWKA

Prof. Jacek HOŁÓWKA

Lekcja z Rousseau na polsko-białoruskiej granicy

Nie jest naszym obowiązkiem poświęcać się dla innych tylko dlatego, że cierpią. Czasem lepiej pomoże ktoś inny niż my. I czasem pomoc nie jest niczyim obowiązkiem, jeśli poszkodowany sam ściąga na siebie nieszczęście.

Prof. Jacek HOŁÓWKA: Co myśleć o szczęściu?
Prof. Jacek HOŁÓWKA

Prof. Jacek HOŁÓWKA

Co myśleć o szczęściu?

Szczęście jest bezwstydnie przereklamowane. Szczęśliwszy jest ten, kto szuka niezależności, od tego, kto szuka szczęścia na przełaj.