Prof. Jacek HOŁÓWKA

Filozof i etyk, profesor nauk humanistycznych związany z Uniwersytetem Warszawskim. Autor m.in. Relatywizm etyczny, Wybrane problemy moralne współczesności, Etyka w działaniu.

Ryc. Fabien Clairefond

Prof. Jacek HOŁÓWKA: Kapitalizm – system o dwóch twarzach
Prof. Jacek HOŁÓWKA

Prof. Jacek HOŁÓWKA

Prof. Jacek HOŁÓWKA: Kapitalizm – system o dwóch twarzach

Istnieją dwie wersje kapitalizmu: nieprzejednana i pojednawcza. Pierwsza służy walce klas i sprzyja spekulantom. Druga pomniejsza znaczenie rynku, ale aktywizuje rozliczne ludzkie uzdolnienia i zainteresowania. Każda jest związana z inną koncepcją rynku – pisze prof. Jacek HOŁÓWKA

Prof. Jacek HOŁÓWKA: Z kosmitą o polityce
Prof. Jacek HOŁÓWKA

Prof. Jacek HOŁÓWKA

Prof. Jacek HOŁÓWKA: Z kosmitą o polityce

Do Warszawy przyleciał kosmita, trochę przypominający każdego z nas budową ciała i poziomem inteligencji. Ma na imię Kosmi i sprawnie posługuje się językiem polskim. Chce się dowiedzieć, jak działa polski system polityczny i czy jesteśmy z niego zadowoleni. Trafił na warszawiaka, który chętnie odpowiada na jego pytania. 

Prof. Jacek HOŁÓWKA: Europejskie i krajowe rządy prawa
Prof. Jacek HOŁÓWKA

Prof. Jacek HOŁÓWKA

Prof. Jacek HOŁÓWKA: Europejskie i krajowe rządy prawa

Należy oczekiwać, że władze Unii zechcą zdecydować, jak uniknąć występowania w dwóch rolach jednocześnie: jako strony w sporze i jako instancji nadrzędnej zachowującej neutralność wobec skonfliktowanych stron.