Artur SZKLENER

Muzykolog, nauczyciel akademicki i menedżer kultury, od 2012 dyrektor Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina.

Artur SZKLENER: Chopin wraca do Nohant
Artur SZKLENER

Artur SZKLENER

Chopin wraca do Nohant

24 czerwca 2023 r. sygnowano porozumienie o współpracy pomiędzy domem urodzenia Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli a domem George Sand w Nohant. Po 177 latach Chopin w sposób symboliczny wraca do miejsca, w którym skomponował większość swoich arcydzieł.

Artur SZKLENER: Chopin regresa a Nohant
Artur SZKLENER

Artur SZKLENER

Chopin regresa a Nohant

El 24 de junio de 2023 se firmó un acuerdo de cooperación entre la casa natal de Fryderyk Chopin en Żelazowa Wola y la casa de George Sand en Nohant. Después de 177 años, Chopin regresa simbólicamente al lugar donde compuso la mayoría de sus obras maestras.

Artur SZKLENER: Шопен повертається до Нохана
Artur SZKLENER

Artur SZKLENER

Шопен повертається до Нохана

24 червня 2023 року було підписано угоду про співпрацю між місцем народження Фридерика Шопена в Желязовій Волі та будинком Жорж Санд у Нохані. Через 177 років Шопен символічно повертається туди, де він створив більшість своїх шедеврів.

Artur SZKLENER: Chopin torna a Nohant
Artur SZKLENER

Artur SZKLENER

Chopin torna a Nohant

Il 24 giugno 2023 è stato firmato un accordo di cooperazione tra la casa natale di Fryderyk Chopin a Żelazowa Wola e la casa di George Sand a Nohant. Dopo 177 anni, Chopin torna simbolicamente nel luogo in cui ha composto la maggior parte dei suoi capolavori.

Artur SZKLENER: Chopin returns to Nohant
Artur SZKLENER

Artur SZKLENER

Chopin returns to Nohant

On 24 June 2023, a cooperation agreement was signed between Fryderyk Chopin’s house in Żelazowa Wola and George Sand’s house in Nohant. After 177 years, Chopin is symbolically returning to the place where he composed most of his masterpieces.

Artur SZKLENER: Chopin de retour à Nohant
Artur SZKLENER

Artur SZKLENER

Chopin de retour à Nohant

Le 24 juin 2023, un accord de coopération a été signé entre la maison natale de Frédéric Chopin à Żelazowa Wola et la maison de George Sand à Nohant. Après 177 ans, Chopin revient symboliquement à l’endroit où il a composé la plupart de ses chefs-d’œuvre.

Artur SZKLENER: Fryderyk Chopin - poeta polskiej wolności
Artur SZKLENER

Artur SZKLENER

Fryderyk Chopin - poeta polskiej wolności

Ponad 160 lat temu, we wrześniu 1863 roku, w czasie powstania styczniowego Rosjanie zdemolowali pałac Zamoyskich w Warszawie, wyrzucając przez okno budynku znajdujący się wewnątrz fortepian, na którym grał niegdyś Fryderyk Chopin. Moment ten przeszedł do historii.

Artur SZKLENER: Frédéric Chopin, poeta de la libertad polaca
Artur SZKLENER

Artur SZKLENER

Frédéric Chopin, poeta de la libertad polaca

Hace 160 años, en septiembre de 1863, durante el Levantamiento de Enero, los rusos demolieron el Palacio Zamoyski de Varsovia arrojando por la ventana del edificio el piano que había en su interior, que solía tocar Fryderyk Chopin. Este momento ha pasado a la historia.

Artur SZKLENER: Фредерік Шопен - поет польської свободи
Artur SZKLENER

Artur SZKLENER

Фредерік Шопен - поет польської свободи

160 років тому, у вересні 1863 року, під час Січневого повстання росіяни зруйнували палац Замойських у Варшаві й викинувши з вікна будівлі піаніно, на якому колись грав Фридерик Шопен. Цей момент увійшов в історію. 

Artur SZKLENER: Frederic Chopin - poet of Polish freedom
Artur SZKLENER

Artur SZKLENER

Frederic Chopin - poet of Polish freedom

One hundred sixty years ago, in September 1863, during the January Uprising, the Russians demolished the Zamoyski Palace in Warsaw, throwing the piano once played by Fryderyk Chopin out of the building’s window. The moment made history.

Artur SZKLENER: Frédéric Chopin, poète polonais de la liberté
Artur SZKLENER

Artur SZKLENER

Frédéric Chopin, poète polonais de la liberté

Il y a 160 ans, en septembre 1863, lors de l’insurrection qui secouait le pays depuis janvier, les Russes ont dévasté le palais des Zamoyski à Varsovie ; ils ont jeté par la fenêtre le piano sur lequel, dans sa jeunesse, jouait Frédéric Chopin. Ce moment est entré dans l’histoire.

Artur SZKLENER: Universal Chopin
Artur SZKLENER

Artur SZKLENER

Universal Chopin

On the day the results of the previous 2015 Chopin Competition were announced, Asian Internet users searched for „Chopin” more often than they did for „shopping”. When the results were announced in 2021, competition videos were watched almost 3 million times.

Artur SZKLENER: Chopin común
Artur SZKLENER

Artur SZKLENER

Chopin común

El Concurso Chopin en Varsovia nos recordó a todos qué importante es para todos nosotros relacionarnos con el arte: en persona, en el escenario, con el público presente.

Artur SZKLENER: Chopin universale
Artur SZKLENER

Artur SZKLENER

Chopin universale

Il giorno in cui sono stati annunciati i risultati del precedente Concorso Chopin, nel 2015, la parola chiave “Chopin” è stata cercata più spesso di “shopping” sui motori di ricerca asiatici. Il giorno dell’annuncio dei risultati nel 2021 – le registrazioni del concorso sono state viste quasi 3 milioni di volte Quando, a metà degli anni ’20, Jerzy Żurawlew, pianista, compositore e pedagogo polacco, divenuto poi rettore del Conservatorio di Varsavia, si trovava su un treno e ascoltava una vivace…

Artur SZKLENER: Chopin powszechny
Artur SZKLENER

Artur SZKLENER

Chopin powszechny

W dniu ogłoszenia wyników poprzedniego Konkursu Chopinowskiego, w 2015 roku, hasło „Chopin” było w azjatyckich wyszukiwarkach internetowych wyszukiwane częściej niż „shopping”. W dniu ogłoszenia wyników w 2021 roku – nagrania konkursowe obejrzano niemal 3 miliona razy.

Artur SZKLENER: Najsilniejsza polska marka
Artur SZKLENER

Artur SZKLENER

Najsilniejsza polska marka

Chopin jest najbardziej rozpoznawalną na świecie polską marką kulturową, a Konkurs Chopinowski jest tej marki najważniejszą dźwignią. W tym roku wydarzenie cieszy się rekordowo dużym zainteresowaniem zarówno wśród muzyków, jak i publiczności ze wszystkich stref czasowych.

Artur SZKLENER: Kraj Chopina ratuje artystów
Artur SZKLENER

Artur SZKLENER

Kraj Chopina ratuje artystów

W kraju Fryderyka Chopina traktujemy działalność artystyczną, twórczość, jako główny element zachowania tożsamości. Szczególnie w czasie po COVID-19, który uderzył w twórców, jest to kwestia bardzo ważna dla polskiego państwa. Dbamy nie tylko o zachowanie przeszłości (w tym roku zapraszam latem i wczesną jesienią na Festiwal Fryderyka Chopina i Konkurs Chopinowski do Warszawy), ale też o kultywowanie tradycji polskiej kultury. Dbając o artystów stwarzamy lepszą rzeczywistość.

Artur SZKLENER: Le pays de Chopin tend la main à ses artistes
Artur SZKLENER

Artur SZKLENER

Le pays de Chopin tend la main à ses artistes

Malgré les 1,3 milliard d’euros environ déboursés par le gouvernement polonais pour atténuer les effets de la pandémie de la Covid-19 sur le secteur de la culture, la situation de nombreux artistes, surtout ceux non liés par un contrat de travail avec une institution culturelle, est dramatique. Pour y remédier, une loi sur le statut professionnel des artistes est en cours de préparation.