Najnowsze wydanie „Wszystko co Najważniejsze” już jest w EMPIKach, Księgarni Polskiej w Paryżu, a wysyłkowo i w prenumeracie - w Sklepie Idei. Zapraszamy do lektury 51. numeru naszego miesięcznika.

Najnowsze wydanie „Wszystko co Najważniejsze” już jest w EMPIKach, Księgarni Polskiej w Paryżu, a wysyłkowo i w prenumeracie - w Sklepie Idei. Zapraszamy do lektury 51. numeru naszego miesięcznika.

Photo of Instytut Nowych Mediów

Instytut Nowych Mediów

Wydawca "Wszystko Co Najważniejsze".
www.instytutnowychmediow.pl

zobacz inne teksty Autora

.„Wszystko co Najważniejsze”, które oddajemy właśnie w Państwa ręce rozpoczynamy od eseju premiera Mateusza MORAWIECKIEGO. W tekście szef rządu tłumaczy, że agresja Rosji na Ukrainę sprawiła, że znany i zastany prozimnowojenny porządek międzynarodowy rozpadł się, jak domek z kart. — Wojna wywołana przez Rosję mogła być początkiem końca Zachodu. Dzięki postawie Polski, USA i całego NATO stało się inaczej — twierdzi premier Mateusz Morawiecki.

W związku z wydarzeniami ostatnich miesięcy świat bacznie przygląda się Polsce. Włoch, prof. Renato CRISTIN, którego esej publikujemy w najnowszym numerze miesięcznika „Wszystko co Najważniejsze”, przekonuje, że cały świat zachodni z jednej strony musi potępić agresywne i nikczemne zachowanie Rosji, z drugiej zaś całościowo potępić zbrodniczą ideologię komunizmu, we wszystkich jej odmianach i na wszystkich szerokościach geograficznych. — W obliczu Ukraińskiego heroizmu solidarność narodów europejskich  przełożyła się na przyjmowanie uchodźców — twierdzi prof. CRISTIN dodając, że Polska była w tym pierwsza i przyjęła największą falę uchodźców właśnie dlatego, że rozumie sowiecką istotę obecnej rosyjskiej nomenklatury, a tym samym zagrożenie, które płynie z Moskwy.

Pozostając w sferze nieodległej historii Edward LUCAS, brytyjski dziennikarz i publicysta, były korespondent tygodnika „The Economist” na Europę Wschodnią, twierdzi, że europejskie elity wielokrotnie ignorowały głosy, ostrzegające przed niebezpieczeństwem rosyjskiej taktyki wojny hybrydowej. — Kraje zachodnie uwierzyły, że ich wersja demokracji i kapitalizmu wygrała zimnowojenną konfrontację — twierdzi autor tekstu „Historia jako broń”, który publikujemy w najnowszym wydaniu „Wszystko co Najważniejsze”. I konkluduje twierdząc, że jednym ze skutków podziału świata żelazną kurtyną było to, że zachodnioeuropejskie i amerykańskie elity miały mgliste pojęcie na temat języków, historii i kultury zniewolonych narodów. Stąd też płynąć ma niezrozumienie charakteru rosyjskiego reżimu.

A jednak, jak twierdzi szef OECD, Mathias CORMANN, „Polska nie marnuje swoich szans”, stając się jednym z najszybciej rozwijających się i najbardziej perspektywicznych krajów Starego Kontynentu. — Polskiej gospodarce dobrze służyły solidne ramy polityczne i korzystne warunki prowadzenia działalności gospodarczej, co pozwoliło jej zbliżyć się pod względem standardu życia do bardziej zamożnych gospodarek, a także poradzić sobie z ogromnymi wstrząsami, których kraj doświadczył w ostatnich latach.

Dopełniając te słowa, prof. Serhy YEKELCHYK, ukraiński historyk mieszkający na codzień w Kanadzie, twierdzi, że poza stawaniem się ekonomicznym „czarnym koniem” Europy i rozwojem ekonomicznym kraju, Polska stała się domem dla wielu, uciekających przed wojną, Ukraińców. — Dla Polaków solidarność i umiłowanie wolności to nie pusty slogan, ale geopolityczna koncepcja – jeden z kluczowych filarów polityki zagranicznej. Jest dumą, ale też obowiązkiem — twierdzi ukraiński intelektualista. Tekst „Czas pojednania”, który publikujemy w najnowszym numerze naszego miesięcznika, to swoisty hołd oddany Polsce.

Wspólnym mianownikiem tekstów, które publikujemy w najnowszym wydaniu miesięcznika „Wszystko co Najważniejsze”, jest próba podkreślenie silnej roli wolności w kształtowaniu i budowaniu polskiej tożsamości, którą jest w końcu wolność, o czym piszą prof. Piotr GLIŃSKI i prof. Arkady RZEGOCKI. Solidarność i wolność, twierdzą obaj autorzy, to cechy konstytutywne dla polskiej tożsamości tak dzisiaj, jak i w przeszłości.

A jednak, kwestia historycznych aspektów postrzegania Polski za granicą zdaje się być dzisiaj bardziej niż istotna. Jak twierdzi Henryk GŁEBOCKI, historyk i publicysta, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego, przez wieki Polska znikała powoli z wyobraźni Europejczyków. Świadczą o tym zarówno ślady literackie, jak i archiwalne, o których można przeczytać w eseju pod tytułem „Jak Polska powoli znikała z wyobraźni Europejczyków”. — Kapitan Nemo w znanej powieści Juliusza Verne’a miał mścić się na rosyjskiej flocie, gdyż był polskim arystokratą, powstańcem styczniowym. Wskutek nacisków autor musiał zmienić tożsamość bohatera. I tak oto kapitan Nemo został hinduskim księciem mszczącym się na Brytyjczykach — pisze Henryk GŁĘBOCKI.

Monika KRAWCZYK

W 51. numerze „Wszystko co Najważniejsze” spoglądamy szeroko na historię i relacje Polski ze światem. Monika KRAWCZYK, dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma, pisze o tym, jak polscy Żydzi musieli pożegnać się ze swoją ojczyzną. — Młodzi nagle dowiadywali się, że są Żydami i że może dotyczyć ich prześladowanie, jakie rodzice przeszli w okresie okupacji niemieckiej — pisze autorka, zwracając uwagę na skalę represji komunistycznego reżimu wobec Polaków wyznania mojżeszowego, dodając, że wiosną 1968 roku do wyjazdu Polski, w dużej mierze zmuszona została elita. — Wyjechało prawie 500 nauczycieli akademickich, 200 dziennikarzy, 100 muzyków i artystów sceny polskiej, 60 pracowników radia i telewizji, 26 (!) reżyserów filmowych, 560 wyższych urzędników administracji centralnej (w tym dyplomatów), ogromna liczba inżynierów i lekarzy — czytamy w tekście.

Prof. Michel WIEVIORKA, francuski socjolog i autor wydanej przez „Wszystko co Najważniejsze” książki „Co z tą Francją, Panie Macron?”, również wskazuje na 1968 rok, jako na moment konstytuujący dzisiejszą Francję. — Kontestacja kulturowa – w kwestii płci, równości kobiet i mężczyzn, ochrony środowiska naturalnego, stosunku do przyrody – bierze swój początek w Maju ’68. Dziś to pokolenie jest już na emeryturze, ale mimo to wciąż zachowuje niebagatelną pozycję w miejscach, w których kształtują się opinie, zwłaszcza w mediach — twierdzi francuski intelektualista dodając, że ruch Maja ’68 nie był egoistyczny, kategorialny czy korporacyjny. — Stał po stronie uniwersalizmu i był otwarty na świat. Studenci, wspierając swojego lidera Dany’ego Cohn-Bendita i na przekór liderom Partii Komunistycznej, maszerowali pod hasłem „Wszyscy jesteśmy niemieckimi Żydami” — czytamy w tekście.

Wydarzenia ostatnich miesięcy w Polsce i to, czego spodziewać się powinniśmy wkrótce, są tematem artykułu Redaktora Naczelnego „Wszystko co Najważniejsze”, prof. Michała KLEIBERA. — Stoimy dzisiaj przed wielkim wyzwaniem dotyczącym prawidłowego funkcjonowania demokracji — twierdzi szef „Wszystko co Najważniejsze”. — Cyfrowe oblicze polityki szybko przeszło od udostępniania programów partyjnych do formowania opinii publicznej, wyrażania protestów, inicjowania zamieszek, a nawet nawoływania do podejmowania działań rewolucyjnych — możemy przeczytać w tekście o demokracji w czasach e-polityki.

O relacji wiedzy i technologii pisze też w najnowszym wydaniu abp Vincenzo PAGLIA, były przewodniczący watykańskiej rady do spraw rodziny, przewodniczący Papieskiej Akademii Życia. — Naprawdę twórcza wiedza nie sprowadza się wyłącznie do uaktualnień telefonów komórkowych — zauważa autor, wskazując jednocześnie w swoim tekście na różnorakie zagrożenia dla relacji społecznych, systemu władzy czy demokracji, które wiążą się z rozwojem nowych, współczesnych technologii. Aby być w stanie im się przeciwstawić potrzebna jest nam dzisiaj, jak nigdy dotąd, „komunikacja między dyscyplinami” — twierdzi autor.

O emocjach zaś – także, a może zwłaszcza – tych rządzących polityką pisze w 51. numerze „Wszystko co Najważniejsze” prof. Jacek HOŁÓWKA. Gniew i wściekłość mają być dwoma najsilniejszymi poczuciami rządzącymi dzisiaj ludźmi oraz naszymi wyborami. A jednak mamy z nimi kłopot. — Arystoteles twierdził, że okrucieństwo to błąd rozumu. Seneka, że to wina płytkich i burzliwych pragnień. Kto lepiej wyjaśnił ludzkie zdziczenie – Arystoteles czy Seneka? — pyta prof. Jacek HOŁÓWKA w swoim nowym tekście dodając, że ten kto postępuje odrażająco, psuje świat. Jego niegodziwość jest jednak niepomijalną częścią rzeczywistości.

„Piękno sztuki” w najnowszym numerze poświęcone jest rękopiśmienności. Jak twierdzi autorka Marta RAKOCZY, historia kultury pokazuje, że sens poszczególnych technologii i praktyk kulturowych staje się dla nas tematem pogłębionej i wielowymiarowej refleksji dopiero wówczas, gdy są one postrzegane, jako anachroniczne bądź zagrożone. I tak ma być dzisiaj także z pisaniem ręcznym, które z jednej strony, za sprawą nowych technologii, odchodzić ma do przeszłości, a z drugiej coraz częściej uznawane jest za formę emocjonalnego zaangażowania.

Dział „Piękno muzyki” to w najnowszym numerze tekst Aleksandra LASKOWSKIEGO, który pisze o muzyce, jako pomniku dla zamordowanego narodu. Autor odnosi się do narodu żydowskiego, wskazując na wielką miłość, jaką polscy Żydzi darzą i darzyli twórczość Fryderyka Chopina. — W 80. rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim warto przypomnieć postać genialnego, rozkochanego w twórczości Chopina kompozytora i pianisty Mieczysława Wajnberga — pisze Aleksander LASKOWSKI.

Na zakończenie zaś 51. wydania miesięcznika „Wszystko co Najważniejsze” publikujemy tekst najgłośniejszego w ostatnich miesiącach brytyjskiego autora i publicysty prof. Nigela BIGGARA, którego książka „Colonialism. A Moral Reckoning” zdobyła niedawno serca i umysły czytelników na wyspach brytyjskich. To tekst o tym, jak inaczej spojrzeć możemy na europejską i światową historię, wyzbywając się nijako poczucia wstydy za krzywdy, których na innych narodach dokonał świat zachodni.

Zapraszamy do lektury! Najnowsze wydanie „Wszystko co Najważniejsze” dostępne w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu (123, Bd Saint-Germain), a także wysyłkowo, wydania archiwalne i bieżące oraz prenumerata, w SKLEPIE IDEI: www.SklepIdei.pl/wcn.

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 21 marca 2023