Nr 52. „Wszystko co Najważniejsze” jest już w EMPIKach, Księgarni Polskiej w Paryżu, a wysyłkowo i w prenumeracie – w Sklepie Idei

Nr 52. „Wszystko co Najważniejsze” jest już w EMPIKach, Księgarni Polskiej w Paryżu, a wysyłkowo i w prenumeracie – w Sklepie Idei

Photo of Instytut Nowych Mediów

Instytut Nowych Mediów

Wydawca "Wszystko Co Najważniejsze".
www.instytutnowychmediow.pl

zobacz inne teksty Autora

„Ukraina postawiła się jak Polska”, można przeczytać na pierwszej stronie najnowszego wydania miesięcznika „Wszystko co Najważniejsze”.  Najnowszy numer rozpoczynamy tekstem francuskiego profesora, jednego z najwybitniejszych strategów Paryża, prof. François HEISBOURG’A. W otwierającym to wydanie tekście pisze on, że sytuacja Ukrainy jest korzystniejsza i prostsza, niż niegdyś sytuacja Polski, która była pustoszona przez zachłanność nie tylko rosyjskiego okupanta, ale także pozostałych sąsiadów naszego kraju. Profesor Heisbourg stawia też fundamentalną tezę — Zachód musi zrobić wszystko, aby uniknąć „polskiego scenariusza”. Musi zdecydowanie wesprzeć Ukrainę — pisze prof. Heisbourg.

W najnowszym wydaniu miesięcznika „Wszystko co Najważniejsze” publikujemy także głośny tekst prof. Leszka KOŁAKOWSKIEGO o Europie. Czy może się ona zdarzyć, pytał w 2003 roku na łamach prestiżowego amerykańskiego think-tanku prof. Kołakowski. Nigdy wcześniej nie publikowany po polsku tekst rozpoczyna blok, poświęcony Europie i pomysłowi na rolę Starego Kontynentu w świecie. — Nasze dziedzictwo obfituje w równym stopniu w arcydzieła czy wielkie pomniki ducha, jak w potworne zbrodnie — niezwykle erudycyjnie pisze w swoim eseju prof. Kołakowski.

Zmarłego przed czternastoma laty w Oksfordzie polskiego filozofa wspominają na łamach „Wszystko co Najważniejsze” profesor Alain BESANCON i profesor Dariusz KOWALCZYK SJ. Obaj w zasadzie zwracają uwagę na niezwykłą, intelektualną elegancję profesora Kołakowskiego i jego zdolność do stawiania fundamentalnych, często niezwykle trudnych i wymagających odwagi, pytań, zwłaszcza o przyszłość świata.

O tej przyszłości świata w najnowszym numerze „Wszystko co Najważniejsze” pisze premier Mateusz MORAWIECKI. — Klęska Ukrainy będzie klęską Zachodu. Będzie klęską całego wolnego świata — twierdzi szef polskiego rządu. „Warunki przetrwania i rozwoju Europy” to treść wystąpienia, które premier Mateusz Morawiecki wygłosił na niemieckim uniwersytecie w Heidelbergu.

O Rosji zatapiającej się w totalitaryzmie pisze z koleji Nigel GOULD-DAVIS, były ambasador Wielkiej Brytanii na Białorusi. — Największa zmiana w Rosji dotyczy tego, że reżim stara się nie tyle zniechęcić ludzi do podejmowania działań politycznych, ile zachęcić do popierania wojny. Oznacza to przejście od rządów autorytarnych do totalitarnych — twierdzi brytyjski analityk.

W najnowszym wydaniu „Wszystko co Najważniejsze” proponujemy także tekst profesora Andrzeja K. KOŹMIŃSKIEGO o Europy ponownym „stawianiu się” na nowo, jak po I i II Wojnie Światowej. Ten pasjonujący esej przedstawia wizję Europy strategicznie autonomicznej. — Europejskie strategie nigdy nie są w stu procentach kompletne, w stu procentach stabilne i w stu procentach koherentne — pisze prof. Andrzej K. KOŹMIŃSKI.

Na kolejnej stronie proponujemy Państwu esej Jana PARYSA, byłego ministra obrony narodowej w latach 1991-1992.

Duża część bieżącego numeru naszego miesięcznika poświęcona jest próbie opisania świata dzisiaj i analizie tego, jako będzie on wyglądać za kilka lat — po zakończeniu wojny, toczącej się za wschodnią granicą Polski od 2014 roku. Prof. Jeffrey D. SACHS bazując na ekonomicznych wyliczeniach twierdzi, że gospodarka światowa nie jest już zdominowana przez Amerykanów ani kierowana przez Zachód. Chiny mają porównywalną wielkość gospodarczą do USA, a duże kraje o średnim dochodzie są przeciwwagą dla krajów G7. Co z tego wynika? Otóż zdaniem amerykańskiego ekonomisty, żaden hegemon nie zapewni globalnych inwestycji na potrzebną skalę. Konieczna jest międzynarodowa współpraca umożliwiająca podział kosztów i szerokie rozłożenie korzyści.

Dopełniając nijako te słowa, Patryk PALKA, redaktor „Wszystko co Najważniejsze” pisze o tym, jak obecnie balansować między patriotyzmem a pokusą imperializmu. Powołując się na włoskiego filozofa, Niccolo Machiavellego, Patryk Palka analuzuje jak bronić ojczyzny w sytuacji zagrożenia.

Dział „Piękno Historii” w najnowszym wydaniu „Wszystko co Najważniejsze” to fascynujący tekst o Dominiku Saskim, dziadku znanego francuskiego dziennikarza François d’ALANÇONA. W swoim tekście d’Alancon odkrywa kolejne rozdziały z życia dziada. — Dominik Saski mógł być inspiracją dla postaci ducha w „Wiernej rzece” Stefana Żeromskiego wydanej w 1912 roku — twierdzi francuski dziennikarz — W tej powieści historycznej rozgrywającej się w czasie powstania styczniowego w dworze stanowiącym centrum wydarzeń straszy duch Dominika, nieżyjącego wuja, byłego żołnierza. Warto zapoznać się z tą fascynującą postacią, o której piszemy w najnowszym numerze „Wszystko co Najważniejsze” trochę więcej.

Dział „Piękno Sztuki” otwiera zaś tekst profesora Jerzego MIZIOŁKA pod tytułem „Michał Anioł w Polsce”. — Dzieła twórcy fresków w kaplicy Sykstyńskiej i wielu innych arcydzieł malarskich, rzeźbiarskich i architektonicznych należą do najwybitniejszych osiągnięć artystycznych wszech czasów. Rzeźby i obrazy Michała Anioła (1475–1564), współczesnego Mikołaja Kopernika, Leonarda da Vinci i Rafaela, cenione i podziwiane są w Polsce już od XVI wieku — pisze prof. Miziołek.

W najnowszym numerze „Wszystko co Najważniejsze” dział „Piękno Muzyki” to dwa niezwykle inspirujące teksty na temat Fryderyka Chopina. Prof. Zofia CHECHLIŃSKA i Prof. Zbigniew SKOWRON analizują postać wybitnego polskiego pianisty na różne sposoby. Perspektywa wielości odczytań i otwartości wykonań dzieł Chopina leży do dziś u podstaw międzynarodowego konkursu jego imienia, twierdzą autorzy.

Prof. Helen ALFORD OP

Na zakończenie 52. wydania miesięcznika „Wszystko co Najważniejsze” publikujemy niezwykle interesujący esej prof. Helen ALFORD OP, brytyjskiej ekonomistki, Prezes Papieskiej Akademii Nauk Społecznych. „Między Środkiem a Zachodem”, czyli dialog o wierze i przyszłości Europy siostry prof. Alford to niezwykle cenne spojrzenie w kierunku poszukiwania synergii dwóch części starego kontynentu. — Mieszkańcy Europy Środkowej podkreślają wkład, jaki wnosimy do dyskursu publicznego jako chrześcijanie; wiara chrześcijańska musi być obecna w sferze publicznej choćby dlatego, że leży u podstaw niektórych elementów naszych systemów politycznych, prawnych i społecznych — pisze szefowa Papieskiej Akademii Nauk Społecznych.

Zapraszamy do lektury! Najnowsze wydanie „Wszystko co Najważniejsze” dostępne w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu (123, Bd Saint-Germain), a także wysyłkowo, wydania archiwalne i bieżące oraz prenumerata, w SKLEPIE IDEI: www.SklepIdei.pl/wcn.

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 20 kwietnia 2023