Popołudniowe Espresso: Zmarł Alain TOURAINE

Zmarł Alain TOURAINE

Photo of Popołudniowe Espresso

Popołudniowe Espresso

Codzienny newsletter - informacyjne espresso - który trafia do naszych Czytelników, między 14:00 a 16:00.

Kliknij, aby się zapisać: https://wszystkoconajwazniejsze.us20.list-manage.com/subscribe?u=886701f3e0eab29f46d0a6ad1&id=958a1681bc

zobacz inne teksty Autora

Jest piątek, 8. czerwca, a to jest Popołudniowe Espresso. Zapraszamy Państwa na łyk informacyjnego espresso – esencję mijającego dnia i inspirację na pozostałą jego część. Wyłącznie to, co najważniejsze 🇺🇦

Dzień w skrócie
Wiadomości, które będą miały konsekwencje

Polska wybrana do Rady Gospodarczej i Społecznej ONZ

Polska została wybrana do Rady Gospodarczej i Społecznej ONZ (ECOSOC) – najważniejszego organu zajmującego się globalną polityką rozwoju – na lata 2024-2026. Polska w radzie ONZ zasiądzie dzięki poparciu 177 z 193 państw członkowskich. „3-letnie członkostwo w Radzie Gospodarczej i Społecznej dopełni cykl zasiadania Polski w trzech głównych radach ONZ (Rada Bezpieczeństwa 2018-2019, Rada Praw Człowieka 2020-2022, Rada Gospodarcza i Społeczna 2024-2026). […] Hasłem i myślą przewodnią członkostwa Polski będzie «Solidarny rozwój»” – napisano w komunikacie Stałego Przedstawicielstwa RP przy ONZ w Nowym Jorku. Jak zaznaczył ambasador Krzysztof Szczerski, Stały Przedstawiciel RP przy ONZ, wysokie poparcie polskiej kandydatury stanowi potwierdzenie wiarygodności Polski, a także zainteresowanie doświadczeniami i sukcesami, jakie odniosła łącząc dynamiczny rozwój z programami społecznymi.

Przypomnijmy, że Rada Gospodarcza i Społeczna jest jednym z głównych organów ONZ podlegającym Zgromadzeniu Ogólnemu. Ustanowiona została na mocy Karty Narodów Zjednoczonych w 1945 r. Odgrywa centralną rolę w koordynowaniu działalności ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju w oparciu o trzy filary: gospodarczy, społeczny i środowiskowy. ECOSOC składa się z 54 członków wybieranych na trzyletnią kadencję według reprezentacji geograficznej – Afryka ma 14 członków, Azja – 11, Europa Wschodnia – 6, Ameryka Łacińska i Karaiby – 10, Europa Zachodnia i inne kraje – 13. Każdego roku Zgromadzenie Ogólne odnawia trzecią część składu Rady. Polska po raz pierwszy zasiadała w Radzie w latach 1948-1953, a ostatni w latach 2008-2010.

Zmarł Alain TOURAINE – autor epokowych prac o polskiej Solidarności

O śmierci Alaine Touraine’a poinformowała córka zmarłego, była minister Marisol Touraine. Alain Touraine był autorem jednego z pierwszych socjologicznych opracowań na temat „Solidarności” w Polsce: „Solidarność. Analiza ruchu społecznego 1980-1981”. Blisko współpracował m.in. z prof. Michelem Wieviorką, autorem wielu tekstów i książek wydanych przez „Wszystko co Najważniejsze”. Alain Touraine został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.

Alain Touraine stał się znany dzięki badaniom poświęconym socjologii pracy i ruchów społecznych (studenckich, regionalnych, ekologicznych, feministycznych i LGBT). Opisał wiele ruchów robotniczych w Ameryce Łacińskiej oraz Polsce, która była jego główną inspiracją w rozwinięciu tzw. koncepcji socjologii interwencjonistycznej. Rozwinął następnie tzw. socjologię działania, badając proces przemian społeczeństw industrialnych w postindustrialne.

Dzieła sztuki ewakuowane z Ukrainy trafiły do Luwru

Dyrektor Luwru Laurence des CARS poinformowała, że od 14 czerwca do 6 listopada w muzeum w paryskim Luwrze będzie można oglądać dzieła sztuki ewakuowane z Ukrainy. Ukraińskie prace – w tym pięć ikon bizantyjskich z Narodowego Muzeum Sztuki im. Bohdana i Barbary CHANENKO w Kijowie – zostały ocalone przed rosyjską inwazją. Ponadto jedenaście innych wielkich dzieł z ukraińskiego muzeum, wybranych do współpracy naukowej nad renowacją, będzie przechowywanych w Luwrze.

Akcja ratowania 16 wybranych dzieł, wspierana finansowo przez Międzynarodowy Sojusz na rzecz Ochrony Dziedzictwa w Strefach Konfliktów (ALIPH), została oficjalnie zainicjowana podczas wizyty na Ukrainie francuskiej minister kultury Rimy Abdul MALAK w lutym tego roku, a wybrane obiekty były eskortowane przez wojsko podczas podróży przez Polskę i Niemcy na początku maja. „Od początku wojny naszym zadaniem, podobnie jak innych dużych instytucji muzealnych, było wspieranie naszych ukraińskich kolegów. Jesienią, w obliczu nasilenia konfliktu, zdecydowaliśmy się na tę akcję ratunkową” – oświadczyła de CARS.

Karolina RZEŹNIK
Nie demonizujmy googlowania czy rozmów z ChatGPT. Edukujmy

Podcasty 🎧#RozmowyNajważniejsze

„Europa w stanie wojny” 53. numer „Wszystko co Najważniejsze”

Klub Kawowy

Dlaczego głupiejemy i na siebie warczymy?
Jonathan HAIDT

Wyjdźcie z Twittera, wyjdźcie z Facebooka. Aby żyć!
Prof. Massimo PIGLIUCCI

Zachód bardziej boi się przegranej Rosji niż przegranej Ukrainy
Sławomir DĘBSKI

Co z tą Francją, Panie Macron?
Prof. Michel WIEVIORKA

Jak Rosja przenikała Amerykę

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 9 czerwca 2023