Andrzej DUDA: Posłanie Solidarności – siła „bezbronnych proroków” Andrzej DUDA: Posłanie Solidarności – siła „bezbronnych proroków”
Andrzej DUDA

Andrzej DUDA

Posłanie Solidarności – siła „bezbronnych proroków”

Niccolò Machiavelli odnotowuje w swoim Księciu pewną prawidłowość historii. Stwierdza on mianowicie z lekką nutą ironii, że „wszyscy uzbrojeni prorocy zwyciężają, a bezbronni padają”. Nie ma jednak reguły bez wyjątków. Bezbronnym prorokom historia nieraz przyznawała rację. Przeważnie z opóźnieniem, ale za to dobitnie. Znakomitym tego świadectwem jest historyczne zwycięstwo polskiej „Solidarności” oraz ogłoszonego 40 lat temu jej niezwykłego Posłania do ludzi pracy Europy Wschodniej

Bogusław SONIK: Co nam pozostało z Solidarności? Bogusław SONIK: Co nam pozostało z Solidarności?
Bogusław SONIK

Bogusław SONIK

Co nam pozostało z Solidarności?

W zasadzie wszystko, co było największą siłą pierwszej Solidarności, uznano za anachronizm i obciążenie: wspólnotowość, oddolnie podejmowane decyzje, oparta na zaufaniu otwarta formuła przynależności, troska o „najsłabsze ogniwa”, nawet język czerpiący z chrześcijańskich wzorów. Wszystko to wydawało się zdezaktualizowane przez nowe reguły dziwnej i bezwzględnej odmiany kapitalizmu oraz gry politycznej, której cechą dominującą stała się nie tyle polityka, ile właśnie gra.

Andrzej DUDA: Mensaje de «Solidaridad» [«Solidarność»] – fuerza de los «profetas desarmados» Andrzej DUDA: Mensaje de «Solidaridad» [«Solidarność»] – fuerza de los «profetas desarmados»
Andrzej DUDA

Andrzej DUDA

Mensaje de «Solidaridad» [«Solidarność»] – fuerza de los «profetas desarmados»

Niccolò Machiavelli señala en su «Príncipe» cierta regla en la historia. Constata, con cierta dosis de ironía, que «todos los profetas armados han triunfado; todos los desarmados han perecido». Sin embargo, no hay reglas sin excepciones. A los profetas desarmados la historia frecuentemente daba la razón. Normalmente con atraso, pero de forma clara. Un gran ejemplo de ello es la victoria del sindicato polaco «Solidaridad» y del transmitido hace 40 años su increíble «Mensaje para los hombres de trabajo de Europa del Este».

Andrzej DUDA: Le message de Solidarność – la force des « prophètes désarmés » Andrzej DUDA: Le message de Solidarność – la force des « prophètes désarmés »
Andrzej DUDA

Andrzej DUDA

Le message de Solidarność – la force des « prophètes désarmés »

Dans Le Prince, Nicolas Machiavel se fait observateur, non sans un zeste d’ironie, d’une constante de l’histoire disant qu’ « on a vu réussir tous les prophètes armés, et finir malheureusement ceux qui étaient désarmés ». Mais il n’y a pas de règle sans exception. Plus d’une fois, en effet, l’histoire a donné raison aux prophètes désarmés. La plupart du temps après coup mais sans laisser aucun doute. Un excellent témoignage en est fourni par la victoire historique du syndicat polonais Solidarność et l’extraordinaire message qu’il a adressé, il y a 40 ans, aux travailleurs d’Europe de l’Est.

Andrzej DUDA: Il messaggio di Solidarność - il potere dei “profeti indifesi” Andrzej DUDA: Il messaggio di Solidarność - il potere dei “profeti indifesi”
Andrzej DUDA

Andrzej DUDA

Il messaggio di Solidarność - il potere dei “profeti indifesi”

Niccolò Machiavelli nota nel suo “Il Principe” una certa regolarità della storia. Egli afferma cioè, con un pizzico di ironia, che “tutti i profeti armati prevalgono e gli indifesi cadono”. Tuttavia, non esiste una regola senza eccezioni. I profeti indifesi sono stati a volte dimostrati giusti dalla storia. Per lo più tardivamente, ma con enfasi. Un’eccellente testimonianza di ciò è la storica vittoria del movimento polacco “Solidarność” e il suo straordinario “Messaggio ai lavoratori dell’Europa dell’Est” proclamato 40 anni fa.

Karol NAWROCKI: Poland. Her middle name is History Karol NAWROCKI: Poland. Her middle name is History
Karol NAWROCKI

Karol NAWROCKI

Poland. Her middle name is History

We want to tell you about the extraordinary history of Poland, a country that has not only suffered as few other countries have, but also knew how to use the experience as a source of strength to fight for the most universal human value – freedom.

Karol NAWROCKI: La Pologne. Histoire est son autre nom Karol NAWROCKI: La Pologne. Histoire est son autre nom
Karol NAWROCKI

Karol NAWROCKI

La Pologne. Histoire est son autre nom

Nous voulons que vous connaissiez l’incroyable passé de la Pologne – un des pays les plus marqués par l’histoire, mais qui en tire la force de lutter pour la valeur humaine la plus universelle – la liberté.

Karol NAWROCKI: La Polonia. Il suo secondo nome è storia Karol NAWROCKI: La Polonia. Il suo secondo nome è storia
Karol NAWROCKI

Karol NAWROCKI

La Polonia. Il suo secondo nome è storia

Vogliamo che conosciate la straordinaria storia della Polonia, perché non solo è uno dei Paesi con più esperienza storica al mondo, ma ne trae anche la forza per lottare per il valore umano più universale – la libertà!

Jacques RUPNIK: Podmiotowe dziesięć milionów Jacques RUPNIK: Podmiotowe dziesięć milionów
Jacques RUPNIK

Jacques RUPNIK

Podmiotowe dziesięć milionów

„Solidarność” nie miała w 1980 r. żadnej szansy na to, by przejąć władzę w kraju, ale zyskała wpływ na rzeczywistość.

Jan ROKITA: Sen o Bezgrzesznej Jan ROKITA: Sen o Bezgrzesznej
Jan ROKITA

Jan ROKITA

Sen o Bezgrzesznej

Wola polskiej podmiotowości – to zapewne najsilniejsze polityczne dziedzictwo Sierpnia 1980, niedoceniane zbyt często przez naszych unijnych sojuszników.

Prof. Wojciech ROSZKOWSKI: Historia naszej wolności Prof. Wojciech ROSZKOWSKI: Historia naszej wolności
Prof. Wojciech ROSZKOWSKI

Prof. Wojciech ROSZKOWSKI

Historia naszej wolności

Na zjeździe komitetów strajkowych w Gdańsku 17 września 1980 roku zwyciężył swoisty geniusz improwizacyjny Polaków – powołano do życia jeden ogólnopolski Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”

Ewa K. CZACZKOWSKA: Kardynał Wyszyński. Doradca "Solidarności" czy mediator? Ewa K. CZACZKOWSKA: Kardynał Wyszyński. Doradca "Solidarności" czy mediator?
Ewa K. CZACZKOWSKA

Ewa K. CZACZKOWSKA

Kardynał Wyszyński. Doradca "Solidarności" czy mediator?

Prymas Wyszyński kilkadziesiąt lat umacniał w Polakach wewnętrzną wolność, poczucie godności i domagał się od komunistycznych władz respektowania praw człowieka. Wyprowadzając ludzi na ulice, uczył w wolności manifestować swe poglądy religijne, przełamywać wzajemną nieufność.

Ryszard BUGAJ: Ruch prostych wartości Ryszard BUGAJ: Ruch prostych wartości
Prof. Ryszard BUGAJ

Prof. Ryszard BUGAJ

Ruch prostych wartości

Na dłuższą metę ruch odwołujący się do idei sprawiedliwości społecznej nie mógł swoją nazwą firmować reform opierających się na neoliberalnej doktrynie.

Prof. Marcin PIĄTKOWSKI: Polski sukces gospodarczy to zasługa Solidarności Prof. Marcin PIĄTKOWSKI: Polski sukces gospodarczy to zasługa Solidarności
Prof. Marcin PIĄTKOWSKI

Prof. Marcin PIĄTKOWSKI

Polski sukces gospodarczy to zasługa Solidarności

Dzięki udanej transformacji poziom dochodów w Polsce w porównaniu z zachodem Europy wzrósł z mniej niż jednej trzeciej przeciętnego poziomu dochodów najbogatszych krajów Unii Europejskiej w 1989 r. do ponad dwóch trzecich dzisiaj.

Vaira VĪĶE-FREIBERGA: Polacy uruchomili zmiany w całym regionie Vaira VĪĶE-FREIBERGA: Polacy uruchomili zmiany w całym regionie
Vaira VĪĶE-FREIBERGA

Vaira VĪĶE-FREIBERGA

Polacy uruchomili zmiany w całym regionie

W kraju Jana Pawła II „Solidarność” uruchomiła mechanizm, w którym władza – przynajmniej w sposób symboliczny – wracała do suwerena, czyli ludu

Magazyn idei "Wszystko Co Najważniejsze" oczekuje na Państwa w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu na Saint-Germain, naprawdę dobrych księgarniach w Polsce i ośrodkach polonijnych, a także w miejscach najważniejszych debat, dyskusji, kongresów i miejscach wykuwania idei.

Aktualne oraz wcześniejsze wydania dostępne są także wysyłkowo.

zamawiam