Prof. Piotr GLIŃSKI: Der polnische Staat wird die Rückgabe polnischer Kulturgüter nicht aufgeben
Prof. Piotr GLIŃSKI

Prof. Piotr GLIŃSKI

Prof. Piotr GLIŃSKI: Der polnische Staat wird die Rückgabe polnischer Kulturgüter nicht aufgeben

Die weit verbreitete und vorsätzliche Plünderung polnischer Kunstwerke durch die deutschen und sowjetischen Okkupanten hinterließ in der polnischen Kultur ein ergreifendes Gefühl des Verlustes. Die vom polnischen Ministerium für Kultur und nationales Erbe geführte Datenbank der Kriegsverluste zählt fast 66.000 Objekte, was ein Teil der auf 516.000 geschätzten Zahl der verlorenen Werke ist.

Karol NAWROCKI: Durch Wiedergutmachung zur Versöhnung
Karol NAWROCKI

Karol NAWROCKI

Karol NAWROCKI: Durch Wiedergutmachung zur Versöhnung

Berlin reagiert allergisch auf jede Erwähnung von Kriegsreparationen. In der Zwischenzeit wäre ihre Zahlung ein Meilenstein und eine Gelegenheit für Deutschland, eine vollständige deutsch-polnische Versöhnung herbeizuführen.

Prof. Piotr GLIŃSKI: Poland will not abstain from recovering Polish cultural goods
Prof. Piotr GLIŃSKI

Prof. Piotr GLIŃSKI

Prof. Piotr GLIŃSKI: Poland will not abstain from recovering Polish cultural goods

The broad-range, deliberate robbery of Polish works of art by German and Soviet occupants left a thorough sensation of loss in the Polish culture. The database of war losses held by the Ministry of Culture and National Heritage of Poland includes almost 66 thousand items, which is a fragment of the estimated number of 516 thousand lost items.

Mateusz MORAWIECKI: Aktualność historii II wojny światowej
Mateusz MORAWIECKI

Mateusz MORAWIECKI

Mateusz MORAWIECKI: Aktualność historii II wojny światowej

Polska jako pierwsza odmówiła uległości. Wybrała wierność wolności, wierność wartościom fundującym cywilizację zachodnią. I została zdradzona przez swoich sojuszników. Jeśli wracamy do tej historii, to nie po to, żeby ją tylko wspominać, ale po to, by nie popełniać tych samych błędów, co wtedy.

Karol NAWROCKI: Przez reparacje do pojednania
Karol NAWROCKI

Karol NAWROCKI

Karol NAWROCKI: Przez reparacje do pojednania

Na każdą wzmiankę o reparacjach wojennych Berlin reaguje alergicznie. Tymczasem ich wypłata byłaby krokiem milowym i szansą dla Niemiec, by doprowadzić do pełnego polsko-niemieckiego pojednania.

Prof. Piotr GLIŃSKI: Państwo polskie nie ustanie w odzyskiwaniu polskich dóbr kultury
Prof. Piotr GLIŃSKI

Prof. Piotr GLIŃSKI

Prof. Piotr GLIŃSKI: Państwo polskie nie ustanie w odzyskiwaniu polskich dóbr kultury

Szeroko zakrojona i celowa grabież polskich dzieł sztuki przez niemieckich i sowieckich okupantów pozostawiła dojmujące poczucie straty w polskiej kulturze. Baza strat wojennych, prowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP, liczy blisko 66 tys. obiektów, co jest namiastką szacowanej liczby 516 tys. utraconych dzieł

Prof. Piotr GLIŃSKI: El Estado polaco no cesará en la recuperación de los bienes culturales polacos
Prof. Piotr GLIŃSKI

Prof. Piotr GLIŃSKI

Prof. Piotr GLIŃSKI: El Estado polaco no cesará en la recuperación de los bienes culturales polacos

El saqueo generalizado y deliberado de obras de arte polacas por parte de los ocupantes alemanes y soviéticos dejó una intensa sensación de pérdida en la cultura polaca. La base de datos de pérdidas de guerra, mantenida por el Ministerio de Cultura y Patrimonio Nacional de la República de Polonia, cuenta aproximadamente 66 000 objetos, que sustituyen a las 516 000 obras perdidas estimadas.

Prof. Stanisław ŻERKO: Hipokryzja Berlina. Zasmucająca historia niemieckich odszkodowań dla Polaków
Prof. Stanisław ŻERKO

Prof. Stanisław ŻERKO

Prof. Stanisław ŻERKO: Hipokryzja Berlina.
Zasmucająca historia niemieckich odszkodowań dla Polaków

Sprawa reparacji niemieckich i odszkodowań od Niemiec obfituje w niezwykle ciekawe i wciąż nieznane lub mało znane szczegóły. Ilustruje ona konsekwencję i bezwzględność w tej kwestii kolejnych rządów Republiki Federalnej Niemiec – od Adenauera po Merkel. A zarazem hipokryzję, gdyż jednocześnie politycy niemieccy deklarują wolę pojednania z narodem polskim.

Prof. Stanisław ŻERKO: Polska i Niemcy. Pojednanie bez zadośćuczynienia?
Prof. Stanisław ŻERKO

Prof. Stanisław ŻERKO

Prof. Stanisław ŻERKO: Polska i Niemcy. Pojednanie bez zadośćuczynienia?

Sprawa reparacji i odszkodowań wojennych od Niemiec dla Polski jest dla historyka fascynująca – także dla historyka, który zechciałby się przyjrzeć, na jakich podstawach została oparta po 1990 r. koncepcja polsko-niemieckiego „pojednania”. A jest to słowo po obu stronach Odry odmieniane przez wszystkie możliwe przypadki.