Nicolas TENZER

Prezes Centre d’étude et de réflexion pour l’action politique (CERAP), ekspert kwestii geostrategicznych i analizy ryzyka politycznego. Autor trzech oficjalnych raportów rządowych, z których dwa dotyczą strategii międzynarodowej oraz 21 książek m.in. Quand la France disparaît du monde, 2008, Le monde à l’horizon 2030. La règle et le désordre, 2011 oraz La France a besoin des autres, 2012.

Ryc.Fabien Clairefond

Nicolas TENZER: To już nie jest zimna wojna
Nicolas TENZER

Nicolas TENZER

To już nie jest zimna wojna

Musimy skończyć ze złudzeniem, że z obecną Rosją normalne relacje są możliwe i że istnieją takie światowe kryzysy, przy których rozwiązywaniu jej udział jest nieodzowny. W każdym z takich kryzysów – w Syrii, na Ukrainie, na Białorusi czy w walce ze światowym terrorem – rosyjski reżim jest problemem, a nie rozwiązaniem.

Nicolas TENZER: To już nie jest zimna wojna
Nicolas TENZER

Nicolas TENZER

To już nie jest zimna wojna

“Pozwoliliśmy Rosji robić to, co chce, pod pretekstem, że nie należy jej prowokować. To nie tylko wzmocniło Rosję, ale dało jej także sposobność bycia podmiotem, który wyznacza agendę. Jeśli działaliśmy, to zawsze po fakcie, nigdy przed” – twierdzi Nicolas TENZER

Nicolas TENZER: La Russie de Poutine - le test décisif pour l’Europe
Nicolas TENZER

Nicolas TENZER

La Russie de Poutine - le test décisif pour l’Europe

Un jour, la Russie sera libre, car telle est la volonté du peuple russe, en particulier de sa jeunesse. Mais tous les dissidents nous le demandent; renforçons notre action contre le régime, notamment en arrêtant Nordstream 2 et en appliquant un régime de sanctions étendues contre le premier cercle de Poutine et tous ceux coupables ou complices d’atteintes graves aux droits de l’être humain.

Nicolas TENZER: Bilans klęski. Zachód kontra Rosja
Nicolas TENZER

Nicolas TENZER

Bilans klęski.
Zachód kontra Rosja

Wojna w Czeczenii była pierwszym sygnałem alarmowym, który, nie licząc reakcji paru intelektualistów, w ogóle nie został zauważony. O zajęciu przez Rosję części Gruzji również zająknęło się niewielu. To, co dzieje się w Syrii – najgorsza wojna eksterminacyjna XXI wieku – obnaża brak sumienia Zachodu. Możemy dziś mówić o trzech formach klęski Europy i wolnego świata: intelektualnej, praktycznej i doktrynalnej – pisze Nicolas TENZER.

Nicolas TENZER: Francja a wschód Europy. Jedno z największych wyzwań geopolitycznych
Nicolas TENZER

Nicolas TENZER

Francja a wschód Europy.
Jedno z największych wyzwań geopolitycznych

Francja powinna nieustannie dążyć nie tylko do dialogu – do przerwania którego zresztą jeszcze nie doszło – ale również nadać swoim propozycjom dla Europy Wschodniej wyższą rangę. Proponuję więc, aby przy prezydencie Francji utworzyć stanowisko wysokiego przedstawiciela albo specjalnego wysłannika, zajmującego się sprawami Europy Wschodniej.

Nicolas TENZER: Russie. Pour sortir de la débâcle stratégique de l’Ouest
Nicolas TENZER

Nicolas TENZER

Russie. Pour sortir de la débâcle stratégique de l’Ouest

La guerre en Tchétchénie avait été le premier signal d’alerte, mais il est passé inaperçu sauf chez quelques rares intellectuels. La prise sous contrôle russe d’une partie de la Géorgie a à peine plus ému. La Syrie, qui reste jusqu’à présent la pire guerre d’extermination du XXIe siècle, a achevé de détruire la conscience de l’Occident – ecrit Nicolas TENZER.