Nicolas TENZER

Prezes Centre d’étude et de réflexion pour l’action politique (CERAP), ekspert kwestii geostrategicznych i analizy ryzyka politycznego. Autor trzech oficjalnych raportów rządowych, z których dwa dotyczą strategii międzynarodowej oraz 21 książek m.in. Quand la France disparaît du monde, 2008, Le monde à l’horizon 2030. La règle et le désordre, 2011 oraz La France a besoin des autres, 2012.

Ryc. Fabien Clairefond

Laura MANDEVILLE, prof. Konstantyn SIGOW, Nicolas TENZER, Oleksiej PANYCH, Łukasz KAMIŃSKI i Eryk MISTEWICZ: Jak ukarać Putina?
Eryk MISTEWICZLaure MANDEVILLEŁukasz KAMIŃSKINicolas TENZEROłeksij PANYCHProf. Konstantyn SIGOW

Eryk MISTEWICZ
Laure MANDEVILLE
Łukasz KAMIŃSKI
Nicolas TENZER
Ołeksij PANYCH
Prof. Konstantyn SIGOW

Jak ukarać Putina?

Tocqueville w Warszawie to debata zorganizowana przez „Wszystko co Najważniejsze” z udziałem wybitnych historyków, filozofów, strategów z Francji, Ukrainy i Polski

Nicolas TENZER: Pokój ma dziś twarz wroga
Nicolas TENZER

Nicolas TENZER

Pokój ma dziś twarz wroga

Istnieją konkretne powody przemawiające za tym, że Hitler, Stalin i Putin nie są przywódcami, z którymi można by zawrzeć pokój, zachowując się racjonalnie, strategicznie i moralnie.

Podcasty Najważniejsze. Nicolas TENZER: Zachód wobec Putina zgrzeszył naiwnością
Nicolas TENZER

Nicolas TENZER

Zachód wobec Putina zgrzeszył naiwnością

Pomysł, że można by nawiązać z Putinem stosunki oparte na zasadach „stabilności” i „zaufania”, został już dawno zweryfikowany przez nagą rzeczywistość – wskazuje Nicolas TENZER.

Ks.prof. Bernard BOURDIN, Christoph SCHILTZ, Nicolas TENZER, prof. Zdzisław KRASNODĘBSKI: Wojna przyszła do Europy
Christoph SCHILTZKs. prof. Bernard BOURDINNicolas TENZERProf. Zdzisław KRASNODĘBSKI

Christoph SCHILTZ
Ks. prof. Bernard BOURDIN
Nicolas TENZER
Prof. Zdzisław KRASNODĘBSKI

Wojna przyszła do Europy

W jednej z najciekawszych debat tegorocznego Kongresu Polska Wielki Projekt wzięli udział ks. prof. Bernard BOURDIN, Christoph SCHILTZ, Nicolas TENZER i prof. Zdzisław KRASNODĘBSKI.

Nicolas TENZER: Zachód wobec Putina zgrzeszył naiwnością
Nicolas TENZER

Nicolas TENZER

Zachód wobec Putina zgrzeszył naiwnością

Putin do tej pory wygrywał wszystkie swoje wojny i mimo wprowadzonych sankcji oraz pewniejszej jedności świata zachodniego nie można wykluczyć, że pozwoli mu się wygrać kolejną.

Nicolas TENZER: How propaganda takes advantage of our cognitive dissonance
Nicolas TENZER

Nicolas TENZER

How propaganda takes advantage of our cognitive dissonance

One of the main difficulties in analyzing the propaganda of dictatorships is that it cannot be grasped as an object with strictly delimited edges. Propaganda has multiple facets both in terms of objectives, sometimes immediate, sometimes longer term, of means and targets.

Nicolas TENZER: Comment la propagande profite de notre dissonance cognitive
Nicolas TENZER

Nicolas TENZER

Comment la propagande profite de notre dissonance cognitive

L’une des principales difficultés dans l’analyse de la propagande des dictatures est que celle-ci ne se laisse pas saisir comme un objet aux bords strictement délimités. La propagande a de multiples facettes à la fois en termes d’objectifs, tantôt immédiats, tantôt de plus long terme, de moyens et de cibles. Elle a aussi des degrés d’intensité et, partant, de visibilité variables et, par un paradoxe que j’ai souvent souligné, la propagande douce est souvent plus redoutable parce qu’elle est moins perçue et plus invasive. Enfin, il ne faut jamais perdre de vue que son intention ultime est de faire changer d’attitude les gouvernements en leur faisant adopter un comportement complaisant, sinon passif, devant l’action des dictatures. In fine, ce sont bien celles et ceux qui dirigent les pays qui sont la cible prioritaire de la propagande.

Nicolas TENZER: Wie Propaganda von unserer kognitiven Dissonanz profitiert
Nicolas TENZER

Nicolas TENZER

Wie Propaganda von unserer kognitiven Dissonanz profitiert

Eine der Hauptschwierigkeiten bei der Analyse der Propaganda von Diktaturen besteht darin, dass sie sich nicht als ein Objekt mit streng abgegrenzten Rändern erfassen lässt. Propaganda hat viele Facetten, sowohl in Bezug auf die Ziele, die teils unmittelbar, teils längerfristig sind, als auch in Bezug auf die Mittel und die Ziele.

Nicolas TENZER: To już nie jest zimna wojna
Nicolas TENZER

Nicolas TENZER

To już nie jest zimna wojna

Musimy skończyć ze złudzeniem, że z obecną Rosją normalne relacje są możliwe i że istnieją takie światowe kryzysy, przy których rozwiązywaniu jej udział jest nieodzowny. W każdym z takich kryzysów – w Syrii, na Ukrainie, na Białorusi czy w walce ze światowym terrorem – rosyjski reżim jest problemem, a nie rozwiązaniem.

Nicolas TENZER: To już nie jest zimna wojna
Nicolas TENZER

Nicolas TENZER

To już nie jest zimna wojna

„Pozwoliliśmy Rosji robić to, co chce, pod pretekstem, że nie należy jej prowokować. To nie tylko wzmocniło Rosję, ale dało jej także sposobność bycia podmiotem, który wyznacza agendę. Jeśli działaliśmy, to zawsze po fakcie, nigdy przed” – twierdzi Nicolas TENZER

Nicolas TENZER: La Russie de Poutine - le test décisif pour l’Europe
Nicolas TENZER

Nicolas TENZER

La Russie de Poutine - le test décisif pour l’Europe

Un jour, la Russie sera libre, car telle est la volonté du peuple russe, en particulier de sa jeunesse. Mais tous les dissidents nous le demandent; renforçons notre action contre le régime, notamment en arrêtant Nordstream 2 et en appliquant un régime de sanctions étendues contre le premier cercle de Poutine et tous ceux coupables ou complices d’atteintes graves aux droits de l’être humain.

Nicolas TENZER: Bilans klęski. Zachód kontra Rosja
Nicolas TENZER

Nicolas TENZER

Bilans klęski.
Zachód kontra Rosja

Wojna w Czeczenii była pierwszym sygnałem alarmowym, który, nie licząc reakcji paru intelektualistów, w ogóle nie został zauważony. O zajęciu przez Rosję części Gruzji również zająknęło się niewielu. To, co dzieje się w Syrii – najgorsza wojna eksterminacyjna XXI wieku – obnaża brak sumienia Zachodu. Możemy dziś mówić o trzech formach klęski Europy i wolnego świata: intelektualnej, praktycznej i doktrynalnej – pisze Nicolas TENZER.

Nicolas TENZER: Russie. Pour sortir de la débâcle stratégique de l’Ouest
Nicolas TENZER

Nicolas TENZER

Russie. Pour sortir de la débâcle stratégique de l’Ouest

La guerre en Tchétchénie avait été le premier signal d’alerte, mais il est passé inaperçu sauf chez quelques rares intellectuels. La prise sous contrôle russe d’une partie de la Géorgie a à peine plus ému. La Syrie, qui reste jusqu’à présent la pire guerre d’extermination du XXIe siècle, a achevé de détruire la conscience de l’Occident – ecrit Nicolas TENZER.