Prof. Zofia ZIELIŃSKA: Fenomen insurekcji kościuszkowskiej
Prof. Zofia ZIELIŃSKA

Prof. Zofia ZIELIŃSKA

Fenomen insurekcji kościuszkowskiej

Kościuszko nadał oddziałowi kosynierów krakowskich chorągiew z napisem „Zywią y bronią” [„Żywią i bronią” – red.]. Hasło to, powtarzane także w powstaniach w XIX w., stało się od drugiej połowy XIX w. dewizą ruchu ludowego. Akcentowało wszak nie tylko znaczenie pracy na ziemi, ale i rolę chłopów dla odrodzenia i przetrwania narodu, ich współodpowiedzialność za losy Polski.

Prof. Andrzej NOWAK: Trudny rok 1670. Między Rzeczpospolitą, Ukrainą a Turcją
Prof. Andrzej NOWAK

Prof. Andrzej NOWAK

Trudny rok 1670. Między Rzeczpospolitą, Ukrainą a Turcją

Rok 1670: tu bodaj po raz pierwszy majaczy szantaż swoistej alternatywy: albo modernizacja, to jest porzucenie złego dziedzictwa Rzeczypospolitej i pójście za każdą dyrektywą, jaka nadejdzie z krajów bardziej oświeconych, albo trwanie przy „mrzonkach” wielkiej Polski, z jakąś historyczną misją czy rolą wobec Europy wschodniej.

Patryk PALKA: Polski spór o żołnierzy wyklętych.  O zmarłych tylko dobrze – albo wcale
Patryk PALKA

Patryk PALKA

Polski spór o żołnierzy wyklętych. O zmarłych tylko dobrze – albo wcale

Spór o żołnierzy wyklętych nie ma wymiaru wyłącznie merytorycznego, ale przede wszystkim ideowy i polityczny. Pamięć o nich oderwała się od rzeczywistości historycznej; przekształciła się w autonomiczny byt o randze symbolu, z którym można postąpić tylko w dwojaki sposób: albo zdeptać, albo postawić na piedestale. Pomiędzy sferą sacrum i profanum nie leży już nic – z wyjątkiem prawdy.

Prof. Wojciech ROSZKOWSKI: Dlaczego bronić tożsamości narodowej?
Prof. Wojciech ROSZKOWSKI

Prof. Wojciech ROSZKOWSKI

Dlaczego bronić tożsamości narodowej?

Wyłączenie sporów o historię najnowszą oznacza pozbawienie ucznia narzędzi ocen w bieżących decyzjach politycznych. Jeśli ci, co walczą z nauczaniem historii najnowszej, uważają, że mają rację w bieżących decyzjach, to czemu się tej historii boją? Jeśli uznają, że wolność jest tak ważną wartością, to dlaczego nie dopuszczają do swobodnego kształtowania opinii młodzieży? Czyżby mieli swoją, jedynie słuszną wizję świata?

Ks. Andrzej DOBRZYŃSKI: Wincenty Witos. Polityk, którego cytował Jan Paweł II
Ks. Andrzej DOBRZYŃSKI

Ks. Andrzej DOBRZYŃSKI

Wincenty Witos. Polityk, którego cytował Jan Paweł II

Papież Jan Paweł II dostrzegał, że polityczną mądrość łączył Wincenty Witos także z rozumieniem społecznej roli wiary chrześcijańskiej, której dawał świadectwo jako działacz ludowy i polityczny.

Wydanie 511 Wszystko co Najważniejsze
Tygodnik

Tygodnik "Wszystko co Najważniejsze"

Wydanie 511 Wszystko co Najważniejsze

Najnowsze wydanie „Wszystko Co Najważniejsze” rozpoczynamy inaczej, niż zazwyczaj. Prof. Jacek HOŁÓWKA opisuje bieżącą politykę ostatnich (i nie tylko) tygodni oraz miesięcy. To refleksja gorzka, wskazująca przede wszystkim na brak instytucji oraz dalekosiężne konsekwencje personalnych sporów, które toczą polską politykę. Ale tekst ten jest tak naprawdę krytyką krytyką pewnego sposobu myślenia, bez którego zmiany nie zmieni się także polityka w naszym kraju.

Prof. Andrzej NOWAK: Polska i Rosja. Sąsiedztwo wolności i despotyzmu X-XXI w.
Prof. Andrzej NOWAK

Prof. Andrzej NOWAK

Polska i Rosja. Sąsiedztwo wolności i despotyzmu X-XXI w.

Wolność i despotyzm nie są rozdzielone geograficznie. Są impulsami wpisanymi w ludzką naturę. Historia tworzy jednak przez wieki i przedstawia w retrospekcji kształt uwarunkowań, które wolność pozwalają rozwinąć albo stłumić; umacniają despotyczne techniki albo je podważają. To jest właśnie jedna z możliwych do wyobrażenia historii stosunków polsko-rosyjskich.

Prof. Andrzej NOWAK: Niepodległość 2023
Prof. Andrzej NOWAK

Prof. Andrzej NOWAK

Niepodległość 2023

Wolność i postęp pozostają także współcześnie hasłami, w imię których można skutecznie podważyć ideał niepodległości państwa, które oskarżane jest o łamanie wolności i blokowanie drogi postępowi

Wydanie 500 Wszystko co Najważniejsze
Tygodnik

Tygodnik "Wszystko co Najważniejsze"

Wydanie 500 Wszystko co Najważniejsze

W tym tygodniu we „Wszystko co Najważniejsze” profesor Jacek HOŁÓWKA pisze o unikalności naszego kraju, jego historii i drogi ostatnich lat . Analizując obecny moment historii Polski, prof. Hołówka wskazuje na potrzebę obywatelskości, która pomimo tłumienia, zawsze znajdowała swoją drogę. 

Prof. Wojciech POLAK: Hetman Stanisław Żółkiewski – pogromca Moskwy
Prof. Wojciech POLAK

Prof. Wojciech POLAK

Hetman Stanisław Żółkiewski – pogromca Moskwy

Postać Stanisława Żółkiewskiego, triumfatora spod Kłuszyna, który poniósł śmierć w obronie Ojczyzny, na zawsze pozostanie w naszej pamięci jako wzór chrześcijanina, żołnierza i patrioty.

Wydanie 496 Wszystko co Najważniejsze
Tygodnik

Tygodnik "Wszystko co Najważniejsze"

Wydanie 496 Wszystko co Najważniejsze

10 lipca 1936 roku zarejestrowano pod numerem 27069 znak towarowy „Ptasie Mleko”, jeden z najpopularniejszych i najbardziej rozpoznawalnych słodkich, polskich produktów na świecie. Dlaczego o tym piszę? W otwierającym to wydanie „Wszystko Co Najważniejsze” tekście Eryk MISTEWICZ właśnie za pomocą metafory tego lubianego przez wielu z Państwa produktu opisuje, jak Opowiadać Polskę Światu. Zachęcam do przeczytania!