Philippe FABRY: Stulecie Europy. Z czego wynika dziś podział kontynentu? Philippe FABRY: Stulecie Europy. Z czego wynika dziś podział kontynentu?
Philippe FABRY

Philippe FABRY

Stulecie Europy. Z czego wynika dziś podział kontynentu?

Zachód i Wschód w zupełnie odmienny sposób postrzegają takie zjawisko jak kryzys migracyjny – zglobalizowane spojrzenie, a także postkolonialne poczucie winy sprawiają, że kraje ściany atlantyckiej chętne są przyjmowaniu imigrantów, po części wywodzących się z dawnych kolonii, gdy tymczasem narody drugiej części Europy patrzą na tę imigrację z wrogością, widząc w niej nową inwazję.

Charles GAVE: Dwie koncepcje Europy. I konieczność zawrócenia w stronę Europy narodów i pomocniczości Charles GAVE: Dwie koncepcje Europy. I konieczność zawrócenia w stronę Europy narodów i pomocniczości
Charles GAVE

Charles GAVE

Dwie koncepcje Europy.
I konieczność zawrócenia w stronę Europy narodów i pomocniczości

Jedynym wyjściem, aby zachować Europę taką, jaką kocham, to znaczy Europę różnorodności, jest doprowadzenie do tego, co nazywam bruxitem (czyli do wyjścia Brukseli z Europy), i zniesienie wszystkich tych niedemokratycznych tworów, odrzucanych przez europejskie narody bez wyjątku. I zawrócenie, powoli, w stronę Europy narodów i w stronę pomocniczości – pisze Charles GAVE.

Jan ROKITA: Francja – czyli kłopot i zmartwienie Jan ROKITA: Francja – czyli kłopot i zmartwienie
Jan ROKITA

Jan ROKITA

Francja – czyli kłopot i zmartwienie

Francois Hollande był pierwszym szefem państwa francuskiego, który porzucił starą tradycję samolubnej polityki Paryża wobec Moskwy, stając się rzecznikiem wspólnego europejskiego działania na wschodzie. Fakt, że Hollande podjął się zgłoszenia kandydatury Donalda Tuska na kluczową unijną posadę, jest i pozostanie zapewne na długie lata ewenementem we francuskiej polityce.

Jan ROKITA: La France, un souci et un chagrin Jan ROKITA: La France, un souci et un chagrin
Jan ROKITA

Jan ROKITA

La France, un souci et un chagrin

François Hollande a été le premier chef d’État français à avoir abandonné la vieille tradition de la politique égoïste de Paris envers Moscou, en devenant le porte-parole de l’action commune à l’Est. Qu’Hollande ait décidé de soumettre la candidature d’un Polonais, Donald Tusk, à un poste clé dans l’Union reste, et restera sans doute pour de longues années, un événement unique dans la politique française.

Prof. Cyrille BRET: Inna Europa, moja Europa Prof. Cyrille BRET: Inna Europa, moja Europa
Prof. Cyrille BRET

Prof. Cyrille BRET

Inna Europa, moja Europa

Gdy przemierzam Europę, od Salonik po Wilno, od Triestu po Warszawę, pogłębia się moje przywiązanie do naszego kontynentu i jego tożsamości. To, że każdy Europejczyk może się w nim rozpoznać, wynika właśnie z tego, że kontynent ten zawiera w sobie wiele tych „innych Europ”.

Kersti KALJULAID: Estońska „universitas”. Naród, który tożsamość czerpie z Uniwersytetu Kersti KALJULAID: Estońska „universitas”. Naród, który tożsamość czerpie z Uniwersytetu
Kersti KALJULAID

Kersti KALJULAID

Estońska „universitas”.
Naród, który tożsamość czerpie z Uniwersytetu

Niegdyś przybyło tu wielu polskich studentów, kiedy rosyjski car zamknął polskie uniwersytety po powstaniu listopadowym. Do czasu uzyskania przez Polskę niepodległości studiowało w Tartu kilka tysięcy Polaków, zdobywając wykształcenie, by stać się lekarzami, prawnikami, nauczycielami i rolnikami. Największe polskie stowarzyszenie, Polonia, powstało tutaj, w Tartu, 190 lat temu.

Michał KŁOSOWSKI: Petits pays, grande liberté Michał KŁOSOWSKI: Petits pays, grande liberté
Michał KŁOSOWSKI

Michał KŁOSOWSKI

Petits pays, grande liberté

Les pays baltes se sont libérés des célébrations martyrologiques, emplies de pathos et de sentiment de danger, quoique le danger soit bel et bien réel.

Philippe FABRY: Le monde selon les deux Europe Philippe FABRY: Le monde selon les deux Europe
Philippe FABRY

Philippe FABRY

Le monde selon les deux Europe

Un fossé à l’origine d’une vision radicalement différente du rôle mondial de l’Europe, de ses droits et de ses devoirs. Ce fossé est celui de la colonisation. Tous les pays européens situés à l’ouest de cette diagonale allant de l’Italie à la Pologne ont participé à l’expansion coloniale européenne : le Portugal, l’Espagne, le Royaume-Uni, la France, la Belgique, les Pays-Bas, le Danemark, la Suède, l’Allemagne. Ils ont développé, dans cette entreprise, une conscience de la mission civilisatrice, du devoir de police, et plus tard une certaine culpabilité et un besoin de rédemption. On pourra objecter que l’Italie a participé à ce mouvement, en Ethiopie et en Libye, mais ce ne fut qu’une parenthèse de deux décennies étroitement associée au régime fasciste, et par conséquent moins structurant dans la mentalité italienne. 

Prof. Jean-Marc DANIEL: Stulecie Europy. Wspólnie, bez wypominania dawnych nienawiści Prof. Jean-Marc DANIEL: Stulecie Europy. Wspólnie, bez wypominania dawnych nienawiści
Prof. Jean-Marc DANIEL

Prof. Jean-Marc DANIEL

Stulecie Europy.
Wspólnie, bez wypominania dawnych nienawiści

W tym roku obchodzimy nie tylko setną rocznicę końca pierwszej wojny światowej, który oznaczał upadek Austro-Węgier, ale także pięćdziesiątą rocznicę Praskiej Wiosny, warszawskiego Marca i potępienia przez Rumunię polityki ZSRR wobec Czechosłowacji. To także czterechsetna rocznica defenestracji praskiej i początku wojny trzydziestoletniej, która odcisnęła trwałe piętno na losach Europy Środkowej. Cały sens obchodów rocznic 1618, 1918 i 1968 roku powinien osadzać się na patrzeniu w przyszłość, a nie tylko na wypominaniu dawnej nienawiści.

Cécile ZERVUDACKI: 'The Times They are A-Changin' ou de l'inconvénient d'être indo-européens et de n'avoir pas su le rester Cécile ZERVUDACKI: 'The Times They are A-Changin' ou de l'inconvénient d'être indo-européens et de n'avoir pas su le rester
Cécile ZERVUDACKI

Cécile ZERVUDACKI

'The Times They are A-Changin' ou de l'inconvénient d'être indo-européens et de n'avoir pas su le rester

Nous avons à rendre d’urgence son honneur au politique face à l’économique. Que l’élargissement planétaire du commerce des choses et de la circulation des hommes demande de penser de façon neuve les cadres du politique est une chose certaine. Mais commençons par faire l’inventaire de nos outils. Il n’est pas sûr que le bon vieil Etat de type westphalien, avec son amour de la Nation et sa méfiance des Empires soit à jeter aux oubliettes. Et apprenons à l’Union Européenne à être… Indo-européenne.

Vaira VĪĶE-FREIBERGA: Les cent ans de l’Europe. Vœux pour le centenaire de la Lettonie Vaira VĪĶE-FREIBERGA: Les cent ans de l’Europe. Vœux pour le centenaire de la Lettonie
Vaira VĪĶE-FREIBERGA

Vaira VĪĶE-FREIBERGA

Les cent ans de l’Europe. Vœux pour le centenaire de la Lettonie

Chaque génération a ses défis et ses possibilités, chaque génération doit prouver à nouveau ce en quoi elle croit et ce qui lui est cher. Ma génération, née dans une Lettonie indépendante, a vu l’indépendance perdue pour un demi-siècle renaître des cendres d’un autre empire du mal. Pour moi, faisant partie de ceux qui ont été poussés à quitter leur propre pays, une Lettonie libre et indépendante était durant toute ma vie un rêve qui a eu la chance de se concrétiser.

Bill WIRTZ: Europa Środkowo-Wschodnia was jeszcze zaskoczy Bill WIRTZ: Europa Środkowo-Wschodnia was jeszcze zaskoczy
Bill WIRTZ

Bill WIRTZ

Europa Środkowo-Wschodnia was jeszcze zaskoczy

W Europie Środkowo-Wschodniej istnieje o niebo większe poczucie sprawiedliwości, zdolność do akceptowania niekonwencjonalnych wyborów, gościnność i szczodrość niż w krajach Europy Zachodniej. Sukces jest traktowany z szacunkiem, a nie z zawiścią. Etyka wydajnej pracy zawodowej łączy się ze zdolnością do wręcz hedonicznego relaksu po pracy. Przyjaźnie są autentyczne i ważne, z pewną skłonnością do emocjonalnych wolt i dramatyzowania.

Nicolas LECAUSSIN: Od pariasów do zbawców Europy? Nicolas LECAUSSIN: Od pariasów do zbawców Europy?
Nicolas LECAUSSIN

Nicolas LECAUSSIN

Od pariasów do zbawców Europy?

Paradoksalnie serce Europy wydaje się bić coraz bardziej w środku i na Wschodzie. Biurokracja, technokracja, regulacje unijne, niektóre ukazy z Brukseli uczyniły z Europy kontynent bez duszy, bez marzeń. Odrzucenie przeszłości oraz odcięcie się od korzeni przekształciły ją w ciało, któremu brakuje oddechu.

Jean-Marc DANIEL: L'Est et l'ouest de l'Europe Jean-Marc DANIEL: L'Est et l'ouest de l'Europe
Prof. Jean-Marc DANIEL

Prof. Jean-Marc DANIEL

L'Est et l'ouest de l'Europe

L’Europe s’est beaucoup déchirée mais elle a toujours espéré un retour à la pax romana. La solidité de l’Union européenne repose sur sa capacité à incarner cette espérance, à permettre enfin, après tant de guerres et violence, l’affirmation d’une nouvelle pax romana. Le danger est que cette nouvelle pax romana se révèle n’être en fait qu’une pax americana.

Bill WIRTZ: L’Europe centrale et de l’Est va vous surprendre Bill WIRTZ: L’Europe centrale et de l’Est va vous surprendre
Bill WIRTZ

Bill WIRTZ

L’Europe centrale et de l’Est va vous surprendre

L’Europe centrale et orientale ont un sens de la justice, de la capacité à tolérer les choix non-conventionnels, de l’hospitalité et de la générosité, qui dépassent ceux de l’Europe de l’Ouest de manière assez remarquable. Le succès est traité avec respect au lieu d’inspirer la jalousie. Une éthique de travail professionnelle et performante s’accompagne d’une capacité à se déconnecter de façon hédonique après le travail. Les amitiés faites sont authentiques et importantes, sans compter sur une attirance pour les revirements émotionnels pour le divertissement dramatique.

Prof. Pascal SALIN: L'indépendance des pays de l'Europe de l'Est Prof. Pascal SALIN: L'indépendance des pays de l'Europe de l'Est
Prof. Pascal SALIN

Prof. Pascal SALIN

L'indépendance des pays de l'Europe de l'Est

En ce qui concerne les pays de l’Europe de l’Est, on doit donc célébrer à la fois le retour à l’indépendance du pouvoir politique il y a cent ans comme il y a presque trente ans, mais aussi le retour à la liberté individuelle – ou à l’indépendance relative des individus par rapport au pouvoir politique – du fait de la chute du communisme à partir de l’année 1989.

Prof. Michał KLEIBER: Do końca historii bardzo daleko Prof. Michał KLEIBER: Do końca historii bardzo daleko
Prof. Michał KLEIBER

Prof. Michał KLEIBER

Do końca historii bardzo daleko

Nie należy kwestionować prawa do wyrażania przez obserwatorów unijnych nawet bardzo krytycznych ocen w stosunku do decyzji podejmowanych w poszczególnych państwach członkowskich, służy to bowiem zawsze wzmacnianiu refleksji polityków na temat podejmowanych działań. Krytycy powinni zdawać sobie jednak sprawę, że robienie kolejnego kroku i grożenie np. poważnymi sankcjami finansowymi jest często problematyczne od strony formalnej, nieskuteczne z punktu widzenia celu, czyli zmiany prowadzonej polityki przez osłabienie poparcia dla aktualnie rządzących, a także potencjalnie fatalne dla całej unijnej wspólnoty.

Cécile ZERVUDACKI: Stulecie Europy. O tym, jak niewygodnie jest być Indoeuropejczykami i nie potrafić nimi pozostać   Cécile ZERVUDACKI: Stulecie Europy. O tym, jak niewygodnie jest być Indoeuropejczykami i nie potrafić nimi pozostać  
Cécile ZERVUDACKI

Cécile ZERVUDACKI

Stulecie Europy.
O tym, jak niewygodnie jest być Indoeuropejczykami i nie potrafić nimi pozostać  

Musimy bez zbędnej zwłoki przywrócić honor polityce. Oczywiście globalny wymiar handlu dobrami i przemieszczania się ludzi wymaga przemyślenia nowych ram politycznych. Ale zacznijmy wpierw od inwentaryzacji narzędzi, którymi dysponujemy. Nie sądzę, żebyśmy musieli wyrzucać do lamusa stare dobre państwo w stylu westfalskim, z jego umiłowaniem narodu i nieufnością wobec mocarstw. I sprawmy, żeby Unia Europejska stała się… Indoeuropejska.

Magazyn idei "Wszystko Co Najważniejsze" oczekuje na Państwa w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu na Saint-Germain, naprawdę dobrych księgarniach w Polsce i ośrodkach polonijnych, a także w miejscach najważniejszych debat, dyskusji, kongresów i miejscach wykuwania idei.

Aktualne oraz wcześniejsze wydania dostępne są także wysyłkowo.

zamawiam