Podcasty Najważniejsze. Peter SWIRSKI: Miłego końca świata! Czytając Stanisława Lema
Peter SWIRSKI

Peter SWIRSKI

Miłego końca świata! Czytając Stanisława Lema

Nasza samotność w kosmosie wydaje się faktycznie lepszym rozwiązaniem, choćby dlatego, że niełatwo sobie wyobrazić „zaawansowaną” cywilizację, bardziej zbrukaną dziedzictwem wojen, agresji i morderstw – twierdzi Peter SWIRSKI

Peter SWIRSKI: Miłego końca świata! Czytając Stanisława Lema
Peter SWIRSKI

Peter SWIRSKI

Miłego końca świata!
Czytając Stanisława Lema

Nasza samotność w kosmosie wydaje się faktycznie lepszym rozwiązaniem, choćby dlatego, że niełatwo sobie wyobrazić „zaawansowaną” cywilizację, bardziej zbrukaną dziedzictwem wojen, agresji i morderstw.

Nicholas RUDDICK: Solaris. Geniusz Lema w świetle arcydzieła
Nicholas RUDDICK

Nicholas RUDDICK

Solaris. Geniusz Lema w świetle arcydzieła

Wartość poznawcza powieści tkwi raczej w spostrzeżeniach na temat tego, w jaki sposób ludzie konfrontują się z tajemniczym Obcym. Robimy to, jak przekonuje Lem, z nieuchronnie antropocentrycznej perspektywy, mierząc tego Obcego, nawet jeśli w najmniejszym stopniu nas nie przypomina, w skali antropometrycznej.

Thomas DAVENPORT OP: Ewolucja. Wizja uszczęśliwiająca
Thomas DAVENPORT OP

Thomas DAVENPORT OP

Ewolucja. Wizja uszczęśliwiająca

Nawet jeśli w ewolucję nie jest wpisany jakiś ostateczny kres, nadal możemy pytać się o konkretne stany spoczynku poszczególnych procesów ewolucyjnych, których jesteśmy świadkami. Moglibyśmy zwłaszcza zapytać, czy gatunek ludzki wciąż jeszcze ewoluuje.

Maciej ZIĘBA OP: Czy zagraża nam Sztuczna Inteligencja?
Maciej ZIĘBA OP

Maciej ZIĘBA OP

Czy zagraża nam Sztuczna Inteligencja?

Heidegger pisał w Liście o humanizmie, iż istotę człowieka stanowi to, że jest on czymś więcej niż tylko człowiekiem. Miłosz w Widzeniach nad Zatoką San Francisco dochodził do konkluzji: Tylko Bóg może mnie ocalić, bo wzbijając się ku niemu, wznoszę się ponad siebie, a prawdziwa moja esencja nie jest we mnie, ale nade mną. Z kolei w Salvifici Doloris Jana Pawła II czytamy, że człowiek zostaje niejako »skazany« na to, ażeby przerastał samego siebie – i zostaje do tego w tajemniczy sposób wezwany. Wraz z nimi wierzę w przerastanie samego siebie jako esencję naszego człowieczeństwa, w to coś więcej, co sprawia, że z oczu dziecka emanuje – oby jak najczęściej – prawdziwa radość oraz miłość.

Prof. Jacek KORONACKI: Średniowiecze, Kartezjusz i sztuczna inteligencja
Prof. Jacek KORONACKI

Prof. Jacek KORONACKI

Średniowiecze, Kartezjusz i sztuczna inteligencja

Ale jeśli marzenia transhumanistów są rojeniami, wówczas możemy za Peterem Augustinem Lawlerem powtórzyć: „Ludzka dusza – a zatem owa niematerialna zasada fundująca nasze motywacje i aspiracje, które odróżniają nas od otaczającego świata przyrody – przemienia i rozświetla wszystkie nasze myśli i działania, również te choćby i piękne, które daremnie usiłują wyzwolić nas z natury i Boga”. Nie da się tej niematerialnej zasady załadować do maszyny.

Prof. Łukasz TURSKI: Spadanie w przepaść
Prof. Łukasz A.TURSKI

Prof. Łukasz A.TURSKI

Spadanie w przepaść

Historia XX wieku pokazała, że to nie rozwój nauki, ale gloryfikacja nieuctwa doprowadziła do panświatowych katastrof i kosztowała życie milionów ludzi. Towarzyszący nam przez drugą połowę XX wieku rozkwit cywilizacji, to, że dziś ludzkość świata jest jak nigdy syta, zdrowa i bezpieczna, zawdzięczamy rozwojowi wolnej nauki w wolnym świecie i wykorzystaniu osiągnięć tej nauki przez wolną działalność gospodarczą.

Eryk MISTEWICZ: Człowiek, Człowiek Plus i Sztuczna Inteligencja
Eryk MISTEWICZ

Eryk MISTEWICZ

Człowiek, Człowiek Plus i Sztuczna Inteligencja

Czy kontrrewolucja będzie możliwa? Nie sądzę. Człowiek, który nie będzie chciał być hybrydą, „Człowiekiem Plus”, wspartym implantami, nie będzie miał szans choćby na konkurencyjnym rynku pracy. W społeczeństwie dwóch prędkości ludzie bez implantów stanowić będą klasę niższą, z czasem staną się pariasami.

Cezary KOŚCIELNIAK: Bio-laïcité
Cezary KOŚCIELNIAK

Cezary KOŚCIELNIAK

Bio-laïcité

Uruchomienie tego projektu rozegra się jednak nie w laboratoriach, lecz w salonach politycznych. Rewolucja biologiczna będzie musiała dysponować usprawiedliwiającą doktryną polityczną, apologią zmiany kulturowej i mieć nową agendę polityczną. I z całą pewnością nie będzie ona polegała na ewolucyjnej i stopniowej liberalizacji obecnego prawa. Fundamentem ideologicznym transhumanistycznej zmiany stanie się nowa forma sekularyzacji – można ją nazwać bio-laïcité.

Prof. Luc FERRY: Rewolucja transhumanistyczna. Jak technomedycyna i uberyzacja świata zmieniają nasze życie
Prof. Luc FERRY

Prof. Luc FERRY

Rewolucja transhumanistyczna. Jak technomedycyna i uberyzacja świata zmieniają nasze życie

Co zrobilibyśmy w sytuacji, gdybyśmy byli (prawie) nieśmiertelni? Chciałoby nam się pracować, wstawać każdego ranka i udawać się do fabryki, do biura? Czy nie dopadłoby nas znudzenie albo lenistwo? Czego jeszcze musielibyśmy się uczyć po tylu niekończących się dziesięcioleciach naszej egzystencji? Czy wciąż chcielibyśmy się doskonalić i dokonywać wielkich rzeczy? Czy nasze historie miłosne nie stawałyby się nużące? Czy chcielibyśmy i czy w ogóle moglibyśmy mieć jeszcze dzieci? Niekończąca się książka, film, piosenka nie miałyby żadnego sensu. Czy tak samo byłoby z tym „życiem bez końca”? Pytania, które stawia transhumanizm, mają swoją rację bytu choćby dlatego, że zmuszają nas do refleksji nad aktualną kondycją człowieka.

Prof. Michał KLEIBER: Rok 2019 - nowe nadzieje w sporze o przyszłość
Prof. Michał KLEIBER

Prof. Michał KLEIBER

Rok 2019 - nowe nadzieje w sporze o przyszłość

Mimo najróżniejszych zagrożeń spróbujmy powitać nowy rok z nadziejami na nadejście lepszych czasów, w których wykorzystując rozliczne dostępne szanse mądrego rozwoju, będziemy stopniowo pokonywać piętrzące się kłopoty. Dużo zależy od każdego z nas – sprawy zaszły za daleko, abyśmy mogli pozwolić sobie na stratę kolejnego roku w staraniach o nasze wspólne dobro!

Nick BOSTROM: Superinteligencja. Scenariusze, strategie, zagrożenia
Nick BOSTROM

Nick BOSTROM

Superinteligencja.
Scenariusze, strategie, zagrożenia

Ludzki mózg to dzieło idealne, najdoskonalszy twór w przyrodzie. Jego dominacją zachwiał komputer Deep Blue, który w 1997 roku pokonał w szachy mistrza świata, Garriego Kasparowa. Od tego czasu sztuczna inteligencja jest na ścieżce intensywnego rozwoju. Czy dominacja superinteligencji nad człowiekiem jest realną perspektywą naszej przyszłości? Czy ta przewaga skończy się kresem naszego gatunku?

Sylwia BORSKA: Transhumanizm czyli marzenia o „człowieku” idealnym
Sylwia BORSKA

Sylwia BORSKA

Transhumanizm czyli marzenia o „człowieku” idealnym

Zdobycze współczesnej medycyny i techniki pozwalają na poprawę kondycji fizycznej człowieka poprzez wszczepianie implantów w postaci sztucznych zębów, stawów biodrowych czy zastawek serca. Obecnie nadchodzi nowa era, która za cel stawia zaprojektowanie urządzeń, które mogłyby usprawnić działanie mózgu. Zwolennicy udoskonalania gatunku ludzkiego postulują, aby dzięki nowoczesnym technologiom wyeliminować po kolei wszelkie biologiczne ograniczenia takie jak choroby czy starzenie się. Ponadto uważają, że w najbliższych dekadach ludzkość będzie coraz szybciej ewoluować w kierunku doskonalenia wszelkich umiejętności, zarówno fizycznych jak i umysłowych. Celem transhumanizmu jest przekształcenie człowieka w istotę doskonałą.