TSF Jazz Radio

Igor MERTYN

Socjolog, pisarz, analityk. Autor dramatów: Dwa dramaty wg. Mrożka, Związki, Gilojady, Upał. W przygotowaniu: Mój Zoszczenko. Autor scenariuszy filmowych w tym najważniejszy: Bez Persony. Absolwent Zarządzania gospodarką lokalną i regionalną na Wydziale Zarządzania UŁ.

Magazyn idei "Wszystko Co Najważniejsze" oczekuje na Państwa w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu na Saint-Germain, naprawdę dobrych księgarniach w Polsce i ośrodkach polonijnych, a także w miejscach najważniejszych debat, dyskusji, kongresów i miejscach wykuwania idei.

Aktualne oraz wcześniejsze wydania dostępne są także wysyłkowo.

zamawiam