Jacek SARYUSZ-WOLSKI

Pierwszy polski minister ds. europejskich, architekt i negocjator przystąpienia Polski do UE, wiceprzewodniczący PE oraz szef jego Komisji Spraw Zagranicznych. Działacz „Solidarności”. Doktor ekonomii. Założyciel Urzędu Integracji Europejskiej, Kolegium Europejskiego i Instytutu Unii Europejskiej w Collegium Civitas w Warszawie.

Ryc.Fabien Clairefond

Jacek SARYUSZ-WOLSKI: Ukraina na straży ideałów Europy
Jacek SARYUSZ-WOLSKI

Jacek SARYUSZ-WOLSKI

Ukraina na straży ideałów Europy

Wojna na Ukrainie stanowi całkowitą porażkę dotychczasowej ugodowej polityki unijnej wobec Rosji. To przerażające konsekwencje polityki ustępstw niektórych państw UE w konfrontacji z Rosją Putina.

Jacek SARYUSZ-WOLSKI: To Polska ma rację w sprawie migracji
Jacek SARYUSZ-WOLSKI

Jacek SARYUSZ-WOLSKI

To Polska ma rację w sprawie migracji

Kraje Unii Europejskiej muszą powstrzymać się od składania fałszywych świadectw, dawania fałszywej nadziei, mówienia, że są w stanie przyjąć miliony – ponieważ to kłamstwo. Muszą szczerze wyznać prawdę i zapobiegać masowej, prowokowanej migracji, często opartej na zorganizowanej przestępczości.

Jacek SARYUSZ-WOLSKI: L’enlèvement de l’Europe. Identité, solidarité, subsidiarité dans la pratique de l’intégration européenne
Jacek SARYUSZ-WOLSKI

Jacek SARYUSZ-WOLSKI

L’enlèvement de l’Europe.
Identité, solidarité, subsidiarité dans la pratique de l’intégration européenne

Dans la pratique de l’UE d’aujourd’hui, on s’éloigne souvent des racines et des principes initiaux. Elle a été, en parlant au figuré, enlevée. Je garde pour une autre fois la réponse aux questions : par qui et pourquoi. En pratiquant une solidarité sélective – elle s’égare. Elle divise l’Europe, en instaurant deux vitesses et en acceptant que certains soient plus égaux que d’autres. Elle ne veut pas que les fossés entre la « vieille » et la « nouvelle » Union soient comblés, au contraire, elle en crée de nouveaux. Elle rejette la méthode des Pères Fondateurs – celle d’une intégration évolutive, incrémentale – au profit d’une méthode par à-coups, ayant pour effet la perte de confiance des citoyens et le fossé de plus en plus grand entre les élites et les citoyens.

Jacek SARYUSZ-WOLSKI: Uprowadzenie Europy. Tożsamość, solidarność, pomocniczość w praktyce integracji europejskiej
Jacek SARYUSZ-WOLSKI

Jacek SARYUSZ-WOLSKI

Uprowadzenie Europy.
Tożsamość, solidarność, pomocniczość w praktyce integracji europejskiej

Dziś Europa jest w kryzysie: traci swoją tożsamość, przestaje być solidarna i nie przestrzega zasady pomocniczości. Nastąpiło odejście od wskazań twórców integracji w wymiarze duchowym, a w konsekwencji także w wymiarze politycznym, Unia staje się dla lewicowej części europejskich elit podstawą dla ideologii politycznej, która ma prowadzić do zastępowania: tradycji, europejskiej cywilizacji i państw narodowych, zamiast je wzbogacać o wymiar wspólnotowy i uszlachetniać ich wzajemne relacje.

Jacek SARYUSZ-WOLSKI: Europa - praktykując wybiórczą solidarność - błądzi
Jacek SARYUSZ-WOLSKI

Jacek SARYUSZ-WOLSKI

Europa - praktykując wybiórczą solidarność - błądzi

Jesteśmy słabi na zewnątrz, ponieważ jesteśmy nadal nie dość silni wewnątrz. I brakuje nam rzeczywistej solidarności. Planowana budowa drugiej nitki Gazociągu Północnego, tzw. Nord Stream 2, podważa istotę i cele Unii Energetycznej. Stanowi przykład rażącej nielojalności części europejskiego biznesu wobec interesów oraz uzgodnionych celów geopolitycznych UE.

Jacek SARYUSZ - WOLSKI: „Wszystko co było najważniejsze w 2014 roku. Wszystko co będzie w 2015”
Jacek SARYUSZ-WOLSKI

Jacek SARYUSZ-WOLSKI

„Wszystko co było najważniejsze w 2014 roku. Wszystko co będzie w 2015”

W brukselskich kuluarach można odczuć pewne zmęczenie tematyką ukraińską. Tymczasem, nic nie wskazuje na to, by Rosja realnie zmierzała do deeskalacji konfliktu i przywrócenia suwerenności terytorialnej Ukrainy wobec okupowanego Krymu i Donbasu. Moskwa nie rezygnuje z wywierania presji na państwa ościenne, takie jak Mołdawia i Gruzja. Próbuje też wykorzystać skrajne ugrupowania polityczne w krajach Unii Europejskiej by osłabić jej spójność.

Jacek SARYUSZ - WOLSKI: "Witamy Cię Ukraino w nowych relacjach z UE"
Jacek SARYUSZ-WOLSKI

Jacek SARYUSZ-WOLSKI

"Witamy Cię Ukraino w nowych relacjach z UE"

Europejski wybór Ukrainy został zinstytucjonalizowany w formie Umowy Stowarzyszeniowej i połączył przyszłości Unii Europejskiej i Ukrainy. Podczas ostatnich 10 miesięcy ukraińscy obywatele udowodnili swoje oddanie wartościom europejskim i gotowość walki w imię demokratycznego rozwoju ich Ojczyzny.

Jacek SARYUSZ-WOLSKI: "Euro jest jednym z filarów naszego bezpieczeństwa"
Jacek SARYUSZ-WOLSKI

Jacek SARYUSZ-WOLSKI

"Euro jest jednym z filarów naszego bezpieczeństwa"

To “tam”, w strefie euro, solidarność – polityczna i finansowa – między państwami członkowskimi jest najsilniejsza. Jest to konsekwencją zwiększonej świadomości współzależności w ramach obszaru wspólnej waluty, którą uwidoczniły kryzysy w Grecji, czy na Cyprze. Silniejsza solidarność w strefie euro może z kolei przekuć się w tendencje marginalizujące pozycję tych, którzy pozostają „poza” nią.

Jacek SARYUSZ-WOLSKI: "Rosję Putina trzeba traktować jak agresora nierespektującego żadnych norm"
Jacek SARYUSZ-WOLSKI

Jacek SARYUSZ-WOLSKI

"Rosję Putina trzeba traktować jak agresora nierespektującego żadnych norm"

Dzisiejszą Rosję trzeba traktować jako agresora nierespektującego żadnych norm. Na dzisiaj cel jakim jest zapewnienie Ukrainie integralności terytorialnej i bezpieczeństwa, przy jednoczesnym zachowaniu czy odtworzeniu dobrych relacji Europy z Rosją, jest celem realistycznie niemożliwym. Trzeba wzmóc sankcje, przejść do sankcji gospodarczych najcięższego kalibru.

Jacek SARYUSZ - WOLSKI: "Czy słowa mogą zabijać?"
Jacek SARYUSZ-WOLSKI

Jacek SARYUSZ-WOLSKI

"Czy słowa mogą zabijać?"

Mówimy o separatystach prorosyjskich zamiast o rosyjskiej interwencji wojskowej i terrorystach, o katastrofie samolotu zamiast o jego zestrzeleniu. Łagodzona jest terminologia, stosowane eufemizmy, a tym samym łagodzona jest reakcja na wydarzenia i usypiana świadomość powagi sytuacji.

Jacek SARYUSZ-WOLSKI: "Ósma kadencja Parlamentu Europejskiego rozpoczęta. Plan działania"
Jacek SARYUSZ-WOLSKI

Jacek SARYUSZ-WOLSKI

"Ósma kadencja Parlamentu Europejskiego rozpoczęta. Plan działania"

Kluczowe w najbliższym czasie będą również w dalszym ciągu prace nad bezpieczeństwem energetycznym, konstruowaniem unii bankowej oraz zacieśnianiem dobrych stosunków ze Stanami Zjednoczonymi, w tym tych gospodarczych. Prawdopodobnie w tej kadencji europarlamentu zakończą sie negocjacje nad TTIP – umową handlową pomiędzy UE i USA – które prowadzi w naszym imieniu Komisja Europejska, ale ratyfikuje PE.

Jacek SARYUSZ-WOLSKI: "Szczyt UE-USA. Potrzeba prawdziwego partnerstwa"
Jacek SARYUSZ-WOLSKI

Jacek SARYUSZ-WOLSKI

"Szczyt UE-USA. Potrzeba prawdziwego partnerstwa"

W obliczu rozwoju sytuacji na Krymie, NATO przechodzi okres reaktywacji. To właśnie NATO staje się instytucją-gwarantem tego, że istnieje czerwona linia, której Rosja nie będzie mogła przekroczyć.