Nr 48 miesięcznika Wszystko co Najważniejsze już jest w EMPIKach i Sklepie Idei

Nr 48 miesięcznika Wszystko co Najważniejsze już jest w EMPIKach i Sklepie Idei

Photo of Instytut Nowych Mediów

Instytut Nowych Mediów

Wydawca "Wszystko Co Najważniejsze".
www.instytutnowychmediow.pl

zobacz inne teksty Autora

.”Rok, w którym optymizm będzie na wagę złota” – tym tekstem prof. Michała KLEIBERA, redaktora naczelnego, rozpoczynamy 48 nr. miesięcznika „Wszystko co Najważniejsze”.

„Rosyjska agresja na Ukrainę zdeterminuje politykę i gospodarkę, konieczność ponoszenia kosztów wsparcia dla Ukrainy i kontynuowania sankcji wobec Rosji .(…) W Unii Europejskiej zaognią się dyskusje dotyczące potrzeby zmian związanych z niedemokratycznym sposobem wyboru unijnych władz i funkcjonowania instytucji unijnych (…). I wreszcie: 14 kwietnia 2023 Indie zdeklasują Chiny jako najludniejsze państwo świata. Od stuleci Chiny były niezagrożonym liderem. Na ich miejsce wchodzą Indie z populacją blisko 1,5 mld osób” – ledwie ten przegląd wydarzeń pokazuje, z czym będziemy mieli do czynienia w 2023 roku. Więcej – w tekście prof. Michała KLEIBERA.

„Polska ma korzenie państwa wielkiego, choć w przeciwieństwie do pozostałych krajów Europy – bez imperialnej historii. I Rzeczpospolita to kontrpropozycja sprawnego, silnego państwa; otwartego choć trudnego do zrozumienia; państwa w którym wolność religijna i duchowa siła stanowiły o sprawności całej machiny państwowej” – to teza „Felietonu na drugą stronę” zatytułowanego „Europa Universalis” autorstwa Michała KŁOSOWSKIEGO.

„Ludzie na Zachodzie dostrzegli, jak spoza moskiewskiego blichtru wyłania się Rosja zabiedzona, miasteczka niepodłączone do sieci gazowej i kanalizacji, Rosja kloszardów i pijaków, Rosja gułagów i szumowin. A superbroń, którą Putin wymachiwał, aby sterroryzować Zachód, istnieje jedynie w postaci makiet i pojedynczych egzemplarzy eksponowanych na defiladach na placu Czerwonym” – pisze prof. Françoise THOM, francuska historyk, sowietolog, profesor historii na paryskiej Sorbonie w tekście „Jak nie przeoczyć końca putinizmu?”

„Sednem systemu Putina jest więź między władzą, drapieżnictwem i propagandą. Dopóki rosyjska elita polityczna będzie bezkarnie rozkradała zasoby państwa, dopóty będzie używała patriotycznej indoktrynacji do zapewnienia sobie posłuszeństwa mas” – pisze prof. Françoise THOM.

Uilleam BLACKER jest naukowcem zajmującym się kulturą ukraińską i wschodnioeuropejską w Dziale Studiów Słowiańskich i Wschodnioeuropejskich w University College London, jest też współautorem książki „Remembering Katyn”. W ciekawym tekście publikowanym w nr 48 „Wszystko co Najważniejsze” przypomina, że historia Ukrainy jest przepełniona okrucieństwem i masowymi grobami tak samo jak historia Polski. Paralela Katyń – Izium nie jest jedyną.

O solidarności naszego regionu piszą Jana ČERNOCHOVÁ, minister obrony Czech („Łączy nas nasza przeszłość i czujność wobec Rosji. Ze strony mojej mamy jestem Polką, stąd jestem bardziej wyczulona na następstwa nie tylko komunistycznego puczu w Czechosłowacji w 1948 roku, terroru lat 50., Sierpnia 1968 czy też normalizacji, ale także na losy Polski na przestrzeni dziejów. Moje polskie geny przejawiają się w uporze i determinacji”) i prof. Piotr GLIŃSKI, wicepremier i minister kultury Polski („Pomoc dla Ukrainy naszym cywilizacyjnym obowiązkiem”)

„Dla mnie, co państwo dobrze wiedzą, najważniejsze dwa kraje to Polska i Fran- cja. W tych dwóch krajach osobami numer jeden w świecie polityki są Jarosław Kaczyński i Em- manuel Macron. A w ich tle najważniejsze role pełnią wpływowe „osoby cienia”. Traf chciał, że i w Polsce, i we Francji są to socjologowie. Stąd pomysł na tę debatę” – tymi słowami Eryk MISTEWICZ rozpoczął debatę „Wszystko co Najważniejsze”, w której spotkaliśmy prof. Michela WIEVIORKE i prof. Zdzisława KRASNODĘBSKIEGO. Zapis z tej arcyciekawej rozmowy publikujemy w tym wydaniu miesięcznika „Wszystko co Najważniejsze”.

„Nie czuję się na siłach mówić o Polsce, ale we Francji lewicowi intelektualiści, nie mówię, że zniknęli całkowicie, ale ich głos jest coraz mniej słyszalny. Skończyły się czasy, kiedy Paryż był centrum świata dzięki swojej lewicowej inteligencji. Tymczasem rośnie witalność intelektualna na prawicy” – mówił w debacie prof. Michel WIEVIORKA.

„Przylgnęła do nas etykietka ksenofobicznego, zamkniętego społeczeństwa. Tymczasem gdy na Ukrainie wybuchła wojna, w ciągu kilku tygodni liczba ludności w Polsce wzrosła o 19 proc. Nie ma w Polsce żadnego problemu społecznego związanego z napływem uchodźców. I oczekiwałbym, że ktoś zweryfikuje opinie i powie – nie, myliłem się, Polacy są inni” – powiedział w debacie publikowanej w tym wydaniu prof. Zdzisław KRASNODĘBSKI.

Prof. Jacek HOŁÓWKA, filozof i etyk, profesor nauk humanistycznych związany z Uniwersytetem Warszawskim, autor m.in. książek „Relatywizm etyczny”, „Wybrane problemy moralne współczesności”, „Etyka w działaniu”, pisze: „Dziś wydaje się jasne, że głód, biedę i przepracowanie można wykorzenić albo przez rewolucję, albo przez prawodawstwo i politykę podnoszenia minimalnych wynagrodzeń. Jednak Mann nie postulował żadnej z tych dwóch dróg. Wierzył w przemiany wypływające z dobrych intencji, z mieszczańskiego poczucia honoru i z powszechnej zgody na poświęcenie”. Tytuł tekstu: „Dusza niemiecka, dusza rosyjska”.

„Zawsze było tak, że ci, co są zasobniejsi, korzystali z mniejszego zasobu praw człowieka niż biedni” – to uwaga prof. Jana WOLEŃSKIEGO, filozofa analitycznego, logika, o prawach człowieka. W tekście „Wciąż niezachwiane rozumienie podstaw cywilizacji” prof. Jan WOLEŃSKI pisze: „Być może Rosja i Chiny będą dążyły do zmiany zasad prawa międzynarodowego, np. w kierunku prawnego usankcjonowania dominacji mocarstw regionalnych, także w dziedzinie interpretacji praw człowieka – na przekór wielowiekowej tradycji cywilizacji zachodniej”.

W dziale „Piękno Historii” Monika KRAWCZYK, dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emmanuela Ringelbluma, pisze o powstaniu listopadowym i udziale w nim Izraelitów. „Społeczeństwo żydowskie przykładało się do wsparcia rewolucji. W Warszawie powstały warsztaty na potrzeby armii, a kasy bankierów zasilały skarb w potrzebne fundusze. Kosztem i staraniem społeczeństwa żydowskiego zorganizowano lazaret oficerski”.

Coraz więcej miejsca zajmuje we „Wszystko co Najważniejsze” ekologia. Patrzymy na kwestie ekologiczne z wielu nieoczywistych punktów widzenia. I taki też jest tekst „Technokraci porwali ekologię. I sprowadzili nas na manowce” autorstwa Paula KINGSNORTHA, angielskiego pisarza mieszkającego w zachodniej Irlandii, byłego zastępcy redaktora naczelnego czasopisma „The Ecologist” i współzałożyciela Dark Mountain Project.

„Ekologia, równość, feminizm, demokracja, zdrowie publiczne, rozwój, bezpieczeństwo, wojna z terroryzmem, przestępczością lub narkotykami czy co tam jeszcze – zawsze znajdzie się powód do stosowania big data. Kontrola zawsze okazuje się niezbędna, aby zapobiec większemu złu. Nawet ruch, który kiedyś przeciwstawiał się temu ponuremu spojrzeniu na świat, został już kupiony i sprzedany” – pisze Paul KINGSNORTH.

„Wiek XXI ma być wiekiem eugeniki „pozytywnej”, której celem będzie doprowadzenie do rodzenia się dzieci albo z embrionu (czyli zarodka) wybranego spośród wielu, albo z embrionu w pożądany sposób genetycznie zmodyfikowanego” – pisze prof. Jacek KORONACKI w tekście „In vitro i hodowla ludzi”.

„Czworo „multipleksowych rodziców” byłoby biologicznymi dziadkami dziecka, z tym że jedna z tych osób byłaby równocześnie matką, gdyby dziecko w niej wzrastało do porodu. Tak oto zagłębiamy się w osiągnięcia i perspektywy inżynierii genetycznej” – pisze prof. Jacek KORONACKI.

O „wrogim przejęciu wolności” pisze Rafał ZIEMKIEWICZ, pisarz, publicysta, laureat Nagrody Kisiela. „Wszystkie działania nowej lewicy mają jeden wspólny mianownik: w ten czy inny sposób służą pomnożeniu zysków wielkich korporacji” – pisze Rafał ZIEMKIEWICZ.

„Era mediów społecznościowych dobiega końca. Nigdy nie powinna była się zacząć” – to tytuł tekstu prof. Iana BOGOSTA, profesora na Washington University i dyrektora programu Film and Media Studies w Arts & Sciences oraz McKelvey School of Engineering.

„Operatorzy mediów społecznościowych odkryli, że im bardziej emocjonalne są treści, tym lepiej są rozprzestrzeniane. Polaryzujące, obraźliwe lub po prostu fałszywe informacje zostały zoptymalizowane pod kątem celów dystrybucji” – pisze prof. Ian BOGOST

„Twórcy filmowi, proponując futurologiczne wizje człowieka w kosmosie, notują tyle samo sukcesów i błędów, co naukowcy, którzy projektują rakiety i bazy kosmiczne. Jednak omyłki naukowców kryją laboratoria, a świadkiem wizji filmowych jest cała ludzkość” – o twórczości science fiction w kinie pisze Wiesław KOT. A Maria MUSTI w tym samym dziale przedstawia włoski odbiór muzyki Fryderyka Chopina: ” We Włoszech Chopin był zawsze przedmiotem szczególnej przychylności, z pewnością z powodu powinowactwa z wyboru. Czy jest jakaś cywilizacja, która bardziej ceni w geniuszu artystycznym harmonię proporcji, wdzięk, elegancję, miękkość? I odwrotnie, uniwersum belcanto, z jego kulminacją u Belliniego, nigdy nie przestało zachwycać Chopina”.

Debata, która została zorganizowana w Paryżu przez redakcję „Le Figaro”, odbiła się szerokim echem – jej zapis znajdujemy w nr 48 naszego miesięcznika. Wybitni intelektualiści mieli sposobność do dyskusji na takie tematy, jak wiara, zanikanie chrześcijańskiej matrycy w dzisiejszej Europie oraz – co wydaje się szczególnie interesujące – to, co może zająć jej miejsce. Rozmawiają prof. Pierre MANENT i Alain FINKIELKRAUT. Tytuł debaty przez nas publikowanej: „Czy Bóg umarł?”.

Zapraszamy do lektury! Najnowsze wydanie nr 48 „Wszystko Co Najważniejsze” dostępne w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu (123, Bd Saint-Germain), a także wysyłkowo, wydania archiwalne i bieżące oraz prenumerata, w SKLEPIE IDEI: www.SklepIdei.pl/wcn.

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 27 grudnia 2022