Roland MASZKA: "Prawomyślność i hipokryzja. Czytając Jeana Raspaila" Roland MASZKA: "Prawomyślność i hipokryzja. Czytając Jeana Raspaila"
Roland MASZKA

Roland MASZKA

"Prawomyślność i hipokryzja. Czytając Jeana Raspaila"

Nędza, upodlenie, znikczemnienie, stopniowo narastający gniew i nienawiść… Posłuchajmy głosicieli prawdy: bramy Zachodu stoją dla nas otworem! I może rzeczywiście doczekamy czasów, że będziemy się bać we własnych domach, że przeinterpretujemy pojęcia: odpowiedzialności, miłosierdzia, braterstwa, słabości i siły; nasze rządy staną się bezsilne, a nasze armie nie będą w stanie reagować?

Prof. Jan WINIECKI: "Europa w drodze do cywilizacyjnej degradacji" Prof. Jan WINIECKI: "Europa w drodze do cywilizacyjnej degradacji"
Prof. Jan WINIECKI

Prof. Jan WINIECKI

"Europa w drodze do cywilizacyjnej degradacji"

Terroryzm jest w nieporównanie większym stopniu cechą immanentną świata islamu niż którejkolwiek innej cywilizacji. W związku z tym naturalną reakcją krajów zachodnich i organizacji zrzeszających państwa zachodnie powinno być ograniczanie kontaktów. Tymczasem wezwanie kanclerz Angeli Merkel: „Przyjeżdżajcie, będziecie tutaj mile widziani” jest zachowaniem dokładnie odwrotnym do wynikającego z logiki statystycznej.

Bill EMMOTT: "Życie po Schengen. Nie poradzimy sobie bez przywrócenia granic" Bill EMMOTT: "Życie po Schengen. Nie poradzimy sobie bez przywrócenia granic"
Bill EMMOTT

Bill EMMOTT

"Życie po Schengen. Nie poradzimy sobie bez przywrócenia granic"

Kryzys migracyjny sprawia, że Schengen zagraża wiarygodności UE jako wspólnoty. Przez ten system władze krajowe nie będą w stanie utrzymać porządku i rządów prawa. Jeśli uchodźcy, którym przyznano azyl, mogą łatwo wyjechać do dowolnego kraju Schengen, to porozumienia o podziale obowiązków tracą wiarygodność, a przyjmowanie uchodźców zatraca swój praktyczny sens.

George SOROS: "Mniej paniki, więcej strategii. Brak europejskiej polityki azylowej" George SOROS: "Mniej paniki, więcej strategii. Brak europejskiej polityki azylowej"
George SOROS

George SOROS

"Mniej paniki, więcej strategii. Brak europejskiej polityki azylowej"

UE musi wziąć na siebie odpowiedzialność za brak wspólnej polityki azylowej. To dlatego rosnący napływ uchodźców zmienił się z problemu, który da się rozwiązać, w kryzys polityczny. Każde państwo broni własnych interesów, często wbrew innym. To wywołało panikę wśród azylantów, społeczeństwa i władz odpowiedzialnych za utrzymanie prawa i porządku. Jej główną ofiarą padli uchodźcy.

Jerzy POLACZEK: "Uchodźcy. Gdzie jest granica europejskiego kompromisu?" Jerzy POLACZEK: "Uchodźcy. Gdzie jest granica europejskiego kompromisu?"
Jerzy POLACZEK

Jerzy POLACZEK

"Uchodźcy. Gdzie jest granica europejskiego kompromisu?"

Nie jest ważne, co wypycha te masy młodych ludzi w kierunku Europy, jeżeli nie możemy tych przyczyn usunąć. Ani nie możemy ustabilizować Bliskiego i Środkowego Wschodu, ani też nie jesteśmy w stanie zapewnić takiego poziomu życia w tamtych rejonach, by nie opłacało się ryzykować wyjazdu do Europy.

Prof. Tomasz ALEKSANDROWICZ: "Europa uchodźców. Kilka ważnych pytań, na które każdy powinien sobie odpowiedzieć" Prof. Tomasz ALEKSANDROWICZ: "Europa uchodźców. Kilka ważnych pytań, na które każdy powinien sobie odpowiedzieć"
Prof. Tomasz ALEKSANDROWICZ

Prof. Tomasz ALEKSANDROWICZ

"Europa uchodźców. Kilka ważnych pytań, na które każdy powinien sobie odpowiedzieć"

Co, jeśli ktoś nie będzie chciał się asymilować? Czy znajdziemy w sobie tyle odwagi, żeby powiedzieć mu: nie podobają ci się krótkie sukienki Europejek – jedź tam, gdzie kobiety noszą hidżaby. Nie podobają ci się publicznie składane przed Wigilią życzenia Merry Christmas? Wyjeżdżaj tam, gdzie się ich nie składa. Będziemy potrafić?

Gordon BROWN: "Czytanie, pisanie i uchodźcy" Gordon BROWN: "Czytanie, pisanie i uchodźcy"
Gordon BROWN

Gordon BROWN

"Czytanie, pisanie i uchodźcy"

Na całym świecie domy straciło 30 milionów dzieci; dwie trzecie z tej niewiarygodnie wielkiej liczby znalazło się w innych miejscach swoich krajów; reszta musiała uciekać za granicę. Główną przyczyną wzrostu liczby uchodźców są gwałtowne konflikty. Pięć lat temu z powodu wojen i walk każdego dnia traciło dom około 5000 dzieci; dziś ta liczba przekracza 20 000 dziennie.

Konrad BIAŁOSZEWSKI: "Humanitaryzm musi być zjawiskiem symetrycznym" Konrad BIAŁOSZEWSKI: "Humanitaryzm musi być zjawiskiem symetrycznym"
Konrad BIAŁOSZEWSKI

Konrad BIAŁOSZEWSKI

"Humanitaryzm musi być zjawiskiem symetrycznym"

Humanitaryzm powinien być zjawiskiem symetrycznym, czyli z jednej strony są imigranci, a z drugiej są obywatele krajów przyjmujących tych imigrantów i pomysł tych obywateli na asymilowanie napływających imigrantów w społecznościach lokalnych. Dziś nie dowiadujemy się, jaki jest program asymilacji imigrantów. Słyszymy tylko, że poszczególne kraje muszą ich przyjąć. Ale co dalej?

Michał BONI: "Uchodźcy. Kryzys. Solidarność" Michał BONI: "Uchodźcy. Kryzys. Solidarność"
Michał BONI

Michał BONI

"Uchodźcy. Kryzys. Solidarność"

Trzeba mądrego i silnego przywództwa. Nie obchodzi mnie strach w oczach polityka, który mówi, że startuje w wyborach za chwilę i nie może być odpowiedzialny za trudne decyzje. Potrzeba takiego klimatu społecznego postaw, jakie zostały opisane przez Prymasa Polski, abp. Polaka. Nie ma Europy jakiejś tam. Jest europejska wspólnota narodów. To jest test na jej wiarygodność.

Bernard-Henri LÉVY: "Coraz większa cena unijnej obojętności" Bernard-Henri LÉVY: "Coraz większa cena unijnej obojętności"
Bernard-Henri LÉVY

Bernard-Henri LÉVY

"Coraz większa cena unijnej obojętności"

Dla większości Europejczyków ci ludzie to tylko dane statystyczne. Ci, którzy przetrwali podróż, też pozostają niezidentyfikowani, nierozróżnialni, stanowią groźną anonimową masę. Nasze społeczeństwo spektaklu, które zwykle szybko tworzy sobie gwiazdę, będącą twarzą aktualnego kryzysu (od świńskiej grypy po strajk tirowców), tym razem nie zainteresowało się losem ani jednego emigranta.

Jerzy POLACZEK: "Europa stoi dziś bezradna i rozbrojona moralnie. Potrzeba mądrości i pilnych działań" Jerzy POLACZEK: "Europa stoi dziś bezradna i rozbrojona moralnie. Potrzeba mądrości i pilnych działań"
Jerzy POLACZEK

Jerzy POLACZEK

"Europa stoi dziś bezradna i rozbrojona moralnie. Potrzeba mądrości i pilnych działań"

Powinniśmy wypracować kryteria preferencji względem migrantów. Powinny brać one pod uwagę odległość kulturową, co oznacza między innymi, że chrześcijanie w sposób naturalny otrzymują więcej punktów niż muzułmanie. Nie jest to rasizm czy niechęć. Absolutnie nie! Jest to uznanie faktu, że społeczności lokalne, urzędy i służby socjalne nie są przygotowane na absorpcję zbyt dużej liczby ludzi z kultury istotnie różnej od naszej. Tutaj nie tylko chodzi o dobro czy dobrostan „naszych” obywateli, ale również o dobrostan przybyszów.

Ana PALACIO: "Unia Europejska nie może po prostu "przeczekać" kryzysu imigracyjnego" Ana PALACIO: "Unia Europejska nie może po prostu "przeczekać" kryzysu imigracyjnego"
Ana PALACIO

Ana PALACIO

"Unia Europejska nie może po prostu "przeczekać" kryzysu imigracyjnego"

Decyzje polityczne zamiast rzeczywistych rozwiązań idą w stronę efektownych działań tymczasowych, nie mówiąc już o wzniosłych deklaracjach trącących nieszczerością lub przesadą. Niechęć do współpracy widoczna była na konferencji unijnej Rady do spraw Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych; jej uczestnicy nie osiągnęli porozumienia w sprawie rozdziału niewielkiej liczby 40 000 uchodźców, przyjętej przez Radę Europejską w czerwcu.

Maciej DUSZCZYK: "Exodus" Maciej DUSZCZYK: "Exodus"
Maciej DUSZCZYK

Maciej DUSZCZYK

"Exodus"

Mamy dość jasną alternatywę. Będziemy tych ludzi zatapiać albo znajdziemy sposób, w jaki, w imię naszych wartości, będziemy ich integrować w naszych społecznościach. Problem, z którym Zachód sobie nie poradził, to kwestia modelu integracji. Przed dwudziestu laty słowo „asymilacja” było właściwie zakazane. Zbyt późno stwierdziliśmy, że multi-kulti nie działa, że model oparty na akceptacji ogromnej różnorodności ludzi w społeczeństwach europejskich nie może się udać.

Jerzy POLACZEK: "O naturalnych preferencjach dla uchodźców chrześcijańskich z Bliskiego Wschodu" Jerzy POLACZEK: "O naturalnych preferencjach dla uchodźców chrześcijańskich z Bliskiego Wschodu"
Jerzy POLACZEK

Jerzy POLACZEK

"O naturalnych preferencjach dla uchodźców chrześcijańskich z Bliskiego Wschodu"

Jest to bardziej naturalne, by absorbować ludzi, którzy są nam bliscy kulturowo i językowo, niż sztucznie usiłować włączyć w społeczeństwo ludzi o bardzo różnej od naszej tożsamości kulturowej. Biorąc pod uwagę, że większość uchodźców przybywających na południe Europy to muzułmanie, ich asymilacja w Polsce byłaby o wiele trudniejsza, jeśli w ogóle możliwa, niż osób z kręgu tradycji chrześcijańskiej.

Michał BONI: "Dramat uciekinierów" Michał BONI: "Dramat uciekinierów"
Michał BONI

Michał BONI

"Dramat uciekinierów"

Azylanci wędrują głównie do pięciu krajów: Szwecji, Niemiec, Francji, Włoch, Węgier. Nie ma zatem solidarności wobec tego problemu. Nie dziwi więc, że kraje, przez które przechodzą największe fale uciekinierów, domagają się nowego, solidarnego mechanizmu dystrybucji uchodźców. A niektóre, jak Austria i Niemcy — limitów azylantów przypisywanych do konkretnych państw. Trwa także dyskusja nad wizą humanitarną, co wzbudza niekiedy wątpliwości, czy da się precyzyjnie określić warunki jej przyznawania.

Prof. Jan WINIECKI: "Politycznie niepoprawne rozważania o kordonie sanitarnym wokół Europy" Prof. Jan WINIECKI: "Politycznie niepoprawne rozważania o kordonie sanitarnym wokół Europy"
Prof. Jan WINIECKI

Prof. Jan WINIECKI

"Politycznie niepoprawne rozważania o kordonie sanitarnym wokół Europy"

Jeśli Europa uczciwie stwierdzi, że jest przeciwna inwazji biedy, to podstawowe środki jej powstrzymywania powinny tworzyć coś w rodzaju morsko-powietrznego kordonu sanitarnego, niedopuszczającego do wypłynięcia kandydatów na podróżnych na gapę do Europy z wód terytorialnych krajów północnej Afryki. Byłaby to swoista powtórka z XVIII-XIX w., kiedy państwa europejskie dokonywały okresowo karnych inwazji na siedziby berberyjskich piratów z Maghrebu, atakujących zachodnie statki handlowe płynące Morzem Śródziemnym.

Michał BONI: "Lampedusa niczym nowe Checkpoint Charlie. Migracje - wyzwania i działania" Michał BONI: "Lampedusa niczym nowe Checkpoint Charlie. Migracje - wyzwania i działania"
Michał BONI

Michał BONI

"Lampedusa niczym nowe Checkpoint Charlie. Migracje - wyzwania i działania"

Za czasów muru berlińskiego był taki Checkpoint Charlie, miejsce przejścia ze Wschodu na Zachód. Wielu przypłaciło życiem, zdrowiem, więzieniem to pragnienie wolności i lepszego życia, to przedzieranie się do świata marzeń. Włosi, Grecy i Maltańczycy mówili mi w Mediolanie podczas dyskusji na temat migracji, że teraz takim symbolicznym Checkpoint Charlie stała się Lampedusa…

Magazyn idei "Wszystko Co Najważniejsze" oczekuje na Państwa w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu na Saint-Germain, naprawdę dobrych księgarniach w Polsce i ośrodkach polonijnych, a także w miejscach najważniejszych debat, dyskusji, kongresów i miejscach wykuwania idei.

Aktualne oraz wcześniejsze wydania dostępne są także wysyłkowo.

zamawiam