Wydanie 523 Wszystko co Najważniejsze
Tygodnik

Tygodnik "Wszystko co Najważniejsze"

Wydanie 523 Wszystko co Najważniejsze

To wydanie „Wszystko Co Najważniejsze” poświeciliśmy rocznicy Zbrodni Katyńskiej. Ale teksty, które może Państwo przeczytać po polsku w tym wydaniu, znajdują się także w weekendowym wydaniu francuskiego, ogólnokrajowego dziennika „L’Opinion”.

Karol NAWROCKI: Katyńska blizna
Karol NAWROCKI

Karol NAWROCKI

Katyńska blizna

Wiosną 1940 roku Sowieci zgładzili bez wyroku sądowego kwiat polskiej inteligencji. Dziś rosyjskie władze chciałyby widzieć w tej zbrodni pospolite przestępstwo, które podlega przedawnieniu.

Andrzej DUDA: Zginęli za wierność Polsce
Andrzej DUDA

Andrzej DUDA

Zginęli za wierność Polsce

Zbrodnia katyńska to jeden z najbardziej okrutnych aktów wojennego terroru, jakich w czasie II wojny światowej doświadczyła Polska. Powszechnie znane są zbrodnie hitlerowskich Niemiec, popełnione na okupowanych przez nie ziemiach polskich, począwszy od 1939 roku, na czele z Zagładą Żydów. Zbrodnie sowieckie, równie przerażające i haniebne, nadal pozostają mniej znane w świecie.

Prof. Wojciech MATERSKI: The Katyn massacre was a genocide
Prof. Wojciech MATERSKI

Prof. Wojciech MATERSKI

The Katyn massacre was a genocide

Although Russia has officially acknowledged the perpetration of the Katyn massacre, this truth is virtually absent from Russian historiography today. For it does not fit into the myth of the great victory of the war, any more than the Hitler-Stalin pact of 1939, the mass deportations, the enslavement of the Baltic republics or the colossal scale of the Red Army’s marauding in the final phase of the Second World War.

Prof. Wojciech MATERSKI: Zbrodnia katyńska – to było ludobójstwo
Prof. Wojciech MATERSKI

Prof. Wojciech MATERSKI

Zbrodnia katyńska – to było ludobójstwo

Dla Rosjan 22 tysiące polskich ofiar tej zbrodni to kropla w morzu w porównaniu z milionami ich rosyjskich ofiar po 1917 r., które nie przeszkadzają im czcić pamięci Lenina i Stalina. Trudno być optymistą, jeśli chodzi o przyszłość takiego państwa i narodu, i nie przejawiać niepokoju o los państw z nim sąsiadujących.

Kaja KALLAS: W Estonii wszyscy wiedzą, co oznacza Katyń
Kaja KALLAS

Kaja KALLAS

W Estonii wszyscy wiedzą, co oznacza Katyń

W Estonii wszyscy wiedzą, co oznacza Katyń. Mój kraj podczas II wojny światowej i w późniejszych latach także doświadczył licznych okrucieństw. Sowiecka Rosja deportowała dziesiątki tysięcy Estończyków na Syberię.

Karol NAWROCKI: Zbrodnia ludobójstwa nie ulega przedawnieniu
Karol NAWROCKI

Karol NAWROCKI

Zbrodnia ludobójstwa nie ulega przedawnieniu

W dniu 13 kwietnia 1943 roku ogłoszono potworną wiadomość. To właśnie wtedy odkryto szczątki tysięcy obywateli II RP. W Lesie Katyńskim pod Smoleńskiem, w zachodniej części Rosji, odkryto masowy grób.

Uilleam BLACKER: Katyń i Izium. Wspólna historia Polski i Ukrainy
Uilleam BLACKER

Uilleam BLACKER

Katyń i Izium.
Wspólna historia Polski i Ukrainy

Historia Ukrainy jest przepełniona okrucieństwem i masowymi grobami tak samo jak historia Polski. Głód i represje stalinowskie w latach 30. oraz okrucieństwa nazistów i Sowietów w czasie II wojny światowej są obecne w literaturze ukraińskiej. Była ona jednak w powojennych dekadach kontrolowana jeszcze ściślej niż literatura polska, a jawne eksploracje doświadczeń ucisku trudno było publikować.

Andrew KAVCHAK: Katyń, Bucza, bezwzględność Kremla
Andrew KAVCHAK

Andrew KAVCHAK

Katyń, Bucza, bezwzględność Kremla

Badanie zbrodni katyńskiej nauczyło mnie wiele o historii Rosji i bezwzględności Kremla. Instytucje dyktatorskie, które umożliwiły masakrę, nie przestają być zagrożeniem. 

Aleksandr GURJANOW: Pięć źródeł wiedzy o Katyniu
Aleksandr GURJANOW

Aleksandr GURJANOW

Pięć źródeł wiedzy o Katyniu

Badanie historii epoki sowieckiej, w tym represji i terroru politycznego, oraz upowszechnianie rzetelnej wiedzy historycznej to nasze dążenie do przeciwstawienia się próżni w tej dziedzinie w świadomości społecznej.

Jane ROGOYSKA: Aktualność katyńskiego kłamstwa
Jane ROGOYSKA

Jane ROGOYSKA

Aktualność katyńskiego kłamstwa

Zachodowi często zdarza się nie doceniać wyrafinowania sowiecko-rosyjskiego systemu dezinformacji. Ukraińcy takich złudzeń nie mają. Wiedzą, że Putin toczy wojnę nie tylko z narodem ukraińskim, ale także z jego kulturą i historią. Katyń przypomina nam nie tylko o ciągłości metod stosowanych przez NKWD, KGB i FSB, ale również o tym, w jak dużym stopniu świadczenie o prawdzie, zbieranie dowodów i dokumentowanie faktów zależy od poszczególnych ludzi i instytucji.

Podcasty Najważniejsze. Eryk MISTEWICZ: My wiemy, co będzie dalej
Eryk MISTEWICZ

Eryk MISTEWICZ

My wiemy, co będzie dalej

Buczę i Katyń dzieli 400 km i 82 lata. Mariupol i Warszawę niewiele więcej – zauważa Eryk MISTEWICZ na łamach dziennika “Le Figaro”, dostępnego w podcastach Wszystko co Najważniejsze.

Podcasty Najważniejsze. Allen PAUL: Osiemdziesiąt dwa lata różnicy
Allen PAUL

Allen PAUL

Osiemdziesiąt dwa lata różnicy

„Tylko Władimir Putin mógł zatwierdzić barbarzyńskie mordy, jako część planu mającego na celu zadanie maksymalnego bólu i cierpienia narodowi ukraińskiemu. Podobnie jak Józef Stalin 82 lat wcześniej – skazując na śmierć Polaków w Katyniu. To jest ta sama Rosja” – twierdzi Allen PAUL.

Allen PAUL: Osiemdziesiąt dwa lata różnicy
Allen PAUL

Allen PAUL

Osiemdziesiąt dwa lata różnicy

Tylko Władimir Putin mógł zatwierdzić barbarzyńskie mordy, jako część planu mającego na celu zadanie maksymalnego bólu i cierpienia narodowi ukraińskiemu. Podobnie jak Józef Stalin 82 lat wcześniej – skazując na śmierć Polaków w Katyniu. To jest ta sama Rosja.

Allen PAUL: Eighty-two years apart
Allen PAUL

Allen PAUL

Eighty-two years apart

Only Vladimir Putin could have approved these barbaric murders as part of a plan to inflict maximum pain, suffering and demoralization on the Ukrainian people and to force their surrender.

Eryk MISTEWICZ: My wiemy, co będzie dalej
Eryk MISTEWICZ

Eryk MISTEWICZ

My wiemy, co będzie dalej

Każdy Polak zna te zdjęcia odkopywanych ludzkich zwłok ze śladami po strzałach w tył głowy z bliskiej odległości, ciał wydobywanych z piachu, ze zbiorowych dołów wypełnianych wapnem, w środku lasu, aby szybciej zniknęły po nich ślady. Tylko że nie pochodzą one z 2022 roku, ale z roku 1940. I nie były zrobione w Buczy, ale czterysta kilometrów dalej, w Katyniu, Ostaszkowie, Smoleńsku. Każdy Polak, każdy mieszkaniec Europy Środkowej zna te nazwy. Tekst opublikowany na łamach dziennika „Le Figaro” 6 maja 2022 r.

Eryk MISTEWICZ: 82 ans et 400 km séparent Boutcha de Katyn
Eryk MISTEWICZ

Eryk MISTEWICZ

82 ans et 400 km séparent Boutcha de Katyn

Aujourd’hui, tout le monde parle de la division de l’Ukraine. La Pologne a été partagée de la même manière quatre fois par l’Allemagne et la Russie. Et je vous assure que désormais, nous ferons tout afin que notre voisin ne connaisse pas notre sort, afin que l’Ukraine ne soit pas balayée de l’Europe par les mêmes forces.