Uilleam BLACKER: Katyń i Izium. Wspólna historia Polski i Ukrainy
Uilleam BLACKER

Uilleam BLACKER

Katyń i Izium.
Wspólna historia Polski i Ukrainy

Historia Ukrainy jest przepełniona okrucieństwem i masowymi grobami tak samo jak historia Polski. Głód i represje stalinowskie w latach 30. oraz okrucieństwa nazistów i Sowietów w czasie II wojny światowej są obecne w literaturze ukraińskiej. Była ona jednak w powojennych dekadach kontrolowana jeszcze ściślej niż literatura polska, a jawne eksploracje doświadczeń ucisku trudno było publikować.

Andrew KAVCHAK: Katyń, Bucza, bezwzględność Kremla
Andrew KAVCHAK

Andrew KAVCHAK

Katyń, Bucza, bezwzględność Kremla

Badanie zbrodni katyńskiej nauczyło mnie wiele o historii Rosji i bezwzględności Kremla. Instytucje dyktatorskie, które umożliwiły masakrę, nie przestają być zagrożeniem. 

Aleksandr GURJANOW: Pięć źródeł wiedzy o Katyniu
Aleksandr GURJANOW

Aleksandr GURJANOW

Pięć źródeł wiedzy o Katyniu

Badanie historii epoki sowieckiej, w tym represji i terroru politycznego, oraz upowszechnianie rzetelnej wiedzy historycznej to nasze dążenie do przeciwstawienia się próżni w tej dziedzinie w świadomości społecznej.

Jane ROGOYSKA: Aktualność katyńskiego kłamstwa
Jane ROGOYSKA

Jane ROGOYSKA

Aktualność katyńskiego kłamstwa

Zachodowi często zdarza się nie doceniać wyrafinowania sowiecko-rosyjskiego systemu dezinformacji. Ukraińcy takich złudzeń nie mają. Wiedzą, że Putin toczy wojnę nie tylko z narodem ukraińskim, ale także z jego kulturą i historią. Katyń przypomina nam nie tylko o ciągłości metod stosowanych przez NKWD, KGB i FSB, ale również o tym, w jak dużym stopniu świadczenie o prawdzie, zbieranie dowodów i dokumentowanie faktów zależy od poszczególnych ludzi i instytucji.

Podcasty Najważniejsze. Eryk MISTEWICZ: My wiemy, co będzie dalej
Eryk MISTEWICZ

Eryk MISTEWICZ

My wiemy, co będzie dalej

Buczę i Katyń dzieli 400 km i 82 lata. Mariupol i Warszawę niewiele więcej – zauważa Eryk MISTEWICZ na łamach dziennika “Le Figaro”, dostępnego w podcastach Wszystko co Najważniejsze.

Podcasty Najważniejsze. Allen PAUL: Osiemdziesiąt dwa lata różnicy
Allen PAUL

Allen PAUL

Osiemdziesiąt dwa lata różnicy

„Tylko Władimir Putin mógł zatwierdzić barbarzyńskie mordy, jako część planu mającego na celu zadanie maksymalnego bólu i cierpienia narodowi ukraińskiemu. Podobnie jak Józef Stalin 82 lat wcześniej – skazując na śmierć Polaków w Katyniu. To jest ta sama Rosja” – twierdzi Allen PAUL.

Allen PAUL: Osiemdziesiąt dwa lata różnicy
Allen PAUL

Allen PAUL

Osiemdziesiąt dwa lata różnicy

Tylko Władimir Putin mógł zatwierdzić barbarzyńskie mordy, jako część planu mającego na celu zadanie maksymalnego bólu i cierpienia narodowi ukraińskiemu. Podobnie jak Józef Stalin 82 lat wcześniej – skazując na śmierć Polaków w Katyniu. To jest ta sama Rosja.

Allen PAUL: Eighty-two years apart
Allen PAUL

Allen PAUL

Eighty-two years apart

Only Vladimir Putin could have approved these barbaric murders as part of a plan to inflict maximum pain, suffering and demoralization on the Ukrainian people and to force their surrender.

Eryk MISTEWICZ: My wiemy, co będzie dalej
Eryk MISTEWICZ

Eryk MISTEWICZ

My wiemy, co będzie dalej

Każdy Polak zna te zdjęcia odkopywanych ludzkich zwłok ze śladami po strzałach w tył głowy z bliskiej odległości, ciał wydobywanych z piachu, ze zbiorowych dołów wypełnianych wapnem, w środku lasu, aby szybciej zniknęły po nich ślady. Tylko że nie pochodzą one z 2022 roku, ale z roku 1940. I nie były zrobione w Buczy, ale czterysta kilometrów dalej, w Katyniu, Ostaszkowie, Smoleńsku. Każdy Polak, każdy mieszkaniec Europy Środkowej zna te nazwy. Tekst opublikowany na łamach dziennika „Le Figaro” 6 maja 2022 r.

Eryk MISTEWICZ: 82 ans et 400 km séparent Boutcha de Katyn
Eryk MISTEWICZ

Eryk MISTEWICZ

82 ans et 400 km séparent Boutcha de Katyn

Aujourd’hui, tout le monde parle de la division de l’Ukraine. La Pologne a été partagée de la même manière quatre fois par l’Allemagne et la Russie. Et je vous assure que désormais, nous ferons tout afin que notre voisin ne connaisse pas notre sort, afin que l’Ukraine ne soit pas balayée de l’Europe par les mêmes forces.

Allen PAUL: Milczący las Katynia
Allen PAUL

Allen PAUL

Milczący las Katynia

Wstyd to przyznać, ale jestem przekonany, że prezydent Stanów Zjednoczonych nie był zainteresowany tym, co Karski miał mu do przekazania. Ten brak reakcji zapowiadał to, co się stało po wojnie. Alianci uznali, że konieczność pokonania Niemców jest ważniejsza niż niepodległość Polski. Milczenie, które zapadło w Londynie i Waszyngtonie nad raportami O’Malleya i Karskiego, przesądziło o losie Polski na ponad cztery powojenne dekady.

Allen PAUL: Der schweigende Wald von Katyn
Allen PAUL

Allen PAUL

Der schweigende Wald von Katyn

.Das schreckliche Verbrechen von Katyn ist wie eine schwarze Wolke, die seit fast 80 Jahren über der polnischen Geschichte hängt. Die sowjetischen und später russischen Behörden konnten für die Ereignisse aus 1940 bis heute keine komplette Rechenschaft ablegen. Für diejenigen, die für diese Tragödie verantwortlich waren, gab es keine Konsequenzen. Der letzte Präsident der UdSSR, Michail Gorbatschow, enthüllte 1990 einige Details darüber, was in Katyn wirklich passiert war. Im Jahr 2010 fanden im Katyn-Wald Zeremonien statt, an denen der damalige…

Jarosław MAŃKA: "Bunt w smoleńskim NKWD. Historia nieznanego bohatera"
Jarosław MAŃKA

Jarosław MAŃKA

"Bunt w smoleńskim NKWD. Historia nieznanego bohatera"

Wiosną 1940 r. prowadzonemu na rozstrzelanie Polakowi udało się wyrwać broń jednemu z konwojentów i zastrzelić drugiego. Zabarykadował się w piwnicy gmachu NKWD w Smoleńsku, skąd przez trzy dni się ostrzeliwał. Był nie do pokonania. Niesamowita opowieść przywrócona dzięki rozmowom ze świadkami historii.