piękno nauki

Marcin JAKUBOWSKI

Sylwia BORSKA

Piotr WASYLCZYK

Jacek LEWICKI

Jacek LEWICKI

Bartosz KABAŁA

Jarosław KORDZIŃSKI

Prof. Łukasz A.TURSKI

Wayne C. KOFF

Bartosz KABAŁA

Prof. Leszek PACHOLSKI

Tomoko OHTA

Juliusz ŻEBROWSKI

Bianka SIWIŃSKA

Ada YONATH

Sylwia BORSKA

Prof. Łukasz A.TURSKI

Bartosz KABAŁA

Maria WANKE-JERIE

Marcin JAKUBOWSKI

Prof. Michał KLEIBER

Marcin JAKUBOWSKI

Bartosz KABAŁA

Nate SILVER

Marcin JAKUBOWSKI