Aymeric BELAUD: Wolność gospodarcza przynosi krajom Europy Środkowej wysoki wzrost, pełne zatrudnienie, dobrze zarządzane państwo
Aymeric BELAUD

Aymeric BELAUD

Wolność gospodarcza przynosi krajom Europy Środkowej wysoki wzrost, pełne zatrudnienie, dobrze zarządzane państwo

Byłe kraje Europy Wschodniej, za czasów komunizmu zwane demokracjami ludowymi, są na drodze coraz większego wzrostu gospodarczego i coraz lepszych warunków życia. To prawdziwy boom. Jednym z najbardziej znamiennych przykładów są Czechy, które prześcignęły w zamożności obywateli takie państwa jak Hiszpania czy Włochy. Jaka jest ich recepta na sukces? Bardzo prosta: liberalizm gospodarczy.

Марек Дитль: Центральная и Восточная Европа бросает экономический вызов Евросоюзу
Marek DIETL

Marek DIETL

Центральная и Восточная Европа бросает экономический вызов Евросоюзу

Сегодня Центрально-Восточная Европа имеет потенциал роста намного выше, чем ЕС в целом, но главным вызовом остается высокая фрагментация рынков. Они слишком малы, чтобы индивидуально конкурировать с рынками Западной Европы. Интеграция необходима для привлечения в наш регион институциональных инвесторов высокого класса. .Экономики, а вместе с ними и мировые рынки капитала открывают новое десятилетие XXI века в духе неопределенности, вызванной пандемией коронавируса. Однако эта усугубляющаяся, между прочими, новыми вариантами вируса неопределенность, оказалась полезной для торговых площадок. Именно она повлияла на движение на…

Andrzej DUDA: Střední Evropa jako společenství aspirace
Andrzej DUDA

Andrzej DUDA

Střední Evropa jako společenství aspirace

Začíná nové desetiletí 21. století. Dekáda nejistoty, zejména kvůli globální pandemii a jejím ekonomickým následkům, ale také naděje. Dekáda přinášející šanci na civilizační a ekonomickou obnovu, stvoření lepšího, spravedlivějšího a zelenějšího světa respektující pravidla udržitelného rozvoje. Při pohledu do budoucna vyhlížíme také potenciální centra dynamických, pozitivních změn. Jsem si jistý, že v evropském měřítku bude k takovým místům patřit střední Evropa.

Prof. Timo BAAS: Década de Europa Central
Prof. Timo BAAS

Prof. Timo BAAS

Década de Europa Central

Países de Europa Central y Oriental en la próxima década aumentarán notablemente la renta per cápita en la región y alcanzarán las economías del Sur de Europa.

Marek DIETL: Europa Central con el potencial para un fuerte crecimiento
Marek DIETL

Marek DIETL

Europa Central con el potencial para un fuerte crecimiento

Durante la pandemia cuando el acceso al crédito es aún más difícil, los negocios prometedores tienen más oportunidades en la bolsa donde los inversores toman decisiones en base al potencial y modelo de negocios de la empresa, no en base al pasado, como lo hacen los bancos.

Ángel GURRÍA: Cinco prioridades para Polonia
Ángel GURRIA

Ángel GURRIA

Cinco prioridades para Polonia

Polonia saldrá de la crisis relacionada con la pandemia con menos cicatrices que muchos otros países. Antes de la pandemia los resultados económicos de Polonia eran excelentes: el nivel de vida se acercaba rápidamente al nivel de los países más desarrollados de OCDE y las tasas de desempleo y pobreza estaban a niveles históricamente bajos, significativamente inferiores a la media de OCDE. Sin embargo, como en todos lados, la crisis de la COVID-19 bruscamente alteró el camino de desarrollo del…

Prof. Timo BAAS: Szybko przegonicie południe kontynentu
Prof. Timo BAAS

Prof. Timo BAAS

Szybko przegonicie południe kontynentu

Kraje Europy Środkowo-Wschodniej w ciągu najbliższej dekady znacznie zwiększą dochód na głowę mieszkańca tego regionu i dogonią gospodarki południa Europy

Marek DIETL: Europa Środkowa z potencjałem silnego wzrostu
Marek DIETL

Marek DIETL

Europa Środkowa z potencjałem silnego wzrostu

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jest dziś jednym z liderów wzrostu odkrywanym przez inwestorów z całego świata, powinna odgrywać główną rolę w promowaniu i wspieraniu rozwoju naszego regionu.

Marek DIETL: L’Europe centrale et son potentiel de forte croissance
Marek DIETL

Marek DIETL

L’Europe centrale et son potentiel de forte croissance

En temps de pandémie, quand l’accès aux crédits est encore plus compliqué, les projets qui promettent ont plus de chances de trouver des financements en bourse où les investisseurs prennent des décisions sur la base de potentiel et de modèle buisiness et non pas sur la base du passé de l’entreprise, comme font les banques.

Andrzej DUDA: Europa Środkowa - wspólnota aspiracji
Andrzej DUDA

Andrzej DUDA

Europa Środkowa - wspólnota aspiracji

Przeszliśmy drogę od regionu, który przez długi czas prawie nie istniał w świadomości głównych aktorów światowej sceny. Staliśmy się regionem, który jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się obszarów globu i aspiruje do kategorii cywilizacyjnych centrów.

Prof. Timo BAAS: Decennio dell'Europa centrale
Prof. Timo BAAS

Prof. Timo BAAS

Decennio dell'Europa centrale

I Paesi dell’Europa centro-orientale aumenteranno significativamente il loro reddito pro capite nel prossimo decennio e raggiungeranno le economie dell’Europa meridionale

Ángel GURRÍA: Five priorities for Poland
Ángel GURRIA

Ángel GURRIA

Five priorities for Poland

As elsewhere, the COVID-19 crisis sharply disrupted the country’s development path. However, Poland has done well at limiting economic losses so far and we expect GDP to fall by 3.5% this year before rebounding by 2.9% in 2021 and 3.8% in 2022.

Marek DIETL: Central Europe with potential of strong growth
Marek DIETL

Marek DIETL

Central Europe with potential of strong growth

During the pandemic, when access to loans is even more difficult, promising businesses have a better chance at a stock exchange where investors take decisions based on a company’s potential and business model rather than its past as banks do.