Nr 40 "Wszystko co Najważniejsze" już jest w EMPIKach w całym kraju - i w internetowym Sklepie Idei

Nr 40 "Wszystko co Najważniejsze" już jest w EMPIKach w całym kraju - i w internetowym Sklepie Idei

Photo of Instytut Nowych Mediów

Instytut Nowych Mediów

Wydawca "Wszystko Co Najważniejsze".
www.instytutnowychmediow.pl

zobacz inne teksty Autora

Nr 40 „Wszystko co Najważniejsze” otwieramy bardzo ważnym tekstem, który napisał dla nas Allen PAUL. Autor znany był dotąd jako wybitny amerykański historyk, który pisał o zbrodni Rosjan w Katyniu. W swoim najnowszym tekście porównuje to, co wydarzyło się osiemdziesiąt dwa lata temu w Katyniu z tym, czego jesteśmy świadkami na Ukrainie.

„Tylko Władimir Putin mógł zatwierdzić barbarzyńskie mordy jako część planu mającego na celu zadanie maksymalnego bólu i cierpienia narodowi ukraińskiemu. Podobnie jak Józef Stalin – skazując na śmierć Polaków w Katyniu. To jest ta sama Rosja” – pisze Allen PAUL w tekście „Osiemdziesiąt dwa lata różnicy”

„Postawa Putina w wojnie przeciwko Ukrainie jest znamienna dla jego chaotycznego i nierealistycznego umysłu, który dąży do realizacji swoich fantazji, nie oglądając się na koszty, jakie ściąga na kraj i obywateli. Hitler działał w ten sam sposób” – zauważa wybitna filozof prof. Chantal DELSOL. W tekście „Autokracja zmierzająca w stronę totalitaryzmu” pisze: „Jakby po zmierzchu wielkich abstrakcyjnych dwudziestowiecznych namiętności świat wracał ideologicznie do tego, co charakteryzowało go przez wieki: myślenia wsobnego, czyli wszelkiej maści nacjonalizmów”.

„Ludność takich krajów jak Ukraina, a tym bardziej Polska, Finlandia czy Litwa, gdzie świadomość niepodległości jest bardzo głęboko zakorzeniona, absolutnie nie godzi się na zwierzchność rosyjską i chce być związana z kulturą, z którą związana była od zawsze – kulturą łacińską” – pisze prof. Andrzej NOWAK, historyk, sowietolog, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kawaler Orderu Orła Białego, w tekście „Arsenał rosyjskiego imperializmu”.

„Rosja argumentuje, że zabezpiecza swoim wyzwoleniem, w imię ideologii postępu, kolejne kraje przed nazizmem. Towarzyszy temu propaganda wykorzystująca postkolonialną mentalność części elit w Brukseli, Paryżu i Berlinie” – zauważaprof. Andrzej NOWAK.

„Akceptacja dla zbrodni Putina oznacza przyzwolenie na kolejne” – to tytuł artykułu Nicolasa TENZERA, jednego z najbardziej wpływowych francuskich ekspertów zajmujących się kwestiami międzynarodowymi, szczególnie Rosji i Europy Centralnej.

„Ponowne podanie ręki Putinowi podczas spotkania głów państw byłoby nie tylko błędem moralnym, ale i błędem strategicznym. Wiemy aż za dobrze, że Putin nie poprzestanie na dotychczasowych zbrodniach” – pisze Nicolas TENZER.

„Rosji Władimira Putina nie chodzi o zwykłą wojnę, ale o „operację specjalną” mającą na celu likwidację narodu ukraińskiego” – zauważa prof. Françoise THOM, wybitna historyk z paryskiej Sorbony, sowietolog.

„Wielu komentatorów sądzi, że Rosjanie, zwłaszcza intelektualiści, sprzeciwią się Putinowi, a nawet sprawią, poprzez nieposłuszeństwo obywatelskie, że polityka rosyjska się zmieni. Niestety, badania socjologiczne i obserwacje potoczne pokazują, że nie jest to prawdą” – pisze prof. Jan WOLEŃSKI, wybitny filozof analityczny, logik, teoretyk prawdy, filozof polityki. Tytuł tekstu: „W Rosji nieposłuszeństwo obywatelskie po prostu nie istnieje”.

„Świat musi szukać niestandardowych rozwiązań. Tylko tak powstrzymamy efekt domina. Ukraina daje nam dziś nadzieję – zmienia geopolitykę” – pisze prof. Piotr GLIŃSKI, wicepremier i minister kultury, w tekście „Świat w pięciu elementach”.

„Trudno być obojętnym po Buczy. I stąd wynika nadzieja, że światowa opinia publiczna w jakiś paradoksalny sposób zjednoczy się w proteście wobec zła, jakim jest Federacja Rosyjska, i zmusi swe rządy do realnego działania” – pisze prof. Piotr GLIŃSKI.

O tym, jak rozliczyć Władimira Putina za jego zbrodnie, piszą w nr 40 „Wszystko co Najważniejsze” prof. Michel WIEVIORKA, francuski socjolog zajmujący się „socjologią zła”, prof. Mark JUERGENSMEYER, profesor Uniwersytetu Kalifornijskiego w Santa Barbara, autor książki „Terror in the Mind of God: The Global Rise of Religious Violence”, Nigel GOULD-DAVIES, były ambasador Wielkiej Brytanii na Białorusi, analityk International Institute for Strategic Studies specjalizujący się w tematyce rosyjskiej, oraz prof. Kevin HELLER, jeden z najwybitniejszych specjalistów prawa międzynarodowego, ekspert ds. zbrodni wojennych; pracuje na Uniwersytecie w Amsterdamie, jest autorem m.in. The Nuremberg Military Tribunals and the Origins of International Criminal Law (Oxford University Press).

„Ukraina ma prawo ścigać Rosjan za agresję, ponieważ zbrodnię tę popełniono na jej terytorium. Tym samym Ukraina ma również prawo prosić społeczność międzynarodową o pomoc w tym zakresie” – pisze prof. Kevin HELLER w tekście „Norymberga XXI wieku”.

Edward LUCAS, brytyjski dziennikarz, europejski korespondent The Economist, zauważa: „Trzęsący się Zachód zmusi Ukrainę do zaakceptowania warunków, które Putin będzie mógł przedstawić jako zwycięstwo. 9 maja zbliża się nieubłaganie”. Czasu mamy coraz mniej.

„Najważniejsze będzie utrzymanie uwagi społeczeństw Zachodu” – pisze Mykola BAŁABAN, wicedyrektor rządowego Centrum Komunikacji Strategicznej i Bezpieczeństwa Informacji Ukrainy. „Rola komunikacji w tej wojnie jest kluczowa. Uzmysłowienie zachodniej opinii publicznej, o co tak naprawdę walczy Ukraina i co robi Rosja, będzie fundamentem dalszych decyzji zachodniego establishmentu” – zauważa ekspert.

„Gdzie są wartości europejskie?” – pyta prof. Wojciech ROSZKOWSKI, wybitny polski historyk, Kawaler Orderu Orła Białego. „Kto w Unii Europejskiej upominał się o zdrowy rozsądek, o respektowanie prawa naturalnego, o prawdę i sprawiedliwość? Czyż nie byli to najczęściej politycy z Europy Środkowo-Wschodniej?” – pyta historyk.

„Dostarczyciele gigantycznych środków finansowych dla wojennej machiny Putina nadal pouczają Polskę w kwestii praworządności” – zauważa prof. Wojciech ROSZKOWSKI

Dużo miejsca w nr 40 „Wszystko co Najważniejsze” poświęcamy relacjom ukraińsko-polskim. Relacjom, które budowane są na naszych oczach. „Relacje między Polakami i Ukraińcami wciąż są skomplikowane. Ale pomoc, jakiej teraz Polacy udzielają Ukraińcom, pokazuje, że w momencie wielkich wyzwań jesteśmy w stanie ruszyć naprzód pomimo bólu przeszłości” – przekonuje Igor ROZKLADAJ, ukraiński prawnik specjalizujący się w prawie medialnym, współzałożyciel Centrum Demokracji i Samorządności (CEDEC) w tekście zatytułowanym „Czas na polsko-ukraińskie pojednanie”. Tekst ten publikujemy w jęz.polskim i jęz. ukraińskim. Przypominamy także teksty w jęz. ukraińskim, które publikowaliśmy w nr. 39 „Wszystko co Najważniejsze”.

O nowym etapie relacji ukraińsko-polskich pisze także prof. Serhy YEKELCHYK, wykładowca historii i slawistyki na Uniwersytecie Wiktorii w Kanadzie.

„Rosyjska agresja zmieniła wszystko. Od tej pory Ukraińcy i Polacy stanowią jedną rodzinę. Najwyższy czas, aby siedli przy stole i wkleili rodzinne zdjęcia do wspólnego albumu” – pisze prof. Serhy YEKELCHYK

Piszemy o tym także z polskiej strony. „Sukces transformacji Polski ostatnich trzydziestu lat dzielimy dziś na dwa – dzielimy się z Ukraińcami wszystkim, co mamy” – pisze z-ca red. naczelnego „Wszystko co Najważniejsze” Michał KŁOSOWSKI opisując „Trzecią falę solidarności”.

„Społeczeństwo wielokulturowe wymaga więcej działań ze strony państwa, nie tylko po to, aby uszanować różnorodność, ale by włączyć ją w powszechne rozumienie przynależności narodowej” – pisze prof. Tariq MODOOD, dyrektor i założyciel Centrum Badawczego na rzecz Badań nad Przynależnością Etniczną i Obywatelstwem Uniwersytetu Bristolskiego, w artykule zatytułowanym: „Państwo szanujące kultury większości i mniejszości”.

Prof. David OWEN, profesor filozofii społecznej i politycznej na Uniwersytecie w Southampton, który pisze na tematy migracji i uchodźstwa, autor m.in. What do we owe to refugees?, zadaje pytanie: „Dlaczego właściwie pomagamy? (…) Po początkowym wybuchu hojności odpowiedź na to pytanie będzie miała poważne implikacje dla organizacji wsparcia i ochrony w nadchodzących tygodniach, miesiącach, a może nawet latach”.

O problemach współczesnej Francji pisze jej były prezydent, Nicolas SARKOZY. Tytuł tekstu: „Barbarzyńcy wypowiedzieli nam wojnę”.

„Od jednego ustępstwa do drugiego, od jednego tchórzostwa do drugiego znaleźliśmy się w sytuacji poza wszelką kontrolą. Kiedy już się zatrzymamy, a potem włączymy wsteczny bieg, nie będziemy potrafili nad tym zapanować” – zauważa Nicolas SARKOZY.

„Nie możemy być uzależnieni od amerykańskiego Big Techu. To kluczowa kwestia dla odrębności kultury europejskiej” – przekonuje Ojciec Eric SALOBIR OP, francuski dominikanin, konsultor ds. mediów i technologii przy Stolicy Apostolskiej, w rozmowie z Michałem KŁOSOWSKIM. „Technologie są wytwarzane przez ludzi i przez nich są wykorzystywane. Chodzi o to, aby upewnić się, że budujemy technologię, która stawia człowieka w centrum. Technologię, która humanizuje” – przekonuje o.Eric SALOBIR OP.

O tym, jak źle zrozumiano Machiavellego pisze prof. Marta BARANOWSKA, profesor UMK w Toruniu zajmująca się historią myśli politycznej i filozofią polityki. „Machiawelizm jako pojęcie oznaczające postępowanie cyniczne, pozbawione skrupułów, jest wyrwanym z kontekstu fragmentem rozważań Machiavellego. Dla niego najważniejsze było dobro państwa” – piszeprof. Marta BARANOWSKA.

Edmund STEWART, wybitny brytyjski historyk brytyjski specjalizujący się w historii starożytnej Grecji, autor „Greek Tragedy on the Move: The Birth of a Panhellenic Art Form 500-300 BC” pisze o znaczeniu kultury klasycznej, zaś Christoph WELLNER, muzykolog, założyciel i redaktor naczelny magazynu „Klassik”, redaktor naczelny wiedeńskiej stacji radiowej Radio Klassik Stephansdom przybliża naszym Czytelnikom percepcję muzyki Fryderyki Chopina w Wiedniu.

„Tylko jeden punkt wiedeńskich koncertów podlegał krytyce. Chopin grał za cicho… Skomentował, że gra delikatnie dla Niemców, którzy przywykli do tego, że w fortepian się wali” – piszeChristoph WELLNER.

Zapraszamy do lektury! Nr 40 „Wszystko Co Najważniejsze” dostępny w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu (123, Bd Saint-Germain), a także wysyłkowo, wydania archiwalne i bieżące oraz prenumerata, w SKLEPIE IDEI: www.SklepIdei.pl/wcn.

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 21 kwietnia 2022