Nr 57. „Wszystko co Najważniejsze” już jest w EMPIKach, Księgarni Polskiej w Paryżu oraz wysyłkowo i w prenumeracie — w Sklepie Idei

Nr 57. „Wszystko co Najważniejsze” już jest w EMPIKach, Księgarni Polskiej w Paryżu oraz wysyłkowo i w prenumeracie — w Sklepie Idei

Photo of Instytut Nowych Mediów

Instytut Nowych Mediów

Wydawca "Wszystko Co Najważniejsze".
www.instytutnowychmediow.pl

zobacz inne teksty Autora

Prof. Jeffrey SONNENFELD

Bycie wzorem to nie tylko przywilej, ale także wymagania. W otwierającym najnowsze wydanie miesięcznika „Wszystko co Najważniejsze” tekście pisze o tym prof. Jeffrey SONNENFIELD. Słynny amerykański profesor, doradca prezydentów Stanów Zjednoczonych, twierdzi, że Polacy umieli w porę dostosować się do zachodzących zmian i zauważyć sygnały ostrzegawcze. — Na tym polega prawdziwe przywództwo. Dlatego Polska i jej odważni przywódcy są godnym naśladowania wzorem dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej — twierdzi prof. SONNENFELD, pisząc o obecnej Polsce.

Nr 56. Wszystko co Najważniejsze

Dalej, w przyszłość wybiega, prof. Michał KLEIBER. „Polska dziś – na rzecz naszego dobrostanu jutro” to tytuł tekstu redaktora naczelnego „Wszystko co Najważniejsze”. Profesor rozpoczyna dyskusję o tym, czym jest Polska w trzeciej dekadzie XXI wieku. — Jesteśmy dzisiaj krajem podzielonym na źle komunikujące się ze sobą środowiska, niepotrafiące się nawzajem zrozumieć i współpracować — twierdzi autor.  Czy da się to zmienić? Jak postuluje prof. KLEIBER, na pewno wobec wyzwań przyszłości trzeba próbować się porozumieć.

Arkady Rzegocki

Pytanie o to, czym jest Polska, zadaliśmy profesorom i intelektualistom, zastanawiając się jak wobec wyzwań przyszłości poradzić sobie z naszym dziedzictwem. Prof. Arkady RZEGOCKI twierdzi, że przede wszystkim jesteśmy krajem „wolności i solidarności”. — Zdaniem Gilberta Chestertona wrogowie Polski niemal zawsze okazują się także nieprzyjaciółmi wielkoduszności, męstwa i wolności. Parafrazując tę myśl, można powiedzieć, że przyjaciele Polski to niemal zawsze wrogowie tyranii, a przyjaciele wolności i solidarności — przypomina prof. Arkady RZEGOCKI.

„Polska to tolerancja” uważa zaś prof. Jerzy MIZIOŁEK. — Polska to tolerancja, kult wolności, heroiczna waleczność i sztuka wielkich artystów, którzy opowiadali światu,
co to jest Polska, gdy jej nie było na mapie świata, i przygotowywali jej odrodzenie — uważa były dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie.

W tym numerze „Wszystko co Najważniejsze” publikujemy także swoisty dwugłos w sprawie tego, czym jest nasz kraj w trzeciej dekadzie XXI wieku. Zdawać by się mogło, że oczywistością jest to, czym jest Polska. A jednak prof. Ryszard BUGAJ analizuje sytuację naszego kraju od innej strony, wskazując zwłaszcza na gospodarkę i ekonomię. — Program transformacji gospodarki podporządkowany został doktrynie neoliberalnej, traktowanej jako bezalternatywna — pisze prof. BUGAJ. Czy ta bezalternatywność w latach transformacji był prawdziwa? Odpowiedź znajdą Państwo w tekście.

Do słów prof. Bugaja nijako polemicznie odnosi się prof. Zdzisław KRASNODĘBSKI, twierdząc, że kolejne pokolenia Polaków stawały przed problemem zdrady, dostosowania się i buntu, winy i nawrócenia. Pokolenia te żyły w poczuciu konfliktu między życiem prywatnym a obowiązkami wobec zbiorowości. Czy stąd wynikać mogła wskazana przez prof. Bugaja bezalternatywność przyjętego modelu transformacji? — Polacy nie powiedzieli sobie, że są „małym narodem”, skazanym na małość, choć są w Polsce środowiska, które nas do tego namawiają — uważa prof. KRASNODĘBSKI.

Sekretarz Generalny Komisji Episkopatów Europy (COMECE) ksiądz prof. Piotr MAZURKIEWICZ pisząc o tym, czym jest Polska, odwołuje się do gombrowiczowskich różnic między ojczyzną a synczyzną. — Z wyższych pięter siedziby Komisji Europejskiej obserwowałem maszyny burzące stare budynki Komisji, aby w ich miejsce można było postawić nowe. Tutaj według mnie ukrywa się różnica między ojczyzną i gombrowiczowską synczyzną. Między tym, co daje poczucie zakorzenienia i ciągłości, a tym, co ma ambicję być pozbawionym przeszłości nieustannym początkiem — twierdzi ks. prof. MAZURKIEWICZ.

O polskiej zaś unikalności pisze prof. Jacek HOŁÓWKA. — Po upadku komunizmu najpierw stworzyliśmy społeczeństwo obywatelskie, a następnie je zadusiliśmy. Cała oficjalna polityka jest fasadowa, deklaratywna i oparta na fikcji liberalnego państwa dobrobytu — twierdzi filozof, wskazując że dla Polaków władza to władza wykonawcza, a nie ustawodawcza. Pod tym względem nic się nie zmieniło od czasów komunistycznych. Nadal fascynuje nas prosta mentalność apodyktyczna. — Sejm nie zapewnia nikomu wyraźnej reprezentacji jego/jej interesów w parlamencie — podkreśla autor.

Hiroaki Kuromiya

W najnowszym numerze miesięcznika „Wszytko co Najważniejsze” znajdą Państwo także fascynujący esej o rosyjskim imperializmie w pułapce między Wschodem a Zachodem. Prof. Hiroaki KUROMIYA, amerykański historyk i sowietolog, pochodzenia japońskiego, wskazuje na podobieństwa pomiędzy rosyjską polityką wobec Dalekiego Wschodu a wobec Europy. — Jakkolwiek wielka byłaby imperialistyczna brawura Rosji, jej gospodarka nie jest w stanie temu sprostać. Samouwielbienie Moskwy wydaje się w tym miejscu wręcz komiczne. Aby ukryć swoją słabość, Moskwa coraz ostrzej grozi użyciem broni jądrowej — twierdzi.

Rosja to „chory człowiek Europy”, ale nie możemy odwracać wzroku od naszego wielkiego sąsiada – piszpublicystka Laure Mandeville na łamach dziennika „Le Figaro”, postulując wypracowanie wspólnej polityki Zachodu wobec Rosji, w której Francja mogłaby mieć wiodącą rolę.

Nie zapominamy w tym numerze o trwającej na Ukrainie rosyjskiej wojnie. Publikujemy debatę, którą zorganizowaliśmy w pierwszych dniach września z udziałem najwybitniejszych intelektualistów z Francji i Ukrainy. „Tocqueville w Warszawie” było spotkaniem skoncentrowanym wokół tego, jak ukarać Władimira Putina, jak go osądzić. — Oba totalitaryzmy, nazistowski i komunistyczny, mają tę samą naturę. W ten sam sposób, jak przeprowadzono osądzenie nazizmu, należałoby osądzić komunizm. Zbrodnie sowieckie nie zostały do dziś potępione. Jest ciągłość między przeszłością sowiecką a teraźniejszością putinowskiego reżimu — stwierdziła podczas debaty Laure MANDEVILLE.

Prezes IPN

W tym roku przypada trzydziestolecie wyjścia ostatnich rosyjskich oddziałów z Polski. O tym w najnowszym miesięczniku pisze Karol NAWROCKI. W tekście „Strażnicy obcych interesów” opisuje kulisy przełomowego wydarzenia, jakim było opuszczenie terytorium Polski przez ostatnie oddziały posowieckiej armii rosyjskiej. — Zakończył się długi okres, podczas którego interesów Moskwy w naszym kraju pilnowało obce wojsko — twierdzi prezes Instytutu Pamięci Narodowej. O trzydziestu latach wolności pisze również prof. Marek KORNAT. Pyta on o to, dlaczego wojsko rosyjskie opuściło Polskę dopiero w 1993, a nie w 1989 roku? — Dopóki w polskich granicach stacjonowały rosyjskie wojska, Polska była państwem zmierzającym do niepodległości, ale jeszcze nie niepodległym — pisze historyk i sowietolog.

Wraz z rozpoczynającą się w Watykanie ostatnią fazą Synodu o Synodalności publikujemy teksty prof. George’a WEIGLA oraz prof. Massima FAGGIOLEGO. Odpowiadają oni na pytania: Czym jest religijna solidarność? Na jakie pytania, jakie wątpliwości odpowiada synod? Jakie wyzwania stawia przed Kościołem hierarchicznym i wiernymi?

W numerze 57. nie przestajemy obserwować świata. Lubko PETRENKO, ukraiński  dziennikarz i publicysta, analizuje w jaki sposób wzrastające poparcie dla skrajnie prawicowej AfD w Niemczech może odbić się na relacjach między Berlinem a Kijowem. Ukraiński autor stawia tezę, że wzmocnienie roli politycznej AfD zagraża pomocy militarnej, finansowej i organizacyjnej dla Ukrainy ze strony Niemiec, a także całej Unii Europejskiej. To zagrożenie staje się coraz bardziej realne.

2 października 1961 r. urodził się prof. Aleksander SURDEJ, polski ekonomista, Ambasador Polski przy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz Dziekan Rady Ambasadorów OECD. Redakcja przypomina z tej okazji wybrane teksty prof. Aleksandra SURDEJA opublikowane we „Wszystko co Najważniejsze”.

Pisząc o Europie, nie możemy zapomnieć o Francji. Prof. Aleksander SURDEJ w najnowszym numerze „Wszystko co Najważniejsze” zwraca uwagę na dyplomację ekonomiczną a la francaise. Paryż, wciąż będący potęgą gospodarczą, „zapowiada w dokumencie Oser l’export mocne i energiczne działania w celu wsparcia eksportu małych i średnich przedsiębiorstw, by wywołać mocniejszą reakcję eksportową” — pisze prof. SURDEJ.

W dziale Piękno Sztuki w tym numerze publikujemy dwa teksty poświęcone Fryderykowi Chopinowi i Krzysztofowi Pendereckiemu. Prof. Dana GOOLEY pisze w najnowszym numerze „Wszystko co Najważniejsze” o prawdziwej ojczyźnie Fryderyka Chopina, jaką ma być – zdaniem amerykańskiej profesor – poezja. Aleksander LASKOWSKI zaś analizuje twórczość Krzysztofa Pendereckiego. — Tworząc dzieła sakralne i prezentując je w komunistycznej Polsce, Krzysztof Penderecki włączał się czynnie w działalność społeczną i polityczną, która doprowadziła do obalenia komunizmu — pisze LASKOWSKI.

Na zakończenie 57. wydania miesięcznika „Wszystko co Najważniejsze” proponujemy Państwu niezwykle interesujący wywiad z prof. François KERSAUDYM, francuskim historykiem, specjalizującym się w badaniu życia i działalności de Gaulle’a i Churchilla. W wywiadzie pod tytułem „Zła opinia na Zachodzie o Polsce i Polakach to następstwo oddziaływania komunizmu”, autor twierdzi, że „większość Francuzów zapytanych o rolę Polski w czasie II wojny światowej nie będzie miała na ten temat zielonego pojęcia. To efekt edukacji. Francuscy nauczyciele historii i geografii byli skażeni marksizmem, pod silnym wpływem komunizmu. To niestety trwa do dziś” — wskazuje KERSAUDY.

Zapraszamy do lektury! Najnowsze wydanie „Wszystko Co Najważniejsze” dostępne w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu (123, Bd Saint-Germain), a także wysyłkowo, wydania archiwalne i bieżące oraz prenumerata, w SKLEPIE IDEI: www.SklepIdei.pl/wcn.

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 4 października 2023