Prof. Marek KORNAT

Historyk, sowietolog, edytor źródeł, eseista, profesor nauk humanistycznych i kierownik Zakładu Dziejów Dyplomacji i Systemów Totalitarnych w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie oraz na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Ryc. Fabien CLAIREFOND

Prof. Marek KORNAT: Wielki Głód na Ukrainie. Refleksje 90. lat później
Prof. Marek KORNAT

Prof. Marek KORNAT

Wielki Głód na Ukrainie.
Refleksje 90. lat później

Im więcej w społeczeństwie ukraińskim będzie się mówić o Wielkim Głodzie, a mniej o tzw. Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej, tym lepiej. Oby tocząca się obecnie wojna rosyjsko-ukraińska umocniła jeszcze ten proces kształtowania się antysowieckiej (i defensywnie antyrosyjskiej) orientacji narodu ukraińskiego.

Prof. Marek KORNAT: Bitwa o Kijów jak Bitwa Warszawska 1920 roku
Prof. Marek KORNAT

Prof. Marek KORNAT

Bitwa o Kijów jak Bitwa Warszawska 1920 roku

Polaków i Ukraińców łączy coś o wiele większego niż polityka. Nasze narody scala najtrwalsza i najpiękniejsza wartość, którą jest wspólnota losu. Historia Ukrainy i Polski od 2022 roku jest pisana w zasadzie na nowo.

Prof. Marek KORNAT: Polska myśl polityczna wobec rewolucji bolszewickiej
Prof. Marek KORNAT

Prof. Marek KORNAT

Polska myśl polityczna wobec rewolucji bolszewickiej

Rewolucja rosyjska 1917 roku i powstanie systemu sowieckiego stanowiły doniosłe wyzwanie poznawcze i polityczne, rzucone przedstawicielom nauk społecznych z niemal wszystkich narodów wolnego świata.

Prof. Marek KORNAT: Charles de Gaulle i Jarosław Kaczyński
Prof. Marek KORNAT

Prof. Marek KORNAT

Charles de Gaulle i Jarosław Kaczyński

De Gaulle był wyznawcą idei Europy narodów, Europy ojczyzn, Europy pomnej swej chrześcijańskiej tożsamości, Europy rozumianej jako wspólnota wartości. Kaczyński w dzisiejszej Europie pozostaje jednym z głównych protagonistów tej wizji.