Prof. Marek KORNAT

Historyk, sowietolog, edytor źródeł, eseista, profesor nauk humanistycznych i kierownik Zakładu Dziejów Dyplomacji i Systemów Totalitarnych w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie oraz na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Ryc. Fabien CLAIREFOND

Prof. Marek KORNAT: Wielki Głód na Ukrainie. Refleksje 90. lat później
Prof. Marek KORNAT

Prof. Marek KORNAT

Wielki Głód na Ukrainie.
Refleksje 90. lat później

Im więcej w społeczeństwie ukraińskim będzie się mówić o Wielkim Głodzie, a mniej o tzw. Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej, tym lepiej. Oby tocząca się obecnie wojna rosyjsko-ukraińska umocniła jeszcze ten proces kształtowania się antysowieckiej (i defensywnie antyrosyjskiej) orientacji narodu ukraińskiego.

Prof. Marek KORNAT: Polska myśl polityczna wobec rewolucji bolszewickiej
Prof. Marek KORNAT

Prof. Marek KORNAT

Polska myśl polityczna wobec rewolucji bolszewickiej

Rewolucja rosyjska 1917 roku i powstanie systemu sowieckiego stanowiły doniosłe wyzwanie poznawcze i polityczne, rzucone przedstawicielom nauk społecznych z niemal wszystkich narodów wolnego świata.

Prof. Marek KORNAT: Charles de Gaulle i Jarosław Kaczyński
Prof. Marek KORNAT

Prof. Marek KORNAT

Charles de Gaulle i Jarosław Kaczyński

De Gaulle był wyznawcą idei Europy narodów, Europy ojczyzn, Europy pomnej swej chrześcijańskiej tożsamości, Europy rozumianej jako wspólnota wartości. Kaczyński w dzisiejszej Europie pozostaje jednym z głównych protagonistów tej wizji.

Prof. Marek KORNAT: Bitwa o Kijów jak Bitwa Warszawska 1920 roku
Prof. Marek KORNAT

Prof. Marek KORNAT

Bitwa o Kijów jak Bitwa Warszawska 1920 roku

Polaków i Ukraińców łączy coś o wiele większego niż polityka. Nasze narody scala najtrwalsza i najpiękniejsza wartość, którą jest wspólnota losu. Historia Ukrainy i Polski od 2022 roku jest pisana w zasadzie na nowo.

Prof. Marek KORNAT: La révolution polonaise de la liberté
Prof. Marek KORNAT

Prof. Marek KORNAT

La révolution polonaise de la liberté

Malgré tous ses défauts, cette constitution apparaît, au milieu de la barbarie prusso-russo-autrichienne, comme la seule œuvre de liberté que l’Europe orientale ait jamais créée par elle-même. Et elle fut inspirée uniquement par la classe privilégiée, à savoir les nobles.

Prof. Marek KORNAT: Rivoluzione polacca della libertà
Prof. Marek KORNAT

Prof. Marek KORNAT

Rivoluzione polacca della libertà

L’ordinamento interno del Paese non può arrivare dall’esterno. Deve essere un atto proprio e il frutto del pensiero dell’élite politica autoctona.

Prof. Marek KORNAT: Polish Revolution of Freedom
Prof. Marek KORNAT

Prof. Marek KORNAT

Polish Revolution of Freedom

The political system of a country cannot be constituted from outside its borders. It must evolve in the country itself, stemming from the original ideas developed by local political elites.

Prof. Marek KORNAT: Polska rewolucja wolności
Prof. Marek KORNAT

Prof. Marek KORNAT

Polska rewolucja wolności

Wewnętrzne urządzenie kraju nie może przyjść z zewnątrz. Musi być czynem własnym i owocem własnej myśli rodzimych elit politycznych.

Prof. Marek KORNAT: Un attentat contre l’Europe des nations
Prof. Marek KORNAT

Prof. Marek KORNAT

Un attentat contre l’Europe des nations

.Impressionné par la nouvelle de la signature à Moscou, le 23 août 1939, d’un pacte de non-agression germano-soviétique, l’écrivain roumain Mihail Sebastian a noté dans son Journal : « C’est un coup terrible. La politique mondiale a brusquement changé de cap. » On ignore s’il dévinait qu’un protocole secret supplémentaire a aussi été signé, dans lequel les deux pays décidaient des changements territoriaux en Europe centrale et orientale. Hitler s’est ainsi assuré les meilleures conditions pour attaquer militairement la Pologne. À son…

Prof. Marek KORNAT: Zamach na Europę narodów
Prof. Marek KORNAT

Prof. Marek KORNAT

Zamach na Europę narodów

Sowiecką politykę zagraniczną definitywnie tłumaczy fundamentalna doktryna bolszewicka o drugiej wojnie imperialistycznej, która nadchodzi i jest nieunikniona. Należy ją wyzyskać dla umocnienia państwa komunistycznego i zapewnić mu możliwości ekspansji terytorialnej i poszerzenia wpływów poza jego granicami.