Eryk MISTEWICZ: 250 lat walki z rosyjskim despotyzmem
Eryk MISTEWICZ

Eryk MISTEWICZ

250 lat walki z rosyjskim despotyzmem

Od ponad 250 lat Europa Centralna zmaga się z tym samym. 160 lat temu wybuchło powstanie, w którym Polacy, Ukraińcy, Litwini i Białorusini wystąpili wspólnie przeciw despotyzmowi rosyjskiego cara i rosyjskiemu imperializmowi. Dziś jednoczą się w pomocy dla Ukrainy.

Karol NAWROCKI: Polska sztafeta wolności
Karol NAWROCKI

Karol NAWROCKI

Polska sztafeta wolności

Polacy nigdy nie godzili się, by o ich losach decydowali inni. W tę postawę wpisuje się XIX-wieczne Powstanie Styczniowe – heroiczna partyzancka wojna z rosyjskim okupantem.

Robert KOSTRO: Laboratorium kształtowania się Europy
Robert KOSTRO

Robert KOSTRO

Laboratorium kształtowania się Europy

W powstaniu styczniowym pojawiła się mocna szansa na rozerwanie solidarności trzech zaborców oraz uzyskanie wsparcia zachodnich mocarstw – Francji i Wielkiej Brytanii.

Patryk PALKA: Powstanie styczniowe 1863. Piękno i ponadczasowość
Patryk PALKA

Patryk PALKA

Powstanie styczniowe 1863. Piękno i ponadczasowość

W 160. rocznicę powstania styczniowego Polacy, Litwini i Ukraińcy są narodami wolnymi; Białorusini walczą o swą wolność, a Rosjanie nadal słuchają rozkazów despoty.

Artur SZKLENER: Fryderyk Chopin - poeta polskiej wolności
Artur SZKLENER

Artur SZKLENER

Fryderyk Chopin - poeta polskiej wolności

160 lat temu, we wrześniu 1863 roku, w czasie powstania styczniowego Rosjanie zdemolowali pałac Zamoyskich w Warszawie, wyrzucając przez okno budynku znajdujący się wewnątrz fortepian, na którym grał niegdyś Fryderyk Chopin. Moment ten przeszedł do historii.

„L’Opinion” | Prof. Andrzej Nowak, Karol Nawrocki, Artur Szklener i Eryk Mistewicz opowiadają Francuzom ostatnie 250 lat Europy Środkowej
Instytut Nowych Mediów

Instytut Nowych Mediów

„L’Opinion” | Prof. Andrzej Nowak, Karol Nawrocki, Artur Szklener i Eryk Mistewicz opowiadają Francuzom ostatnie 250 lat Europy Środkowej

22 stycznia 2023 r. czytelnicy dziennika „L’Opinion” w całej Francji otrzymali serię tekstów o rosyjskim imperializmie, który od 250 lat destabilizuje – co kilkadziesiąt lat – Europę Środkową. Okazją jest 160. rocznica powstania styczniowego, ważnego aktu zrywu Polaków, Ukraińców, Litwinów, Białorusinów przeciw carskiemu despotyzmowi. Publikacje w weekendowym wydaniu „L’Opinion”, w którym piszą polscy historycy i intelektualiści, stanowią część większego projektu „Opowiadamy Polskę światu”.

Prof. Andriej KOLESNIKOW: Putin pisze na nowo historię, to on wskazuje bohaterów
Prof. Andriej KOLESNIKOW

Prof. Andriej KOLESNIKOW

Putin pisze na nowo historię, to on wskazuje bohaterów

W ostatnich latach rząd rosyjski stworzył politykę historii kraju, której celem jest skonsolidowanie narodu rosyjskiego wokół jednej oficjalnej wersji przeszłości.

Nr 48 miesięcznika Wszystko co Najważniejsze już jest w EMPIKach i Sklepie Idei
Instytut Nowych Mediów

Instytut Nowych Mediów

Nr 48 miesięcznika Wszystko co Najważniejsze już jest w EMPIKach i Sklepie Idei

Zapraszamy do lektury! Nr 48 Wszystko co Najważniejsze. Miesięcznik “Wszystko co Najważniejsze” już jest w EMPIKach w całym kraju, a wysyłkowo w Sklepie Idei.

Jakub GONCIARZ OP, Jarosław KRAWIEC OP: Listy z Ukrainy. Pierwsze 100 dni wojny
Jakub GONCIARZ OPJarosław KRAWIEC OP

Jakub GONCIARZ OP
Jarosław KRAWIEC OP

Listy z Ukrainy. Pierwsze 100 dni wojny

Oto listy z pierwszych stu dni wojny – zapis doświadczeń tych, którzy znaleźli się w dwóch rzeczywistościach: bezsensownego krwawego konfliktu i codzienności wypełnionej dobrem płynącym z tak wielu stron.

Prof. Andrzej NOWAK: Historia Ukrainy. Potrzebne są nam zgoda i sojusz
Prof. Andrzej NOWAK

Prof. Andrzej NOWAK

Historia Ukrainy.
Potrzebne są nam zgoda i sojusz

Musimy być gotowi na próby kompromitacji współpracy polsko-ukraińskiej i odnawianie starych strachów, jakoby ukraińscy nacjonaliści przy pierwszej nadarzającej się okazji chcieli „wyrżnąć Lachów”, skoro tylko uda im się odeprzeć „Moskali”. Jednocześnie w stronę Ukrainy będą adresowane sugestie, „że ci Polacy, którzy przyjęli Ukrainki w swoich domach, zechcą na pewno je wykorzystać i odbiorą je ich prawowitym mężom, bohatersko teraz walczącym z rosyjskim agresorem”.

Wiesław KOT: Kino podróżuje w kosmos. Sensorium ludzkie i międzyplanetarne
Wiesław KOT

Wiesław KOT

Kino podróżuje w kosmos.
Sensorium ludzkie i międzyplanetarne

Twórcy filmowi, proponując futurologiczne wizje człowieka w kosmosie, notują tyle samo sukcesów i błędów, co naukowcy, którzy projektują rakiety i bazy kosmiczne. Jednak omyłki naukowców kryją laboratoria, a świadkiem wizji filmowych jest cała ludzkość.

Prof. Mark JUERGENSMEYER: Lekarstwo na szkodliwe aspekty religii
Prof. Mark JUERGENSMEYER

Prof. Mark JUERGENSMEYER

Lekarstwo na szkodliwe aspekty religii

Kwestia tożsamości religijnej jest nieodłącznym elementem globalizacji. Tak więc wiara i tożsamość wkroczyły w XXI wiek jako niekiedy budzące nadzieję, a niekiedy szkodliwe wymiary życia religijnego. Wyzwaniem dla wiernych jest trzymanie się duchowości znajdującej się w sercu każdej wspólnoty religijnej.

Wydanie 459 Wszystko co Najważniejsze
Tygodnik

Tygodnik "Wszystko co Najważniejsze"

Wydanie 459 Wszystko co Najważniejsze

W najnowszym wydaniu tygodnika „Wszystko Co Najważniejsze” pytamy o historię i sposób, w jaki traktuje ją rosyjski prezydent i kremlowskie elity

Monika KRAWCZYK: Izraelici w powstaniu listopadowym
Monika KRAWCZYK

Monika KRAWCZYK

Izraelici w powstaniu listopadowym

Społeczeństwo żydowskie przykładało się do wsparcia rewolucji: w Warszawie powstały specjalne warsztaty, w których żydowscy rzemieślnicy „wzięci w rekwizycję” pracowali na potrzeby armii, szyjąc mundury, buty, produkując oporządzenie etc. Kasy bankierów zasilały skarb w potrzebne fundusze, kosztem i staraniem społeczeństwa żydowskiego zorganizowano lazaret oficerski.

Uilleam BLACKER: Katyń i Izium. Wspólna historia Polski i Ukrainy
Uilleam BLACKER

Uilleam BLACKER

Katyń i Izium.
Wspólna historia Polski i Ukrainy

Historia Ukrainy jest przepełniona okrucieństwem i masowymi grobami tak samo jak historia Polski. Głód i represje stalinowskie w latach 30. oraz okrucieństwa nazistów i Sowietów w czasie II wojny światowej są obecne w literaturze ukraińskiej. Była ona jednak w powojennych dekadach kontrolowana jeszcze ściślej niż literatura polska, a jawne eksploracje doświadczeń ucisku trudno było publikować.

Prof. Norman DAVIES: Ukraina dłużej była częścią Polski niż Rosji. I to jest klucz do zrozumienia ukraińskiej narodowości
Prof. Norman DAVIES

Prof. Norman DAVIES

Ukraina dłużej była częścią Polski niż Rosji. I to jest klucz do zrozumienia ukraińskiej narodowości

Z uwagi na gorycz wcześniejszych stosunków polsko-ukraińskich jest to niezwykły historyczny zwrot akcji. W przeszłości Rosja była głównym beneficjentem ich niezgody. W końcu jednak wygląda na to, że nieszczęsna inwazja Putina jednoczy te dwa od dawna podzielone narody.

Jan ROKITA: Nasza wspólna dziejowa ojczyzna
Jan ROKITA

Jan ROKITA

Nasza wspólna dziejowa ojczyzna

Z każdym dniem bohaterskiej obrony wolności Ukrainy tamta dawna, piękna, choć naznaczona tyloma wadami wspólna Rzeczpospolita na powrót staje się wspólną dziejową ojczyzną Polaków i Ukraińców.

Igor ROZKLADAJ: Czas na polsko-ukraińskie pojednanie
Igor ROZKLADAJ

Igor ROZKLADAJ

Czas na polsko-ukraińskie pojednanie

Relacje między Polakami i Ukraińcami wciąż są skomplikowane. Ale pomoc, jakiej teraz Polacy udzielają Ukraińcom, pokazuje prawdę o naszych społeczeństwach.

Prof. Richard BUTTERWICK-PAWLIKOWSKI: Warto dziś czerpać z tradycji dawnej Rzeczypospolitej
Prof. Richard BUTTERWICK-PAWLIKOWSKI

Prof. Richard BUTTERWICK-PAWLIKOWSKI

Warto dziś czerpać z tradycji dawnej Rzeczypospolitej

Dzisiaj Ukraina jest krajem bardziej zróżnicowanym pod względem religijnym, językowym, ale także etnicznym. Dlatego możliwość przyjęcia milionów Ukraińców, a także tysięcy Białorusinów, którzy szukają schronienia w Polsce, jest szansą na odbudowę tego pokojowego współistnienia mimo różnic, które cechowało dawną Rzeczpospolitą. Polska, Litwa, Ukraina i Białoruś mają wspólną tradycję. Tradycja ta była konsekwentnie niszczona przez rosyjski imperializm. Dziś nie ma lepszej historycznej, ale i symbolicznej okazji, by ją odbudować.

Mateusz MORAWIECKI: Dlaczego Niemcy muszą wziąć odpowiedzialność za zniszczenie mojego kraju
Mateusz MORAWIECKI

Mateusz MORAWIECKI

Dlaczego Niemcy muszą wziąć odpowiedzialność za zniszczenie mojego kraju

Prawie 80 lat po zakończeniu II wojny światowej, rząd Polski żąda bilionowych odszkodowań. Premier Mateusz MORAWIECKI tłumaczy, dlaczego Niemcy muszą wziąć odpowiedzialność za swoje czyny.

Prof. Marek KORNAT: Spektakularna rewindykacja mocarstwowej roli
Prof. Marek KORNAT

Prof. Marek KORNAT

Spektakularna rewindykacja mocarstwowej roli

Osiem kluczowych miesięcy wystarczyło, aby zmienić percepcję z kraju rządu Vichy do jednego z największych zwycięzców tej wojny.

Prof. Jerzy MIZIOŁEK: Geniusz i uczona
Prof. Jerzy MIZIOŁEK

Prof. Jerzy MIZIOŁEK

Geniusz i uczona

Michał Anioł, który najbardziej wiekopomne dzieła wykonał w Rzymie, był wszechobecny w długim życiu Karoliny Lanckorońskiej.

Prof. Michael O’SULLIVAN: Leon Blum i triumf postępowej demokracji
Prof. Michael O’SULLIVAN

Prof. Michael O’SULLIVAN

Leon Blum i triumf postępowej demokracji

Patrząc na rok 2023 z optymizmem, można zakładać powrót demokracji do łask po okresie pogorszenia jakości tego ustroju na świecie i kilku politycznych trzęsieniach ziemi w dużych, zaawansowanych gospodarkach. Autokracje są wyraźnie w odwrocie.

Dominik DUBIEL SJ: Teologia muzyki popularnej – rekonesans
Dominik DUBIEL SJ

Dominik DUBIEL SJ

Teologia muzyki popularnej – rekonesans

Czy muzyka popularna może poprowadzić nas w głąb siebie? Czy można dzięki niej spotkać Boga? Czy popowe piosenki mogą być źródłami teologicznymi? – pyta Dominik DUBIEL SJ

Michał KŁOSOWSKI: Benedykt XVI – człowiek ogrodu
Michał KŁOSOWSKI

Michał KŁOSOWSKI

Benedykt XVI – człowiek ogrodu

Duet Wojtyła-Ratzinger rządził Kościołem kilka dekad. To, że wybitny filozof, jakim był Karol Wojtyła, tak świetnie rozumiał się z wybitnym teologiem, jakim był Joseph Ratzinger, uformowało w historii Kościoła epokę, do której obecnie wielu tęskni.

Prof. Michael O’SULLIVAN: Po kilku dekadach państwo znów jest najważniejsze
Prof. Michael O’SULLIVAN

Prof. Michael O’SULLIVAN

Po kilku dekadach państwo znów jest najważniejsze

Po kilku dekadach malejących wydatków rządowych, przerwanych przez globalny kryzys finansowy, wzrasta rola państwa. Pakiety wsparcia w czasie pandemii i kryzysu energetycznego odzwierciedlają zmieniające się oczekiwania co do roli rządu i będą trudne do odwrócenia, szczególnie przy zwalniającej gospodarce.

#NajważniejszeDnia  Czy śmierć Benedykta XVI będzie nowym otwarciem dla pontyfikatu papieża Franciszka?
Michał KŁOSOWSKI

Michał KŁOSOWSKI

#NajważniejszeDnia
Czy śmierć Benedykta XVI będzie nowym otwarciem dla pontyfikatu papieża Franciszka?

W dzisiejszym komentarzu Najważniejsze Dnia Michał KŁOSOWSKI pochyla się nad komentarzami narastającymi wokół pogrzebu Benedykta XVI. Jak podkreśla, dorobek Ratzingera będzie analizowany jeszcze przez wiele lat.

Ks. Andrzej DOBRZYŃSKI: Benedykt XVI a dziedzictwo Jana Pawła II
Ks. Andrzej DOBRZYŃSKI

Ks. Andrzej DOBRZYŃSKI

Benedykt XVI a dziedzictwo Jana Pawła II

Bliska i merytoryczna współpraca oraz następstwo pontyfikatów łączą papieża Polaka i papieża Niemca. Magisterium Benedykta XVI stanowi najbliższy kontekst nauczania Jana Pawła II.

Kamil DWORACZEK: W cieniu radioaktywnej chmury. Konsekwencje katastrofy czarnobylskiej w Polsce
Kamil DWORACZEK

Kamil DWORACZEK

W cieniu radioaktywnej chmury. Konsekwencje katastrofy czarnobylskiej w Polsce

W mediach, a następnie w literaturze, wciąż mówiono i pisano o katastrofie w Czarnobylu. W rzeczywistości feralna elektrownia, poza nazwą, z Czarnobylem miała niewiele wspólnego. Najbliższym jej miastem, położonym w odległości kilku kilometrów, była licząca blisko 45 tys. mieszkańców Prypeć.

Prof. Jacek HOŁÓWKA: O zaletach umiarkowania w polityce
Prof. Jacek HOŁÓWKA

Prof. Jacek HOŁÓWKA

O zaletach umiarkowania w polityce

Wielu obywateli unika radykalizmu i politycznych skrajności. Woli kierować się dążeniem do wspólnego dobra i stara się wprowadzić zasady niewymuszonej, pokojowej współpracy.

Olaf BERGMANN: Powstanie wielkopolskie 1918–1919
Olaf BERGMANN

Olaf BERGMANN

Powstanie wielkopolskie 1918–1919

W 2021 roku w historycznych wnętrzach poznańskiego Bazaru prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o ustanowieniu dnia 27 grudnia państwowym świętem – Narodowym Dniem Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Ten, nie tylko militarny, triumf – jeden z największych w historii polskiego państwa i narodu – jest jednak nadal stosunkowo mało znany i doceniany. A przecież zwycięstwo trwającego kilka tygodni, w dużej części spontanicznego zrywu Wielkopolan sprzed ponad stulecia zadecydowało o powrocie kolebki polskiego państwa w granice odrodzonej w 1918 roku Rzeczypospolitej. 

Prof. Branko MILANOVIĆ: Czy Organizacja Narodów Zjednoczonych jeszcze istnieje?
Branko MILANOVIĆ

Branko MILANOVIĆ

Czy Organizacja Narodów Zjednoczonych jeszcze istnieje?

ONZ jako organizacja bezpieczeństwa zbiorowego, której podstawowym obowiązkiem jest ochrona integralności terytorialnej jej członków, nie wywiązała się z tej roli – najpotężniejsze państwa po prostu ją ignorują.