Thomas DAVENPORT OP: Ewolucja. Wizja uszczęśliwiająca
Thomas DAVENPORT OP

Thomas DAVENPORT OP

Ewolucja. Wizja uszczęśliwiająca

Nawet jeśli w ewolucję nie jest wpisany jakiś ostateczny kres, nadal możemy pytać się o konkretne stany spoczynku poszczególnych procesów ewolucyjnych, których jesteśmy świadkami. Moglibyśmy zwłaszcza zapytać, czy gatunek ludzki wciąż jeszcze ewoluuje.

Martin LANG: Religia w laboratorium
Martin LANG

Martin LANG

Religia w laboratorium

Wybraliśmy niezmienne i powtarzalne rytuały, po czym sprawdziliśmy, czy mogą one przyczynić się do złagodzenia lęku w sytuacjach niepewności. Badania te pomogą nam zrozumieć, czemu religia nadal stanowi tak ważną części naszego życia, uwzględniając zarówno jej dobre, jak i złe strony.

Ks. Wojciech SADŁOŃ: Opcja katolicka
Ks. Wojciech SADŁOŃ SAC

Ks. Wojciech SADŁOŃ SAC

Opcja katolicka

Podobnie jak trzydzieści lat temu Kościół w Polsce szukał swojej społecznej drogi pomiędzy socjalizmem i liberalizmem, tak dzisiaj szuka swojej tożsamości pomiędzy coraz bardziej niereligijną kulturą a żywą wiarą. Katolicka odpowiedź na te wyzwania, choć nie w sposób bezpośredni, rysuje się coraz wyraźniej. I paradoksalnie nie jest to wybór pomiędzy dwoma przeciwieństwami.

Włodzimierz RĘDZIOCH: Jan Paweł II a islam
Włodzimierz RĘDZIOCH

Włodzimierz RĘDZIOCH

Jan Paweł II a islam

Zrozumiałe jest «zaskoczenie i poczucie frustracji u chrześcijan, którzy, jak na przykład w Europie, przyjmują wyznawców innych religii, umożliwiając im sprawowanie kultu, a którym zabrania się praktykowania religii chrześcijańskiej w krajach, gdzie owi wyznawcy, stanowiący większość», uczynili ze swej religii jedyną dopuszczalną i uznawaną. Niestety, zasada wzajemności nie jest wprowadzana w życie ani respektowana.

Peter FLEGEL: Nieodkryte dziedzictwo Starożytności. Egipskie źródła greckiej filozofii
Peter FLEGEL

Peter FLEGEL

Nieodkryte dziedzictwo Starożytności. Egipskie źródła greckiej filozofii

Czy Platon mógł mieszkać i studiować filozofię egipską w Heliopolis? Czy mógł zrozumieć i upiększyć egipskie idee w swoim dorobku? Niektórzy nie uważają żadnego z tych pomysłów za naciągany. Twórczość Platona przypadła na czas intensywnej współpracy wojskowej i dyplomatycznej między Egiptem a Atenami, a w obliczu agresji wojsk perskich. Co więcej, Ateńczycy głęboko podziwiali Egipt. W tej starożytnej cywilizacji widziano stabilne i czcigodne antidotum na chaotyczny system polityczny demokratycznych Aten.

Ks. Henryk ZIELIŃSKI: Spojrzenie znad Sekwany. Jeszcze po warszawskiej debacie z Erikiem Zemmourem
Ks. Henryk ZIELIŃSKI

Ks. Henryk ZIELIŃSKI

Spojrzenie znad Sekwany.
Jeszcze po warszawskiej debacie z Erikiem Zemmourem

Jedną z przyczyn tego, że nie lubi się Polski we Francji, jest według Zemmoura nasz katolicyzm. Widzi on źródło tej niechęci w nieustannie przegrywanej konfrontacji katolickiej niegdyś Francji z protestanckimi potęgami. Miało to utrwalić schemat: nowoczesny protestantyzm przeciwko zacofanemu katolicyzmowi. A Polska jest katolicka i – szczególnie ostatnio – nie chce się tego wstydzić…

Przemysław PREKIEL: Księża-socjalialiści i posłowie w sutannach
Przemysław PREKIEL

Przemysław PREKIEL

Księża-socjalialiści i posłowie w sutannach

Chrystus nie był członkiem żadnej partii politycznej, choć jest wielu takich, którzy chcieliby go widzieć w tej roli. Kościół nie może być lewicowy czy prawicowy; to anachronizm i swoisty oksymoron. To powinna być wspólnota wiernych, dla których głównym spoiwem jest Ewangelia. Jeden z głównych twórców teologii wyzwolenia, biskup Hélder Câmara, mówił: Gdy daję biednym chleb, nazywają mnie świętym. Gdy pytam, dlaczego biedni nie mają chleba, nazywają mnie komunistą.

o. Ludwik WIŚNIEWSKI: Jakiej Polski chcemy?
o. Ludwik WIŚNIEWSKI

o. Ludwik WIŚNIEWSKI

Jakiej Polski chcemy?

Zbudowaliśmy polski dom, ale nie zadbaliśmy, aby go zbudować na fundamencie podstawowych wartości, uznawanych przez ogół obywateli. Pozwolę sobie podjąć próbę nazwania tych wartości.

Włodzimierz RĘDZIOCH: Gdy tłum krzyczy "gnij w piekle". Kulisy antychrześcijańskiej krucjaty
Włodzimierz RĘDZIOCH

Włodzimierz RĘDZIOCH

Gdy tłum krzyczy "gnij w piekle".
Kulisy antychrześcijańskiej krucjaty

Celem tych nowych „antydreyfusowców” jest „uderzyć w dwutysiącletnią instytucję, która się zestarzała i jest teraz tragicznie niepewna między swoją tradycją a ziemskim «aggiornamento», ze zniesieniem niektórych jej fundamentów, takich jak celibat, troska o dusze, niezależność kultu i jego administrowanie przez konsekrowane duchowieństwo, sakrament osobistej spowiedzi, wykluczenie kobiet z święceń, moralność seksualna, autorytet w dziedzinie kultury i ludzkości, zaufanie wiernych, hierarchia, począwszy od biskupa Rzymu, papieża.

Michał KŁOSOWSKI: Alfie Evans
Michał KŁOSOWSKI

Michał KŁOSOWSKI

Alfie Evans

Jednym z podstawowych pytań filozoficznych jest pytanie o pochodzenie i naturę zła. To jedno z wielkich pytań o nasz świat i relację między człowiekiem a naturą. Zło bowiem można wywodzić z ludzkiej natury i dopiero normy kulturalne mają cywilizować człowieka, ograniczając jego zakusy. Dla innych zło skaziło ludzką naturę u zarania rodzaju ludzkiego, przychodząc jakby z zewnątrz – ze świata właśnie. Wielkie księgi naszej kultury opisują to symbolicznie jako grzech pierworodny, wskazując jednocześnie na relację między człowiekiem a jego zachowaniem, zachowaniem człowieka a jego wpływem na kształt świata. Z kwestią zła ludzkość mierzy się od samego początku. I jak pokazuje przypadek Alfiego – często bezskutecznie.

Łukasz KOŁTUNIAK: Czeska duchowość jest silna
Łukasz KOŁTUNIAK

Łukasz KOŁTUNIAK

Czeska duchowość jest silna

Istnieje w Polsce nie tylko stereotyp „Czecha Szwejka”, ale również „Czecha ateisty”. Warto bliżej przyjrzeć się temu zagadnieniu, gdyż rzeczywistość mocno odbiega od naszych wyobrażeń.

Paulina GUZIK: F jak Franciszek, P jak papież
Paulina GUZIK

Paulina GUZIK

F jak Franciszek, P jak papież

Franciszek z pewnością należy do papieży, który jest wolny od patrzenia w statystyki. Nie jest naukowcem, wielkim profesorem, choć perfekcyjnie ma opanowane jezuickie ćwiczenia duchowe. Jeśli już interesowałaby go jakaś statystyka, to nie ta, ilu ludzi uwierzyło w Chrystusa za jego pontyfikatu. Papież pochyliłby się nad liczbą owiec, które pogubiły się i wróciły do stada. Pochyliłby się nad liczbą tych, którymi Kościół już dawno się nie interesował.

Roland MASZKA: Religia i literatura
Roland MASZKA

Roland MASZKA

Religia i literatura

Pytam uczniów, o co właściwie toczy się proces Jezusa. Zapada dłuższa cisza. Dlaczego arcykapłan, starsi i uczeni w Piśmie pragną śmierci Nauczyciela z Galilei? Czy jest aż tak źle ze znajomością ewangelii? W szkole to, co związane z religią, w jakiś sposób przestaje być literaturą.

Prof. Michael ABDALLA: Islam a wolność religijna
Prof. Michael ABDALLA

Prof. Michael ABDALLA

Islam a wolność religijna

Trudno dziś dostrzec na Bliskim Wschodzie jakichkolwiek potencjalnych utalentowanych reformatorów islamu, a w oczekiwaniu na ich pojawienie się chrześcijanie mogą ulec całkowitej eksterminacji.

Ks. Przemysław ŚLIWIŃSKI: "Spot powołaniowy "Obietnica"
ks. Przemysław ŚLIWIŃSKI

ks. Przemysław ŚLIWIŃSKI

"Spot powołaniowy "Obietnica"

Jeśli chodzi o powołania kapłańskie, marketing, zarządzanie i reklama tu nie zadziałają. Bo mamy do czynienia z trudną bądź co bądź obietnicą oraz – jak by nie patrzeć “żniwem Pana”. To On powołuje, a nie spot. Ale jesteśmy pewni, że Pan zaszczepia w ludziach to powołanie. I chcemy złapać z nimi kontakt. I to jest argument, by korzystać z nowoczesnych form komunikacji.

Ks. dr Józef KLOCH: "Assasins. Po decyzji belgijskiego parlamentu"
Ks. prof. Józef KLOCH

Ks. prof. Józef KLOCH

"Assasins. Po decyzji belgijskiego parlamentu"

“Po głosowaniu z balkonu dla publiczności ktoś zawołał: assasins! (mordercy!) Bo jak inaczej można określić postępowanie belgijskiego parlamentu? Jakież rozeznanie w odniesieniu do decyzji o przerwania własnego życia ma 12-letnie dziecko?”