Eryk MISTEWICZ

Prezes Instytutu Nowych Mediów, wydawcy "Wszystko co Najważniejsze".  www.erykmistewicz.pl

Ryc.: Fabien Clairefond

Eryk MISTEWICZ: Co się dzieje we Francji? Nic, wszystko w jak najlepszym porządku
Eryk MISTEWICZ

Eryk MISTEWICZ

Co się dzieje we Francji? Nic, wszystko w jak najlepszym porządku

Rewolucja, wojna domowa, Paryż płonie – dziennikarze dzwonią po komentarz, zadając pytanie, kiedy Macron polegnie, kiedy Francja runie. Uśmiecham się. We Francji nie dzieje się bowiem nic, co wychodziłoby ponad standard tego państwa, tego narodu, tego społeczeństwa. Trochę nudno, jak w polskim filmie.

Eryk MISTEWICZ: 250 lat walki z rosyjskim despotyzmem
Eryk MISTEWICZ

Eryk MISTEWICZ

250 lat walki z rosyjskim despotyzmem

Od ponad 250 lat Europa Centralna zmaga się z tym samym. 160 lat temu wybuchło powstanie, w którym Polacy, Ukraińcy, Litwini i Białorusini wystąpili wspólnie przeciw despotyzmowi rosyjskiego cara i rosyjskiemu imperializmowi. Dziś jednoczą się w pomocy dla Ukrainy.

Eryk MISTEWICZ: 250 ans de lutte contre l’impérialisme russe
Eryk MISTEWICZ

Eryk MISTEWICZ

250 ans de lutte contre l’impérialisme russe

Depuis plus de 250 ans, l’Europe centrale fait face à la même adversité. Il y a 160 ans, a éclaté une insurrection par laquelle les Polonais, les Ukrainiens, les Lituaniens et les Biélorusses ont ensemble affronté le despotisme du tsar et l’impérialisme russe. Aujourd’hui, ils s’unissent pour soutenir l’Ukraine

Eryk MISTEWICZ: 250 years of fighting Russian imperialism
Eryk MISTEWICZ

Eryk MISTEWICZ

250 years of fighting Russian imperialism

For more than 250 years, Central Europe has been struggling with the same problem. 160 years ago, an uprising sparked off in which Poles, Ukrainians, Lithuanians and Belarusians stood together against the despotism of the Russian tsar and Russian imperialism. Today those nations are uniting to support Ukraine.

Eryk MISTEWICZ: 250 років боротьби з російським імперіалізмом
Eryk MISTEWICZ

Eryk MISTEWICZ

250 років боротьби з російським імперіалізмом

Вже понад 250 років Центральна Європа бореться  з тим самим. 160 років тому спалахнуло повстання, в якому поляки, українці, литовці та білоруси разом виступили проти деспотизму російського царя та російського імперіалізму. Сьогодні вони єднаються в допомозі Україні.

Eryk MISTEWICZ: Głos Polski w świecie jest coraz lepiej słyszany
Eryk MISTEWICZ

Eryk MISTEWICZ

Głos Polski w świecie jest coraz lepiej słyszany

O wiele łatwiej jest wyjaśnić dziennikarzom na całym świecie „nierozliczoną II wojnę światową”, jeśli wcześniej i oni, i ich czytelnicy mieli sposobność przeczytać w tekstach z Warszawy, tekstach ze „Wszystko co Najważniejsze”, o Janie Karskim, rtm. Witoldzie Pileckim, o bohaterstwie polskich lotników, o rozszyfrowaniu Enigmy przez polskich kryptologów, o odwadze polskich żołnierzy na wielu frontach, a jednocześnie o Auschwitz i zbrodniach niemieckich i sowieckich na Polakach w czasie II wojny światowej. W ponad 70 krajach pojawiły się bowiem w ostatnim czasie teksty z projektu „Opowiadamy Polskę Światu” o nierozliczeniu tej wojny.

Eryk MISTEWICZ: To emocje decydują o wygraniu wyborów
Eryk MISTEWICZ

Eryk MISTEWICZ

To emocje decydują o wygraniu wyborów

Nazwałem to kiedyś „wektorem obciachu”. Nie jestem w stanie podać definicji najważniejszego czynnika decydującego o wyniku wyborczym, ale też każdy, kto usłyszy to określenie, intuicyjnie wie, o co chodzi.

Podcasty Najważniejsze. Eryk MISTEWICZ: My wiemy, co będzie dalej
Eryk MISTEWICZ

Eryk MISTEWICZ

My wiemy, co będzie dalej

Buczę i Katyń dzieli 400 km i 82 lata. Mariupol i Warszawę niewiele więcej – zauważa Eryk MISTEWICZ na łamach dziennika “Le Figaro”, dostępnego w podcastach Wszystko co Najważniejsze.

Eryk MISTEWICZ: Tam nie ma miejsca. Felieton na drugą stronę (42)
Eryk MISTEWICZ

Eryk MISTEWICZ

Tam nie ma miejsca.
Felieton na drugą stronę (42)

Słyszałem to zdanie po wielekroć. Pierwszy raz, gdy próbowałem wytłumaczyć kolegom na studiach we Francji, gdzie leży Polska: „Między Niemcami a Rosją”. „Ale tam nie ma miejsca” – usłyszałem.

Eryk MISTEWICZ

Eryk MISTEWICZ

#NajważniejszeDnia. Wybory we Francji nie przyniosły radykalnych zmian

W dzisiejszym komentarzu Najważniejsze Dnia Eryk MISTEWICZ, prezes Instytutu Nowych Mediów, komentuje wyniki francuskich wyborów parlamentarnych. – Te wybory pokazały żółtą kartkę dla polityki Emmanuela Macrona. […] Francuzi powiedzieli „nie” dla jego rządów absolutnych – mówi Eryk MISTEWICZ.

Eryk MISTEWICZ: Czy Francja gotowa jest do rezygnacji z olbrzymiego rynku odbudowy Ukrainy?
Eryk MISTEWICZ

Eryk MISTEWICZ

Czy Francja gotowa jest do rezygnacji z olbrzymiego rynku odbudowy Ukrainy?

Zełenski widzi, na kogo może liczyć, kto w krytycznej godzinie zachowuje się przyzwoicie i jest prawdziwym przyjacielem. Francja ma jeszcze wielką szansę zapisać się w zeszytach Zełenskiego konkretnym wsparciem działań sankcyjnych wobec Rosji, konkretnym, poważnym wsparciem w zakresie solidnej liczby sprzętu wojskowego, porównywalnym choćby ze wsparciem Wielkiej Brytanii, Polski, nawet mniejszych Czech – pisze Eryk MISTEWICZ we francuskim dzienniku „L’Opinion”.

Eryk MISTEWICZ: Et si l'Ukraine l'emportait ?
Eryk MISTEWICZ

Eryk MISTEWICZ

Et si l'Ukraine l'emportait ?

En misant mal sur le futur vainqueur, la France peut perdre un énorme marché de la reconstruction de l’Ukraine après la guerre.

Эрик МИСТЕВИЧ: От Катыни до Бучи
Eryk MISTEWICZ

Eryk MISTEWICZ

От Катыни до Бучи

Сегодня у всех на устах раздел Украины. Польшу таким же образом четыре раза делили между собой Германия и Россия.

Eryk MISTEWICZ: My, národy střední Evropy, dobře víme, co bude následovat
Eryk MISTEWICZ

Eryk MISTEWICZ

My, národy střední Evropy, dobře víme, co bude následovat

Západ nyní hovoří o rozdělení Ukrajiny. Polsko bylo podobným způsobem rozděleno již čtyřikrát, a to mezi Německo a Rusko. Měli bychom udělat vše pro to, aby Ukrajinu nepotkal stejný osud, aby ji stejné síly nevymazaly z mapy Evropy.

Ерик МІСТЕВІЧ: Ми знаємо, що буде далі
Eryk MISTEWICZ

Eryk MISTEWICZ

Ми знаємо, що буде далі

Бучу і Катинь ділять 400 км і 82 роки. Маріуполь і Варшаву не набагато більше – пише Ерик МІСТЕВІЧ в щоденнику “Le Figaro”

Eryk MISTEWICZ: We know what will happen next
Eryk MISTEWICZ

Eryk MISTEWICZ

We know what will happen next

A distance of 400 km and 82 years separates Bucha from Katyn. Only a little more divides Mariupol from Warsaw.

Eryk MISTEWICZ: My wiemy, co będzie dalej
Eryk MISTEWICZ

Eryk MISTEWICZ

My wiemy, co będzie dalej

Każdy Polak zna te zdjęcia odkopywanych ludzkich zwłok ze śladami po strzałach w tył głowy z bliskiej odległości, ciał wydobywanych z piachu, ze zbiorowych dołów wypełnianych wapnem, w środku lasu, aby szybciej zniknęły po nich ślady. Tylko że nie pochodzą one z 2022 roku, ale z roku 1940. I nie były zrobione w Buczy, ale czterysta kilometrów dalej, w Katyniu, Ostaszkowie, Smoleńsku. Każdy Polak, każdy mieszkaniec Europy Środkowej zna te nazwy. Tekst opublikowany na łamach dziennika „Le Figaro” 6 maja 2022 r.

Eryk MISTEWICZ: 82 ans et 400 km séparent Boutcha de Katyn
Eryk MISTEWICZ

Eryk MISTEWICZ

82 ans et 400 km séparent Boutcha de Katyn

Aujourd’hui, tout le monde parle de la division de l’Ukraine. La Pologne a été partagée de la même manière quatre fois par l’Allemagne et la Russie. Et je vous assure que désormais, nous ferons tout afin que notre voisin ne connaisse pas notre sort, afin que l’Ukraine ne soit pas balayée de l’Europe par les mêmes forces.