Kazimierz M.UJAZDOWSKI

Dr hab. nauk prawnych, nauczyciel akademicki i polityk konserwatywny. Poseł na Sejm I, III, IV, V, VI i VII kadencji. W latach 2004-2005 wicemarszałek Sejmu. W latach 2000-2001 i 2005-2007 minister kultury i dziedzictwa narodowego. Do 2017 r. był członkiem Prawa i Sprawiedliwości. Poseł do Parlamentu Europejskiego.

Kazimierz M.UJAZDOWSKI: Francja 2017. W oczekiwaniu na reformy
Kazimierz M.UJAZDOWSKI

Kazimierz M.UJAZDOWSKI

Francja 2017. W oczekiwaniu na reformy

Współczesna Francja ma silne instytucje, lecz czeka na odrodzenie klasy politycznej i konieczne reformy społeczno-gospodarcze. Bez wątpienia proces ten byłby pożyteczny nie tylko dla Francji, ale dla całej Europy.

Kazimierz Michał UJAZDOWSKI: Przebaczenie i sprawiedliwość. Rocznica 13 grudnia
Kazimierz M.UJAZDOWSKI

Kazimierz M.UJAZDOWSKI

Przebaczenie i sprawiedliwość.
Rocznica 13 grudnia

Camus odrzucał nienawiść i wołał o sprawiedliwość. Jako obywatel republiki wolał sprawiedliwość w imię przyszłości społeczeństwa. W imię tego, by nigdy nie tolerowano zdrady, by zawsze stawano po stronie sprawy człowieka i odróżniano dobro od zła.

Kazimierz M.UJAZDOWSKI: Wezwanie  do twórczego życia i lekcja solidarności
Kazimierz M.UJAZDOWSKI

Kazimierz M.UJAZDOWSKI

Wezwanie do twórczego życia i lekcja solidarności

Papież z Ameryki Łacińskiej nie jest skoncentrowany na europejskich problemach, z papieskiego punktu widzenia nasz kontynent jest obszarem dostatku i ma zobowiązania wobec biedniejszej części ludzkości. Z pewnością jednakże pielgrzymka papieża Franciszka bardziej niż poprzednie uzmysławia nam, że Polska jest częścią wielkiej wspólnoty narodów i nie może przejmować się wyłącznie swoimi problemami.

Kazimierz M.UJAZDOWSKI: Brexit. Samookaleczenie Europy. Zła wiadomość dla Polski
Kazimierz M.UJAZDOWSKI

Kazimierz M.UJAZDOWSKI

Brexit. Samookaleczenie Europy. Zła wiadomość dla Polski

Trzeba powiedzieć wyraźnie: zamiary przeciwników integracji są całkowicie sprzeczne z naszym narodowym interesem. Ci, którzy chcą byśmy zostali jako jedyny kraj naszego regionu sam na sam z Rosją Putina, działają na szkodę Rzeczypospolitej.

Kazimierz M.UJAZDOWSKI: Polska mogłaby wrócić do roli promotora praw podstawowych
Kazimierz M.UJAZDOWSKI

Kazimierz M.UJAZDOWSKI

Polska mogłaby wrócić do roli promotora praw podstawowych

Polska dysponuje wolnościową tradycją prawną, wyczuloną na przestrzeganie praw człowieka w skali międzynarodowej. Mogłaby z powodzeniem odgrywać rolę promotora praw człowieka, animując współpracę z państwami, które mają identyczne doświadczenie walki z totalitaryzmem komunistycznym. Powrót do roli promotora praw podstawowych nie będzie jednak możliwy bez rozwiązania kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego.

Kazimierz M.UJAZDOWSKI: Francuska centroprawica wobec Unii Europejskiej
Kazimierz M.UJAZDOWSKI

Kazimierz M.UJAZDOWSKI

Francuska centroprawica
wobec Unii Europejskiej

Pomysły wyglądające na odważne, takie jak nowy traktat europejski proponowany przez Sarkozy’ego czy zgłoszone przez Bruno Le Maire’a referendum na nowo definiujące relacje Francji z UE, to hasła mające na celu mobilizację obywateli przed wyborami prezydenckimi. Mają sprawić wrażenie, że francuska centroprawica nie straciła panowania nad sytuacją i potrafi zaradzić zjawiskom kryzysowym.

Kazimierz M.UJAZDOWSKI: Wrocław 2050. O współpracy niezbędnej dla budowania miasta
Kazimierz M.UJAZDOWSKI

Kazimierz M.UJAZDOWSKI

Wrocław 2050.
O współpracy niezbędnej dla budowania miasta

Współpraca środowisk akademickich wrocławskich uczelni mogłaby dać miastu perspektywy rozwojowe. Potrzebna jest jednak konsolidacja, integrowanie zasobów i stanowcze odrzucenie interesów partykularnych. Siła egoizmów dała o sobie znać podczas starań o ulokowanie nad Odrą Europejskiego Instytutu Technologicznego. W przyszłości zyski utracone z powodu braku kooperacji będą jeszcze większe.

Kazimierz M.UJAZDOWSKI: "Instytucje. Ukryte siły Francji"
Kazimierz M.UJAZDOWSKI

Kazimierz M.UJAZDOWSKI

"Instytucje. Ukryte siły Francji"

Publicystyka prawicowa w Polsce popełnia błąd, idąc za katastroficznymi wizjami Houellebecqa i ciesząc się z tego, że jako Polska nie doświadczamy skutków kryzysu kulturowego Europy Zachodniej. To podejście, które daje wątpliwą satysfakcję. Mielibyśmy więcej satysfakcji, gdyby dwie kluczowe dla państwa instytucje, wojsko i policja, cieszyły się w Polsce podobnym szacunkiem, i miały jakość porównywalną z tą, jaką mają nad Sekwaną.

Kazimierz M.UJAZDOWSKI: "Ład jest podstawą wolności. „Tak” dla dyrektywy antyterrorystycznej"
Kazimierz M.UJAZDOWSKI

Kazimierz M.UJAZDOWSKI

"Ład jest podstawą wolności. „Tak” dla dyrektywy antyterrorystycznej"

Nowa dyrektywa antyterrorystyczna nakłada sankcje za gloryfikowanie aktów terrorystycznych, umieszczanie w sieci zdjęć ofiar w celu zastraszania ludności, podróżowanie i ułatwianie podróży w celach terrorystycznych, uczestnictwo w grupie przestępczej, werbunek, świadczenie i otrzymywanie szkoleń w tym zakresie, wreszcie za różne formy udzielania pomocy finansowej grupom terrorystycznym.

Kazimierz M.UJAZDOWSKI: "V Republika wygrała z Frontem Narodowym"
Kazimierz M.UJAZDOWSKI

Kazimierz M.UJAZDOWSKI

"V Republika wygrała z Frontem Narodowym"

„To instytucje V Republiki wygrały z Frontem Narodowym. Blok partii klasycznych, który na początku V Republiki powstrzymywał dynamikę Francuskiej Partii Komunistycznej, dziś działa skutecznie wobec Frontu Narodowego. Wolno sądzić, że mechanizm ten zablokuje także Marine Le Pen w drugiej turze wyborów prezydenckich (2017)” – pisze Kazimierz M.Ujazdowski.

Kazimierz M.UJAZDOWSKI: "Pojednanie narodów przeciw Jałcie. Orędzie biskupów polskich do niemieckich braci"
Kazimierz M.UJAZDOWSKI

Kazimierz M.UJAZDOWSKI

"Pojednanie narodów przeciw Jałcie. Orędzie biskupów polskich do niemieckich braci"

Myśl chrześcijańska widząca ludzkość jako zjednoczoną rodzinę narodów – z największą siłą odpowiadała na niebezpieczeństwo egoizmu narodowego i klasowego. Nic dziwnego, że prekursorów integracji europejskiej: Schumana i Gasperiego ukształtowała chrześcijańska tradycja myślenia o sprawach publicznych. Te same przesłanki legły u podstaw myśli polskich biskupów.

Kazimierz M.UJAZDOWSKI: "Reforma Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej. Decydująca faza"
Kazimierz M.UJAZDOWSKI

Kazimierz M.UJAZDOWSKI

"Reforma Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej. Decydująca faza"

Jedna z innowacji traktatu lizbońskiego — Europejska Inicjatywa Obywatelska (EIO) — znajduje się w stanie kryzysu. Traktat dał grupie co najmniej miliona obywateli UE z przynajmniej siedmiu państw członkowskich prawo do zwracania się do Komisji Europejskiej z wnioskiem o podjęcie działań prawnych. Nowe prawo prezentowane było jako wyraz demokratycznego otwarcia. Niestety, praktyka odbiega od deklaracji traktatowych.

Kazimierz M.UJAZDOWSKI: "Polskie fascynacje V Republiką"
Kazimierz M.UJAZDOWSKI

Kazimierz M.UJAZDOWSKI

"Polskie fascynacje V Republiką"

V Republika z silną władzą prezydenta, osłabieniem pozycji partii politycznych i wszechwładzy parlamentu jest ustrojem, który daje Francji możliwość zajęcia wyróżnionej pozycji w Europie. To udany projekt budowy państwa, dzięki któremu można panować nad swoim losem, to ustrój z przywództwem państwowym i z władzą, która nie ucieka od odpowiedzialności.

Kazimierz M.UJAZDOWSKI: "Van Gogh w Mons, czyli o tym, jak się robi oryginalną promocję miasta"
Kazimierz M.UJAZDOWSKI

Kazimierz M.UJAZDOWSKI

"Van Gogh w Mons, czyli o tym, jak się robi oryginalną promocję miasta"

Mons ukazało niegdysiejszą siłę własnej kultury i tradycji górniczych, które uwarunkowały wybór drogi artystycznej jednego z największych malarzy europejskich. Byłoby dobrze, gdyby ludzie odpowiedzialni za dyplomację kulturalną w Polsce mieli tyle samo wiary w polskie dziedzictwo i jego żywotność.