Jacques RUPNIK: Podmiotowe dziesięć milionów
Jacques RUPNIK

Jacques RUPNIK

Podmiotowe dziesięć milionów

„Solidarność” nie miała w 1980 r. żadnej szansy na to, by przejąć władzę w kraju, ale zyskała wpływ na rzeczywistość.

Prof. Wojciech ROSZKOWSKI: Historia naszej wolności
Prof. Wojciech ROSZKOWSKI

Prof. Wojciech ROSZKOWSKI

Historia naszej wolności

Na zjeździe komitetów strajkowych w Gdańsku 17 września 1980 roku zwyciężył swoisty geniusz improwizacyjny Polaków – powołano do życia jeden ogólnopolski Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”

Jan ROKITA: Sen o Bezgrzesznej
Jan ROKITA

Jan ROKITA

Sen o Bezgrzesznej

Wola polskiej podmiotowości – to zapewne najsilniejsze polityczne dziedzictwo Sierpnia 1980, niedoceniane zbyt często przez naszych unijnych sojuszników.

Prof. Ryszard BUGAJ: Ruch prostych wartości
Prof. Ryszard BUGAJ

Prof. Ryszard BUGAJ

Ruch prostych wartości

Na dłuższą metę ruch odwołujący się do idei sprawiedliwości społecznej nie mógł swoją nazwą firmować reform opierających się na neoliberalnej doktrynie.

Prof. Marcin PIĄTKOWSKI: Polski sukces gospodarczy to zasługa Solidarności
Prof. Marcin PIĄTKOWSKI

Prof. Marcin PIĄTKOWSKI

Polski sukces gospodarczy to zasługa Solidarności

Dzięki udanej transformacji poziom dochodów w Polsce w porównaniu z zachodem Europy wzrósł z mniej niż jednej trzeciej przeciętnego poziomu dochodów najbogatszych krajów Unii Europejskiej w 1989 r. do ponad dwóch trzecich dzisiaj.

Vaira VĪĶE-FREIBERGA: Polacy uruchomili zmiany w całym regionie
Vaira VĪĶE-FREIBERGA

Vaira VĪĶE-FREIBERGA

Polacy uruchomili zmiany w całym regionie

W kraju Jana Pawła II „Solidarność” uruchomiła mechanizm, w którym władza – przynajmniej w sposób symboliczny – wracała do suwerena, czyli ludu

Prof. Csaba György KISS: Jan Paweł II dał wam siłę
Prof. Csaba György KISS

Prof. Csaba György KISS

Jan Paweł II dał wam siłę

Komuniści wykorzystali to, że świetnie się znali na politycznym rzemiośle, podczas gdy po stronie dawnej opozycji antykomunistycznej przeważali polityczni amatorzy. Już w 1994 r. postkomuniści wrócili na Węgrzech do władzy. W Polsce było jednak inaczej.

Paweł JABŁOŃSKI: Solidarność – polska specjalność międzynarodowa
Paweł JABŁOŃSKI

Paweł JABŁOŃSKI

Solidarność – polska specjalność międzynarodowa

Polska pamięta pomoc udzielaną nam w latach 80. przez Europę, Kanadę i Stany Zjednoczone, dlatego dziś, kiedy mamy możliwość niesienia wsparcia innym, stawiamy “Solidarność” za wzór i ideę, tak aby i inne narody, jak my w przeszłości, nie czuły się same w starciu z niesprawiedliwością.

Paweł JABŁOŃSKI: Solidarité – une spécialité polonaise exportable
Paweł JABŁOŃSKI

Paweł JABŁOŃSKI

Solidarité – une spécialité polonaise exportable

Quand, il y a six mois, nous entrions dans l’année 2020, nous étions conscients que le début d’une nouvelle décennie du XXIe s. serait un temps de mutations et de tournant. Nouveau concert mondialisé des puissants, guerre commerciale entre les deux plus grandes économies du monde, débat sur une nouvelle perspective budgétaire de l’UE, action en faveur d’une présence durable des forces alliées à la frontière est de l’OTAN – voilà des défis dont la diplomatie polonaise se rendait et…

Mateusz KRAWCZYK, Michał KŁOSOWSKI: We have solidarity in our genes
Mateusz M. KRAWCZYKMichał KŁOSOWSKI

Mateusz M. KRAWCZYK
Michał KŁOSOWSKI

We have solidarity in our genes

We know it from anecdotes, family keepsakes, and politicised stories. Wondering what it used to be, why our parents joined the cause, what it was that they criticised and why.