Popołudniowe Espresso: Odeszła prof. Wanda Półtawska
Popołudniowe Espresso

Popołudniowe Espresso

Odeszła prof. Wanda Półtawska

Prof. Wanda PÓŁTAWSKA – współpracowniczka i przyjaciółka Jana Pawła II, lekarz psychiatra, była więźniarka niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Ravensbrück zmarła w nocy 25 października 2023 roku w swoim domu w Krakowie. Informację o śmierci prof. Półtawskiej przekazał rzecznik kurii krakowskiej ks. Łukasz Michalczewski. 2 listopada skończyłaby 102 lata.

Abp Stanisław GĄDECKI:  Juan Pablo II no evitó asuntos difíciles
Abp Stanisław GĄDECKI

Abp Stanisław GĄDECKI

Juan Pablo II no evitó asuntos difíciles

Karol Wojtyła – St. Juan Pablo II, nació en el año marcado por la Batalla de Varsovia, gracias a la cual Polonia salvó a Europa del comunismo soviético. Vivió bajo la ocupación alemana y el régimen comunista en Polonia después de la Segunda Guerra Mundial. El encuentro con estos dos totalitarismos, uno alemán y otro ruso, así como la experiencia de ser trabajador, influyeron profundamente en su percepción del mundo.

Piotr POPIOŁEK: Jan Paweł II i kapitalizm
Piotr POPIOŁEK

Piotr POPIOŁEK

Jan Paweł II i kapitalizm

Papież przestrzega w encyklice, by w dobie porażki komunizmu wystrzegać się „radykalnej ideologii kapitalizmu”, w której dominuje wiara, że wszelkie problemy zostaną rozwiązane w „swobodnej grze sił rynkowych”.

Mateusz MORAWIECKI: Karol Wojtyła – le grand pape des espoirs réalisés
Mateusz MORAWIECKI

Mateusz MORAWIECKI

Karol Wojtyła – le grand pape des espoirs réalisés

Confrontés aujourd’hui à la pandémie du coronavirus, l’Europe et le monde ont en effet besoin de revenir à l’enseignement de Jean-Paul II sur la solidarité et la miséricorde. En cette année 2020, année singulière pour la Pologne, nous commémorons de nombreux anniversaires inextricablement liés entre eux dont surtout le centième anniversaire de la naissance de Jean-Paul II et celui également de la bataille de Varsovie qui sauva la Pologne et l’Europe d’une invasion des troupes de la Russie bolchévique. C’est…

ks. Jan SOCHOŃ: Wskazywał granicę ustępstw. Jan Paweł II w moim zyciu
ks. Jan SOCHOŃ

ks. Jan SOCHOŃ

Wskazywał granicę ustępstw.
Jan Paweł II w moim zyciu

Modlę się nieraz za pośrednictwem Świętego Jana Pawła II, żebyśmy jako narodowa wspólnota sprostali wymogom i trudom niesionym przez zawirowania ponowoczesnej epoki, opieczętowanej koronawirusową pandemią. Byśmy nie utracili głodu bliskości, uzdrawiającej, pełnej nadziei na lepsze jutro świata.

Prof. Rocco BUTTIGLIONE: Jan Paweł II a teologia wyzwolenia
Prof. Rocco BUTTIGLIONE

Prof. Rocco BUTTIGLIONE

Jan Paweł II a teologia wyzwolenia

Był głęboko przekonany, że z powodu błędnej antropologii marksizm nie sprawdzi się ani jako narzędzie analizy społecznej, ani jako zasada organizacyjna dla sprawnej gospodarki i wolnego społeczeństwa

Mateusz MORAWIECKI: The Grand Pope fulfilled hopes
Mateusz MORAWIECKI

Mateusz MORAWIECKI

The Grand Pope fulfilled hopes

John Paul II not only changed the course of history, but he also helped us to better understand it – writes Mateusz MORAWIECKI .The​ ​year 2020 is filled with anniversaries, often interconnected, which have a special and significant meaning in the history of Poland. This year, we mark not only the centenary of the birth of Saint John Paul II, but also the centenary of the Battle of Warsaw, which saved Poland and Europe from the advancing Soviet forces. It was…

Chantal DELSOL: Polak, który otworzył nam oczy
Prof. Chantal DELSOL

Prof. Chantal DELSOL

Polak, który otworzył nam oczy

Wybór Polaka na papieża był jak grom z jasnego nieba. Sądzę, że to Jan Paweł II w dużej mierze otworzył moim rodakom oczy na rzeczywistość komunizmu.

Chantal DELSOL: The Pole Who Opened Our Eyes
Prof. Chantal DELSOL

Prof. Chantal DELSOL

The Pole Who Opened Our Eyes

n truth, it was him who, by his sheer presence, did away with what historian François Furet calls „the universal charm of October”

Janusz KOTAŃSKI: Papież drżący o duszę Europy
Janusz KOTAŃSKI

Janusz KOTAŃSKI

Papież drżący o duszę Europy

Pełniąc zaszczytną funkcję ambasadora RP przy Stolicy Apostolskiej, widzę teraz z bliska, jak odpowiedzialna i wielowymiarowa jest rola Pontifexa, którym obecnie jest papież Franciszek. I cofam się myślami do czasów Jana Pawła II. Jakich przymiotów, jakiego hartu i potęgi ducha wymagała jego posługa ad Petri sedes!

Krzysztof ZANUSSI: What Will Be His Legacy?
Krzysztof ZANUSSI

Krzysztof ZANUSSI

What Will Be His Legacy?

He rehabilitated Galileo and admitted the Church made a mistake at the trial. He saw it as an essential correction of the Church’s position on science, scientific freedom, and the separation of areas where faith and science are independent of one another.

Marin O'BRIEN: A non-Italian pope and one from behind the Iron Curtain!
Martin O’BRIEN

Martin O’BRIEN

A non-Italian pope and one from behind the Iron Curtain!

In Ireland John Paul II is most remembered for his heartfelt plea in Drogheda – greeted by wild applause – “in language of passionate pleading” to those engaged in violence : “On my knees I beg you to turn away from the paths of violence and return to the ways of peace.”

Martin O’BRIEN: Papież nie-Włoch i to zza żelaznej kurtyny!
Martin O’BRIEN

Martin O’BRIEN

Papież nie-Włoch i to zza żelaznej kurtyny!

W Irlandii Jana Pawła II najbardziej pamięta się z Droghedy, gdy wypowiedział swą gorącą, błagalną prośbę – przyjętą niekończącymi się brawami – do tych, którzy zaangażowani byli w akty terroru. „Na kolanach błagam Was, abyście odwrócili się od drogi przemocy i powrócili na drogę pokoju”.

Jan ROKITA: Polski piękny czas
Jan ROKITA

Jan ROKITA

Polski piękny czas

Karol Wojtyła został duchowo ukształtowany przez mesjanistyczną tradycję polskiego romantyzmu. Tradycję, w myśl której polskość ze swej istoty musi być potęgą duchową, a w żadnym razie nie może oznaczać ani ziemskiej potęgi, ani politycznej dominacji.

Julia MISTEWICZ: Jan Paweł II a Słowacja
Julia MISTEWICZ

Julia MISTEWICZ

Jan Paweł II a Słowacja

Dla Słowaków pierwszy słowiański papież był jak ojciec. Byli z niego dumni, gdy mówił głosem wszystkich narodów Europy Wschodniej i udręczonego Kościoła zza żelaznej kurtyny.

Prof. George WEIGEL: Jan Paweł II - jeden z wielkich wyzwolicieli
Prof. George WEIGEL

Prof. George WEIGEL

Jan Paweł II - jeden z wielkich wyzwolicieli

Jan Paweł II nalegał na powiązanie prawdziwej ludzkiej wolności z prawdą, zwłaszcza z prawdą moralną. Życie w prawdzie było dla niego niezbędne do szlachetnego życia w wolności – pisze prof. George WEIGEL .Krótko po śmierci Jana Pawła II, 2 kwietnia 2005 roku, Henry Kissinger nazwał go emblematyczną postacią końca XX wieku. Opinia ta z pewnością miała związek z kluczową rolą Jana Pawła II odegraną w obalaniu komunizmu w Europie. Jednak w miarę upływu lat od jego śmierci wydaje mi się,…

Massimo FAGGIOLI: Ostatni papież Europy
Prof. Massimo FAGGIOLI

Prof. Massimo FAGGIOLI

Ostatni papież Europy

W pewnym sensie Jan Paweł II jako następca ostatnich papieży włoskich (Pawła VI i Jana Pawła I) był ostatnim europejskim papieżem, tuż zanim nastąpił globalny zwrot katolicyzmu, dziejący się wciąż na naszych oczach.

Tebaldo VINCIGUERRA: Ekologia o silnych implikacjach moralnych
Tebaldo VINCIGUERRA

Tebaldo VINCIGUERRA

Ekologia o silnych implikacjach moralnych

Jan Paweł II podkreśla zwłaszcza silny związek między ekologią a moralnością. Problem ekologiczny ma bowiem implikacje moralne, a degradacja środowiska jest „skutkiem ograniczonego i wynaturzonego światopoglądu, który wiąże się czasem z prawdziwą pogardą dla człowieka”.