Prof. Andrzej ZYBERTOWICZ: Świeckie opium dla mas?
Prof. Andrzej ZYBERTOWICZ

Prof. Andrzej ZYBERTOWICZ

Świeckie opium dla mas?

Korporacje zaangażowały się w regulowanie warunków, w jakich przebiegają debaty publiczne – aż do poziomu wyrzucania z hukiem z pracy ludzi.

Przemysław PREKIEL: Lewico, pobudka!
Przemysław PREKIEL

Przemysław PREKIEL

Lewico, pobudka!

Wynik Lewicy jest poniżej oczekiwań. Cztery lata temu weszła do Sejmu z poparciem 12,5 proc. i była na trzecim miejscu. Aż 37 proc. lewicowych wyborców sprzed czterech lat zagłosowało na KO i Trzecią Drogę. To dla liderów Lewicy powinno być ostrzeżeniem i wywołać głębszą dyskusję.

Prof. Wojciech ROSZKOWSKI: Po co nam historia?
Prof. Wojciech ROSZKOWSKI

Prof. Wojciech ROSZKOWSKI

Po co nam historia?

Moje refleksje są zbieżne z tezą Chantal Delsol, która stwierdziła, że mamy do czynienia z „agonią” cywilizacji zachodniej. Jako autor podręcznika licealnego, w którym zawarłem podobne oceny, stałem się obiektem pochwał, ale także niewiarygodnego ataku „uczonych” oskarżeń, pozwów sądowych i bezrozumnych inwektyw na skalę, która dowodzi tego, co nazywam relatywizmem histerycznym, będącym istotą rewolucji cywilizacyjnej toczącej Zachód.

Prof. Olivier ROY: Narcystyczna rewolucja 1968 roku
Prof. Olivier ROY

Prof. Olivier ROY

Narcystyczna rewolucja 1968 roku

Duch libertariański roku 1968 w zakresie obyczajowości i rodziny jest ponad podziałami partyjnymi i od pięćdziesięciu lat nie przestaje się rozszerzać.

Prof. Jacek HOŁÓWKA: O zaletach umiarkowania w polityce
Prof. Jacek HOŁÓWKA

Prof. Jacek HOŁÓWKA

O zaletach umiarkowania w polityce

Wielu obywateli unika radykalizmu i politycznych skrajności. Woli kierować się dążeniem do wspólnego dobra i stara się wprowadzić zasady niewymuszonej, pokojowej współpracy.

Jan ROKITA: Wielkie czyszczenie przeszłości
Jan ROKITA

Jan ROKITA

Wielkie czyszczenie przeszłości

Prostota i łatwość użycia cepa zawsze fascynowała lewicowych intelektualistów. Ale zamiar ideologicznego wyczyszczenia uniwersytetów akurat z wiedzy o antyku jest jednak w istocie dość przypadkowym strzałem w ciemno.

Przemysław PREKIEL: Księża-socjalialiści i posłowie w sutannach
Przemysław PREKIEL

Przemysław PREKIEL

Księża-socjalialiści i posłowie w sutannach

Chrystus nie był członkiem żadnej partii politycznej, choć jest wielu takich, którzy chcieliby go widzieć w tej roli. Kościół nie może być lewicowy czy prawicowy; to anachronizm i swoisty oksymoron. To powinna być wspólnota wiernych, dla których głównym spoiwem jest Ewangelia. Jeden z głównych twórców teologii wyzwolenia, biskup Hélder Câmara, mówił: Gdy daję biednym chleb, nazywają mnie świętym. Gdy pytam, dlaczego biedni nie mają chleba, nazywają mnie komunistą.

Jan ROVNY: Co się stało z europejską lewicą?
Jan ROVNY

Jan ROVNY

Co się stało z europejską lewicą?

Lewica tak silnie rządząca dużą częścią Europy, dziś zatraciła swoje idee i wypychana jest z głównego nurtu ideowych sporów – pisze Jan ROVNY.

Przemysław PREKIEL: Nie blokujmy marszu, organizujmy własny
Przemysław PREKIEL

Przemysław PREKIEL

Nie blokujmy marszu, organizujmy własny

Dlaczego lewica nie mogłaby zorganizować własnego Marszu Niepodległości i uwypuklić w nim tego, co dla środowiska najcenniejsze – niepodległości, sprawiedliwości społecznej, demokracji, konstytucji, tolerancji?

Jacques ATTALI: Trójkąt ekstremów
Jacques ATTALI

Jacques ATTALI

Trójkąt ekstremów

Tych trzech sił nic a priori nie powinno łączyć. Nie zgadzają się ze sobą w kwestiach zasadniczych, takich jak stosunek do pieniądza, demokracji, kapitalizmu, uchodźców, ekologii, globalizacji, ksenofobii. A jednak coraz częściej widzimy, że się jednoczą i że potrafią wygrywać. Ich sojusz nazywam „trójkątem ekstremów” – pisze Jacques ATTALI,

Przemysław PREKIEL: O delegalizacji ONR. I o tym, że walka z ruchami radykalnymi jest polską racją stanu
Przemysław PREKIEL

Przemysław PREKIEL

O delegalizacji ONR. I o tym, że walka z ruchami radykalnymi jest polską racją stanu

Sympatykom PiS warto przypomnieć, że nie tylko uwielbiany przez nich Piłsudski miał awersję do ONR, ale również Lech Kaczyński, który w obozie PiS jest już postacią pomnikową niczym sam Marszałek. Mało kto pamięta, że w 2007 r. ówczesny Prezydent RP stwierdził: „Mam głęboką niechęć do endecji. Nie wynika ona z tego, że nie doceniam jej wielkich zasług w krzewieniu polskiej świadomości narodowej, np. wśród chłopów. Ale postawienie na antysemityzm jako element konsolidacji narodowej było zasadniczym błędem”.

Marcin GIEŁZAK: Lewica będzie patriotyczna albo nie będzie jej wcale
Marcin GIEŁZAK

Marcin GIEŁZAK

Lewica będzie patriotyczna albo nie będzie jej wcale

We Francji mawia się, że z polityką jest jak z grą na skrzypcach: bierze się je lewą ręką, ale gra się prawą. W Polsce jest dokładnie odwrotnie. Legitymację do sprawowania władzy daje dowiedzenie pozytywnego stosunku do „sprawy polskiej”, wykazanie, że ukierunkuje się swoje wysiłki na utrwalenie i wzmocnienie polskiej państwowości oraz zapewnienie obywatelom poczucia bezpieczeństwa i silnej tożsamości. Ten egzamin musieli zdać u nas wszyscy utożsamiani z lewicą, bez względu na to, czy do niej przynależeli faktycznie: Ignacy Daszyński, Józef Piłsudski, Aleksander Kwaśniewski. Jeśli kiedykolwiek powstanie w Polsce wielka lewicowa partia, to wyrośnie ona ze specyficznie polskiego gruntu i będzie się z nim w pełni identyfikować.

Andrzej ZIEMSKI: Gdzie rozpłynęła się lewica?
Andrzej ZIEMSKI

Andrzej ZIEMSKI

Gdzie rozpłynęła się lewica?

Dziś lewica, nie tylko w Polsce, poszukuje swojej drogi ideowej. Upadający neoliberalizm, rodząca się nowa globalizacja, oparta na kilku centrach cywilizacyjnych, a także powstawanie zrębów społeczeństwa informacyjnego zmuszają do zastanowienia się krytycznie nad marksizmem i jego współczesną rolą, nad opracowaniami nowych klasyków, takich jak np. Thomas Piketty. Zastanowienia wymaga także strategia ideowa i polityczna Chin, które mogą już dziś narzucić światu wyzwania związane z budową nowej wersji swojego ustroju łączącego wartość, jaką jest dobro człowieka, i rynek regulujący mechanizmy gospodarcze. Wiele krajów analizuje te doświadczenia. Polska lewica ma o czym myśleć w ciągu najbliższych trzech lat wyborczych.

Dariusz SZYMCZYCHA: Dlaczego przegrała lewica?
Dariusz SZYMCZYCHA

Dariusz SZYMCZYCHA

Dlaczego przegrała lewica?

Dziś rządzi Polską prawicowo-lewicowa partia o nachyleniu katolicko-narodowym. Dostrzegam w niej sporo podobieństw do PZPR. Może w tym jest szansa dla partii lewicowej, która będzie pamiętała o gospodarce? – pisze Dariusz SZYMCZYCHA

Andrzej ZIEMSKI: Polska – wizje strategiczne. Dokąd po neoliberalizmie?
Andrzej ZIEMSKI

Andrzej ZIEMSKI

Polska – wizje strategiczne.
Dokąd po neoliberalizmie?

Dziś i w dalszej perspektywie, Polska, aby odgrywać aktywną rolę musi wykorzystać twórczo wspaniałe spostrzeżenie Gombrowicza opublikowane w jego Dziennikach. Zwrócił on uwagę, że europejskość nie polega na zlaniu się z Europą, lecz na tym, aby być jej częścią składową, wnoszącą własne, specyficzne wartości do europejskiej kultury. Modernizacja i rozwój Polski, budowa nowych instytucji, tworzenie społeczeństwa obywatelskiego takie szanse stwarza.

Andrzej ZIEMSKI: Powszechna amnestia na 100 lat niepodległości
Andrzej ZIEMSKI

Andrzej ZIEMSKI

Powszechna amnestia na 100 lat niepodległości

Polska Partia Socjalistyczna zgłosiła inicjatywę legislacyjną – ogłoszenie powszechnej amnestii z okazji 100 lecia niepodległości Polski. PPS chciałaby, aby prezydent w ramach swoich kompetencji zainicjował proces, który doprowadzi do zwolnienia z więzień w Polsce ludzi, dla których może być to szansą na powrót do normalnego życia, jedynych żywicieli rodzin, młodocianych, matki nieletnich dzieci, ludzi którzy odbyli bezproblemowo przynajmniej połowę kary i rokują szybką resocjalizację.