Dita HRADECKÁ: Chopin w Czechach. Jest tak trochę również nasz
Dita HRADECKÁ

Dita HRADECKÁ

Chopin w Czechach.
Jest tak trochę również nasz

Można przypuszczać, że to wyjątkowy sposób stylizacji polskiej muzyki ludowej i salonowej muzyki tanecznej przez Chopina zyskał szczególne uznanie i zainspirował podobne podejście do czeskiej spuścizny ludowej.

Marek BRZEZIŃSKI: Polska muzyka odkrywana nad Sekwaną
Marek BRZEZIŃSKI

Marek BRZEZIŃSKI

Polska muzyka odkrywana nad Sekwaną

Muzyka polska cieszy się uznaniem nad Sekwaną, chociaż nie brakuje związanych z nią wątpliwości. Nie dotyczą one samej twórczości Fryderyka Chopina.

Fawzy EL-SHAMY: Chopin nad brzegami Nilu
Fawzy ELSHAMY

Fawzy ELSHAMY

Chopin nad brzegami Nilu

Mieszkanie, w którym mieścił się instytut muzyczny Ignacego Tiegermana, sąsiadowało z pałacem kedywa Saeeda Hamiego, wnuka Muhammada Alego Paszy, władcy Egiptu.

Jed DISTLER: Reflections on Chopin
Jed DISTLER

Jed DISTLER

Reflections on Chopin

Some composers develop their styles over time, while others make their mark early on. Among those who evolved step-by-step include Haydn, Wagner, Janacek, Scarlatti, Liszt, Phillip Glass and Elliott Carter. Other composers, by contrast, seemingly emerged fully formed, like Mozart, Schubert, Mendelssohn, Richard Strauss, Saint-Saëns, and Pierre Boulez. Frédéric Chopin undoubtedly belongs to this latter group.

Prof. Piotr GLIŃSKI:  Na wskroś polski. O Fryderyku Chopinie
Prof. Piotr GLIŃSKI

Prof. Piotr GLIŃSKI

Na wskroś polski. O Fryderyku Chopinie

Polskość i zarazem europejskość, swojskość i uniwersalność, emocje i doskonała artystyczna forma – muzykę Chopina rozumieć można na wiele sposobów. Dziś wykonywana przez najwybitniejszych pianistów świata, słuchana przez dziesiątki milionów nie tylko melomanów od Japonii po północną Kanadę jest najlepszą, nietracącą na aktualności, na polskości i na uniwersalizmie wizytówką polskiej kultury.

Prof. Piotr GLIŃSKI: Polacco fino in fondo. A proposito di Fryderyk Chopin
Prof. Piotr GLIŃSKI

Prof. Piotr GLIŃSKI

Polacco fino in fondo. A proposito di Fryderyk Chopin

La polonità e allo stesso tempo europeità, familiarità e universalità, emozionalità e una forma artistica perfetta – la musica di Chopin può essere compresa in molti modi. Oggi questa musica, eseguita dai pianisti più illustri del mondo, ascoltata da decine di milioni di melomani, dal Giappone al Canada settentrionale, è il migliore biglietto da visita della cultura polacca, senza mai perdere la sua attualità, polonità e il suo universalismo.