Prof. Michał KLEIBER

Redaktor naczelny "Wszystko Co Najważniejsze". Profesor zwyczajny w Polskiej Akademii Nauk. Prezes PAN 2007-2015, minister nauki i informatyzacji 2001-2005, w latach 2006–2010 doradca społeczny prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Przewodniczący Polskiego Komitetu ds. UNESCO. Kawaler Orderu Orła Białego.

Ryc.: Fabien Clairefond

Prof. Michał KLEIBER: Dość
Prof. Michał KLEIBER

Prof. Michał KLEIBER

Dość

Mój apel adresowany jest do nas wszystkich, ale do polityków w szczególności. I żeby nie było wątpliwości – mam tu na myśli osoby wszelkich politycznych orientacji. Totalna niezgoda dominuje wprawdzie w naszym życiu publicznym od dawna, ale ostatnio osiągnęła zupełnie karygodny poziom, przekraczając cywilizowane granice publicznego sporu, tworząc prawdziwe zagrożenie dla naszej pomyślnej przyszłości.

Prof. Michał KLEIBER: W drodze do "nowej normalności"
Prof. Michał KLEIBER

Prof. Michał KLEIBER

W drodze do "nowej normalności"

Niezwykle ważną konsekwencją pandemii powinien stać się renesans zapotrzebowania na rzetelną, naukowo pozyskaną wiedzę.

Prof. Michał KLEIBER: Zrozumieć przyszłość Zachodu
Prof. Michał KLEIBER

Prof. Michał KLEIBER

Zrozumieć przyszłość Zachodu

Wysoki poziom niezadowolenia klasy średniej, wspomaganej przez zawsze krytycznie nastawionych do władzy ludzi ubogich, w połączeniu z technologicznymi możliwościami tworzenia szerokich sieci protestu staje się społecznym materiałem wybuchowym.

Prof. Michał KLEIBER: Nowa gospodarcza normalność w UE będzie inna niż ta, którą znamy
Prof. Michał KLEIBER

Prof. Michał KLEIBER

Nowa gospodarcza normalność w UE będzie inna niż ta, którą znamy

Unia stoi w obliczu konieczności szybkiego osiągnięcia porozumienia, uwspólniającego zasady działania poszczególnych państw członkowskich. Trudno być tu jednak przesadnym optymistą, ponieważ wszelkie kroki zmierzające do zwiększenia interwencjonistycznej roli państwa, traktowane przez wiele rządów jako niezbędne w zaistniałej sytuacji, nie są łatwe do pogodzenia z promowaną od lat liberalną wizją rozwoju Unii.

Prof. Michał KLEIBER: Infografiki - przyszłość komunikacji medialnej?
Prof. Michał KLEIBER

Prof. Michał KLEIBER

Infografiki - przyszłość komunikacji medialnej?

Dobrze zaprojektowana infografika nawet z zupełnie nieciekawego tematu potrafi zrobić atrakcję przyciągającą wzrok i wzbudzającą refleksje. W nieprzebranym gąszczu chaotycznych informacji docierających do nas każdego dnia rzut oka na ciekawą ikonografię skrótowo przedstawiającą jakiś interesujący nas temat jawi się nam często jako intelektualna ulga.

Prof. Michał KLEIBER: Edukacja i zdrowie publiczne - dwie sfery niedostatku w polityce unijnej
Prof. Michał KLEIBER

Prof. Michał KLEIBER

Edukacja i zdrowie publiczne - dwie sfery niedostatku w polityce unijnej

Czas nagli – początkowy brak aktywności Komisji Europejskiej w epidemii koronawirusa, opóźnianie wspólnotowej pomocy dla najbardziej zainfekowanych państw i fakt, że w obliczu zagrożenia państwa członkowskie zadecydowały w pierwszej kolejności o zamknięciu swoich granic, świadczą jednoznacznie o konieczności zasadniczej zmiany w myśleniu europejskich polityków.

Prof. Michał KLEIBER: To są bardzo ważne wybory
Prof. Michał KLEIBER

Prof. Michał KLEIBER

To są bardzo ważne wybory

Jest szansa, abyśmy po wyborach stali się różniącymi się w poglądach, ale aktywnie współpracującymi realistami. Rozumiejącymi, że szeroka społeczna zgoda w najważniejszych dla Polski sprawach jest niezbędna dla prawidłowej dbałości o dobro wspólne.

Prof. Michał KLEIBER: Najwyższy czas na wygaszenie nadmiernych politycznych emocji
Prof. Michał KLEIBER

Prof. Michał KLEIBER

Najwyższy czas na wygaszenie nadmiernych politycznych emocji

Potrzebujemy faktów i spokojnych, merytorycznych dyskusji ludzi o nawet bardzo różnych poglądach, ale niezależnych w myśleniu i niepoddających się wąskim politycznym kliszom. Najwyższy czas, abyśmy wspólnie zaczęli się tego domagać.

Podcasty Najważniejsze. Prof. Michał KLEIBER: Patriotyzm - dzisiaj?
Prof. Michał KLEIBER

Prof. Michał KLEIBER

Patriotyzm - dzisiaj?

W piętnastym odcinku Podcastów Wszystko co Najważniejsze prof. Michał KLEIBER w artykule “Patriotyzm – dzisiaj?”.

Prof. Michał KLEIBER: Demokracja zamieniona w wojnę
Prof. Michał KLEIBER

Prof. Michał KLEIBER

Demokracja zamieniona w wojnę

Stoimy przed ważną decyzją – albo nieustająca kłótnia w parlamencie, mediach i na ulicach, skutkująca sukcesywnym osłabianiem państwa i jego powszechnego wizerunku, albo szacunek dla elementarnej kultury dialogu i dochodzenia do racjonalnych decyzji na rzecz jego wzmacniania.

Prof. Michał KLEIBER: Sztuczna Inteligencja w ochronie zdrowia - korzyści i ryzyka
Prof. Michał KLEIBER

Prof. Michał KLEIBER

Sztuczna Inteligencja w ochronie zdrowia - korzyści i ryzyka

Mamy już opracowane ostatnio oprogramowanie pozwalające z dokładnością do 70–80 proc. wskazać wśród osób zarażonych koronawirusem te, u których rozwinie się ciężka postać COVID-19, lub system typujący z dokładnością do 95 proc. osoby, które zachorują w ciągu swego życia na cukrzycę. Możliwości SI są jednak bardzo szerokie i daleko wykraczają poza taką diagnostykę.

Prof. Michał KLEIBER: Rzecz o wyborach - najważniejszych
Prof. Michał KLEIBER

Prof. Michał KLEIBER

Rzecz o wyborach - najważniejszych

Czy naprawdę nie dałoby się wprowadzić do prezydenckiej przedwyborczej debaty problemów osadzonych w realnym kontekście naszej przyszłości i podlegających realnemu wpływowi prezydenta?

Prof. Michał KLEIBER: DARQ - zbliżająca się normalność innowacyjnego biznesu
Prof. Michał KLEIBER

Prof. Michał KLEIBER

DARQ - zbliżająca się normalność innowacyjnego biznesu

Coraz popularniejszy na świecie staje się skrót DARQ, pochodzący od pierwszych liter angielskich terminów: technologia rozproszonej księgi rachunkowej (distributed ledger technology), sztuczna inteligencja (artificial intelligence – AI), poszerzona rzeczywistość (extended reality) i obliczenia kwantowe (quantum computing – QC). To wdrożenie właśnie tych technologii będzie wytwarzać kolejne fale innowacji i szybkiego gospodarczego rozwoju

Prof. Michał KLEIBER: Skąd się wziął koronawirus?
Prof. Michał KLEIBER

Prof. Michał KLEIBER

Skąd się wziął koronawirus?

Zamiast formułować wzajemne i niepoparte dowodami oskarżenia warto zastanowić się nad ciągiem błędów popełnionych przez różne państwa w obliczu narastania zagrożenia. Myśląc przede wszystkim o wyraźnie widocznych niedoskonałościach funkcjonowania organizacji powołanych do przeciwdziałania epidemicznym zagrożeniom, a więcej o metodach systemowych zmian mogących uchronić nas przed podobnymi nieszczęściami w przyszłości.

Prof. Michał KLEIBER: Pakt na rzecz polskiej innowacyjności - niezbędny dziś, szczególnie dziś
Prof. Michał KLEIBER

Prof. Michał KLEIBER

Pakt na rzecz polskiej innowacyjności - niezbędny dziś, szczególnie dziś

W życiu politycznym, stymulowanym przez niektóre media, zbyt często dominuje pusta retoryka, przewaga interesu partyjnego nad interesem państwa, promocja krzykliwych i często agresywnych zachowań kosztem merytorycznej debaty. Jeśli już tak być musi, to przynajmniej niech to będzie tylko część debaty – znalezienie sposobu na konstruktywną rozmowę o fundamentalnych wyzwaniach będących przed nami przesądza bowiem o naszej zdolności do autonomicznego kształtowania wspólnej przyszłości.

Prof. Michał KLEIBER: Wiarygodność informacji o pandemii jest kluczowa
Prof. Michał KLEIBER

Prof. Michał KLEIBER

Wiarygodność informacji o pandemii jest kluczowa

Badacze z brytyjskiego uniwersytetu w Southampton stwierdzili, że ujawnienie epidemii w Chinach trzy tygodnie wcześniej zmniejszyłoby liczbę zarażeń na świecie aż o 95 proc. Sytuację pogarszało w dodatku zachowanie przedstawicieli WHO, którzy bezkrytycznie popierali działania Chin. Efektem bezkrytycznej akceptacji danych podawanych oficjalnie w Chinach stały coraz częściej formułowane opinie o daleko idącym wpływie władz tego kraju na WHO, co niestety obniżyło tak ważny w czasach pandemii poziom zaufania do tej najważniejszej światowej organizacji zajmującej się zdrowiem publicznym.

Prof. Michał KLEIBER: Pandemia – surowy egzamin dla społeczeństw i rządów
Prof. Michał KLEIBER

Prof. Michał KLEIBER

Pandemia – surowy egzamin dla społeczeństw i rządów

Mimo wielu doświadczeń z przeszłości reakcje rządów w USA, Włoszech, Hiszpanii czy Francji były ewidentnie spóźnione, a społeczeństwa tych krajów okazały się nieprzygotowane do akceptacji silnych ograniczeń w swych otwartych sposobach życia. Pełne kafejki we Włoszech czy nieodwołanie wesołego wiecu tysięcy przebranych za smerfy osób we Francji już w czasie trwania zaawansowanej epidemii to tylko jedne z wielu oczywistych przykładów lekkomyślnych zachowań.