Prof. Martin PALOUŠ: Raport o stanie amerykańskiej demokracji Prof. Martin PALOUŠ: Raport o stanie amerykańskiej demokracji
Prof. Martin PALOUŠ

Prof. Martin PALOUŠ

Raport o stanie amerykańskiej demokracji

Czy Stany Zjednoczone nadal będą „Shining City on the Hill” – miastem na wzgórzu, olśniewającym świat swoimi ideałami? Czy też jego miejsce zajmie „Nowa Ameryka” – zmieniona od fundamentów nie do poznania – będąca rezultatem realizacji działań przedstawicieli ideologii progresywistycznej, którzy dziś sprawują władzę?

Bruno RETAILLEAU: Przywróćmy porządek Republice Bruno RETAILLEAU: Przywróćmy porządek Republice
Bruno RETAILLEAU

Bruno RETAILLEAU

Przywróćmy porządek Republice

Możemy przywrócić porządek w Europie, kładąc kres jałowemu konfliktowi z Europejczykami ze środka i wschodu kontynentu. Unia Europejska musi w końcu zaakceptować suwerenność i odrębność kulturową każdego kraju.

Marcin GIEŁZAK: Lek na pandemię? Więcej demokracji Marcin GIEŁZAK: Lek na pandemię? Więcej demokracji
Marcin GIEŁZAK

Marcin GIEŁZAK

Lek na pandemię? Więcej demokracji

Nie jest prawdą, że kryzys związany z COVID-19 wymaga od nas nowego kontraktu społecznego albo innego ułożenia relacji państwo – obywatel. Potrzeba, tylko i aż, wypracowania skuteczniejszych metod walki z przyszłymi pandemiami, doskonalszego zarządzania kryzysowego, lepszego planowania.

Rachel KLEINFELD: Amerykańska demokracja wymaga dziś głębokiej przebudowy Rachel KLEINFELD: Amerykańska demokracja wymaga dziś głębokiej przebudowy
Rachel KLEINFELD

Rachel KLEINFELD

Amerykańska demokracja wymaga dziś głębokiej przebudowy

Uprawianie polityki stało się ważniejsze od rządzenia, a sfrustrowanym wyborcom wmawia się, że winę za zły stan rzeczy ponosi zawsze ta druga strona. W dodatku demokraci przesunęli się na lewo, a politycy republikańscy stali się bardziej konserwatywni.

Prof. Michał KLEIBER: Najwyższy czas na wygaszenie nadmiernych politycznych emocji Prof. Michał KLEIBER: Najwyższy czas na wygaszenie nadmiernych politycznych emocji
Prof. Michał KLEIBER

Prof. Michał KLEIBER

Najwyższy czas na wygaszenie nadmiernych politycznych emocji

Potrzebujemy faktów i spokojnych, merytorycznych dyskusji ludzi o nawet bardzo różnych poglądach, ale niezależnych w myśleniu i niepoddających się wąskim politycznym kliszom. Najwyższy czas, abyśmy wspólnie zaczęli się tego domagać.

Nadège ROLLAND: Narracyjna kontrofensywa Chin w globalnej wojnie idei Nadège ROLLAND: Narracyjna kontrofensywa Chin w globalnej wojnie idei
Nadège ROLLAND

Nadège ROLLAND

Narracyjna kontrofensywa Chin w globalnej wojnie idei

W walce o wpływy różnica sił ma charakter nie tyle technologiczny, ile sprowadza się do braku równowagi w zakresie „siły narracji”. W słowniku strategicznym Chin termin ten odnosi się do umiejętności nie tylko formułowania pociągających idei; chodzi też o to, by być słuchanym, móc wpływać na percepcję innych, a w ostatecznym rozrachunku kształtować międzynarodową konwersację.

Prof. Michał KLEIBER: Demokracja zamieniona w wojnę Prof. Michał KLEIBER: Demokracja zamieniona w wojnę
Prof. Michał KLEIBER

Prof. Michał KLEIBER

Demokracja zamieniona w wojnę

Stoimy przed ważną decyzją – albo nieustająca kłótnia w parlamencie, mediach i na ulicach, skutkująca sukcesywnym osłabianiem państwa i jego powszechnego wizerunku, albo szacunek dla elementarnej kultury dialogu i dochodzenia do racjonalnych decyzji na rzecz jego wzmacniania.

Jacek KLOCZKOWSKI: Wartości europejskie jako środek przymusu bezpośredniego? Jacek KLOCZKOWSKI: Wartości europejskie jako środek przymusu bezpośredniego?
Jacek KLOCZKOWSKI

Jacek KLOCZKOWSKI

Wartości europejskie jako środek przymusu bezpośredniego?

Największe frakcje Parlamentu Europejskiego ogłosiły: Potwierdzamy konieczność wprowadzenia nowego mechanizmu ochrony budżetu UE, tam, gdzie nie przestrzega się praworządności lub gdzie istnieje systemowe zagrożenie dla wartości europejskich. Brzmi to szlachetnie i na dużym poziomie ogólności trudno nie przyklasnąć tej trosce. Kłopoty zaczną się jednak w chwili, gdy zechcemy być bardziej dociekliwi i poczniemy zastanawiać się, czym właściwie jest to systemowe zagrożenie i zwłaszcza czym, do diaska, są owe wartości europejskie.

Jacek SUTRYK: Wrocław pamięci i Wrocław przyszłości Jacek SUTRYK: Wrocław pamięci i Wrocław przyszłości
Jacek SUTRYK

Jacek SUTRYK

Wrocław pamięci i Wrocław przyszłości

Nie potrafię patrzeć spokojnie, gdy widzę, jak pod sztandarami, pod którymi oni walczyli, a ich koledzy tracili życie, bijąc się z godnością i po rycersku – jakieś bandziory wykrzykują, kto Polakiem jest, a kto nie jest, atakując przy tym przedstawicieli policji. Z szacunku dla flagi Polski, z szacunku dla odważnych ludzi ja nie mogę się na to godzić. Nikt z nas nie może.

Maciej GOLUBIEWSKI: O potrzebie silnych partii politycznych w Polsce Maciej GOLUBIEWSKI: O potrzebie silnych partii politycznych w Polsce
Maciej GOLUBIEWSKI

Maciej GOLUBIEWSKI

O potrzebie silnych partii politycznych w Polsce

Jednym z typów idealnych współczesnego sprawowania władzy uważa się formułę tzw. odpowiedzialnego rządu partyjnego. Termin wprowadził do politologii Austin Ranney w latach 60., ale do tej pory nie zaistniał on w polskiej praktyce politycznej po 1989 roku. Takie rządy charakteryzują się partiami z jasnym i realizowanym programem, z tradycyjnie masową bazą członkowską, trwale agregującymi interesy swoich członków wywodzących się ze stabilnych grup społecznych. Partie takie efektywnie kanalizują interesy i promują bazowane na nich programy przez umieszczanie swoich delegatów w parlamentach poprzez głosowania na listy partyjne często bez możliwości oddania głosu na poszczególnych kandydatów.  Taki system charakteryzuje trwałość organizacyjna i efektywność przy urnach wyborczych.

Jan ŚLIWA: Kasandry nadchodzącego faszyzmu Jan ŚLIWA: Kasandry nadchodzącego faszyzmu
Jan ŚLIWA

Jan ŚLIWA

Kasandry nadchodzącego faszyzmu

Od jakiegoś czasu cieszą się popularnością książki katastroficzne. To stara tradycja, choć nie zawsze tak było. W latach 50. J.K. Galbraith głosił nadejście społeczeństwa obfitości, a we wczesnych 90. Francis Fukuyama koniec historii. Dziś Steven Pinker z panglossowym optymizmem podtrzymuje wiarę w Oświecenie. Są to jednak wyjątki. Dominuje schyłek, upadek, śmierć i samobójstwo. Zależnie od autora upadek może mieć przeciwstawne kierunki. Tu zajmiemy się prorokami nadchodzącego faszyzmu.

Eric ZEMMOUR: W demokracji liberalnej nikt się nie liczy z wolą ludu Eric ZEMMOUR: W demokracji liberalnej nikt się nie liczy z wolą ludu
Éric ZEMMOUR

Éric ZEMMOUR

W demokracji liberalnej nikt się nie liczy z wolą ludu

Europa podzielona jest na cztery części – z jednej strony mamy podział ekonomiczny wewnątrz strefy euro, między Północą i Południem, a z drugiej podział kulturowy i tożsamościowy, niemal filozoficzny, między Zachodem i Wschodem. Albo jeden z tych modeli pogodzi wszystkie pozostałe, albo europejskie imperium rozpadnie się na kawałki.

Jan ŚLIWA: Sprawa Erica Zemmoura Jan ŚLIWA: Sprawa Erica Zemmoura
Jan ŚLIWA

Jan ŚLIWA

Sprawa Erica Zemmoura

To jest konflikt, w którym obóz postępu sprzymierza się z islamem, na dłuższą metę na własną zgubę – przekonuje Eric Zemmour. Ciekawe też, że algierski Żyd tak gorąco broni katolickiej Francji. Bo jest pytanie: jeżeli po jednej stronie jest islam, to kto jest po drugiej?

Prof. Massimo VIGLIONE: Włosi nie pozwolą na odebranie im domu. Europa między demokracją a liberalizmem Prof. Massimo VIGLIONE: Włosi nie pozwolą na odebranie im domu. Europa między demokracją a liberalizmem
Prof. Massimo VIGLIONE

Prof. Massimo VIGLIONE

Włosi nie pozwolą na odebranie im domu.
Europa między demokracją a liberalizmem

Przez pięć lat Włosi wysłuchiwali w telewizji, w popularnych programach talk-show, jednego, powtarzanego w nieskończoność zdania: „Unia Europejska tego od nas chce”. Zupełnie jakby był to argument ostateczny, z którym nie wolno dyskutować. Wahadło odbiło: na scenę wszedł Salvini i Bracia Włoscy. Zażądano zwrotu suwerenności.

Jan MACIEJEWSKI: Inteligencja stanu wyjątkowego Jan MACIEJEWSKI: Inteligencja stanu wyjątkowego
Jan MACIEJEWSKI

Jan MACIEJEWSKI

Inteligencja stanu wyjątkowego

W wojnie wykształciuchów z chamami dokonał się bunt mas – udało im się narzucić swój język elitom. Pierwszą ofiarą wojny o godność jest zdrowy rozsądek. Niebezpiecznie zaczęły znikać miejsca, w których toczyć się może spokojna, wolna od plemiennych emocji dyskusja.

Ks. Grzegorz SOKOŁOWSKI: Chrześcijańska wizja polityki Ks. Grzegorz SOKOŁOWSKI: Chrześcijańska wizja polityki
ks. Grzegorz SOKOŁOWSKI

ks. Grzegorz SOKOŁOWSKI

Chrześcijańska wizja polityki

Działalność polityczna wymaga odniesienia do całościowej wizji społeczeństwa i człowieka. Państwo nie może wymagać od obywateli przywiązania do określonej ideologii, ponieważ mogłoby to prowadzić do dyktatury duchowej, która jest najgorsza ze wszystkich. Wspólnota polityczna istnieje dla dobra wspólnego. Rzeczywiście, społeczeństwami dojrzalszymi są te, w których udział wszystkich jest wolny, aktywny i odpowiedzialny.

Jacques ATTALI: Trójkąt ekstremów Jacques ATTALI: Trójkąt ekstremów
Jacques ATTALI

Jacques ATTALI

Trójkąt ekstremów

Tych trzech sił nic a priori nie powinno łączyć. Nie zgadzają się ze sobą w kwestiach zasadniczych, takich jak stosunek do pieniądza, demokracji, kapitalizmu, uchodźców, ekologii, globalizacji, ksenofobii. A jednak coraz częściej widzimy, że się jednoczą i że potrafią wygrywać. Ich sojusz nazywam „trójkątem ekstremów” – pisze Jacques ATTALI,

Magazyn idei "Wszystko Co Najważniejsze" oczekuje na Państwa w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu na Saint-Germain, naprawdę dobrych księgarniach w Polsce i ośrodkach polonijnych, a także w miejscach najważniejszych debat, dyskusji, kongresów i miejscach wykuwania idei.

Aktualne oraz wcześniejsze wydania dostępne są także wysyłkowo.

zamawiam