Paweł SOLOCH: Los Polski osamotnionej, jak w 1939 roku, się nie powtórzy
Paweł SOLOCH

Paweł SOLOCH

Los Polski osamotnionej, jak w 1939 roku, się nie powtórzy

W 1939 r. nasze alianse powstawały w ostatnim momencie. Nie wynikało to ze strategicznej krótkowzroczności, lecz ogólnej niestabilności i braków trwałych podstaw dla systemu bezpieczeństwa w ówczesnej Europie. Dziś bezpieczeństwo naszego kontynentu budowane jest na fundamencie sojuszu Ameryki z Europą.

Allen PAUL: Milczący las Katynia
Allen PAUL

Allen PAUL

Milczący las Katynia

Wstyd to przyznać, ale jestem przekonany, że prezydent Stanów Zjednoczonych nie był zainteresowany tym, co Karski miał mu do przekazania. Ten brak reakcji zapowiadał to, co się stało po wojnie. Alianci uznali, że konieczność pokonania Niemców jest ważniejsza niż niepodległość Polski. Milczenie, które zapadło w Londynie i Waszyngtonie nad raportami O’Malleya i Karskiego, przesądziło o losie Polski na ponad cztery powojenne dekady.

Brian NICHIPORUK: Kiedy demografia jest czynnikiem sprzyjającym wojnie
Brian NICHIPORUK

Brian NICHIPORUK

Kiedy demografia jest czynnikiem sprzyjającym wojnie

Zmiany demograficzne mogą zwiększać napięcia między państwami, a tym samym zwiększać ryzyko konfliktów zbrojnych. Napięcia takie mogą wzrastać w wyniku trzech czynników: zróżnicowanego tempa wzrostu i wielkości populacji, co ma implikacje militarne; przepływów migrantów i uchodźców przez granice międzynarodowe; rywalizacji o zasoby na obszarach, na których występuje presja demograficzna związana ze zmianami populacyjnymi – pisze Brian NICHIPORUK

Adam TALAROWSKI: Etos rycerski w Polsce
Adam TALAROWSKI

Adam TALAROWSKI

Etos rycerski w Polsce

“Człowiek rycerski” jest elementem polskiej tożsamości, polskiej tradycji, kultury i dumy. Etos rycerski współtworzył aktualne dla nas do dziś ramy, w których myślimy o świecie wartości i relacji międzyludzkich, nie tylko zresztą tych związanych z walką czy służbą wojskową.

Paweł PIOTROWSKI: Czarna karta Wojciecha Jaruzelskiego. Kampania antysemicka w LWP 1967 – 1968
Paweł PIOTROWSKI

Paweł PIOTROWSKI

Czarna karta Wojciecha Jaruzelskiego.
Kampania antysemicka w LWP 1967 – 1968

Nagonka antyżydowska w armii została celowo sprowokowana, a jej zaczynu należy szukać w Głównym Zarządzie Politycznym oraz WSW. Organizatorami akcji antyżydowskiej byli związani z gen. Moczarem, pretendentem do najwyższych stanowisk w państwie, generałowie LWP, w tym gen. Wojciech Jaruzelski. Celem zaś był marsz. Marian Spychalski, minister obrony narodowej, mający żonę Żydówkę i pogardliwie nazywany „Mońkiem”.

Prof. François HEISBOURG: Rosja musi odpowiedzieć. I odpowie. Czy wiemy jak i kiedy?
Prof. François HEISBOURG

Prof. François HEISBOURG

Rosja musi odpowiedzieć. I odpowie.
Czy wiemy jak i kiedy?

Rosja uważa, że systemy przeciwrakietowe są skierowane w nich. Po dyslokacji oddziałów w Rumunii czy Polsce, Kreml będzie musiał odpowiedzieć. Nie mogą tego pozostawić bez reakcji – przekonuje doradca szefa francuskiego MSZ. I przedstawia swoją wizję geopolityki.

Prof. Andrzej ZYBERTOWICZ: Wzmocnienie. O wojskowej obecności Amerykanów w Polsce
Prof. Andrzej ZYBERTOWICZ

Prof. Andrzej ZYBERTOWICZ

Wzmocnienie.
O wojskowej obecności Amerykanów w Polsce

Liczba wojsk, jakie są rozmieszczane na flance wschodniej sojuszu wprawdzie nie gwarantuje obrony terytorium w razie pełnowymiarowej agresji, umożliwia jednak – gdyby sam czynnik odstraszania nie zadziałał – takie spowolnienie agresora, by z Zachodu dotarła pomoc o wystarczającej skali.

Michał PIEKARSKI: "Obronność i bezpieczeństwo Polski. Kultura modernizacji"
Michał PIEKARSKI

Michał PIEKARSKI

"Obronność i bezpieczeństwo Polski. Kultura modernizacji"

Pytanie o bezpieczeństwo, nawet „twarde”, militarne, jest zawsze pytaniem o kulturę. Może to być pytanie o samą kulturę strategiczną, ale także o nadrzędną wobec niej kulturę polityczną i podrzędną wobec kultury strategicznej, kulturę organizacyjną wojska. Kto w polskiej kulturze uważany jest za wojownika? – ważne pytania Michała Piekarskiego o kulturę modernizacji polskiej armii.

Prof. Stanisław KOZIEJ: "Kwadryga polskiego bezpieczeństwa w 2015 roku"
Prof. Stanisław KOZIEJ

Prof. Stanisław KOZIEJ

"Kwadryga polskiego bezpieczeństwa w 2015 roku"

Ostatni rok pokazał, jak chwiejne i niepewne może być środowisko bezpieczeństwa i jak szybko dezawuują się nawet najbardziej ostrożne prognozy dotyczące jego rozwoju – także te o nieodległej perspektywie. Jednak ta utrudniona przewidywalność, dodatkowo komplikowana charakterem kryzysu za wschodnią granicą, nie może zwalniać instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo z formułowania prognoz i planów działania.

Tomasz SIEMONIAK: "Po szczycie NATO w Newport. Jest bezpieczniej"
Tomasz SIEMONIAK

Tomasz SIEMONIAK

"Po szczycie NATO w Newport. Jest bezpieczniej"

Bezpieczeństwo państwa znowu zaczęło być odczuwanie przez Polaków jako kategoria osobista. Wojny nie są gdzieś tam w telewizji. Daleko. W imię obcych interesów. Dyktatorzy, rebelianci, terroryści. Wojny są znowu blisko. Wśród znanych nam pejzaży komunistycznych blokowisk. Rozumiemy nawet bez tłumaczenia język walczących stron.

Tomasz SIEMONIAK: "To co naprawdę najważniejsze"
Tomasz SIEMONIAK

Tomasz SIEMONIAK

"To co naprawdę najważniejsze"

Polacy zobaczyli, że ich państwo działa całkiem sprawnie. Że politycy różnych opcji zgodnie doprowadzili do członkostwa Polski w NATO i UE i znowu potrafią zgodnym głosem mówić o bezpieczeństwie naszego kraju. Że mamy niezłą armię, słusznie cieszącą się wysokim zaufaniem obywateli.