Jarosław GOWIN: Le bond civilisationnel viendra du développement de la science et de la recherche
Jarosław GOWIN

Jarosław GOWIN

Le bond civilisationnel viendra du développement de la science et de la recherche

Les pays qui réussissent sont non seulement ceux qui attirent des investissements étrangers mais qui savent aussi bâtir leur économie sur leurs propres capitaux, développer leurs technologies et produits ainsi que soutenir leurs entreprises locales – les PME en particulier. Et tout cela reposant évidemment sur des règles du marché stables et claires, et sur un soutien raisonnable de la part de l’État.

Noémie COMBE: Toucher le mystère de l’univers
Noémie COMBE

Noémie COMBE

Toucher le mystère de l’univers

Je n’aurais jamais crû que le 7 novembre, l’année du 150e anniversaire de Marie Salomé Skłodowska, par des aléas du sort, moi, née à Jarocin en Pologne, je me trouverai à Paris, non pas en touriste mais en tant qu’attaché temporaire de recherche et d’enseignement à l’Université Pierre et Marie Curie à Paris. Je marchais maintenant sur les traces de Marie Curie-Skłodowska, en prenant les mêmes rues qu’elle, la rue Lhomond, la rue d’Ulm, et en voyant surgir au bout la coupole du Panthéon.

Prof. Paul REUSS: Maria Curie-Skłodowska. Pionierka nowego wieku i nowej nauki
Prof. Paul REUSS

Prof. Paul REUSS

Maria Curie-Skłodowska.
Pionierka nowego wieku i nowej nauki

Dwudziestowieczna nauka została zdominowana przez dwie wielkie teorie: teorię względności i fizykę kwantową. Od kilkudziesięciu już lat wielu specjalistów poszukuje tej jednej teorii, która harmonijnie połączyłaby je obie, ale jak dotąd bez większych sukcesów. Czekamy, chyląc czoło nad dokonaniami niezwykłej Polki, na kolejną Marię Curie-Skłodowską.

Sébastien LAYE: Sauvons les relations franco-polonaises de Macron
Sébastien LAYE

Sébastien LAYE

Sauvons les relations franco-polonaises de Macron

A l’heure ou Emmanuel Macron multiplie les provocations contre le Groupe de Visegrad et la Pologne en particulier- sur les migrants, les travailleurs détachés ou le spectre d’une Europe à plusieurs vitesses-, il convient de rappeler les relations millénaires entre la France et la Pologne.

Prof. Kazimierz ORZECHOWSKI: #Curie2017. Transgresser les frontières
Prof. Kazimierz ORZECHOWSKI

Prof. Kazimierz ORZECHOWSKI

#Curie2017. Transgresser les frontières

Marie Skłodowska-Curie ou Marie Curie-Skłodowska ? En France, le pays avec lequel elle a lié sa vie familiale et scientifique, le nom du mari vient, en effet, en premier. Je garderai ici cependant la syntaxe de la langue polonaise, en plaçant son nom de jeune fille avant celui de son mari. Un argument en faveur de ce choix se trouve dans l’article que Marie Skłodowska-Curie a publié dans la revue « Chemik Polski », en le signant justement de cette façon-là.

Janine TROTEREAU: L’autre Marie Curie-Skłodowska
Janine TROTEREAU

Janine TROTEREAU

L’autre Marie Curie-Skłodowska

En s’inscrivant à la Sorbonne, elle francise son prénom et devient définitivement Marie. Licenciée de physique avec mention très bien deux ans après son arrivée à Paris, elle rentre en Pologne pour réaliser son rêve, enseigner…

Jarosław GOWIN: Rozwój nauki i badań warunkiem cywilizacyjnego skoku
Jarosław GOWIN

Jarosław GOWIN

Rozwój nauki i badań warunkiem cywilizacyjnego skoku

Sukces odnoszą kraje, które nie tylko przyciągają zagraniczne inwestycje, ale potrafią też budować swą gospodarkę w oparciu o własny kapitał, rozwijać swoje technologie i produkty oraz wspierać rodzime przedsiębiorstwa – szczególnie małe i średnie. A wszystko to oczywiście w ramach stabilnych i przejrzystych reguł rynkowych oraz przy sensownym wsparciu ze strony państwa.

Hanna Nencka COMBE: Na przekór wszystkim złym wiatrom. Osobiste spotkania z dziedzictwem Marii Curie-Skłodowskiej
Hanna NENCKA COMBE

Hanna NENCKA COMBE

Na przekór wszystkim złym wiatrom.
Osobiste spotkania z dziedzictwem Marii Curie-Skłodowskiej

Prezydent RP Ignacy Mościcki, przesyłając Irenie Joliot-Curie kondolencje z powodu śmierci matki, pisał: Polska traci w śp. Pani Skłodowskiej-Curie nie tylko uczoną, która imię swej ojczyzny wsławiła w całym świecie, ale i wielką obywatelkę, zawsze przez całe życie czujnie stojącą na straży interesów swego narodu. Myślę, że Polska nigdy nie straciła i nie straci Marii Curie-Skłodowskiej, gdyż żyje ona ciągle w nas.

Prof. Michał KLEIBER: Umiędzynarodowienie nauki jest naturalne
Prof. Michał KLEIBER

Prof. Michał KLEIBER

Umiędzynarodowienie nauki jest naturalne

Maria Skłodowska-Curie to osoba z różnych względów, także z powodu charakteru osobistego, zupełnie wyjątkowa. Nie mam najmniejszej wątpliwości, że jest ona jednym z ważnych filarów europejskiej przeszłości, o których trzeba dzisiaj głośno mówić. Bo Europa jest dzisiaj tym, czym została przez lata ukształtowana osobowościami takich właśnie osób.

Jean-Pierre POIRIER: Maria Skłodowska w Warszawie
Jean-Pierre POIRIER

Jean-Pierre POIRIER

Maria Skłodowska w Warszawie

Maria kształtuje światopogląd, który będzie jej drogowskazem przez całe życie: wiara w naukę i postęp, uświadomiona laickość i łagodny antyklerykalizm, ostry sprzeciw wobec wszelkich przywilejów klasowych i wobec antysemityzmu. Także przekonanie, że nauka oraz oświecony socjalizm mogą przyczynić się do stworzenia bardziej sprawiedliwego społeczeństwa, gwarantującego wszystkim równe szanse, równość płci oraz emancypację kobiet.

Natalie PIGEARD-MICAULT: Genialna Polka. We Francji uosobienie kobiety-naukowca
Natalie PIGEARD-MICAULT

Natalie PIGEARD-MICAULT

Genialna Polka.
We Francji uosobienie kobiety-naukowca

Maria Curie-Skłodowska jest najbardziej znaną kobietą naukowcem na świecie. Od 1995 roku spoczywa w paryskim Panteonie wielkich Francuzów. Jej postać jest we Francji uosobieniem kobiety naukowca.

Prof. Jacek GLIŃSKI, Prof. Kazimierz ORZECHOWSKI: Wrocławska chemia. W roku jubileuszu Marii Curie-Skłodowskiej
Prof. Jacek GLIŃSKIProf. Kazimierz ORZECHOWSKI

Prof. Jacek GLIŃSKI
Prof. Kazimierz ORZECHOWSKI

Wrocławska chemia.
W roku jubileuszu Marii Curie-Skłodowskiej

Łączny potencjał naukowy wrocławskiej chemii jest olbrzymi, a wyniki — mierzone liczbą i jakością publikacji naukowych i patentów — są imponujące. Wrocławskie instytuty chemiczne mają najwyższe ministerialne klasyfikacje A lub A+ i są rozpoznawalne nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. W tym roku Uniwersytet Wrocławski znalazł się wśród trzech polskich uniwersytetów na liście Top 500 światowego rankingu ARWU Chemistry, wraz z UW i UJ.

Prof. Claude HURIET: Une autre invention de Marie Curie Sklodowska: « Le modèle Curie »
Prof. Claude HURIET

Prof. Claude HURIET

Une autre invention de Marie Curie Sklodowska

Le « modèle Curie » se définit par la continuité entre la recherche fondamentale et les soins. Ce modèle est fondé sur le rapprochement des chercheurs, des soignants et des patients.

Prof. Claude HURIET: Jeszcze jeden wynalazek Marii Curie-Skłodowskiej: Model Curie
Prof. Claude HURIET

Prof. Claude HURIET

Jeszcze jeden wynalazek Marii Curie-Skłodowskiej

„Model Curie” można zdefiniować jako ciągłość między badaniami naukowymi a ich zastosowaniem w medycynie. Model ten zakłada zbliżenie między naukowcami, lekarzami i pacjentami.

Marie DUTREIX: Nauka zawdzięcza tak wiele genialnej Polce. Maria Curie-Skłodowska a medycyna
Marie DUTREIX

Marie DUTREIX

Nauka zawdzięcza tak wiele genialnej Polce.
Maria Curie-Skłodowska a medycyna

Wraz z ostatnimi postępami w technologii obrazowania 3D, w systemach informatycznych używanych w planowaniu terapii, oraz w samych urządzeniach służących napromieniowaniu, curieterapia stała się pewną i skuteczną terapią w leczeniu wielu różnych odmian raka. Dzięki pokoleniom badaczy, którzy podążyli śladami Marii Curie-Skłodowskiej, mamy dziś bardzo dużą wiedzę, zarówno o promieniotwórczości jak i o biologii nowotworów.

Marjorie PISANI: Oda do Polski. Jestem Polonofilką i jestem z tego dumna
Marjorie PISANI

Marjorie PISANI

Oda do Polski.
Jestem Polonofilką i jestem z tego dumna

Jestem Francuzką, urodzoną we Francji, z rodziców Francuzów. A jednak moimi ulubionymi kolorami są czerwony i biały, u mnie 1 maja trwa do 3 maja, znam na pamięć przepis na pierogi, zwiedziłam więcej polskich miast niż miast w moim własnym kraju. A słowa, których mi czasem brakuje, są posłańcami uczucia stanowiącego część języka uniwersalnego: języka serca.