TSF Jazz Radio

Niepodległa 2018

szansa połączenia sił

.Każdy z nas, Polaków wie, czym jest Niepodległość. Przecież uczymy się tego od najmłodszych lat: Niepodległość to Polska. To po prostu wolność, to wspólne działanie, nawet w obliczu sporu, jak w 1918 roku Dmowski i Piłsudski.

Na Wszystko Co Najważniejsze chcemy opowiedzieć o Niepodległej w taki właśnie sposób - poprzez oddanie głosu różnym, z pozoru, tożsamościowym narracjom tworzącym Polskę w 100 lat po wydarzeniach 1918 roku. Tylko wtedy dowiemy się, co nie tyle nas dzieli ale łączy, co sprawi że 11 listopada 2018 roku będziemy chcieli wspólnie świętować, ciesząc się z bycia razem i tworzenia wspólnoty.

Chcemy więc po pierwsze zapytać o Polskę Pokolenie Niepodległości. Naszych pradziadków i prababcie, którzy urodzili się w roku niepodległości. Odpowiedzi na pytanie o sposób wspólnego przeżywania niepodległości chcemy szukać w pracach i wspomnieniach twórców Niepodległej, starając się znaleźć w nich klucz do naszej wspólnej przyszłości. To we wspomnieniach, zwłaszcza zapisanych, tych dla których rok 1918 był początkiem wszystkiego, szukać możemy tropów, wyznaczających ścieżkę dla Polski.

Niepodległa 2018 to miejsce zatrzymania się wokół tego, co ma szansę nas połączyć.

Po drugie spróbujemy znaleźć odpowiedź kim jest współczesny Polak, co znaczy dla niego 100-lecie niepodległości i jak powinniśmy je świętować. W tym celu oddamy łamy Wszystko Co Najważniejsze liderom społecznym i ekspertom, którzy poprzez swoją pracę budują nasze wspólne dobro i przyszłość.

I w końcu, last but not least, chcemy spojrzeć w przyszłość. Spróbować wymyślić Polskę w 2118 roku, spojrzeć w oblicza Polaków tamtego czasu i zapytać ich, czy znajdują w obchodach 1918 roku mianownik, określający ich samych. Spojrzeć z boku by dowiedzieć się, czy działamy dla przyszłości kraju, w którym żyjemy i co powinniśmy zrobić by w przyszłości świętować 200 lat Niepodległej.

Otwieramy więc pole do dyskusji, mądrego sporu nad kształtem Polski. Miejsca wymiany idei na rzecz naszego dobra wspólnego – Polski.

Te trzy elementy będą konstytuowały projekt #Niepodległa2018. Zapraszamy do współpracy!

Michał Kłosowski

Michał KŁOSOWSKI

Magazyn idei "Wszystko Co Najważniejsze" oczekuje na Państwa w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu na Saint-Germain, naprawdę dobrych księgarniach w Polsce i ośrodkach polonijnych, a także w miejscach najważniejszych debat, dyskusji, kongresów i miejscach wykuwania idei.

Aktualne oraz wcześniejsze wydania dostępne są także wysyłkowo.

zamawiam