Jan ROKITA

Filozof polityki. Absolwent prawa UJ. Działacz opozycji solidarnościowej, poseł na Sejm w latach 1989-2007, były przewodniczący Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej. Dziś wykładowca akademicki.

Ryc.: Fabien Clairefond

Jan ROKITA: Nasza wspólna dziejowa ojczyzna
Jan ROKITA

Jan ROKITA

Nasza wspólna dziejowa ojczyzna

Z każdym dniem bohaterskiej obrony wolności Ukrainy tamta dawna, piękna, choć naznaczona tyloma wadami wspólna Rzeczpospolita na powrót staje się wspólną dziejową ojczyzną Polaków i Ukraińców.

Jan ROKITA: Francja – czyli kłopot i zmartwienie
Jan ROKITA

Jan ROKITA

Francja – czyli kłopot i zmartwienie

Francois Hollande był pierwszym szefem państwa francuskiego, który porzucił starą tradycję samolubnej polityki Paryża wobec Moskwy, stając się rzecznikiem wspólnego europejskiego działania na wschodzie. Fakt, że Hollande podjął się zgłoszenia kandydatury Donalda Tuska na kluczową unijną posadę, jest i pozostanie zapewne na długie lata ewenementem we francuskiej polityce.

Ян Рокіта: Наша спільна історична Батьківщина
Jan ROKITA

Jan ROKITA

Наша спільна історична Батьківщина

З кожним днем героїчного захисту свободи, ця давня, прекрасна, хоч назначена стількома вадами спільна Річ Посполита стає знову спільною історичною батьківщиною поляків і українців. Як говорить хоробрий президент Володимир Зеленський з оточеного Києва: «Так насправді ми вже не маємо кордонів з дружньою нам Польщею, тому що всі разом знаходимось по стороні добра».

Jan ROKITA: Zielone przeobrażenie polskiej prowincji
Jan ROKITA

Jan ROKITA

Zielone przeobrażenie polskiej prowincji

Najważniejszy współczesny wymiar zapóźnienia cywilizacyjnego i niższej jakości życia prowincji wynika z brudu i skażenia przestrzeni publicznej, które sprawiają, że owa przestrzeń na polskiej prowincji bardziej przypomina Sycylię niźli cywilizowaną wieś niemiecką. A także z absolutnej dominacji zatrutej chemicznie produkcji rolnej.

Jan ROKITA: Pucz imitowany
Jan ROKITA

Jan ROKITA

Pucz imitowany

Dla Polaków owe osiem lat, które rozpoczął imitowany pucz 13 grudnia – to najczarniejszy czas w ciągu życia poprzedniego pokolenia. Nie tylko czas przemocy, pełnych więzień i skrytobójczych mordów, ale także degradacji jakości życia i ruiny ekonomicznej.

Jan ROKITA: Imitovaný puč
Jan ROKITA

Jan ROKITA

Imitovaný puč

Polsko je dobře známé jako země neobvyklých politických experimentů. Je tomu tak už od 17.–18. století, kdy si tvrdošíjně bránilo svobodné republikánské zřízení, a to povestfálské Evropě – jež se přetvářela na dominium absolutistů – navzdory. Koncem 20. století takovým experimentem byla Solidaritu, která byla jedinečným, protože úspěšným pokusem o nenásilnou vzpouru proti sovětskému impériu. To, co se v Polsku odehrálo přesně před čtyřiceti lety – 13. prosince 1981 –, mělo za cíl tento „solidaritní“ experiment potlačit. Avšak samo o sobě to také bylo jistým experimentem, jen tedy realizovaným polskými komunisty a – jak se později ukázalo – dosti nešťastným.

Jan ROKITA: Putsch imitato
Jan ROKITA

Jan ROKITA

Putsch imitato

Per i polacchi, quegli otto anni iniziati con l’imitazione del putsch del 13 dicembre furono il periodo più buio della vita della generazione precedente. Non solo un periodo di violenza, di carceri colme e di uccisioni segrete, ma anche di degrado della qualità della vita e di rovina economica.

Ян РОКИТА: Путч имитированный
Jan ROKITA

Jan ROKITA

Путч имитированный

Для поляков эти восемь лет, начавшихся имитированным путчем 13 декабря – это самое черное время за всю жизнь предыдущего поколения. Не только время насилия, полных тюрем и скрытых убийств, но также и деградации качества жизни и экономического упадка.

Jan ROKITA: My – muzyczni melancholicy
Jan ROKITA

Jan ROKITA

My – muzyczni melancholicy

Nowa polska forma, w kształcie, w którym przetrwała do dziś dnia, zbudowała się na romantycznej melancholii, egzaltacji, marzeniu… Innej polskości w muzyce po prostu już nie znamy.

Jan ROKITA: La imitación de un golpe de Estado
Jan ROKITA

Jan ROKITA

La imitación de un golpe de Estado

Para los polacos, esos ocho años que empezaron con la imitación de golpe de Estado del 13 de diciembre fueron la época más oscura durante la vida de la generación anterior. No solo fueron tiempos de violencia, cárceles repletas y asesinatos llevados a cabo en secreto, sino también de degradación de la calidad de vida y de ruina económica.

Jan ROKITA: Fake Coup
Jan ROKITA

Jan ROKITA

Fake Coup

For the Poles, those eight years started by the fake coup of 13 December, the darkest hours in the lives of the previous generation. Not only was it time of violence, full prisons, and assassinations, but also time of degraded quality of life and economic ruin.

Jan ROKITA: Une imitation de putsch
Jan ROKITA

Jan ROKITA

Une imitation de putsch

Le mouvement Solidarnosc est né au « bon » moment et au très « bon » moment il a perdu son premier télescopage avec les communistes.

Jan ROKITA: Wrzesień 1939 i polska forma
Jan ROKITA

Jan ROKITA

Wrzesień 1939 i polska forma

Rozbiór kraju pomiędzy Niemcy i Rosję Sowiecką był dla Polaków doświadczeniem klęski, ale także nieużyteczności wszelkiej Realpolitik.

Jan ROKITA: Sen o Bezgrzesznej
Jan ROKITA

Jan ROKITA

Sen o Bezgrzesznej

Wola polskiej podmiotowości – to zapewne najsilniejsze polityczne dziedzictwo Sierpnia 1980, niedoceniane zbyt często przez naszych unijnych sojuszników.

Jan ROKITA: Wielkie czyszczenie przeszłości
Jan ROKITA

Jan ROKITA

Wielkie czyszczenie przeszłości

Prostota i łatwość użycia cepa zawsze fascynowała lewicowych intelektualistów. Ale zamiar ideologicznego wyczyszczenia uniwersytetów akurat z wiedzy o antyku jest jednak w istocie dość przypadkowym strzałem w ciemno.

Jan ROKITA: Dwie dekady PO-PiS. Gladiatorzy i reformatorzy
Jan ROKITA

Jan ROKITA

Dwie dekady PO-PiS. Gladiatorzy i reformatorzy

Lud nie czekał na żadną „wielką reformę”, ale na spektakularne szarże i szczęk politycznego oręża. I dopiero gdy zobaczył swoich polityków w roli wściekłych gladiatorów, okładających się mieczami na scenie politycznego theatrum, poczuł prawdziwą namiętność i zapalił się do takiej polityki.

Jan ROKITA: Intelektualiści na służbie
Jan ROKITA

Jan ROKITA

Intelektualiści na służbie

„Solidarność” wciągnęła do polityki, a także na jej obrzeża całe tabuny profesorów i artystów, którzy jednak wkrótce potem stali się bardziej kulą u nogi polskiej polityki aniżeli jakimś ożywczym źródłem jej autorefleksji i publicznej debaty.

Podcasty Najważniejsze. Jan ROKITA: Zeszyty Kaczyńskiego
Jan ROKITA

Jan ROKITA

Zeszyty Kaczyńskiego

Nawet najbardziej propaństwowa partia i premier-wizjoner nie wyleczą tej okropnej choroby, jaką jest strategiczna impotencja państwa polskiego.