Jan ROKITA

Filozof polityki. Absolwent prawa UJ. Działacz opozycji solidarnościowej, poseł na Sejm w latach 1989-2007, były przewodniczący Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej. Dziś wykładowca akademicki.

Ryc.: Fabien Clairefond

Jan ROKITA:  Trocadero, nie tak daleko od Concorde
Jan ROKITA

Jan ROKITA

 Trocadero, nie tak daleko od Concorde

Media całego świata bodaj tysiąckrotnie powtórzyły, że Francja jest pierwszym i jedynym krajem na naszym globie, który wolność dokonywania aborcji zaliczył w poczet konstytucyjnych praw fundamentalnych.

Jan ROKITA: Czy znów mamy się kryć z naszymi przekonaniami?
Jan ROKITA

Jan ROKITA

Czy znów mamy się kryć z naszymi przekonaniami?

Nowa rzeczywistość skazuje europejskiego konserwatystę na podnoszenie rabanu w obronie wolności słowa. W szczególności w obronie tego, co postępowcy chcą zdezawuować i wykluczyć z debaty jako „mowę nienawiści”.

Jan ROKITA: Proceduralizm i przemoc
Jan ROKITA

Jan ROKITA

Proceduralizm i przemoc

Wszędzie tam, gdzie proceduralna praworządność załamuje się, i to na dodatek – jak obecnie w Polsce – w majestacie politycznego uznania, w jej miejsce musi wkraczać przemoc.

Jan ROKITA: Zavražděni za lidskou dobrotu
Jan ROKITA

Jan ROKITA

Zavražděni za lidskou dobrotu

Zákony v Polsku během nacistické okupace nařizovaly, aby byl každý Žid vydán do německých rukou. Za porušení tohoto předpisu hrozil trest smrti pro celou rodinu.

Jan ROKITA: Убиты за человеческую доброту
Jan ROKITA

Jan ROKITA

Убиты за человеческую доброту

Закон в оккупированной Германией Польше требовал, чтобы каждый еврей был передан немецким властям. Нарушение этого закона означало смертный приговор для всей семьи.

Jan ROKITA: Asesinados por su bondad
Jan ROKITA

Jan ROKITA

Asesinados por su bondad

La ley en la Polonia ocupada por los alemanes ordenaba entregar a todo judío a las autoridades alemanas. Infringir esta ley implicaba la sentencia de muerte para toda la familia.

Jan ROKITA: Murdered for human kindness
Jan ROKITA

Jan ROKITA

Murdered for human kindness

By law, every Jew in German-occupied Poland had to be handed over to the German authorities. Breaking this law meant a death sentence for the entire family.

Jan ROKITA: Zamordowani za ludzką dobroć
Jan ROKITA

Jan ROKITA

Zamordowani za ludzką dobroć

Dziesiątego września 2023 roku polska rodzina, złożona z męża, żony i ich siedmiorga małych dzieci, zostaje ogłoszona błogosławioną. Są to Józef i Wiktoria Ulmowie.

Jan ROKITA: Убиті за людську доброту
Jan ROKITA

Jan ROKITA

Убиті за людську доброту

Закон в окупованій Німеччиною Польщі вимагав, щоб кожен єврей був переданий німецькій владі. Порушення цього закону означало смертний вирок для всієї родини.

Jan ROKITA: Assassinati per bontà umana
Jan ROKITA

Jan ROKITA

Assassinati per bontà umana

La legge nella Polonia occupata dai tedeschi imponeva che ogni ebreo fosse consegnato alle autorità tedesche. Infrangere questa legge significava condannare a morte l’intera famiglia.

Jan ROKITA: Samorząd terytorialny i jego wrogowie
Jan ROKITA

Jan ROKITA

Samorząd terytorialny i jego wrogowie

Samorząd terytorialny – to w gruncie rzeczy jedyny doniosły i względnie trwały wkład, jaki w kształt ustrojowy Rzeczypospolitej wniosła myśl polityczna obozu solidarnościowego.

Jan ROKITA: La mémoire du massacre de Volynie
Jan ROKITA

Jan ROKITA

La mémoire du massacre de Volynie

La lettre des Treize ouvrait sur une noble « demande de pardon pour les crimes et les torts commis ». Mais plus important encore, ses auteurs nous y demandaient de ne pas formuler trop strictement de « déclarations politiques disproportionnées » à l’occasion du prochain anniversaire du massacre de Volhynie – écrit Jan ROKITA

Jan ROKITA: Пам’ять про Волинь 
Jan ROKITA

Jan ROKITA

Пам’ять про Волинь 

Вісімдесят років тому бійці Української Повстанської Армії долучилися до кампанії масового вбивства поляків, які проживали на Волині.

Jan ROKITA: Pamięć o Wołyniu
Jan ROKITA

Jan ROKITA

Pamięć o Wołyniu

List Trzynastu wybitnych Ukraińców zaczynał się od szlachetnej „prośby o wybaczenie za popełnione zbrodnie i krzywdy”. Zwracali się do nas z prośbą, byśmy nazbyt pryncypialnie nie podejmowali „jakichkolwiek niewyważonych deklaracji politycznych” w kolejną rocznicę Rzezi Wołyńskiej.

Jan ROKITA: The memory of Volhynia
Jan ROKITA

Jan ROKITA

The memory of Volhynia

‘The letter signed by thirteen prominent Ukrainians began with a noble “request for forgiveness for the crimes and wrongs committed”. The authors asked us not to make “ill-considered political declarations” on the upcoming anniversary of the Volhynian Slaughter,’ writes Jan ROKITA

Jan ROKITA: Memoria di Volinia
Jan ROKITA

Jan ROKITA

Memoria di Volinia

La lettera di tredici eminenti ucraini inizia con una nobile “richiesta di perdono per i crimini e i torti commessi”. Ci hanno chiesto, con un eccesso di principi, di non fare “dichiarazioni politiche sbilanciate” nel prossimo anniversario del massacro di Volinia, scrive Jan ROKITA

Jan ROKITA: Polnischer Universalismus
Jan ROKITA

Jan ROKITA

Polnischer Universalismus

Nicht alle europäischen Nationen besitzen in ihrem Nationalcharakter einen starken Zug des politischen Universalismus. Auf das diesbezüglich älteste und eindeutigste politische Erbe blickt Deutschland zurück, das seit der Ausrufung des Heiligen Römischen Reiches im Jahr 962 acht Jahrhunderte lang die Idee der politischen Einheit Europas förderte.

Jan ROKITA: Polski uniwersalizm
Jan ROKITA

Jan ROKITA

Polski uniwersalizm

Uniwersalizm polski jest trochę pokrewny niemieckiemu, tyle tylko że ma oczy skierowane zawsze na wschód Europy – pisze Jan ROKITA.

Jan ROKITA: Polish universalism
Jan ROKITA

Jan ROKITA

Polish universalism

Polish universalism is somewhat akin to German universalism, except that it always looks to the east of Europe.