Prof. Michał KLEIBER

Redaktor naczelny "Wszystko Co Najważniejsze". Profesor zwyczajny w Polskiej Akademii Nauk. Prezes PAN 2007-2015, minister nauki i informatyzacji 2001-2005, w latach 2006–2010 doradca społeczny prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Przewodniczący Polskiego Komitetu ds. UNESCO. Kawaler Orderu Orła Białego.

Ryc.: Fabien Clairefond

Prof. Michał KLEIBER: Technologia nie zbawi świata – zrobią to ludzie (…być może)
Prof. Michał KLEIBER

Prof. Michał KLEIBER

Technologia nie zbawi świata – zrobią to ludzie (…być może)

Rozwój technologii będzie przynosić wielkie społeczne korzyści pod warunkiem, że to ludzie w debacie publicznej oraz politycy, świadomi sytuacji i podejmujący światłe decyzje regulacyjne, nadadzą zmianom właściwy kierunek. Wobec złożoności problemów to niewątpliwie olbrzymie wyzwanie, któremu – nie ma tu żadnej alternatywy – musimy odważnie i mądrze stawić czoła.

Prof. Michał KLEIBER: 30 lat globalnej sieci - wnioski na przyszłość
Prof. Michał KLEIBER

Prof. Michał KLEIBER

30 lat globalnej sieci - wnioski na przyszłość

Rok 1989 był bogaty w wydarzenia, które zachwiały światowym zimnowojennym porządkiem. My pamiętamy najlepiej nasze pierwsze po wojnie, częściowo wolne wybory parlamentarne, ale także upadek Muru Berlińskiego czy wydarzenia na placu Tiananmen. Pamiętać chyba powinniśmy również o 30. rocznicy jeszcze jednego ważnego wydarzenia – powstania globalnej sieci komunikacji elektronicznej, znanej dzisiaj każdemu przez swój skrót WWW (World Wide Web).

Prof. Michał KLEIBER: Koniec spokoju
Prof. Michał KLEIBER

Prof. Michał KLEIBER

Koniec spokoju

Stawka jest olbrzymia – czeka nas albo przełamanie niemocy w strategicznym myśleniu o Europie, albo piętrzące się kłopoty, grożące stopniową dezintegracją i w konsekwencji marginalizacją państw Europy w świecie. Krytykując Unię, pamiętajmy więc, że pochopne i zbyt daleko idące pomysły na zmianę jej wspólnotowych podstaw mogą doprowadzić do różnych nieprzewidywalnych kłopotów – z trudną wtedy do odrobienia stratą dla całej Europy, a Polski w szczególności.

Prof. Michał KLEIBER: Protest nauczycieli - lekcja dla nas wszystkich
Prof. Michał KLEIBER

Prof. Michał KLEIBER

Protest nauczycieli - lekcja dla nas wszystkich

Protest nauczycieli, niezależnie od swego, miejmy nadzieję, rychłego zakończenia, powinien stać się pouczającą lekcją dla nas wszystkich. Trwająca sytuacja jasno uwidoczniła co najmniej trzy ważne sprawy.

Prof. Michał KLEIBER: Nous devons protéger l’espace Schengen
Prof. Michał KLEIBER

Prof. Michał KLEIBER

Nous devons protéger l’espace Schengen

L’idée Schengen ne pourra être sauvée que par un accord entre les pays membres de l’UE sur la question des migrants, de ceux qui y sont déjà et ceux qui y viendront dans le futur.

Prof. Michał KLEIBER: Strefa Schengen – ważny element europejskiej wspólnoty
Prof. Michał KLEIBER

Prof. Michał KLEIBER

Strefa Schengen – ważny element europejskiej wspólnoty

Kluczem do uratowania idei Schengen jest dzisiaj oczywiście skuteczne porozumienie się państw członkowskich Unii w sprawie imigrantów, już tu obecnych i tych, którzy będą napływać w przyszłości. Najbardziej prawdopodobnym scenariuszem wydaje się utrzymywanie jeszcze przez dłuższy czas pewnego zakresu kontroli granicznych, najostrzejszych oczywiście na dobrze rozpoznanych szlakach migracyjnych.

Prof. Michał KLEIBER: Rok 2019 - nowe nadzieje w sporze o przyszłość
Prof. Michał KLEIBER

Prof. Michał KLEIBER

Rok 2019 - nowe nadzieje w sporze o przyszłość

Mimo najróżniejszych zagrożeń spróbujmy powitać nowy rok z nadziejami na nadejście lepszych czasów, w których wykorzystując rozliczne dostępne szanse mądrego rozwoju, będziemy stopniowo pokonywać piętrzące się kłopoty. Dużo zależy od każdego z nas – sprawy zaszły za daleko, abyśmy mogli pozwolić sobie na stratę kolejnego roku w staraniach o nasze wspólne dobro!

Prof. Michał KLEIBER: Walka ze zmianami klimatu – naprawdę damy radę?
Prof. Michał KLEIBER

Prof. Michał KLEIBER

Walka ze zmianami klimatu – naprawdę damy radę?

Trudno jest uwierzyć w podjęcie w globalnej skali szybkich i skutecznych działań w sprawie zaostrzonych ekologicznych postulatów. Zapewne z trudno wyobrażalnymi konsekwencjami, niestety lekceważonymi przez wielu dzisiejszych decydentów, bo odległymi w czasie o parę dekad…

Prof. Michał KLEIBER: Polscy badacze i niewykorzystane szanse
Prof. Michał KLEIBER

Prof. Michał KLEIBER

Polscy badacze i niewykorzystane szanse

Warto się poważnie zastanowić, czy nasz kraj robi dostatecznie dużo, aby promować przeszłe i obecne sukcesy naukowe naszych rodaków – tych pracujących w kraju i tych, których wiatry historii wypychały przez lata za granicę.

Prof. Michał KLEIBER: Do końca historii bardzo daleko
Prof. Michał KLEIBER

Prof. Michał KLEIBER

Do końca historii bardzo daleko

Nie należy kwestionować prawa do wyrażania przez obserwatorów unijnych nawet bardzo krytycznych ocen w stosunku do decyzji podejmowanych w poszczególnych państwach członkowskich, służy to bowiem zawsze wzmacnianiu refleksji polityków na temat podejmowanych działań. Krytycy powinni zdawać sobie jednak sprawę, że robienie kolejnego kroku i grożenie np. poważnymi sankcjami finansowymi jest często problematyczne od strony formalnej, nieskuteczne z punktu widzenia celu, czyli zmiany prowadzonej polityki przez osłabienie poparcia dla aktualnie rządzących, a także potencjalnie fatalne dla całej unijnej wspólnoty.

Prof. Michał KLEIBER: Nie twórzmy czarnych scenariuszy unijnego rozpadu
Prof. Michał KLEIBER

Prof. Michał KLEIBER

Nie twórzmy czarnych scenariuszy unijnego rozpadu

Polityka unijna zamiast być czytelną odpowiedzią na wyzwania przyszłości, sama stale kreuje wielkie znaki zapytania. Rozrzut sądów artykułowanych w Brukseli i niektórych stolicach państw członkowskich jest olbrzymi – od dążeń do szybkiego, także w wymiarze politycznym, zacieśniania wspólnoty (skrajni euroentuzjaści), do wręcz nieuchronności jej rozpadu (skrajni eurosceptycy). Pomiędzy tymi ekstremalnymi opiniami mieści się cała gama propozycji pośrednich, często zawierających konstruktywne elementy, ale z zasady dalekich od kompletności swej wizji.

Prof. Michał KLEIBER: Negocjacje unijnego budżetu. Gwałtowne spory czy wola kompromisu?
Prof. Michał KLEIBER

Prof. Michał KLEIBER

Negocjacje unijnego budżetu.
Gwałtowne spory czy wola kompromisu?

Opuszczenie Unii przez Wielką Brytanię zmniejszy wpłaty do budżetu o 12 – 13 mld euro rocznie, co wprawdzie ze względu na fakt, iż państwo to jest także beneficjentem unijnych środków, spowoduje lukę budżetową na poziomie tylko około 7 mld euro. Automatycznie oznacza to jednak redukcję niektórych wydatków i zmianę całej struktury budżetu, w którym w dodatku 10 – 12 mld euro mają pochłonąć nowe priorytety dotyczące m.in. migracji i bezpieczeństwa.

Prof. Michał KLEIBER: Niemcy. Nici z Jamajki, to może GroKo lub choćby KoKo?
Prof. Michał KLEIBER

Prof. Michał KLEIBER

Niemcy. Nici z Jamajki, to może GroKo lub choćby KoKo?

Dzisiaj powinniśmy mocno trzymać kciuki za szybkie powstanie stabilnego niemieckiego rządu. Wystarczy spojrzeć na mapę – razem z Francją tworzymy obszar Europy kluczowy dla jej przyszłości. Żeby skutecznie wypełniać dziejową misję troski o kształt naszego kontynentu, musimy zrozumieć, jak bardzo jesteśmy sobie nawzajem potrzebni – dużo więcej nas dzisiaj łączy, niż dzieli.

Prof. Michał KLEIBER: Przyszłość Unii – wyzwanie dla nas wszystkich
Prof. Michał KLEIBER

Prof. Michał KLEIBER

Przyszłość Unii – wyzwanie dla nas wszystkich

Potrzebne jest ograniczenie w Unii olbrzymiego dzisiaj korporacyjnego lobbingu na rzecz silniejszego głosu organizacji obywatelskich, dzisiejsza sytuacja ma bowiem dotkliwe konsekwencje dla interesu publicznego.

Prof. Michał KLEIBER: Refleksje u progu roku 2018
Prof. Michał KLEIBER

Prof. Michał KLEIBER

Refleksje u progu roku 2018

Różnice poglądów są naturalne i wręcz niezbędne do prawidłowego funkcjonowania demokratycznego świata, jest wszakże jeden warunek – musi temu towarzyszyć na końcu chęć i wiara w możliwość osiągnięcia porozumienia w sprawie wizji wspólnej przyszłości. Życzmy sobie, aby rok 2018 okazał się choćby małym krokiem w tym kierunku.

Prof. Michał KLEIBER: Umiędzynarodowienie nauki jest naturalne
Prof. Michał KLEIBER

Prof. Michał KLEIBER

Umiędzynarodowienie nauki jest naturalne

Maria Skłodowska-Curie to osoba z różnych względów, także z powodu charakteru osobistego, zupełnie wyjątkowa. Nie mam najmniejszej wątpliwości, że jest ona jednym z ważnych filarów europejskiej przeszłości, o których trzeba dzisiaj głośno mówić. Bo Europa jest dzisiaj tym, czym została przez lata ukształtowana osobowościami takich właśnie osób.

Prof. Michał KLEIBER: Europa - razem czy osobno
Prof. Michał KLEIBER

Prof. Michał KLEIBER

Europa - razem czy osobno

Pod wieloma względami zmienia się na świecie geografia polityczna, a my w Europie jakby za tymi zmianami nie nadążamy. I nie dotyczy to bynajmniej tylko unijnych instytucji, z którymi jakoś można sobie poradzić. Chodzi bowiem o rzecz poważniejszą — kryzys całego systemu zachodniej demokracji.