.W 2017 r. mija 150 rocznica urodzin Marii Curie oraz 120 rocznica urodzin jej córki Ireny. Obie panie są laureatkami Nagrody Nobla w dziedzinie chemii i fizyki za badania nad promieniotwórczością. Noblistki są jednocześnie symbolami innowacyjności, poszukiwania, siły i determinacji w nauce, lecz przede wszystkim najlepszymi symbolami wspólnych dla Francji i Polski przedsięwzięć i dróg do ich realizacji. Ich osiągnięcia stanowią podstawę do budowy i wzmocnienia wiarygodnej, trwale oddziałującej na liderów opinii we Francji opowieści o kreatywności Polaków (w przeszłości i dziś) oraz współpracy polsko-francuskiej. Taki jest też punkt wyjścia do poważnej rozmowy o polskiej wynalazczości i nauce, lecz także o promocji Polski poprzez innowacyjność i kreatywność.

Projekt #Curie2017 to szansa zbudowania pozytywnego odbioru także współczesnej Polski

150 rocznica urodzin Marii Curie-Skłodowskiej i 120 rocznica urodzin Ireny Joliot-Curie to możliwość wzmocnienia naturalnego ładunku sympatii dla Polski i Polaków, okazja do pokazania współczesnej Polski francuskim elitom, zredukowania negatywnych opinii, których genialne Polki stanowią naturalne zaprzeczenie. Oto matka i córka, noblistki, żony noblistów, feministki, kobiety wyzwolone, mądre, walczące, a przede wszystkim zmieniające świat!

W projekcie #Curie2017, realizowanym przy wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych, docieramy do najważniejszych grup kształtujących opinię publiczną we Francji: ludzi nauki, polityki, administracji, mediów. W serii publikacji oraz debat — tak w Polsce, jak we Francji — przedstawiamy historię i teraźniejszość Polski, szukamy tego, co łączy. Wierzymy, że osobiste świadectwa naszych rozmówców będą miały kluczowe znaczenie w zbudowaniu pozytywnego odbioru także współczesnej Polski.

Anna BIAŁOSZEWSKA

Prof. Wojciech WITKIEWICZ: #Curie2017 Między fizyką i techniką a medycyną i etyką. O potrzebie międzydyscyplinarnej, zintegrowanej współpracy
Prof. Wojciech WITKIEWICZ

Prof. Wojciech WITKIEWICZ

#Curie2017
Między fizyką i techniką a medycyną i etyką. O potrzebie międzydyscyplinarnej, zintegrowanej współpracy

Wyrastałem w pokoleniu zaciekawionym technologią, dumnym z jej rozwoju i przekonanym o celowości postępu technologicznego. W czasach, gdy nie było czasopism open-access, listy filadelfijskiej czy indeksu Hirscha, a jedynym celem przyświecającym odkryciom było rzetelne poszukiwanie prawdy. Dążenie do prawdy, pasja i oddanie, jakie przyświecały wtedy ludziom nauki, były powodem tego, że profesor wyższej uczelni razem z lekarzem zajmowali pierwszą lokatę w rankingach zawodów prestiżowych, jako zawody zaufania publicznego.

Hervé THIS: Maria Curie-Skłodowska a kuchnia? Tak, spuścizna Wielkiej Polki może zadziwiać
Hervé THIS

Hervé THIS

Maria Curie-Skłodowska a kuchnia?
Tak, spuścizna Wielkiej Polki może zadziwiać

Maria Curie, w swojej słynnej pracy na temat wyizolowania radu, wpisywała się w działania o charakterze naukowym, a nie „technicznym” czy „technologicznym”. Dlatego proponuję, by nie uważać Marii Curie za „chemiczkę”, ale raczej za naukowca w dziedzinie chemii. Od kilkudziesięciu już lat walczę o to, by przestano mieszać te trzy pola: techniczne, technologiczne i naukowe.

#CURIE2017. Debata w Paryżu

#CURIE2017.
Debata w Paryżu

W debacie #Curie2017 w dniu 150. rocznicy urodzin Marii Skłodowskiej wzięły udział Natacha HENRY i Marie-Noëlle HIMBERT, autorki dwóch najważniejszych dziś książek o Wielkiej Polskiej Noblistce. Debatę, na którą przybyli francuscy deputowani, politycy, naukowcy, dziennikarze, liderzy opinii nadający ton postrzeganiu Polski we Francji otworzył JE Ambasador Rzeczpospolitej w Paryżu Tomasz MŁYNARSKI. Debatę prowadził prof. Piotr BIŁOS z INALCO.

Jean-Pierre POIRIER: Maria Skłodowska w Warszawie
Jean-Pierre POIRIER

Jean-Pierre POIRIER

Maria Skłodowska w Warszawie

Maria kształtuje światopogląd, który będzie jej drogowskazem przez całe życie: wiara w naukę i postęp, uświadomiona laickość i łagodny antyklerykalizm, ostry sprzeciw wobec wszelkich przywilejów klasowych i wobec antysemityzmu. Także przekonanie, że nauka oraz oświecony socjalizm mogą przyczynić się do stworzenia bardziej sprawiedliwego społeczeństwa, gwarantującego wszystkim równe szanse, równość płci oraz emancypację kobiet.

#Curie2017. Débat à Paris

#Curie2017. Débat à Paris

Dans le débat #Curie2017, le jour du 150e anniversaire de Marie Skłodowska, sont intervenues Natacha HENRY et Marie-Noëlle HIMBERT, auteures des deux plus importants livres aujourd’hui sur la grande Polonaise, deux fois couronnée du Prix Nobel. Le débat auquel ont assisté députés, hommes et femmes politiques, scientifiques, journalistes et leaders d’opinion français qui donnent le ton à la perception de la Pologne en France a été ouvert par SE l’Ambassadeur de la République de Pologne à Paris Tomasz MŁYNARSKI. Le débat a été animé par Piotr BIŁOS d’INALCO.

Prof. Paul REUSS: Maria Curie-Skłodowska. Pionierka nowego wieku i nowej nauki
Prof. Paul REUSS

Prof. Paul REUSS

Maria Curie-Skłodowska.
Pionierka nowego wieku i nowej nauki

Dwudziestowieczna nauka została zdominowana przez dwie wielkie teorie: teorię względności i fizykę kwantową. Od kilkudziesięciu już lat wielu specjalistów poszukuje tej jednej teorii, która harmonijnie połączyłaby je obie, ale jak dotąd bez większych sukcesów. Czekamy, chyląc czoło nad dokonaniami niezwykłej Polki, na kolejną Marię Curie-Skłodowską.

Prof. Philippe COMBE: Un pas de géant vers la science contemporaine
Prof. Philippe COMBE

Prof. Philippe COMBE

Un pas de géant vers la science contemporaine

A une époque où les étudiants ont tendance à se désinteresser des disciplines scientifiques et que la question est de comment les motiver nous devrions méditer sur les dix leçons de Marie Curie à ses enfants. Ces Leçons de Marie Curie, s’adressent à de jeunes enfants, elles ne font intervenir que leur environnement avec les expériences simples à réaliser et à expliquer, et sont une excellente intitiation à la méthode scientifique, comme nous avons pu l’observer avec notre fille et ses collègues.

Hanna NENCKA COMBE: Contre tous les mauvais vents
Hanna NENCKA COMBE

Hanna NENCKA COMBE

Contre tous les mauvais vents

Le 7 novembre de cette année nous fêtons le 150e anniversaire de la scientifique Marie Curie-Skłodowska. Pour moi, elle reste éternellement jeune et vivante. Elle m’accompagne depuis toujours. Le président de la République de Pologne Ignacy Mościcki, dans sa lettre de condoléances adressée à Irène Joliot-Curie pour la mort de sa mère, écrivait : La Pologne perd, en la personne de feu Madame Curie-Skłodowska non seulement une scientifique qui a honoré le nom de sa patrie dans le monde entier, mais une grande citoyenne, qui, durant toute sa vie, n’a cessé de veiller aux intérêts de sa nation.

Noémie COMBE: Toucher le mystère de l’univers
Noémie COMBE

Noémie COMBE

Toucher le mystère de l’univers

Je n’aurais jamais crû que le 7 novembre, l’année du 150e anniversaire de Marie Salomé Skłodowska, par des aléas du sort, moi, née à Jarocin en Pologne, je me trouverai à Paris, non pas en touriste mais en tant qu’attaché temporaire de recherche et d’enseignement à l’Université Pierre et Marie Curie à Paris. Je marchais maintenant sur les traces de Marie Curie-Skłodowska, en prenant les mêmes rues qu’elle, la rue Lhomond, la rue d’Ulm, et en voyant surgir au bout la coupole du Panthéon.

Hanna Nencka COMBE: Na przekór wszystkim złym wiatrom. Osobiste spotkania z dziedzictwem Marii Curie-Skłodowskiej
Hanna NENCKA COMBE

Hanna NENCKA COMBE

Na przekór wszystkim złym wiatrom.
Osobiste spotkania z dziedzictwem Marii Curie-Skłodowskiej

Prezydent RP Ignacy Mościcki, przesyłając Irenie Joliot-Curie kondolencje z powodu śmierci matki, pisał: Polska traci w śp. Pani Skłodowskiej-Curie nie tylko uczoną, która imię swej ojczyzny wsławiła w całym świecie, ale i wielką obywatelkę, zawsze przez całe życie czujnie stojącą na straży interesów swego narodu. Myślę, że Polska nigdy nie straciła i nie straci Marii Curie-Skłodowskiej, gdyż żyje ona ciągle w nas.

Prof. Kazimierz ORZECHOWSKI: #Curie2017. Transgresser les frontières
Prof. Kazimierz ORZECHOWSKI

Prof. Kazimierz ORZECHOWSKI

#Curie2017. Transgresser les frontières

Marie Skłodowska-Curie ou Marie Curie-Skłodowska ? En France, le pays avec lequel elle a lié sa vie familiale et scientifique, le nom du mari vient, en effet, en premier. Je garderai ici cependant la syntaxe de la langue polonaise, en plaçant son nom de jeune fille avant celui de son mari. Un argument en faveur de ce choix se trouve dans l’article que Marie Skłodowska-Curie a publié dans la revue « Chemik Polski », en le signant justement de cette façon-là.

Prof. Michał KLEIBER: Umiędzynarodowienie nauki jest naturalne
Prof. Michał KLEIBER

Prof. Michał KLEIBER

Umiędzynarodowienie nauki jest naturalne

Maria Skłodowska-Curie to osoba z różnych względów, także z powodu charakteru osobistego, zupełnie wyjątkowa. Nie mam najmniejszej wątpliwości, że jest ona jednym z ważnych filarów europejskiej przeszłości, o których trzeba dzisiaj głośno mówić. Bo Europa jest dzisiaj tym, czym została przez lata ukształtowana osobowościami takich właśnie osób.

Prof. Michał KLEIBER: La science est commune, internationale, globalisée
Prof. Michał KLEIBER

Prof. Michał KLEIBER

La science est commune, internationale, globalisée

Marie Curie-Skłodowska est, à plusieurs égards, aussi pour son caractère personnel, quelqu’un d’absolument exceptionnel. Je n’ai pas l’ombre d’un doute qu’elle constitue l’un des piliers essentiels du passé européen dont il faut, aujourd’hui, parler haut et fort. Car l’Europe est aujourd’hui ce avec quoi elle a été façonnée par la personnalité de telles individualités.

Prof. Jacek GLIŃSKI, Prof. Kazimierz ORZECHOWSKI: Wrocławska chemia. W roku jubileuszu Marii Curie-Skłodowskiej
Prof. Jacek GLIŃSKIProf. Kazimierz ORZECHOWSKI

Prof. Jacek GLIŃSKI
Prof. Kazimierz ORZECHOWSKI

Wrocławska chemia.
W roku jubileuszu Marii Curie-Skłodowskiej

Łączny potencjał naukowy wrocławskiej chemii jest olbrzymi, a wyniki — mierzone liczbą i jakością publikacji naukowych i patentów — są imponujące. Wrocławskie instytuty chemiczne mają najwyższe ministerialne klasyfikacje A lub A+ i są rozpoznawalne nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. W tym roku Uniwersytet Wrocławski znalazł się wśród trzech polskich uniwersytetów na liście Top 500 światowego rankingu ARWU Chemistry, wraz z UW i UJ.

Marjorie PISANI: Ode à la Pologne
Marjorie PISANI

Marjorie PISANI

Ode à la Pologne

J’aime la richesse de la langue polonaise, sa mélodie, sa résonnance et ses chuintements. On a beau dire que les langues slaves peuvent paraître « brutes de décoffrage », les douces syllabes polonaises sont raffinées, délicates et harmonieuses.