.W 2017 r. mija 150 rocznica urodzin Marii Curie oraz 120 rocznica urodzin jej córki Ireny. Obie panie są laureatkami Nagrody Nobla w dziedzinie chemii i fizyki za badania nad promieniotwórczością. Noblistki są jednocześnie symbolami innowacyjności, poszukiwania, siły i determinacji w nauce, lecz przede wszystkim najlepszymi symbolami wspólnych dla Francji i Polski przedsięwzięć i dróg do ich realizacji. Ich osiągnięcia stanowią podstawę do budowy i wzmocnienia wiarygodnej, trwale oddziałującej na liderów opinii we Francji opowieści o kreatywności Polaków (w przeszłości i dziś) oraz współpracy polsko-francuskiej. Taki jest też punkt wyjścia do poważnej rozmowy o polskiej wynalazczości i nauce, lecz także o promocji Polski poprzez innowacyjność i kreatywność.

Projekt #Curie2017 to szansa zbudowania pozytywnego odbioru także współczesnej Polski

150 rocznica urodzin Marii Curie-Skłodowskiej i 120 rocznica urodzin Ireny Joliot-Curie to możliwość wzmocnienia naturalnego ładunku sympatii dla Polski i Polaków, okazja do pokazania współczesnej Polski francuskim elitom, zredukowania negatywnych opinii, których genialne Polki stanowią naturalne zaprzeczenie. Oto matka i córka, noblistki, żony noblistów, feministki, kobiety wyzwolone, mądre, walczące, a przede wszystkim zmieniające świat!

W projekcie #Curie2017, realizowanym przy wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych, docieramy do najważniejszych grup kształtujących opinię publiczną we Francji: ludzi nauki, polityki, administracji, mediów. W serii publikacji oraz debat — tak w Polsce, jak we Francji — przedstawiamy historię i teraźniejszość Polski, szukamy tego, co łączy. Wierzymy, że osobiste świadectwa naszych rozmówców będą miały kluczowe znaczenie w zbudowaniu pozytywnego odbioru także współczesnej Polski.

Anna BIAŁOSZEWSKA

Ginette GABLOT: Marie Curie et le Panthéon
Ginette GABLOT

Ginette GABLOT

Marie Curie et le Panthéon

Aujourd’hui, à l’occasion du cent cinquantenaire de la naissance de Maria Skłodowska, l’exposition qui lui est consacrée est l’occasion d’évoquer la place du Panthéon dans le paysage quotidien de Marie Curie et les liens professionnels et privés qu’elle a entretenus avec les personnalités, scientifiques ou pas, inhumées dans ce haut lieu de la mémoire française.

Ginette GABLOT: Maria Curie i Panteon
Ginette GABLOT

Ginette GABLOT

Maria Curie i Panteon

Z okazji sto pięćdziesiątej rocznicy urodzin Marii Curie Skłodowskiej, poświęcona jej wystawa jest okazją do przypomnienia, że Panteon był na trwałe wpisany w jej codzienność, oraz że z wieloma postaciami pochowanymi w tym miejscu pamięci łączyły ją więzi zawodowe lub osobiste.

Prof. Wojciech WITKIEWICZ: #Curie2017 Entre physique et technologie, d’un côté, et médecine et éthique, de l’autre. Le besoin d'une coopération intégrée et interdisciplinaire.
Prof. Wojciech WITKIEWICZ

Prof. Wojciech WITKIEWICZ

#Curie2017
Entre physique et technologie, d’un côté, et médecine et éthique, de l’autre. Le besoin d'une coopération intégrée et interdisciplinaire.

La conséquence directe des travaux sur le radium et le polonium, outre évidemment le feu dans les cœurs des savants attisé par ces rayonnements mystérieux, comme se plaisait à dire la presse de l’époque, a été la création de l’Institut du Radium où on menait les toutes premières recherches interdisciplinaires en chimie, physique et médecine. Cela, à son tour, a sauvé la vie de nombreux soldats pendant la Première Guerre mondiale.

Prof. Wojciech WITKIEWICZ: #Curie2017 Między fizyką i techniką a medycyną i etyką. O potrzebie międzydyscyplinarnej, zintegrowanej współpracy
Prof. Wojciech WITKIEWICZ

Prof. Wojciech WITKIEWICZ

#Curie2017
Między fizyką i techniką a medycyną i etyką. O potrzebie międzydyscyplinarnej, zintegrowanej współpracy

Wyrastałem w pokoleniu zaciekawionym technologią, dumnym z jej rozwoju i przekonanym o celowości postępu technologicznego. W czasach, gdy nie było czasopism open-access, listy filadelfijskiej czy indeksu Hirscha, a jedynym celem przyświecającym odkryciom było rzetelne poszukiwanie prawdy. Dążenie do prawdy, pasja i oddanie, jakie przyświecały wtedy ludziom nauki, były powodem tego, że profesor wyższej uczelni razem z lekarzem zajmowali pierwszą lokatę w rankingach zawodów prestiżowych, jako zawody zaufania publicznego.

Chiara FERRARIS: Le Paris de la Grande Polonaise. Sur les traces de Marie Curie-Skłodowska
Chiara FERRARIS

Chiara FERRARIS

Le Paris de la Grande Polonaise.
Sur les traces de Marie Curie-Skłodowska

Au moins 360 écoles dans toute la France portent le nom de Marie Curie. Parmi les femmes les plus célebrées, elle arrive troisième, après Jeanne d’Arc et sainte Marie. Chez les hommes, elle est devancée par des personnalités telles que Victor Hugo, Louis Pasteur, Jean Jaurès, Antoine de Saint-Exupéry ou saint Joseph. Il convient d’ajouter que juste derrière Marie, à la 13e position, se place son époux Pierre Curie.

Hervé THIS: Marie Curie-Skłodowska… et la cuisine
Hervé THIS

Hervé THIS

Marie Curie-Skłodowska… et la cuisine

En ces temps de célébration d’une grande dame de la science, concluons en signalant que l’aventure des Lumières n’est pas terminée : elle ne fait que commencer. Sur les traces de nos grands anciens, hommes ou femmes, soyons des Hussards de la Connaissance.

Hervé THIS: Maria Curie-Skłodowska a kuchnia? Tak, spuścizna Wielkiej Polki może zadziwiać
Hervé THIS

Hervé THIS

Maria Curie-Skłodowska a kuchnia?
Tak, spuścizna Wielkiej Polki może zadziwiać

Maria Curie, w swojej słynnej pracy na temat wyizolowania radu, wpisywała się w działania o charakterze naukowym, a nie „technicznym” czy „technologicznym”. Dlatego proponuję, by nie uważać Marii Curie za „chemiczkę”, ale raczej za naukowca w dziedzinie chemii. Od kilkudziesięciu już lat walczę o to, by przestano mieszać te trzy pola: techniczne, technologiczne i naukowe.

Prof.Jacek GLIŃSKI, Prof.Kazimierz ORZECHOWSKI: La chimie de Wrocław. L’année de l’anniversaire de Marie Curie-Skłodowska
Prof. Jacek GLIŃSKIProf. Kazimierz ORZECHOWSKI

Prof. Jacek GLIŃSKI
Prof. Kazimierz ORZECHOWSKI

La chimie de Wrocław.
L’année de l’anniversaire de Marie Curie-Skłodowska

Le potentiel scientifique réuni de la chimie de Wrocław est énorme, et les résultats – mesurés par la quantité et la qualité des publications scientifiques et des brevets – sont impressionnants. Cette année, l’Université de Wrocław s’est retrouvée, parmi trois universités polonaises, sur la liste Top 500 du classement mondial ARWU Chemistry, conjointement avec l’Université de Varsovie et l’Université Jagellon.

Sylwia BORSKA: Wielkie i niebezpieczne piękno. Promieniotwórczość w nauce i medycynie
Sylwia BORSKA

Sylwia BORSKA

Wielkie i niebezpieczne piękno.
Promieniotwórczość w nauce i medycynie

Na przykładzie wielkich uczonych, takich jak Maria Skłodowska-Curie i jej córka Irena Joliot-Curie, widać wyraźnie, że prawdziwy pasjonat nauki musi mieć ogromną wyobraźnię, nie tylko wiedzę. Ponadto niezbędna jest wytrwałość w realizowaniu swoich pomysłów, często bez wsparcia finansowego państwa. Tylko ktoś, kto ma dużo pozytywnej energii, siły i ciekawości świata, jest w stanie przetrwać w jednym z najgorzej opłacanych i niedocenianych zawodów świata.

Prof. Maciej CHOROWSKI: Polska hubem innowacyjnym  dla naukowców z ościennych krajów?
Prof. Maciej CHOROWSKI

Prof. Maciej CHOROWSKI

Polska hubem innowacyjnym dla naukowców z ościennych krajów?

Wśród około miliona Ukraińców, którzy osiedlili się na dłużej lub krócej w Polsce, około 30% stanowią osoby z wyższym wykształceniem. To oni i im podobni powinni zapragnąć przejść do świata nowych technologii i zrealizować swój „polski sen”. Czy tak się stanie, zależy od nas, wiary młodych Polaków w możliwość osiągnięcia sukcesu w Polsce oraz atrakcyjności polskiej kultury. I znacznie mniej od systemu zachęt przez dotacje udzielane start-upom oraz wszechobecnej proinnowacyjnej retoryki.

#CURIE2017. Debata w Paryżu

#CURIE2017.
Debata w Paryżu

W debacie #Curie2017 w dniu 150. rocznicy urodzin Marii Skłodowskiej wzięły udział Natacha HENRY i Marie-Noëlle HIMBERT, autorki dwóch najważniejszych dziś książek o Wielkiej Polskiej Noblistce. Debatę, na którą przybyli francuscy deputowani, politycy, naukowcy, dziennikarze, liderzy opinii nadający ton postrzeganiu Polski we Francji otworzył JE Ambasador Rzeczpospolitej w Paryżu Tomasz MŁYNARSKI. Debatę prowadził prof. Piotr BIŁOS z INALCO.

Jean-Pierre POIRIER: Maria Skłodowska w Warszawie
Jean-Pierre POIRIER

Jean-Pierre POIRIER

Maria Skłodowska w Warszawie

Maria kształtuje światopogląd, który będzie jej drogowskazem przez całe życie: wiara w naukę i postęp, uświadomiona laickość i łagodny antyklerykalizm, ostry sprzeciw wobec wszelkich przywilejów klasowych i wobec antysemityzmu. Także przekonanie, że nauka oraz oświecony socjalizm mogą przyczynić się do stworzenia bardziej sprawiedliwego społeczeństwa, gwarantującego wszystkim równe szanse, równość płci oraz emancypację kobiet.

Janine TROTEREAU: L’autre Marie Curie-Skłodowska
Janine TROTEREAU

Janine TROTEREAU

L’autre Marie Curie-Skłodowska

En s’inscrivant à la Sorbonne, elle francise son prénom et devient définitivement Marie. Licenciée de physique avec mention très bien deux ans après son arrivée à Paris, elle rentre en Pologne pour réaliser son rêve, enseigner…

Janine TROTEREAU: Inna Maria Curie-Skłodowska
Janine TROTEREAU

Janine TROTEREAU

Inna Maria Curie-Skłodowska

Los Polski, która jest wówczas podzielona między Imperium rosyjskie, Austrię i Prusy jest bardzo ważną kwestią dla całej rodziny. W domu, narażając się na aresztowanie, czyta się polskich poetów, w szczególności Adama Mickiewicza i Juliana Niemcewicza, jednego z inicjatorów powstania listopadowego w 1830 roku.

#Curie2017. Débat à Paris

#Curie2017. Débat à Paris

Dans le débat #Curie2017, le jour du 150e anniversaire de Marie Skłodowska, sont intervenues Natacha HENRY et Marie-Noëlle HIMBERT, auteures des deux plus importants livres aujourd’hui sur la grande Polonaise, deux fois couronnée du Prix Nobel. Le débat auquel ont assisté députés, hommes et femmes politiques, scientifiques, journalistes et leaders d’opinion français qui donnent le ton à la perception de la Pologne en France a été ouvert par SE l’Ambassadeur de la République de Pologne à Paris Tomasz MŁYNARSKI. Le débat a été animé par Piotr BIŁOS d’INALCO.

Prof. Paul REUSS: Maria Curie-Skłodowska. Pionierka nowego wieku i nowej nauki
Prof. Paul REUSS

Prof. Paul REUSS

Maria Curie-Skłodowska.
Pionierka nowego wieku i nowej nauki

Dwudziestowieczna nauka została zdominowana przez dwie wielkie teorie: teorię względności i fizykę kwantową. Od kilkudziesięciu już lat wielu specjalistów poszukuje tej jednej teorii, która harmonijnie połączyłaby je obie, ale jak dotąd bez większych sukcesów. Czekamy, chyląc czoło nad dokonaniami niezwykłej Polki, na kolejną Marię Curie-Skłodowską.

Prof. Philippe COMBE: Un pas de géant vers la science contemporaine
Prof. Philippe COMBE

Prof. Philippe COMBE

Un pas de géant vers la science contemporaine

A une époque où les étudiants ont tendance à se désinteresser des disciplines scientifiques et que la question est de comment les motiver nous devrions méditer sur les dix leçons de Marie Curie à ses enfants. Ces Leçons de Marie Curie, s’adressent à de jeunes enfants, elles ne font intervenir que leur environnement avec les expériences simples à réaliser et à expliquer, et sont une excellente intitiation à la méthode scientifique, comme nous avons pu l’observer avec notre fille et ses collègues.