TSF Jazz Radio

#Curie2017

.W 2017 r. mija 150 rocznica urodzin Marii Curie oraz 120 rocznica urodzin jej córki Ireny. Obie panie są laureatkami Nagrody Nobla w dziedzinie chemii i fizyki za badania nad promieniotwórczością. Noblistki są jednocześnie symbolami innowacyjności, poszukiwania, siły i determinacji w nauce, lecz przede wszystkim najlepszymi symbolami wspólnych dla Francji i Polski przedsięwzięć i dróg do ich realizacji. Ich osiągnięcia stanowią podstawę do budowy i wzmocnienia wiarygodnej, trwale oddziałującej na liderów opinii we Francji opowieści o kreatywności Polaków (w przeszłości i dziś) oraz współpracy polsko-francuskiej. Taki jest też punkt wyjścia do poważnej rozmowy o polskiej wynalazczości i nauce, lecz także o promocji Polski poprzez innowacyjność i kreatywność.

Projekt #Curie2017 to szansa zbudowania pozytywnego odbioru także współczesnej Polski

150 rocznica urodzin Marii Curie-Skłodowskiej i 120 rocznica urodzin Ireny Joliot-Curie to możliwość wzmocnienia naturalnego ładunku sympatii dla Polski i Polaków, okazja do pokazania współczesnej Polski francuskim elitom, zredukowania negatywnych opinii, których genialne Polki stanowią naturalne zaprzeczenie. Oto matka i córka, noblistki, żony noblistów, feministki, kobiety wyzwolone, mądre, walczące, a przede wszystkim zmieniające świat!

W projekcie #Curie2017, realizowanym przy wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych, docieramy do najważniejszych grup kształtujących opinię publiczną we Francji: ludzi nauki, polityki, administracji, mediów. W serii publikacji oraz debat — tak w Polsce, jak we Francji — przedstawiamy historię i teraźniejszość Polski, szukamy tego, co łączy. Wierzymy, że osobiste świadectwa naszych rozmówców będą miały kluczowe znaczenie w zbudowaniu pozytywnego odbioru także współczesnej Polski.

Anna BIAŁOSZEWSKA

Magazyn idei "Wszystko Co Najważniejsze" oczekuje na Państwa w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu na Saint-Germain, naprawdę dobrych księgarniach w Polsce i ośrodkach polonijnych, a także w miejscach najważniejszych debat, dyskusji, kongresów i miejscach wykuwania idei.

Aktualne oraz wcześniejsze wydania dostępne są także wysyłkowo.

zamawiam