Abp Fulton J. SHEEN: Komunizm i sumienie Zachodu
Abp Fulton J. SHEEN

Abp Fulton J. SHEEN

Komunizm i sumienie Zachodu

Rozwój filozofii komunizmu, a do pewnego stopnia również wybuch rewolucji komunistycznej, obciąża sumienie świata zachodniego.

Prof. Renato CRISTIN: Długi cień komunizmu. Ukraina, Rosja, Putin, KGB i wojna
Prof. Renato CRISTIN

Prof. Renato CRISTIN

Długi cień komunizmu.
Ukraina, Rosja, Putin, KGB i wojna

Współczesna Rosja została zbudowana na strukturze sowieckich służb specjalnych. Wojna na Ukrainie jest pierwszą (i miejmy nadzieję ostatnią) zakrojoną na szeroką skalę agresją militarną postradzieckiej Rosji.

Josef MLEJNEK jr: Triumf nad komunizmem, który zamienił się w nowe więzienie
Josef MLEJNEK jr

Josef MLEJNEK jr

Triumf nad komunizmem, który zamienił się w nowe więzienie

„Wolność, wolność!”, rozlegało się na Placu Wacława i na Letnej jesienią 1989 roku, ale w wyjątkowej atmosferze pokoju, zbliżenia i współpracy, w czym wielu dostrzegło wpływ nowo kanonizowanej czeskiej księżniczki z XIII wieku. Ale ilu protestujących naprawdę tęskniło za wolnością, a ilu za standardem życia, który widzieli w zachodnich magazynach lub filmach? Dziś wydaje się, że odsetek członków tej drugiej grupy był znacznie większy, niż mógłby przypuszczać zewnętrzny obserwator w tamtym czasie.

Juraj MARUŠIAK: Idea komunizmu nigdy nie zdobyła poparcia wśród narodów Europy Środkowej i Wschodniej
Juraj MARUŠIAK

Juraj MARUŠIAK

Idea komunizmu nigdy nie zdobyła poparcia wśród narodów Europy Środkowej i Wschodniej

Opinia publiczna w Czechosłowacji w odniesieniu do okupacji tego kraju przez wojska Układu Warszawskiego była przeważnie prosowiecka, co było związane z pozytywnym obrazem Rosji w znacznej części społeczeństw słowackiego i czeskiego jeszcze z okresu odrodzenia narodowego w XIX wieku. Inaczej było w Polsce, która zawsze charakteryzowała się specyficznym poziomem wrogości wobec swojego wschodniego sąsiada.

Piotr POPIOŁEK: Jan Paweł II i kapitalizm
Piotr POPIOŁEK

Piotr POPIOŁEK

Jan Paweł II i kapitalizm

Papież przestrzega w encyklice, by w dobie porażki komunizmu wystrzegać się „radykalnej ideologii kapitalizmu”, w której dominuje wiara, że wszelkie problemy zostaną rozwiązane w „swobodnej grze sił rynkowych”.

Łukasz KAMIŃSKI, Grzegorz MAJEWSKI, Petr BLAŽEK: Ponad granicami. Historia Solidarności Polsko-Czechosłowackiej
Grzegorz MAJEWSKIŁukasz KAMIŃSKIPetr BLAŽEK

Grzegorz MAJEWSKI
Łukasz KAMIŃSKI
Petr BLAŽEK

Ponad granicami. Historia Solidarności Polsko-Czechosłowackiej

Ponad granicami. Historia Solidarności Polsko-Czechosłowackiej. I jedno ze spotkań: przy pięknej pogodzie spotkali się z jednej strony Václav Havel, Marta Kubišová, Jiří Bednář i Tomáš Petřivý, a z drugiej Jacek Kuroń, Adam Michnik, Jan Lityński i Antoni Macierewicz. Ten ostatni spóźnił się, chcąc zebranym pokazać świeżo wydrukowany numer Głosu.

Prof. Małgorzata GMURCZYK-WROŃSKA: Upadek dynastii Romanowów. Nieodrobiona lekcja zapomnienia
Prof. Małgorzata GMURCZYK-WROŃSKA

Prof. Małgorzata GMURCZYK-WROŃSKA

Upadek dynastii Romanowów. Nieodrobiona lekcja zapomnienia

Zbrodnia wymordowania rodziny Romanowów stała się w Rosji Sowieckiej publiczną tajemnicą. Bolszewicy robili wszystko, by tę zbrodnię ukryć, karali więzieniem za mówienie o niej. Większość Rosjan bała się poruszać temat losów rodziny carskiej. W 1976 r. geolog Aleksander Awdonin razem z pisarzem Gelim Riabowem przystąpili do poszukiwań w okolicy Jekaterynburga. W 1979 roku w okolicy miasta odnaleźli trzy czaszki i kości. Z uwagi na groźbę restrykcji ze strony władz nie upublicznili wyników swoich poszukiwań. Awdonin uczynił to dopiero po upadku ZSRR, w 1991 roku, zawiadamiając Prokuraturę Generalną Federacji Rosyjskiej.

Łukasz KAMIŃSKI: Późna sprawiedliwość. Justice 2.0.
Łukasz KAMIŃSKI

Łukasz KAMIŃSKI

Późna sprawiedliwość.
Justice 2.0.

Symbolicznym dla całego projektu przypadkiem jest wstrząsająca historia Hartmuta Tautza. Ten osiemnastoletni mieszkaniec NRD w 1986 r. postanowił uciec na Zachód przez granicę czechosłowacko-austriacką. 22 metry przed linią demarkacyjną dopadły go specjalnie szkolone psy straży granicznej. Gdy patrol dotarł do ciężko okaleczonego uciekiniera, żołnierze najpierw przeszukali ofiarę i próbowali ją przesłuchać. Dopiero po kilkudziesięciu minutach wezwali ambulans. Młodego człowieka nie udało się uratować. Jego tragiczny los zaprezentowano m.in. w Parlamencie Europejskim, a w miejscu śmierci staraniem PEMC stanął pomnik.

Rajmund KLONOWSKI: Operacja polska. Zapomniane ludobójstwo
Rajmund KLONOWSKI

Rajmund KLONOWSKI

Operacja polska. Zapomniane ludobójstwo

Brak rehabilitacji pomordowanych nie może dziwić, w końcu przestali istnieć, miała też zniknąć pamięć o nich. Znani z nazwisk prowodyrzy ludobójstwa, z Nikołajem Jeżowem na czele, sami sczeźli w Wielkim Terrorze i byli usuwani ze zdjęć. Taki sam los miał spotkać ich ofiary.

Paweł PIOTROWSKI: Czarna karta Wojciecha Jaruzelskiego. Kampania antysemicka w LWP 1967 – 1968
Paweł PIOTROWSKI

Paweł PIOTROWSKI

Czarna karta Wojciecha Jaruzelskiego.
Kampania antysemicka w LWP 1967 – 1968

Nagonka antyżydowska w armii została celowo sprowokowana, a jej zaczynu należy szukać w Głównym Zarządzie Politycznym oraz WSW. Organizatorami akcji antyżydowskiej byli związani z gen. Moczarem, pretendentem do najwyższych stanowisk w państwie, generałowie LWP, w tym gen. Wojciech Jaruzelski. Celem zaś był marsz. Marian Spychalski, minister obrony narodowej, mający żonę Żydówkę i pogardliwie nazywany „Mońkiem”.

Prof. Jerzy EISLER: Skrócona historia III RP
Prof. Jerzy EISLER

Prof. Jerzy EISLER

Skrócona historia III RP

Polska znajduje się w niezwykle korzystnym położeniu. Jest członkiem najsilniejszego sojuszu polityczno-militarnego w dziejach ludzkości (NATO) oraz organizacji skupiającej najbogatsze i najwyżej rozwinięte państwa świata (UE). Ma przyjazne lub co najmniej poprawne stosunki ze wszystkimi swoimi sąsiadami. Przyszłość Polski w stopniu nieporównywalnym z innymi okresami zależy od nas: naszej mądrości, cierpliwości, przedsiębiorczości, innowacyjności, pracowitości… – pisze prof. Jerzy EISLER

Marcin GIEŁZAK: Rok nowej lewicy
Marcin GIEŁZAK

Marcin GIEŁZAK

Rok nowej lewicy

Środowiska rewolucyjnej lewicy zachodniej na ogół bardziej interesowały się tym, co działo się po drugiej stronie żelaznej kurtyny, aniżeli ludzie o poglądach zachowawczych czy nawet tradycyjna socjaldemokracja. Umiarkowana, mieszczańska opinia chciała przede wszystkim stabilizacji, spokoju, odprężenia w relacjach między dwoma blokami ideologicznymi. Młodzieżowe bunty w stolicach państw Układu Warszawskiego wcale nie były im na rękę.

Łukasz KAMIŃSKI: #100Victims Pamiętajmy o ofiarach komunizmu
Łukasz KAMIŃSKI

Łukasz KAMIŃSKI

#100Victims
Pamiętajmy o ofiarach komunizmu

Celem projektu #100Victims jest pokazanie, że za szacowaną przez historyków liczbą 100 milionów ofiar komunizmu kryją się losy konkretnych ludzi. Ludzi, którzy mieli swoje twarze i nazwiska, których życie zostało nagle brutalnie przerwane.