Piotr ORAWSKI: "Piękno muzyki (37). Credo, quia absurdum" Piotr ORAWSKI: "Piękno muzyki (37). Credo, quia absurdum"
Piotr ORAWSKI

Piotr ORAWSKI

"Piękno muzyki (37). Credo, quia absurdum"

Piękno i stworzenie to dwie najpiękniejsze tajemnice świata. Dają nam byt, dają istnienie, dają życie. Czy dają też nadzieję? Tego nie wiem i nigdy wiedzieć nie będę, bo w nadzieję zasadniczo nie wierzę, chociaż kultura nas uczy, że coś takiego jest.

Piotr ORAWSKI: "Piękno muzyki (36). Andersen i Kierkegaard, czyli Albo, albo" Piotr ORAWSKI: "Piękno muzyki (36). Andersen i Kierkegaard, czyli Albo, albo"
Piotr ORAWSKI

Piotr ORAWSKI

"Piękno muzyki (36). Andersen i Kierkegaard, czyli Albo, albo"

To zawsze o nas mówi bajka, to ona jest prawdziwa, to o nas mówi mit, to my jesteśmy podmiotem ludzkich dziejów, historii, losów – także w wymiarze jak najbardziej osobistym, a ten jest dla bardzo wielu z nas najważniejszy, ale i najmniej osiągalny.

Piotr BARON: Jazz w czasach zarazy, czyli gorąca broń zimnej wojny Piotr BARON: Jazz w czasach zarazy, czyli gorąca broń zimnej wojny
Piotr BARON

Piotr BARON

Jazz w czasach zarazy, czyli gorąca broń zimnej wojny

Pisarz Tadeusz Borowski przypomniał, że “muzyka jest polityką” i wzywał zebranych do obrony “przed imperialistami, którzy chcieliby z nas uczynić mięso armatnie, a z kultury pornografię i jazz” – o początkach jazzu w Polsce pisze Piotr BARON.

Piotr ORAWSKI: "Piękno muzyki (35). O granicach" Piotr ORAWSKI: "Piękno muzyki (35). O granicach"
Piotr ORAWSKI

Piotr ORAWSKI

"Piękno muzyki (35). O granicach"

Chyba po raz ostatni w czasach renesansu całokształt wiedzy o świecie i wszechświecie stanowił obszar bez granic, oferował w miarę spójną wiedzę o tej rzeczywistości, która jest naszym udziałem, choć nie przeszkadzało to palić ludzi na stosie za inny sposób myślenia. Takie stosy były być może największą granicą ludzkiej moralności i mentalności.

Piotr ORAWSKI: "Piękno muzyki (33). O naszym byciu" Piotr ORAWSKI: "Piękno muzyki (33). O naszym byciu"
Piotr ORAWSKI

Piotr ORAWSKI

"Piękno muzyki (33). O naszym byciu"

Bycie człowieka jest nie tylko krótkie, ale i dość problematyczne. Nigdy nie możemy być pewni, co i kiedy nam się zdarzy, kładąc byciu czy istnieniu kres. Byt ma dwie zasadnicze, ale i różne właściwości: życia i nieżycia. Katedra św. Wita w Pradze jest niewątpliwie bytem, ona istnieje, jest i przemija znacznie wolniej niż życie organizmów żywych.

Piotr ORAWSKI: "Piękno muzyki (27). O muzyce Mahlera" Piotr ORAWSKI: "Piękno muzyki (27). O muzyce Mahlera"
Piotr ORAWSKI

Piotr ORAWSKI

"Piękno muzyki (27). O muzyce Mahlera"

Na przełomie XIX i XX wieku było wielu znakomitych kompozytorów muzyki symfonicznej – chociażby Ryszard Strauss – ale żadnemu z nich nie udało się w tym stopniu, co Mahlerowi dotknąć z jednej strony materii życia, a z drugiej strony istoty bytu, jego metafizyki, a więc wyjścia poza krąg rzeczywistości i dotarcie do tego, co tej rzeczywistości jest sensem najgłębszym.

Piotr ORAWSKI: "Piękno muzyki (26). O śmiechu" Piotr ORAWSKI: "Piękno muzyki (26). O śmiechu"
Piotr ORAWSKI

Piotr ORAWSKI

"Piękno muzyki (26). O śmiechu"

W Cyruliku sewilskim humor jest wpisany w wiele scen, ale pod maską humoru kryje się w nich czułość, wzruszenie, miłość, a nawet coś więcej niż opera komiczna potrafiła i chciała nam dać.

Piotr ORAWSKI: "Piękno muzyki (25). O muzyce" Piotr ORAWSKI: "Piękno muzyki (25). O muzyce"
Piotr ORAWSKI

Piotr ORAWSKI

"Piękno muzyki (25). O muzyce"

Już w starożytnej Grecji, w pismach nie tylko Platona i Arystotelesa, jako twórców dwóch głównych nurtów europejskiej myśli filozoficznej, pojawiły się pytania o istotę i naturę sztuki dźwięku, przy czym odpowiedzi powiązane były zwykle ze sferą etyki i moralności. To dziwne, że właśnie wtedy wielcy myśliciele uznali te aspekty muzyki za najbardziej istotne.

Piotr ORAWSKI: "Piękno muzyki (24). O pięknie" Piotr ORAWSKI: "Piękno muzyki (24). O pięknie"
Piotr ORAWSKI

Piotr ORAWSKI

"Piękno muzyki (24). O pięknie"

Nasz świat jest w ten sposób zbudowany, że istnieje niepisana i wyznaczona sferą tabu granica między tym, co w kulturze wysokiej można powiedzieć, a czego powiedzieć pod żadnym pozorem nie można. Czym jest piękno? Przede wszystkim tym, co nas fascynuje fizycznie albo intelektualnie.

Piotr ORAWSKI: "Piękno muzyki (23). O złu i dobru" Piotr ORAWSKI: "Piękno muzyki (23). O złu i dobru"
Piotr ORAWSKI

Piotr ORAWSKI

"Piękno muzyki (23). O złu i dobru"

Walka dobra ze złem jest obszarem bardzo ważnym, bo od kilku setek lat określała kształt myślenia o religijności i duchowości naszego kręgu kulturowego. Dualizm tych pojęć wywołuje napięcia zasadnicze.

Piotr ORAWSKI: Piękno muzyki (22). O symfonii heroicznej Beethovena" Piotr ORAWSKI: Piękno muzyki (22). O symfonii heroicznej Beethovena"
Piotr ORAWSKI

Piotr ORAWSKI

Piękno muzyki (22). O symfonii heroicznej Beethovena"

Są w tej symfonii fragmenty porywające: finał pierwszej części z fanfarami trąbek i kotłów, wielokrotnie powtarzanym krótkim motywem triol, który prowadzi do wielkiej kulminacji, albo zakończenie całego dzieła – niezapomniane krótkie motywy blachy, które są wbrew ich istocie jako instrumentów orkiestry.

Piotr ORAWSKI: "Piękno muzyki (21).  Symfonia z Nowego Świata" Piotr ORAWSKI: "Piękno muzyki (21).  Symfonia z Nowego Świata"
Piotr ORAWSKI

Piotr ORAWSKI

"Piękno muzyki (21). Symfonia z Nowego Świata"

W trakcie wieloletniej pracy kompozytorskiej wypracował własny styl, który wprawdzie mógł ulegać zmianom i dostosowywać się do nowych podniet i wpływów, jednak owe przypadkowe modyfikacje nie mogły zmienić jego podstawowej istoty.

Piotr ORAWSKI: "Piękno muzyki (18). O odchodzeniu i dźwięku Es" Piotr ORAWSKI: "Piękno muzyki (18). O odchodzeniu i dźwięku Es"
Piotr ORAWSKI

Piotr ORAWSKI

"Piękno muzyki (18). O odchodzeniu i dźwięku Es"

Dźwięk Es i jednoimienne tonacje Es-dur i es-moll od dawna miały specyficzne zabarwienie retoryczne i emocjonalne. Pierwsza z nich wiązała się z majestatem, sakralnością i heroicznością; druga była emblematem bezbrzeżnego smutku, fatalizmu, beznadziei i rezygnacji.

Piotr ORAWSKI: "Piękno muzyki (15). O życiu" Piotr ORAWSKI: "Piękno muzyki (15). O życiu"
Piotr ORAWSKI

Piotr ORAWSKI

"Piękno muzyki (15). O życiu"

Ale najbardziej niepokojąca i frapująca zarazem jest druga strofa wiersza Rilkego. Życie jako byt najbardziej śmiały i żarliwy spośród wszystkich? I dlaczego mając ludzkie granice i stojąc w naszym bycie skazanym na śmierć, zarywamy Byt Niepoznawalny?

Piotr ORAWSKI: "Piękno muzyki (13). O fenomenie Claudio Abbado" Piotr ORAWSKI: "Piękno muzyki (13). O fenomenie Claudio Abbado"
Piotr ORAWSKI

Piotr ORAWSKI

"Piękno muzyki (13). O fenomenie Claudio Abbado"

To, co robi w swojej artystycznej drodze Claudio Abbado jest zdumiewające, zachwycające, wręcz niewiarygodne. Człowiek, muzyk, dyrygent, jeden z najświetniejszych włoskich kapelmistrzów swojej epoki, który od kilku dekad zachwycał nas swoimi kreacjami wielkich oper romantycznych i tych, które powstały już w wieku dwudziestym, a także repertuarem symfonicznym, nagle, ni stąd, ni zowąd, spojrzał na wiek XVIII, i to tak wnikliwie, że odkrył dla nas i Mozarta, i Bacha, i paru jeszcze innych kompozytorów tamtych czasów.

Piotr ORAWSKI: "Piękno muzyki (12). O najradośniejszej symfonii Beethovena" Piotr ORAWSKI: "Piękno muzyki (12). O najradośniejszej symfonii Beethovena"
Piotr ORAWSKI

Piotr ORAWSKI

"Piękno muzyki (12). O najradośniejszej symfonii Beethovena"

Beethoven zasady te przekroczył, nadając poszczególnym instrumentom nową rolę w strukturze orkiestrowego brzmienia. Dotyczy to zwłaszcza instrumentów dętych. Ich rola znacznie wzrosła. Beethoven wszechstronnie je wykorzystał w budowaniu nowych brzmień, wyzyskując do maksimum ich siłę i agresywność.

Piotr ORAWSKI: "Piękno muzyki (10). O okrucieństwie i Kanonie Pachelbela" Piotr ORAWSKI: "Piękno muzyki (10). O okrucieństwie i Kanonie Pachelbela"
Piotr ORAWSKI

Piotr ORAWSKI

"Piękno muzyki (10). O okrucieństwie i Kanonie Pachelbela"

Od dawna myślę o tym rozdźwięku między pięknem i prawdą sztuki w jej wymiarach artystycznych, estetycznych, moralnych i każdych innych umiejscowionych w obszarach najszlachetniejszych naszego ludzkiego bytu, a tym, co ten byt czy bycie na co dzień nam przynosi.

Piotr ORAWSKI: "Piękno muzyki (9). O radości w muzyce" Piotr ORAWSKI: "Piękno muzyki (9). O radości w muzyce"
Piotr ORAWSKI

Piotr ORAWSKI

"Piękno muzyki (9). O radości w muzyce"

Musica est scientia – głosiła klasyczna formuła, bez względu na to, czy wyrażał ją św. Augustyn, czy któryś z jego następców lub oponentów. Muzyka w wiekach średnich i jeszcze później, w czasach renesansu, a nawet baroku, zawsze była wiedzą, nie było więc tam miejsca na radość; trudno bowiem przyjąć założenie, że akord C-dur wyraża radość lub wesołość, a akord d-moll jest obszarem doznań albo tragicznych, albo dramatycznych, a najpewniej jednych i drugich.

Magazyn idei "Wszystko Co Najważniejsze" oczekuje na Państwa w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu na Saint-Germain, naprawdę dobrych księgarniach w Polsce i ośrodkach polonijnych, a także w miejscach najważniejszych debat, dyskusji, kongresów i miejscach wykuwania idei.

Aktualne oraz wcześniejsze wydania dostępne są także wysyłkowo.

zamawiam