Prof. Michael O’SULLIVAN: Po kilku dekadach państwo znów jest najważniejsze
Prof. Michael O’SULLIVAN

Prof. Michael O’SULLIVAN

Po kilku dekadach państwo znów jest najważniejsze

Po kilku dekadach malejących wydatków rządowych, przerwanych przez globalny kryzys finansowy, wzrasta rola państwa. Pakiety wsparcia w czasie pandemii i kryzysu energetycznego odzwierciedlają zmieniające się oczekiwania co do roli rządu i będą trudne do odwrócenia, szczególnie przy zwalniającej gospodarce.

Prof. John KLEINIG: Patrioci to raczej reformatorzy niż rewolucjoniści
Prof. John KLEINIG

Prof. John KLEINIG

Patrioci to raczej reformatorzy niż rewolucjoniści

Patriotyzm, jak podobno powiedział Samuel Johnson, jest ostatnią deską ratunku dla łajdaka. I niech tak pozostanie. Ale Johnson miał na myśli łajdaków, a nie patriotyzm, a moim zadaniem jest przedstawienie argumentów przemawiających za znaczeniem skromnego patriotyzmu – tego, co Igor Primoratz nazwał „patriotyzmem światowym” – oraz w miarę moich możliwości, zabezpieczenie go przed wykorzystywaniem przez łajdaków

David DJAÏZ: Nowy model Francji
David DJAÏZ

David DJAÏZ

Nowy model Francji

Francja potrzebuje nowego modelu społecznego. Nie będącego kopią rozwiązań z innych państw, tylko opartego na francuskiej demografii, geografii, historii, kulturze, języku, wierzeniach i mitach.

Prof. Aleksander SURDEJ: Dezinstytucjonalizacja odpowiedzialności
Prof. Aleksander SURDEJ

Prof. Aleksander SURDEJ

Dezinstytucjonalizacja odpowiedzialności

Bezustanna kampanijność polityki i jej orientacja na osobowości medialne sprawia, że skracany jest horyzont czasowy decyzji i osłabiana jest skuteczność polityk wymagających konsekwentnej realizacji w dłuższym okresie.

Ks. prof. Piotr MAZURKIEWICZ: Racja stanu czy racje klanów?
Ks. prof. Piotr MAZURKIEWICZ

Ks. prof. Piotr MAZURKIEWICZ

Racja stanu czy racje klanów?

Pojęcie racji stanu – tak w filozofii politycznej, jak i w politycznej praktyce – nie jest zwykłym synonimem troski o dobro wspólne

Prof. Massimo VIGLIONE: Włosi nie pozwolą na odebranie im domu. Europa między demokracją a liberalizmem
Prof. Massimo VIGLIONE

Prof. Massimo VIGLIONE

Włosi nie pozwolą na odebranie im domu.
Europa między demokracją a liberalizmem

Przez pięć lat Włosi wysłuchiwali w telewizji, w popularnych programach talk-show, jednego, powtarzanego w nieskończoność zdania: „Unia Europejska tego od nas chce”. Zupełnie jakby był to argument ostateczny, z którym nie wolno dyskutować. Wahadło odbiło: na scenę wszedł Salvini i Bracia Włoscy. Zażądano zwrotu suwerenności.

Ks. Grzegorz SOKOŁOWSKI: Chrześcijańska wizja polityki
ks. Grzegorz SOKOŁOWSKI

ks. Grzegorz SOKOŁOWSKI

Chrześcijańska wizja polityki

Działalność polityczna wymaga odniesienia do całościowej wizji społeczeństwa i człowieka. Państwo nie może wymagać od obywateli przywiązania do określonej ideologii, ponieważ mogłoby to prowadzić do dyktatury duchowej, która jest najgorsza ze wszystkich. Wspólnota polityczna istnieje dla dobra wspólnego. Rzeczywiście, społeczeństwami dojrzalszymi są te, w których udział wszystkich jest wolny, aktywny i odpowiedzialny.

Abp Józef MICHALIK, Ks. Henryk ZIELIŃSKI: Pełne nienawiści podziały nie służą przyszłości Polski
Abp Józef MICHALIKKs. Henryk ZIELIŃSKI

Abp Józef MICHALIK
Ks. Henryk ZIELIŃSKI

Pełne nienawiści podziały nie służą przyszłości Polski

Potrzeba było wizyty prezydenta USA Donalda Trumpa w Warszawie, żeby w mediach przebiła się idea miłości do Ojczyzny i ofiarności. Ofiara tych, którzy zginęli w powstaniu warszawskim i wcześniej w powstaniu w getcie warszawskim, wymaga szacunku. Nie może być tak, że tylko Amerykanie będą nam o tym przypominać.

Piotr ZAREMBA: Co zrobimy z Konstytucją?
Piotr ZAREMBA

Piotr ZAREMBA

Co zrobimy z Konstytucją?

Zaletą prezydenckiego pomysłu jest kurs na otwartą debatę o polskim państwie. Mogłaby się ona stać szkołą obywatelskiego myślenia. Czy jednak ktokolwiek chce takiej debaty naprawdę?

Kazimierz M.UJAZDOWSKI: "Instytucje. Ukryte siły Francji"
Kazimierz M.UJAZDOWSKI

Kazimierz M.UJAZDOWSKI

"Instytucje. Ukryte siły Francji"

Publicystyka prawicowa w Polsce popełnia błąd, idąc za katastroficznymi wizjami Houellebecqa i ciesząc się z tego, że jako Polska nie doświadczamy skutków kryzysu kulturowego Europy Zachodniej. To podejście, które daje wątpliwą satysfakcję. Mielibyśmy więcej satysfakcji, gdyby dwie kluczowe dla państwa instytucje, wojsko i policja, cieszyły się w Polsce podobnym szacunkiem, i miały jakość porównywalną z tą, jaką mają nad Sekwaną.

Eryk MISTEWICZ: "Do czego jest państwo?"
Eryk MISTEWICZ

Eryk MISTEWICZ

"Do czego jest państwo?"

Państwo nie ma prawa wchodzić na teren szkół, uczelni, teatrów i mediów publicznych. Nie ma prawa kreować polityki edukacyjnej, naukowej, kulturalnej, nie ma prawa używać mediów do realizacji swojej polityki. Trochę tak jak ministerstwo sprawiedliwości nie ma prawa zaglądać do sądów i prokuratur. Ma je finansować, i to wszystko. Jeśli tak, to Eryk Mistewicz zadaje pytanie: “Do czego jest państwo?”.

Michał BONI: "Meteorologia polityczna. Albo: koniec pewnej epoki"
Michał BONI

Michał BONI

"Meteorologia polityczna. Albo

W 1989 roku młodzi — w szerokim rozumieniu — wzięli władzę i odpowiedzialność. Dzisiaj dzieje się to samo. Energia przedsiębiorczych Polaków zbudowała sukces Polski i wywołała też problemy — nierówności, wykluczenia, podziały. Energia młodej generacji jest gotowa, by poruszać krajem, państwem, polityką, w inny sposób, używając nowego języka i nowych sposobów komunikacji, podejmując nowe wyzwania.

Tomasz ALEKSANDROWICZ: "Upadek państw. Zauważyliśmy, jak wielka to zmiana?"
Prof. Tomasz ALEKSANDROWICZ

Prof. Tomasz ALEKSANDROWICZ

"Upadek państw. Zauważyliśmy, jak wielka to zmiana?"

Państwo narodowe, podobnie jak jego podstawowy atrybut, jakim jest suwerenność, to kategorie historyczne, a więc zmienne w czasie. Obserwując życie publiczne nie sposób oprzeć się wrażeniu, że większość jego aktorów traktuje państwo w kategoriach jeszcze dziewiętnastowiecznych.