Prof. Kazimierz DADAK: Franciszek wobec rosyjskiej napaści
Prof. Kazimierz DADAK

Prof. Kazimierz DADAK

Franciszek wobec rosyjskiej napaści

Miłość grzesznika niejednokrotnie wymaga uzmysłowienia mu, że grzeszy – i to właśnie czyni Franciszek: jednoznacznie potępia wojnę.

Papież FRANCISZEK: Zamiast szukać prawdy i dobra, szukamy konsensusu; zamiast słuchać, zwracamy uwagę na słuchalność
Papież FRANCISZEK

Papież FRANCISZEK

Zamiast szukać prawdy i dobra, szukamy konsensusu; zamiast słuchać, zwracamy uwagę na słuchalność

Słuchanie jest pierwszym nieodzownym składnikiem dialogu i dobrej komunikacji. Nie można komunikować się, jeśli najpierw się nie słucha, a bez umiejętności słuchania nie ma dobrego dziennikarstwa. Aby dostarczać rzetelnych, wyważonych i kompletnych informacji, trzeba słuchać przez długi czas. Aby zrelacjonować wydarzenie lub opisać rzeczywistość w reportażu, trzeba umieć słuchać, być gotowym także do zmiany zdania i modyfikacji własnych początkowych założeń.

Antonio SPADARO SJ: Braterstwo ocala czas polityki
Antonio SPADARO SJ

Antonio SPADARO SJ

Braterstwo ocala czas polityki

“Braterstwo” znalazło się w dewizie Rewolucji Francuskiej. Porewolucyjny porządek z niego zrezygnował, by ostatecznie usunąć je z politycznego i ekonomicznego leksykonu. Dziś konieczne jest ponowne odkrycie tego potężnego ewangelicznego słowa.

Chase PADUSNIAK: Katechetyczna teologia polityczna Josepha Ratzingera
Chase PADUSNIAK

Chase PADUSNIAK

Katechetyczna teologia polityczna Josepha Ratzingera

Człowiek jest rzeczywiście, jak mówi Arystoteles, „istotą polityczną”, ale nie można go zredukować do polityki i ekonomii. Prawdziwy i najgłębszy problem z teologiami wyzwolenia widzę w ich skutecznym pominięciu idei Boga.

Antonio SPADARO SJ: Kościół jest zawsze w kryzysie. To klucz do jego reformy
Antonio SPADARO SJ

Antonio SPADARO SJ

Kościół jest zawsze w kryzysie. To klucz do jego reformy

Jeśli istnieje słowo podsumowujące sytuację, której doświadcza dziś świat, to jest nim słowo „kryzys”. W swoim przemówieniu do Kurii Rzymskiej, z okazji życzeń bożonarodzeniowych, papież Franciszek przywołał je aż 46 razy.

Michał KŁOSOWSKI: Pielgrzymka nadziei. Franciszek w Iraku
Michał KŁOSOWSKI

Michał KŁOSOWSKI

Pielgrzymka nadziei.
Franciszek w Iraku

Pielgrzymkę w te rejony Bliskiego Wschodu – do Iraku, Egiptu i Izraela – planował już Jan Paweł II – pisze Michał KŁOSOWSKI na kilka dni przed wylotem do Iraku, skąd będzie relacjonował kolejną papieską pielgrzymkę.

Małgorzata LIŚKIEWICZ: Nieuchronne konflikty
Małgorzata LIŚKIEWICZ

Małgorzata LIŚKIEWICZ

Nieuchronne konflikty

O konfliktach „nieuchronnych” Franciszek pisze we Fratelli tutti w rozdziale „Drogi nowego spotkania”, w części: „Wartość i znaczenie przebaczenia”.

Małgorzata LIŚKIEWICZ: Cierń w stopie św. Franciszka
Małgorzata LIŚKIEWICZ

Małgorzata LIŚKIEWICZ

Cierń w stopie św. Franciszka

„… Gdy uszli kilka kroków, brat Egidiusz spostrzegł, że Franciszek kuleje na jedną nogę.– Uderzyłeś się w nogę, ojcze? – spytał. – Nie.– Kamień Ci wpadł do sandała– Nie.– Więc dlaczego kulejesz?– Nastąpiłem nogą na cierń. Tkwi w mojej stopie i dlatego kuleję.– Zaczekaj, wyciągnę go…A na to Franciszek:– Nie.– Dlaczego, ojcze?– Wolę kuleć.– Wolisz, żeby cię bolał– Tak.– Nie rozumiem.– Widzisz, taki mały cierń jest bardzo biedny. Leży na ziemi i nic. Po prostu leży, nie wiadomo po co. Nagle…

Antonio SPADARO SJ: Żyjemy w czasach dialogu, a jednak jest coraz większy rozdźwięk między jednostką i wspólnotą
Antonio SPADARO SJ

Antonio SPADARO SJ

Żyjemy w czasach dialogu, a jednak jest coraz większy rozdźwięk między jednostką i wspólnotą

Fratelli tutti zestawia ze sobą braterstwo i przyjaźń społeczną. Stanowią one rdzeń tekstu i są jego przesłaniem. Realizm, obecny na kartach dokumentu, rozwiewa wszelki pusty romantyzm, nieustannie czający się, gdy mowa o braterstwie. Braterstwo jest dla Franciszka nie tylko emocją, uczuciem czy ideą – nieważne, jak szlachetną – ale faktem, który zakłada również wyjście, działanie (i wolność): „Czyim bratem siebie czynię?”.

Papież FRANCISZEK: Życie staje się historią
Papież FRANCISZEK

Papież FRANCISZEK

Życie staje się historią

Chciałbym Orędzie na ten rok poświęcić tematowi narracji, ponieważ wierzę, że aby się nie zagubić, powinniśmy oddychać prawdą dobrych historii, takich, które budują, a nie niszczą; historii, które pomagają odnaleźć korzenie i siłę, aby iść razem naprzód.

Michał KŁOSOWSKI: Czy w Tokio da się być katolikiem?
Michał KŁOSOWSKI

Michał KŁOSOWSKI

Czy w Tokio da się być katolikiem?

Japończycy niezwykle uprzejmi i dobrze wychowani. Jakby wiedzieli, że nie wolno podważyć reguł tego świata, który może nie jest idealny, ale na pierwszy rzut oka tak świetnie funkcjonuje.

Michał KŁOSOWSKI: Papież Franciszek w Maroko
Michał KŁOSOWSKI

Michał KŁOSOWSKI

Papież Franciszek w Maroko

Pielgrzymka Papieża Franciszka do Maroka 30-31 marca 2019 jest kolejną, w trakcie której Papież z Argentyny odwiedza muzułmański kraj. Obserwując tę pielgrzymkę widzę, że dla kard. Bergoglio dialog międzyreligijny jest ważny. Franciszek stara się wspierać wewnętrzną modernizację islamu, jego umiarkowane skrzydło a także tzw. „islamski renesans”.

Ks. Wojciech SADŁOŃ SAC: Polska a przyszłość religii we współczesnym świecie
Ks. Wojciech SADŁOŃ SAC

Ks. Wojciech SADŁOŃ SAC

Polska a przyszłość religii we współczesnym świecie

Od wieków to nad Wisłą stykają się ze sobą nie tylko dwa płuca chrześcijaństwa, ale również dwie odrębne kultury. Przesiąknięty oświeceniowym racjonalizmem, reprezentowanym przez Condorceta, Zachód, zdominowany później przez scjentyzm i wiarę w postęp, stykał się tutaj ze znacznie bardziej uduchowionym spojrzeniem na świat i przyrodę. W XX wieku zachodni racjonalizm przełożył się nawet na samo rozumienie religijności, które jeśli miało być uprawnione, było sprowadzane do uczucia lub idei –  zapominano o poziomie nie tylko transcendentnym, ale również metafizycznym. Tę odmienną wrażliwość Wschodu i Zachodu widać do dzisiaj w badaniach empirycznych.