TSF Jazz Radio

Stulecie Europy

Podróżując między Wschodem a Zachodem, widzę, jak Europa się napręża, na linii Północ-Południe zaczyna wręcz pękać. Inne doświadczenia Zachodu i Wschodu, inne priorytety, inny charakter narodowy, wedle badaczy silnie uzależniony i od klimatu, i od pożywienia, na pewno jednak w kolejnych krajach uzależniony od ich historii. Podróżując, rozmawiając z mieszkańcami Europy, sięgając po lokalną prasę, przeskakując po kanałach telewizyjnych (także globalnych – CNN, Euronews czy Russia Today), obserwuję, jak wielkie siły napierają na Europę i Europejczyków. Jakie historie im opowiadają. Jak deszyfrują, ale także od nowa piszą historie tych krajów. Jak próbują wpłynąć na postawę, czyniąc z Europy ciągłe – przynajmniej od 1968 roku – laboratorium społeczne, formatując wciąż na nowo, próbując stworzyć idealnego obywatela przestrzeni „od Lizbony do Władywostoku”. Stulecie Europy to sto lat naprężeń. To tworzenie przestrzeni idei i sporów, to sto lat naprężeń, wyniszczeń, potwornych totalitaryzmów. Ale stulecie Europy to także poszukiwanie sojuszników i tworzenie sojuszy. Szczególnie w strefie tektonicznego zwarcia, rozciągającej się gdzieś od Finlandii i Estonii, poprzez Łotwę, Litwę, Polskę, Czechy i Słowację, Węgry i dalej na południe, widać, jak bardzo cenni są sojusznicy i jak trudno jest o sojusze.

Właśnie dlatego powstają takie projekty jak „Stulecie Europy”, w którym stawiamy na debaty, spotkania, wymianę opinii. Nie bez podstaw główne działania projektu skierowane są na Francję.

To tam elita intelektualna kontynentu wykuwa myśli i idee – jak by powiedział zapamiętały frankofil – albo: to stąd rezonują stereotypy, także te dotyczące Europy Wschodniej. Dlatego też sięgamy do najwybitniejszych myślicieli, liderów opinii, twórców, filozofów, historyków, socjologów, demografów, prosząc ich o wyjaśnienie fenomenu tego stulecia w setną rocznicę odzyskania bądź uzyskania niepodległości przez dziewięć krajów, w tym Polskę; w setną rocznicę tworzenia podwalin pod obecny kształt Europy. Szukając tego, co łączy. Szukając sojuszników.

„Stulecie Europy” to projekt realizowany przez francuski oddział Instytutu Nowych Mediów w Paryżu we współpracy z prestiżową uczelnią paryską INALCO oraz polskim MSZ. Debaty, spotkania, analizy i przygotowane specjalnie dla nas teksty nie tylko stworzą podstawę do sfotografowania stanu relacji Zachód-Wschód, identyfikacji podstawowych nieporozumień i czasami bardzo silnie osadzonych stereotypów, ale też wskażą kierunki działań i ludzi, którzy rozumieją konieczność wspólnego reagowania na podobne w sumie problemy i zagrożenia.

Eryk MISTEWICZ

Magazyn idei "Wszystko Co Najważniejsze" oczekuje na Państwa w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu na Saint-Germain, naprawdę dobrych księgarniach w Polsce i ośrodkach polonijnych, a także w miejscach najważniejszych debat, dyskusji, kongresów i miejscach wykuwania idei.

Aktualne oraz wcześniejsze wydania dostępne są także wysyłkowo.

zamawiam