Prof. Marcin PIĄTKOWSKI: Polski sukces gospodarczy to zasługa Solidarności Prof. Marcin PIĄTKOWSKI: Polski sukces gospodarczy to zasługa Solidarności
Prof. Marcin PIĄTKOWSKI

Prof. Marcin PIĄTKOWSKI

Polski sukces gospodarczy to zasługa Solidarności

Dzięki udanej transformacji poziom dochodów w Polsce w porównaniu z zachodem Europy wzrósł z mniej niż jednej trzeciej przeciętnego poziomu dochodów najbogatszych krajów Unii Europejskiej w 1989 r. do ponad dwóch trzecich dzisiaj.

Prof. Michał KLEIBER: Nowa gospodarcza normalność w UE będzie inna niż ta, którą znamy Prof. Michał KLEIBER: Nowa gospodarcza normalność w UE będzie inna niż ta, którą znamy
Prof. Michał KLEIBER

Prof. Michał KLEIBER

Nowa gospodarcza normalność w UE będzie inna niż ta, którą znamy

Unia stoi w obliczu konieczności szybkiego osiągnięcia porozumienia, uwspólniającego zasady działania poszczególnych państw członkowskich. Trudno być tu jednak przesadnym optymistą, ponieważ wszelkie kroki zmierzające do zwiększenia interwencjonistycznej roli państwa, traktowane przez wiele rządów jako niezbędne w zaistniałej sytuacji, nie są łatwe do pogodzenia z promowaną od lat liberalną wizją rozwoju Unii.

Prof. Konrad TRZONKOWSKI: Recesja wywołana pandemią może stać się impulsem do ponadnormatywnego przyspieszenia gospodarczego w Polsce Prof. Konrad TRZONKOWSKI: Recesja wywołana pandemią może stać się impulsem do ponadnormatywnego przyspieszenia gospodarczego w Polsce
Prof. Konrad TRZONKOWSKI

Prof. Konrad TRZONKOWSKI

Recesja wywołana pandemią może stać się impulsem do ponadnormatywnego przyspieszenia gospodarczego w Polsce

Optymizmem napawa fakt, że w ciągu ostatnich 30 lat Polska przechodziła przez różne kryzysy zawsze lepiej niż inne kraje. Relatywnie elastyczna struktura gospodarki pozycjonuje nas w awangardzie gospodarek europejskich, które przy odpowiednim wsparciu systemowym mogą wykonać „skok w nadprzestrzeń” rozwoju gospodarczego, realizując założenie odrobienia strat okresu minionej epoki.

Christopher A.PISSARIDES: Europa potrzebuje szybkich reform Christopher A.PISSARIDES: Europa potrzebuje szybkich reform
Christopher Antoniou PISSARIDES

Christopher Antoniou PISSARIDES

Europa potrzebuje szybkich reform

Państwa Europy Południowej i Środkowo-Wschodniej pozostają w tyle pod względem rozwoju technologicznego i transformacji strukturalnej w kierunku odchodzenia od przemysłu ciężkiego i nieefektywnych metod organizacji, wątpliwe jest więc, że uda im się dogonić peleton, działając w pojedynkę – pisze Christopher A. PISSARIDES Przemysł 4.0, czwarta rewolucja przemysłowa, cyfryzacja – wszystko to pojęcia odnoszące się do jednej zasadniczej zmiany w dzisiejszej gospodarce. Chodzi mianowicie o pojawienie się i wprowadzanie nowych metod produkcji, opartych na technologiach cyfrowych, automatyzacji, robotyce, sztucznej inteligencji (AI),…

Prof. Adam TOOZE: Obecny kryzys pogłębi nierówności Prof. Adam TOOZE: Obecny kryzys pogłębi nierówności
Prof. Adam TOOZE

Prof. Adam TOOZE

Obecny kryzys pogłębi nierówności

Rządy poszczególnych krajów wyraźnie skręcają w kierunku większego interwencjonizmu. Oczywiście nie oznacza to, że należy już ogłaszać koniec kapitalizmu czy koniec liberalizmu – choć słychać takie komentarze dotyczące interwencji państwowych. Należy je traktować raczej jako reakcję na głos poszczególnych społeczeństw, które domagają się pomocy od swoich rządów.

Marek ŚLIBODA: Kogo koronawirus wzmocni, kogo zabije? Marek ŚLIBODA: Kogo koronawirus wzmocni, kogo zabije?
Marek ŚLIBODA

Marek ŚLIBODA

Kogo koronawirus wzmocni, kogo zabije?

Epidemii koronawirusa nie lekceważę. Jednak jako obywatel i przedsiębiorca potrzebuję czegoś więcej, niż tylko straszenia medialną papką i patrolami w mundurach – pisze Marek ŚLIBODA Minęła połowa kwietnia 2020 roku. Powinienem być teraz mocno zaangażowany w końcową fazę organizacji jubileuszu 20-lecia Marco. Miałem z satysfakcją i dumą szykować się do zaprezentowania „miastu i światu”, jak świetnie ma się eksperyment biznesowy, któremu poświęciłem połowę życia. Oparty o mechanizm ciągłego doskonalenia wszystkich obszarów działania. Z jednoczesnym utrzymywaniem wyjątkowo przyjaznej atmosfery pracy dla…

Andrzej DUDA: Jak będzie wyglądał świat po pokonaniu pandemii koronawirusa Andrzej DUDA: Jak będzie wyglądał świat po pokonaniu pandemii koronawirusa
Andrzej DUDA

Andrzej DUDA

Jak będzie wyglądał świat po pokonaniu pandemii koronawirusa

Niepokoje naszych społeczeństw muszą znaleźć odpowiedzi w polityce, która nikogo nie piętnuje, nie wysyła negatywnych komunikatów i szuka porozumienia, a nie podziału i wykluczenia. Napięcia i rywalizacja powinny dziś ustąpić poczuciu współodpowiedzialności i aktywnej solidarności.

Mateusz MORAWIECKI: Potrzebujemy dziś Europy Solidarności - z ambitnym budżetem i nową, odbudowaną równowagą Mateusz MORAWIECKI: Potrzebujemy dziś Europy Solidarności - z ambitnym budżetem i nową, odbudowaną równowagą
Mateusz MORAWIECKI

Mateusz MORAWIECKI

Potrzebujemy dziś Europy Solidarności - z ambitnym budżetem i nową, odbudowaną równowagą

Musimy mieć świadomość, że decyzje, które podejmujemy dzisiaj, mają charakter egzystencjalny. Musimy zrobić wszystko co w naszej mocy, aby ocalić europejskie marzenia, plany i ambicje. To niewiarygodnie trudne zadanie, bo wymagające równoczesnego działania na wielu płaszczyznach. Gospodarka i zdrowie potrzebują obecnie pilnego planu ratunkowego. Już dziś powinniśmy zarysować najważniejsze zasady nowej równowagi europejskiej.

Prof. Michał KLEIBER: DARQ - zbliżająca się normalność innowacyjnego biznesu Prof. Michał KLEIBER: DARQ - zbliżająca się normalność innowacyjnego biznesu
Prof. Michał KLEIBER

Prof. Michał KLEIBER

DARQ - zbliżająca się normalność innowacyjnego biznesu

Coraz popularniejszy na świecie staje się skrót DARQ, pochodzący od pierwszych liter angielskich terminów: technologia rozproszonej księgi rachunkowej (distributed ledger technology), sztuczna inteligencja (artificial intelligence – AI), poszerzona rzeczywistość (extended reality) i obliczenia kwantowe (quantum computing – QC). To wdrożenie właśnie tych technologii będzie wytwarzać kolejne fale innowacji i szybkiego gospodarczego rozwoju

Paweł BORYS: Po zdrowiu obywateli, najważniejsze jest utrzymanie miejsc pracy Paweł BORYS: Po zdrowiu obywateli, najważniejsze jest utrzymanie miejsc pracy
Paweł BORYS

Paweł BORYS

Po zdrowiu obywateli, najważniejsze jest utrzymanie miejsc pracy

Kraje stanęły przed dramatycznymi decyzjami – czy chronić zdrowie obywateli, czy gospodarkę? Czy znieść restrykcję z ryzykiem załamania służby zdrowia i masowych śmierci głównie osób starszych, aby chronić firmy przed masowymi upadłościami i pracowników przed bezrobociem? Czy w krótkim terminie zwiększyć restrykcje, zwiększając skutki gospodarcze, ale licząc na szybsze zapanowanie nad pandemią?

Prof. Kazimierz DADAK: Koronawirus — Kryzys — Krach? Prof. Kazimierz DADAK: Koronawirus — Kryzys — Krach?
Prof. Kazimierz DADAK

Prof. Kazimierz DADAK

Koronawirus — Kryzys — Krach?

Pandemia koronawirusa wywołała bezprecedensowy kryzys. Wszystko wskazuje że na tym nie koniec. Jak przetrwa to Polska?

Marcin CHLUDZIŃSKI: Pandemia zmieniła stosunkowo przewidywalny i znany rynek w zaskakującą dżunglę Marcin CHLUDZIŃSKI: Pandemia zmieniła stosunkowo przewidywalny i znany rynek w zaskakującą dżunglę
Marcin CHLUDZIŃSKI

Marcin CHLUDZIŃSKI

Pandemia zmieniła stosunkowo przewidywalny i znany rynek w zaskakującą dżunglę

Chiny z dnia na dzień stały się miejscem wyścigu dyplomacji, służb specjalnych oraz ludzi, którzy chcą zrobić interes życia. Towar powszechnie dostępny tydzień temu jest już nieosiągalny! Kto okaże się sprawniejszy, kto szybszy, kto sprytniejszy? Czarny łabędź zmienił stosunkowo przewidywalny i znany rynek w zaskakującą dżunglę. Znikające transporty, zasada cash is the king, podkupywanie zamówionych towarów to częste zjawiska.

Piotr ARAK: Pandenomia. Stan wojny Piotr ARAK: Pandenomia. Stan wojny
Piotr ARAK

Piotr ARAK

Pandenomia. Stan wojny

Świat nie zjednoczył się w obliczu jednego wroga, a zamiast tego koronawirus zademonstrował wszystkie największe lęki globalnych liderów, ale też społeczeństw. Zwiększył i tak duże przeświadczenie o narodowości kapitału, polityce międzynarodowej jako grze o sumie zerowej i zmniejszył zaufanie do Chin.

Paweł BORYS: Anatomia kłamstwa. Jak powstał fake news o zagrożeniu oszczędności Polaków? Paweł BORYS: Anatomia kłamstwa. Jak powstał fake news o zagrożeniu oszczędności Polaków?
Paweł BORYS

Paweł BORYS

Anatomia kłamstwa.
Jak powstał fake news o zagrożeniu oszczędności Polaków?

Polski sektor bankowy należy do najsilniejszych na świecie. Ma wysoką płynność oraz kapitały na poziomie, którego może pozazdrościć nam większość krajów Europy. Nasze oszczędności są tam bezpieczne i gwarantowane przez państwo. Uważnie czytajmy informacje, nie pozwalajmy na to, by nami manipulowano i by wprowadzano nas w błąd, odrzucajmy fake newsy! Stop fake newsom!

Prof. Aleksander SURDEJ: Deglobalizacja kontrolowana? Prof. Aleksander SURDEJ: Deglobalizacja kontrolowana?
Prof. Aleksander SURDEJ

Prof. Aleksander SURDEJ

Deglobalizacja kontrolowana?

Rządy powinny zbudować mapę szeroko rozumianego bezpieczeństwa ekonomicznego w oparciu o szczegółową informację o stanie realnej strony gospodarki swojego kraju. Tylko wtedy będą w stanie uniknąć kosztownego błędu nadmiernej asekuracji (utrzymywanie nadmiernych zapasów, chronienie nieefektywnej produkcji w obrębie własnych granic) i równie kosztownego, chociaż o konsekwencjach odłożonych w czasie, błędu niewystarczającego zabezpieczenia (nadmierne oparcie na globalnych łańcuchach dostaw).

Prof. Łukasz HARDT: Jedna teoria czy wiele teorii ekonomii? Prof. Łukasz HARDT: Jedna teoria czy wiele teorii ekonomii?
Prof. Łukasz HARDT

Prof. Łukasz HARDT

Jedna teoria czy wiele teorii ekonomii?

Skoro ekonomista, a zwłaszcza ten zaangażowany publicznie ma być bardziej artystą niż rzemieślnikiem, to nie tylko trudno o precyzowanie granic pomiędzy poszczególnymi obszarami ekonomii, ale również pomiędzy ekonomią a innymi naukami. Ekonomia jest jedna, ale możliwych do zastosowania metod i problemów wartych analizy jest wiele.

Paweł SURÓWKA: Wschodzące rynki Europy Paweł SURÓWKA: Wschodzące rynki Europy
Paweł SURÓWKA

Paweł SURÓWKA

Wschodzące rynki Europy

Świat potrzebuje bardziej niż kiedykolwiek wcześniej wiedzy o polskich doświadczeniach z ostatnich lat. Davos to także rozmowa o tym, jak włączyć do rozmowy środowiska, które czują się wykluczone z publicznego dyskursu na temat wspólnej przyszłości.

Magazyn idei "Wszystko Co Najważniejsze" oczekuje na Państwa w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu na Saint-Germain, naprawdę dobrych księgarniach w Polsce i ośrodkach polonijnych, a także w miejscach najważniejszych debat, dyskusji, kongresów i miejscach wykuwania idei.

Aktualne oraz wcześniejsze wydania dostępne są także wysyłkowo.

zamawiam