Bianka SIWIŃSKA
Tony CHAN

Na styku kultur i światów. Wokół jakości uniwersytetów

Anna KILJAN

Prof. Piotr NOWAK

Uniwersytet umarł

Prof. Leszek PACHOLSKI

Jak organizować naukę i uniwersytety. Część pierwsza. Kto?

Dobromir DZIEWULAK

Uniwersytet nie umarł. Uniwersytet udaje

uniwersytet

Ewa FABIAN

Prof. Leszek PACHOLSKI

Clay SHIRKY

Dobromir DZIEWULAK

Prof. Leszek PACHOLSKI

Prof. Leszek PACHOLSKI

Eryk MISTEWICZ

Prof. Leszek PACHOLSKI

Dobromir DZIEWULAK

Prof. Leszek PACHOLSKI

Prof. Leszek PACHOLSKI

Prof. Włodzimierz SULEJA

Małgorzata WANKE-JAKUBOWSKA

Maria WANKE-JERIE

Małgorzata WANKE-JAKUBOWSKA

Prof. Leszek PACHOLSKI

Piotr WASYLCZYK

Dobromir DZIEWULAK

Anna KILJAN

Prof. Piotr NOWAK

Jacek LEWICKI

Bianka SIWIŃSKA

Tony CHAN

Kacper Van WALLENDAEL

Eryk MISTEWICZ

Jacek LEWICKI

Maria WANKE-JERIE